Zyban Yan Etkileri ve Kullanma Talimatı

Sigara bırakma ilacı Zyban yardımcı olmak için doktorunuz tarafından size reçete edilen bir ilaçtır. Zyban, aşırı derecede sigara içen ve içme isteği duyanlarda etki gösterir. Bununla birlikte, sigara içenler, daha önceden sigara içmeyi bırakmayı denemişlerse bile, halen içiyor olmaları gerekir.

Zyban, yavaş etki gösteren 60 tabletlik ambalajlar halindedir.

Zyban’ın hastanın sigara içmekten kaçınma kabiliyetini nasıl artırdığı bilinmemektedir. Zyban, çeşitli tiplerde kalp veya karaciğer rahatsızlığı olan insanlarda etkili olduğu gösterilmiştir ki bu çeşit rahatsızlıklar sigara içenlerde çok yaygındır. Çalışmalarda, en az 12 ay boyunca Zyban alan kişilerin önemli bir bölümü, sigarasız kalmayı becerebilmişledir. Çok sayıdaki hastada, yoksunluk belirtilerinde ve sigara içme arzusunda azalma görülmüştür. Zyban, nikotin bağımlılığı olan kişilerde sigara içme arzusunu azaltmıştır. Bu, nikotin replasman (yerine koyma) tedavileri ile aynı değildir. Zyban’ın, beyindeki dopamine ve noradrenalin adlı kimyasallarla etkileştiği düşünülmektedir. Bu kimyasallar yoksunluk ve istekle ilintilidir.

Champix sigara bırakma ilacının hakkında bilgiler için buraya tıklayın.

Doktorunuz bu ilacı size, genel sağlık durumunuza ve sigara içme alışkanlığınıza uygun olduğu için seçmiştir. İlacınızı başka birine vermeyin. Zyban’la tedavi olmaya karar vermeden önce, siz ve doktorunuz, sizin için olası olabilecek, yararları, zararları ve riskleri tartışmalısınız. Bu kullanma talimatı Zyban’ı güvenli bir şekilde kullanmanıza yardımcı olacaktır. Zyban’ı halen sigara içmeye devam ederken almaya başlamalısınız ve başladıktan sonraki ikinci hafta içinde sigarayı bırakmak için bir tarih belirlemelisiniz.

Zyban Reçetesiz Satılır mı?

Zyban reçete ile verilen sigara bırakma ilacıdır.

Zyban Yan Etkileri Nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi Zyban’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Birçok kişide, bu ilaçla ilgili bir probleme rastlanmamıştır.

Yaygın Yan Etkiler

 • Kurdeşen (ürtiker) gibi aşırı duyarlılık reaksiyonları
 • İştahsızlık (anoreksi)

Seyrek Yan Etkiler

 • Daha ciddi aşırı duyarlılık reaksiyonları, alerji sonucu yüz ve boğazda şişme
 • (anjiyoödem), nefes darlığı (dispne)/ bronşların daralması (bronkospazm) ve ani aşırı duyarlılık tepkisini (anafilaktik şok) içerir.
 • Gecikmiş aşırı duyarlılığın belirtisi olarak döküntü ve diğer belirtilerle ilişkili olarak eklem ağrısı (artralji), kas ağrısı (miyalji) ve ateş bildirilmiştir. Bu semptomlar serum hastalığıyla benzerlik gösterebilir.
 • Ayrıca deri ve deri altı doku hastalıklarına bakınız.
 • Metabolizma ve beslenme hastalıkları
 • Kilo kaybı
 • Kan glukoz seviyesinde düzensizlik
 • Kulak ve iç kulak hastalıkları

Yaygın Olmayan Yan Etkiler

 • Psikiyatrik hastalıklar
 • Uykusuzluk (insomnia)
 • Huzursuzluk (ajitasyon), kaygı (anksiyete), ruhsat çöküntü (depresyon) Zihin karışıklığı (konfüzyon)
 • Saldırganlık, düşmanca davranışlar, uyaranlara karşı aşırı duyarlı olma durumu (iritabilite), acelecilik, hayal görme (halüsinasyonlar), anormal rüyalar, kendine yabancılaşma (depersonalizasyon), kuruntu (delüzyon), paranoid düşünceler
 • Sinir sistemi hastalıkları
 • Baş ağrısı, baş dönmesi.
 • Titreme (tremor), sersemlik, tat alma bozuklukları, konsantrasyon bozukluğu Nöbetler (Bkz. Özel kullanım uyarılan ve önlemleri)
 • Kaslarda istemsiz kasılmaların neden olduğu hareket bozukluğu (distoni), hareket kontrolünde zorluğa bağlı yürüme bozukluğu) ataksi, Parkinson, koordinasyon eksikliği, hafıza kaybı, uyuşma (parestezi), bayılma (senkop)
 • Görme bozukluğu
 • Göz hastalıkları

Zyban Nasıl Kullanılır?

Zyban’ı halen sigara içmeye devam ederken almaya başlayınız. Almaya başladıktan sonraki ikinci hafta içinde sigarayı bırakmak için birgün belirlemelisiniz. Bunun sebebi Zyban’ın vücudunuzda etkili olması için gerekli seviyeye ulaşmasının ortalama bir hafta olmasıdır. Sigara içmek ve aynı zamanda Zyban kullanmak tehlikeli değildir.

Zyban Aç Karnına mı Tok Karnına mı Kullanılır?

Yetişkinler için tavsiye edilen olağan doz;

İlk üç gün; her gün bir tablet

4. gün ve sonrası; günde iki kez bir tablet

Bir seferde bir tabletten fazla almayınız. Dozları en az 8 saat ara ile alınız.

Zyban’ı daima doktorunuzun size söylediği şekilde kullanınız. Bunlar her zaman kullanılan dozlardır, ancak doktorunuz size kişisel olarak tavsiyelerde/dozlamalarda bulunabilir. Eğer emin olmazsanız doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Bazı kişiler tedavileri boyunca, günde bir tablet alırlar. Doktorunuz; eğer 65 yaş üstüyseniz veya böbrek/karaciğer problemleriniz varsa Zyban’ı size bu şekilde reçete edebilir.

Hastaların çoğu en az 7 hafta Zyban almalıdırlar. Eğer 7 hafta sonra bir ilerleme sağlanamazsa, doktorunuz Zyban almayı kesmenizi düşünebilir.

Bazen Zyban tabletlerin alışılmamış bir kokusu olur. Bu normaldir. İlacınız olağan şekliyle kullanmaya devam ediniz.

Tabletleri yutarken, çiğnemeyiniz, ezmeyiniz veya bölmeyiniz. Eğer tabletleri bu şekilde alırsanız, tabletler vücudunuzda daha çabuk salınacaktır. Eğer bu gerçekleşirse, nöbet (kriz) de dahil olmak üzere oluşabilecek yan etkiler normalden daha fazla görülebilir.

18 yaş altı hastalarda etkinliği ve güvenliliği kanıtlanmamıştır.

Yaşlılarda Zyban kullanım sıklığı düşürülebilir ve/veya doz azaltılabilir.

Böbrek/Karaciğer yetmezliği: Zyban, karaciğer yetmezliği olan hastalarda dikkatle kullanılmalıdır. Hafif ve orta derecede sirozu olan hastalarda, doz sıklığının azaltılması düşünülmelidir. Zyban şiddetli sirozu olan hastalarda çok dikkatli kullanılmalıdır. Bu hastalarda doz günaşırı 150 mg’ı aşmamalıdır.

Böbrek yetmezliği olan hastalarda, azaltılmış sıklık ve/veya dozlarla tedaviye başlanmalıdır.

Eğer Zyban’ın etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Doz Aşımı Durumunda Ne Yapılmalıdır?

Zyban’dan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

Zyban Kullanmayı Unuttuğumda Ne Yapmalıyım?

Eğer bir dozu almayı unutursanız bekleyiniz ve bir sonraki dozu normal zamanında alınız. Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

Bazı kişilerin Zyban kullandıkları sırada alkole daha duyarlı oldukları görülmüştür. Bu nedenle doktorunuz Zyban kullandığınız sırada hiç alkol (bira, şarap veya damıtılarak elde edilen alkollü içkiler) almamanızı veya çok az almanızı isteyebilir. Ancak aşırı alkol kullanıyorsanız aniden kesmeyiniz, riskli olabilir.

Zyban kullanmaya başlamadan önce doktorunuzla alkol kullanımı hakkında konuşunuz.

Zyban Kimler Tarafından Kullanılmamalıdır?

Zyban’a, bupropiona veya içeriğindeki herhangi bir maddeye aşırı duyarlı (alerjik) iseniz.

Bupropion içeren başka bir ilaç kullanıyorsanız.

Epilepsiniz varsa.

Yemek yemekle ilgili bir hastalığınız varsa (örn. Anoreksia nevroza, bulumia).

Ciddi karaciğer problemleriniz varsa.

Beyin tümörünüz varsa.

Fazla miktarda alkol alıyorsanız ve yeni bırakmışsanız ya da Zyban kullanırken bırakacaksanız.

Yakın bir zamanda sakinleştirici veya rahatlatıcı ilaçlar kullanmayı bırakmışsanız veya Zyban kullanırken, bu ilaçları almayı bırakacaksanız.

Bipolar bozukluğunuz varsa,

Depresyon veya Parkinson hastalığı için kullanılan, monoamin oksidaz inhibitörleri (MAOI’ler) olarak adlandırılan ilaçlar kullanıyorsanız veya son 14 gün içinde kullandınızsa. Bu süre, bazı MAOI’ler için daha kısa olabilir. Doktorunuz bu konuda sizi bilgilendirecektir.

Eğer bunlardan herhangi biri sizde mevcut ise, Zyban kullanmadan doktorunuza söyleyiniz.

Zyban Kullananlar Nelere Dikkat Etmelidir?

Düzenli olarak çok miktarda alkol alıyorsanız.

Diyabetiniz (şeker hastalığınız) varsa ve bunun için insülin veya başka ilaçlar kullanıyorsanız.

Ciddi bir kafa/beyin zedelenmesi geçirmişseniz.

Karaciğer ve böbrek probleminiz varsa.

65 yaşın üstündeyseniz.

Pskiyatrik bir hastalığınız varsa (depresyon).

Kan basıncınız yüksek ise.

Depresyon veya intihar girişimi duygusu hissederseniz;

Bazı insanlarda, sigarayı bırakmayı denerlerken çok nadir olarak depresyon başlayabilir. İntihar etmeyi düşünebilirler veya deneyebilirler. Bu belirtiler sigarayı bırakmak için Zyban kullanan insanları etkileyebilir.

Kendinizi depresyonda hisseder veya intihar hakkında düşünmeye başlarsanız, en kısa zamanda tıbbi yardım alınız (size en yakın hastaneden veya doktordan).

Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

Bunlardan herhangi biri sizde görülürse, doktorunuz tedavinizde özel tedbirler almak isteyebilir veya başka bir tedavi önerebilir.

Zyban İle Birlikte Yiyecek ve İçecek Tüketimi

Belirtilen ilaç ile birlikte tüketilmesi sakıncalı olan yiyecek ve içecekler nelerdir? Ne yemeli veya ne yememeliyiz?

Zyban tedavisi sırasında ALKOL tüketimi azaltılmalı veya alkol kullanılmaktan kaçınılmalıdır.

Hamilelik/Emzirme Döneminde Zyban Kullanılır mı?

Hamileyseniz veya yakın bir zamanda hamile kalmayı planlıyorsanız Zyban kullanmayınız. Hamileliğiniz esnasında herhangi bir ilaç almadan önce doktorunuza veya eczacınıza başvurunuz. Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız. Zyban alan anneler bebeklerini emzirmemelidirler.

Diğer İlaçlar İle Birlikte Zyban Kullanılır mı?

Depresyon veya Parkinson hastalığı için kullanılan, monoamin oksidaz inhibitörleri (MAOI’ler) olarak adlandırılan ilaçlar kullanıyorsanız veya son 14 gün içinde kullandınızsa Zyban kullanmadan önce doktorunuza bilgi veriniz.

Eğer, bitkisel ilaçlar, vitaminler veya kendi kendinize aldığınız ilaçlar da dahil olmak üzere, başka bir ilaç kullanıyorsanız, doktorunuza söyleyiniz. Doktorunuz, Zyban dozunu değiştirebilir veya kullandığınız diğer ilaçlarda bir değişiklik önerebilir.

Bazı ilaçlar Zyban’la birlikte alınmamalıdır. Bu ilaçlardan bazıları nöbetlerin (krizlerin) şiddetinin artmasına neden olabilir. Bazıları yan etkilerin daha fazla görülmesine neden olabilir. Bu ilaçlar için bazı örnekler aşağıdaki listede verilmiştir, fakat bu liste ayrıntılı bir liste değildir.

Aşağıdaki durumlarda nöbet geçirme ihtimaliniz her zamankinden daha fazla olabilir:

Eğer nöbet yapma olasılığı fazla ilaçlar kullanıyorsanız.

Eğer rahatlatıcı veya sakinleştirici kullanıyorsanız veya Zyban kullanırken bu ilaçları bırakacaksanız.

Eğer uyarıcı, iştahınızı veya kilonuzu kontrol etmek için başka ilaçlar kullanıyorsanız.

Eğer bunlardan birini kullanıyorsanız, Zyban kullanmadan önce, doğru bir şekilde doktorunuza söyleyiniz. Doktorunuz, Zyban kullanımının sizin için yararlarını ve risklerini değerlendirecektir.

Aşağıdaki durumlarda diğer yan etkilerin oluşma ihtimali her zamankinden daha yüksek olabilir

Depresyon ve diğer psikiyatrik bozukluklar için belirli ilaçlar kullanıyorsanız.

Parkinson hastalığı için ilaç kullanıyorsanız (levodopa, amantadine veya orphenadrine).

Epilepsi için ilaç kullanıyorsanız (karbamazepine, fentoin, fenobarbitone).

Kanser tedavisinde kullanılan siklofosfamit veya ifosfamit gibi ilaçlar kullanıyorsanız.

Felç gelişimini önlemek için kullanılan tiklopidine veya klopidogrel kullanıyorsanız.

Bazı beta-blokerleri kullanıyorsanız.

Kalp ritmi için bazı ilaçlar kullanıyorsanız.

HIV enfeksiyonunun tedavisi için ritonavir veya efavirenz kullanıyorsanız.

Eğer bunlardan birini kullanıyorsanız, Zyban kullanmadan önce, doğru bir şekilde doktorunuza söyleyiniz.

Nikotin bantlarıyla birlikte kullanırken dikkatli olun

Doktorunuz söylemediği sürece, Zyban ve nikotin bantları birlikte kullanılmaz. Eğer kullanılacaksa, doktorunuz kan basıncınızı düzenli olarak kontrol etmelidir. (birlikte kullanım kan basıncınızı yükseltebilir)

Araç ve makina kullanımı

Eğer Zyban sizde sersemlik veya baş dönmesi yapıyorsa, araç ve makine kullanmayınız.

Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

Yorum yapın