Zofer Ampul Ne İçin Kullanılır, Yan Etkileri Nelerdir?

Zofer anti-emetik olarak adlandırılan bir ilaç grubuna dahildir. Bazı ilaç tedavileri (örn; kanser ilaçlan) kendinizi hasta hissetmenize ve kusmanıza neden olabilir.

Zofer kendinizi hasta hissetmenizi veya kusmanızı önler.

Doktorunuz size ve sizin koşullarınıza uygun olarak bu ilacı seçmiştir.

Zofer, tedavi sonrası kendinizi hasta hissetmemeniz ve kusmanızı önlemek için verilmiştir.

Zofer Ampul Etken Maddesi Nedir?

Her dozunda 1 mmol (23 mg)’dan az sodyum ihtiva eder; bu dozda sodyuma bağlı herhangi bir yan etki beklenmemektedir. Zofer ondansetron etkin maddesini içerir. Enjeksiyon veya infüzyon için berrak, renksiz, çözelti içeren bir ampullük ambalajlar halindedir.

Zofer Ampul Gebelik

Gebelik kategorisi B’dir.

Çocuk doğurma potansiyeli bulunan kadınlar/Doğum kontrolü (Kontrasepsiyon)

Ondasetronun, gebeliklerde maruz kalmaya ilişkin klinik veri mevcut değildir. Hayvanlar üzerinde yapılan çalışmalar, gebelik / embriyonal / fetal gelişim / doğum ya da doğum sonrası gelişim ile ilgili olarak doğrudan ya da dolaylı zararlı etkiler olduğunu göstermemektedir.

Çocuk doğurma potansiyeli bulunan kadınlara verilirken tedbirli olunmalıdır.

Gebelik Dönemi

İnsan hamileliklerinde ondansetronun güvenliliği test edilmemiştir. Deneysel hayvan çalışmalarında, gebelik ve peri- ve post-natal gelişim sırasında embriyonun ya da fetüsün gelişimini etkileyen doğrudan veya dolaylı zararlı etki gözlemlenmemiştir. Fakat hayvanlar üzerinde yapılan çalışmalar insanlar için her zaman öngörü sağlamadığı için ondansetronun hamilelerde kullanımı tavsiye edilmemektedir.

Laktasyon dönemi

Araştırmalar ondansetronun emziren hayvanlarda süte geçtiğini göstermiştir. Bu yüzden, ondansetron kullanan anneler bebeklerini emzirmemelidirler

Zofer Ampul Yan Etkileri

Tüm ilaçlar gibi Zofer’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Bu ilaç, kullanan hastaların büyük bir çoğunluğunda herhangi bir probleme neden olmamıştır.

Aşağıdakilerden biri olursa Zofer’i kullanmayı durdurun ve DERHAL doktorunuza bildirin veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz

Aşın duyarlılık reaksiyonlan belirtileri

 • Ani hırltılar ve çene ağnsı ya da çene gerginliği.
 • Göz kapaklan, yüz, dudaklar, ağız ya da dilde şişme.
 • Yumrulu deri döküntüsü ya da vücudun herhangi bir yerinde ürtiker.

Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir. Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin Zofer’e karşı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanız gerek olabilir.

Yaygın Görülen Zofer Yan Etkileri:

 1. Baş ağnsı,
 2. Hararet veya sıcak basması hissi
 3. Kabızlık
 4. Sisplatin isimli bir ilaçla birlikte alıyorsanız karaciğer fonksiyonunu gösteren testlerinizde değişiklik olabilir, aksi takdirde yaygın olmayan bir yan etkidir.

Yaygın olmayan yan etkiler

 • Hıçkırık
 • Kan basıncı düşüklüğü, halsizlik
 • Yavaş ya da düzensiz kalp atımları
 • Göğüs ağrısı
 • Nöbetler,
 • Vücutta normalde olmayan hareketler veya sallanma
 • Karaciğer fonksiyonunu gösteren testlerde değişiklik
 • Baş dönmesi ya da sersemlik
 • Bulanık görme,
 • Kalp ritminde bozulma (Bazen ani bilinç kaybına neden olabilir.)

Zofer Nasıl Kullanılır?

Doktorunuz hastalığınıza bağlı olarak ilacınızın dozunu belirleyecek ve size uygulayacaktır. Zofer kullanımı Kas içine veya damar içine uygulanır.

Kemoterapi ve radyoterapi sonrası kusma (6 aydan 17 yaşa kadar)

Doktor hastalığa bağlı olarak ilacın dozunu belirleyecek ve çocuğunuza uygulayacaktır.

Bulantı ve kusma

Doktor hastalığa bağlı olarak ilacın dozunu belirleyecek ve çocuğunuza uygulayacaktır.

65 yaş üzerindeki hastalarda Zofer’in, dozunda, sıklığında ve uygulama yolunda değişiklik yapılmasına gerek yoktur.

Böbrek yetmezliğinde Zofer’in dozunda, sıklığında ve uygulama yolunda değişiklik yapılmasına gerek yoktur.

Orta derecede şiddetli veya şiddetli karaciğer fonksiyon bozukluğu olan hastalarda Zofer’in günlük toplam dozu 8 mg’ı aşmamalıdır.

Eğer Zofer’in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Zofer Kullanmayı Unuttuğumda Ne Yapmalıyım?

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

Emzirme Döneminde Zofer Ampul Kullanılır mı?

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Eğer Zofer kullanıyorsanız bebeğinizi emzirmemelisiniz.

Diğer İlaçlarla Birlikte Zofer Kullanımı

Eğer fenitoin, karbamazepin ve rifampisin etkin maddesini içeren herhangi bir ilaç kullanıyorsanız, Zofer’in etkisi azalabilir.

Eğer tramadol etkin maddesini içeren herhangi bir ilaç kullanıyorsanız, Zofer bu ilacın ağrı kesici etkisini azaltabilir.

Kalp üzerinde yan etkileri olan ilaç kullanıyorsanız, kalp atımı düzensizliği (aritmi) gelişme riski artabilir.

Yorum yapın