Zostex Tablet Prospektüsü ve Bilinmesi Gerekenler

Zostex etkin madde olarak brivudin içerir. Zostex antiviral etkiye sahiptir ve zonaya neden olan virüsün (varicella-zoster virüsü) çoğalmasını durdurur.

Zostex Ne İçin Kullanılır?

Zostex, immün sistemi (vücudun bağışıklık sistemi) normal olan erişkinlerde zonanın (herpes zoster) erken dönem tedavisinde kullanılır.

Zostex Yan Etkileri

Aşağıdakilerden biri olursa, Zostex’i kullanmayı durdurunuz ve DERHAL doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz.

 • Deride kaşıntı veya kızarma ( döküntü ), terlemede artış
 • Eller, ayak, yüz, dil, dudaklar, göz kapaklarında veya gırtlakta şişme
 • Nefes almada güçlük
 • Bulantı ( bulantı hissi )

Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin Zostex’ e karşı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

Yaygın Olmayan Yan Etkiler

 • Bir tür beyaz kan hücre sayısında azalma ( granülositopeni )
 • Bazı beyaz kan hücre sayılarında artma ( eozinofil, lenfositler, monositler)
 •  Kırmızı kan hücre sayısında azalma ( anemi= kansızlık)
 • Alerjik reaksiyonlar:
 • Deride kaşıntı ( prurit )
 • Deride kızarma ( eritematöz döküntü )
 • Terlemede artış
 • Eller, ayak, yüz, dil, dudaklar, göz kapakları, gırtlakta ( gırtlakta ödem ) şişme
 • Öksürük, nefes almada güçlük ve/veya nefes darlığı
 • İştah azalması
 • Anksiyete ( endişe )
 • Uykusuzluk ( insomnia ), uykulu olma ( somnolans )
 • Baş ağrısı
 • Sersemlik hissi
 • Vertigo ( baş dönmesi hissi )
 • Normal olmayan hisler, örneğin en sık kollarda ve bacaklarda oluşan yanma, batma, karıncalanma, uyuşma hissi ( parestezi )
 • Kan basıncında artma
 • Sindirim güçlüğü ( dispepsi ), kusma, karın ağrısı
 • İshal
 • Karın ve barsaklarda yoğun gaz birikimi ( flatulans )
 • Kabızlık
 • Yağ birikimli kronik karaciğer hastalığı ( yağlı karaciğer )
 • Karaciğer tarafından üretilen bazı maddelerin kan düzeyinde artma ( karaciğer enzimlerinin artışı )
 • Güçsüzlük, yorgunluk ( bitkinlik )
 • Grip benzeri semptomlar ( halsizlik, ateş, vücut ağrısı ve üşüme hissi )

Seyrek Görülen Yan Etkiler

 • Düşük kan basıncı
 • Kandaki kan pulcukları (kanın pıhtılaşmasında görevli hücreler) sayısında azalma
 • Halüsinasyonlar (olmayan şeyleri görme ve duyma ), delüzyonlar (hezeyan)
 • Zihin bulanıklığı ( konfüzyonel durum )
 • Ellerde titreme ( tremor )
 • Tad duyusunun değişmesi
 • Kulak ağrısı
 • Karaciğerin iltihaplanması ( hepatit = sarılık), kan bilirubin düzeyinde artış
 • Kemik ağrısı

Sıklığı Bilinmeyen Zostex Yan Etkileri

 • Denge bozukluğu
 • Kan damarlarının iltihabı ( vaskülit )
 • Hızlı gelişen karaciğer yetmezliği

Bir süre boyunca aynı yerde tekrarlayan yerleşmiş deri iltihabı ( sabit erüpsiyon ), pul pul döküntüler şeklinde deri iltihabı( eksfoliyatif dermatit ), alerjik reaksiyona bağlı ağız içinde, deri üzerinde tüm vücutta görülen ciddi döküntü ( eritema multiforme ), deri, ağız, gözler ve genital (cinsel) bölgede görülen yaralar (Stevens-Johnson Sendromu)

Zostex Nasıl Kullanılır?

Zostex’i daima doktorunuzun tavsiye ettiği şekilde kullanınız. Herhangi bir durumdan emin değilseniz lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız. 7 gün süreyle, günde bir kez, 1 Zostex 125 mg tablet alınız.

Bu ilaç kısa dönemli kullanıma yöneliktir. Sadece 7 gün süreyle kullanılmalıdır. İlacı ikinci bir tedavi döneminde kullanmayınız.

Zostex yiyeceklerle birlikte veya aç karnına alınabilir. Tablet, bütün olarak yeterli miktarda sıvı ile, örneğin su, yutularak alınır.

Zostex tabletinizi hergün aynı saatlerde alınız.

Tedaviye mümkün olduğunca erken başlamalısınız. Bu durum, eğer mümkünse Zostex tedavisine aşağıdaki şekilde başlamanız gerektiği anlamına gelmektedir.

Daha erken dönemde iyileşseniz bile 7 günlük tedavi dönemini tamamlayınız.

Tedavi haftanız dahilinde belirtileriniz devam ederse veya daha da kötüleşirse doktorunuza danışınız.

Zostex’in normal dozunun kullanımı 50 yaşın üzerindeki hastalarda postherpetik nevralji gelişme riskini azaltır. Postherpetik nevralji zonanın görüldüğü alanda, döküntü iyileştikten sonra gelişen sürekli ağrıdır.

18 yaşından küçükseniz Zostex kullanmayınız.

Yaşlı hastalarda doz ayarlaması gerekmez.

Orta ile ağır böbrek bozukluğu olan hastalarda ve orta ile ağır karaciğer bozukluğu olan hastalarda doz ayarlamasına gerek yoktur.
Eğer Zostex’in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Doz Aşımı Durumunda Ne Yapılmalıdır?

Zostex’den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmış sanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

Zostex Kullanmayı Unuttuğumda Ne Yapmalıyım?

Zostex Tabletinizi vaktinde almayı unutursanız hatırladığınız anda hemen alınız. Bir sonraki tableti ertesi gün alırken önceki gün aldığınız vakit olmasına dikkat ediniz. 7 günlük tedavi dönemi tamamlanıncaya kadar bu yeni doz zamanlamasıyla devam ediniz.

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

Günlük dozunuzu unutmaya devam ederseniz doktorunuzu bilgilendiriniz.

Zostex Kullananlar İçin Tedavi Sonrası

Doktorunuza danışmadan Zostex kullanmayı bırakmayınız. Bu tedavinin tam olarak faydasını görmek için 7 gün süreyle ilacınızı almalısınız.

Ürünün kullanımıyla ilgili daha detaylı sorularınız varsa doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Zostex Kimler Tarafından Kullanılmamalıdır?

Etkin madde brivudine karşı alerjiniz (aşırı duyarlılık) varsa

Zostex’in içeriğindeki diğer maddelerden herhangi birine karşı alerjiniz (aşırı duyarlılık) varsa

Hamileyseniz veya bebek emziriyorsanız

8 yaşın altındaysanız.

Özellikle aşağıdaki durumlarda Zostex kullanmayınız

Kanser tedavisinde (kemoterapi) kullanılan ilaçlardan alıyorsanız, özellikle aşağıdaki ilaçlardan biri ile tedavi ediliyorsanız

İmmün sisteminiz (infeksiyonlara karşı vücudunuzun savunması) ağır şekilde bozulmuşsa; örneğin aşağıdaki ilaçlar ile tedavi ediliyorsanız:

Kanser ilaçları (kemoterapi), veya immünsupresan ilaçlar (bağışıklık sisteminizin fonksiyonlarını baskılayan veya azaltan ilaçlar)

Şiddetli fungal enfeksiyon nedeniyle flusitozin içeren bir ilaç ile tedavi ediliyorsanız

Zostex Kullananlar Nelere Dikkat Etmelidir?

Cildinizdeki döküntü zaten tam olarak oluşmuşsa (kabuklanma başlangıcı). Emin değilseniz doktorunuza danışınız.

Kronik karaciğer rahatsızlığınız (örneğin kronik hepatit) varsa Zostex kullanmadan önce doktorunuza danışınız.

Zostex’i 7 günden daha fazla kullanmayınız, çünkü önerilen 7 günlük tedavinin uzaması hepatit (karaciğer iltihabı) gelişim riskini arttırır ( Bakınız bölüm “Olası yan etkiler” ).

Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

Zostex İle Birlikte Yiyecek ve İçecek Tüketimi

Belirtilen ilaç ile birlikte tüketilmesi sakıncalı olan yiyecek ve içecekler nelerdir? Ne yemeli veya ne yememeliyiz?

Zostex yiyeceklerle birlikte veya aç karnına alınabilir.

Zostex Akol İle Alınır mı?

Zostex’in Alkol ile kullanımına dair bilgi bulunamamıştır. Kullananların yorumlarına bakılarak Zostex’i alkol ile alırsanız ciddi sonuçlarla karşılaşabilirsiniz. Zostex’i alkol ile kullanmayın.

Hamilelik (Gebelik) Döneminde Zostex Kullanılır mı?

Gebelik sırasında Zostex kullanmayınız.

Bu ilaç gebelikte zararlıdır. Bu ilacı kullanırken etkili doğum kontrol yöntemi kullanınız.

Emzirme Döneminde Zostex Kullanılabilir mi?

Emziriyorsanız Zostex kullanmayınız. Zostex’in etkin maddesi emzirdiğiniz süt yoluyla bebeğinize geçebilir.

Zostex Etken Maddesi Nedir?

Bu ilaç laktoz (bir tür şeker) içermektedir. Daha önce doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı intoleransınızın (dayanıksızlığınız) olduğu söylenmişse bu ilacı kullanmaya başlamadan önce doktorunuz ile temasa geçiniz.

Diğer ilaçlarla birlikte kullanımı

Zostex aşağıdaki etkin maddelerden birini içeren herhangi bir kanser kemoterapi ilacıyla birlikte kullanılmamalıdır, çünkü bu ilaçların zararlı etkileri ciddi şekilde artabilir ve ölümcül olabilir:

Zostex’i şiddetli mantar enfeksiyon tedavisinde kullanılan etkin madde flusitozin içeren ilaçlar ile birlikte kullanmayınız.
Zostex tedavisinin bitiminden sonraki 4 hafta içerisinde yukarıda belirtilen ilaçlardan herhangi biri ile tedavi görecekseniz.

Araç ve makina kullanımı
Sık olmamakla birlikte, Zostex kullanan birkaç hastada baş dönmesi ve uyuklama görülmüştür. Bu gibi yan etkiler fark ederseniz araç sürmeyiniz veya makine kullanmayınız veya güvenlik basamağı olmaksızın çalışmayınız. Tavsiye için doktorunuza başvurunuz.

Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

Yorum yapın