Zimaks Nedir ve Ne İşe Yarar?Yan Etkileri ve Kullananlar

Zimaks, sefiksim adlı bir ilacın etkin maddesini içermektedir. Bu ilaç sefalosporinler olarak bilinen bir antibiyotik grubuna dahildir.

Her ambalajda 5 veya 10 adet film tablet bulunmaktadır.

İçindekiler

 1. Zimaks Yan Etkileri
 2. Zimaks Güncel Fiyat Listesi (2023)
 3. Zimaks Nasıl Kullanılır ?
 4. Zimaks Hamilelikte Kullanımı
 5. Zimaks Kullanıcı Yorumları

Zimaks Ne İçin Kullanılır?

Zimaks, kendisine hassas bakterilere bağlı gelişen bazı enfeksiyonlann tedavisinde kullanılır. Zimaks’ın kullanıldığı enfeksiyonlar şunlardır:

 • Faranjit, tonsilit (boğaz ve bademcik iltihabı): Bu enfeksiyonlara, Streptococcus pyogenes adlı bir bakterinin yol açtığı durumlarda
 • Akut otitis media (orta kulak iltihabı): Bu enfeksiyona penisilinden etkilenen Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenzae, Moraxella catarrhalis veya Streptococcus pyogenes adlı bazı bakterilerin yol açtığı durumlarda
 • Sinüzit (sinüslerin iltihabı): Bu enfeksiyona, penisilinden (Bir antibiyotik türü) etkilenen Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenzae veya Moraxella catarrhalis adlı bazı bakterilerin yol açtığı durumlarda
 • Alt solunum yollarında bronşit (Akciğerlere hava taşıyan bronşların iltihabı): Bu enfeksiyonlara, penisilinden etkilenen Streptococcus pneumoniae, Moraxella catarrhalis veya Haemophilus influenzae adlı bazı bakterilerin yol açtığı durumlarda
 • Üriner sistemde akut komplike olmayan sistit ve üretritlerde (mesanenin ve idrar yollarının son kısımlarının iltihabı): Bu enfeksiyonlara, Escherichia coli, Proteus mirabilis veya Klebsiella adlı bazı bakterilerin yol açtığı durumlarda
 • Komplike olmayan gonore (cinsel temasla bulaşan bir enfeksiyon)

Zimaks Yan Etkiler Nelerdir ?

Tüm ilaçlar gibi Zimaks’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden biri olursa, Zimaks’ı kullanmayı durdurunuz ve derhal doktorunuza bildiriniz ve size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

 • Çok seyrek olarak (Sefiksim alan 10000 hastanın birinden azında görülen) ölümcül olabilen şoka kadar her şiddette aşırı duyarlılık reaksiyonlan (öm. yüzde ödem, dilin şişmesi, solunum yollannın daralması ile birlikte içsel üst solunum yollan ödemi, kalp atım hızının artması, solunum zorluğu, kan basıncında şoka neden olabilecek kadar düşme). Eritema multiforme (genelde kendiliğinden geçen, el, yüz ve ayakta dantele benzer kızanklık oluşturan, aşırı duyarlılık durumu), Stevens-Johnson sendromu (ciltte ve göz çevresinde kan oturması, şişlik ve kızarıklıkla seyreden iltihap), toksik epidermal nekroliz (deride içi sıvı dolu kabarcıklarla seyreden ciddi bir hastalık) bildirilmiştir.

Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir. Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin Zimaks’a ciddi alerjiniz var demektir. . Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür.

 • Çok seyrek olarak bildirilen (Sefıksim alan 10000 hastanın birinden azında görülen) olası yan etkiler kan pıhtılaşma bozuklukları, antibiyotiğe bağlı kolit (öm. psödomembranöz enterokolit), ilaç ateşi, serum hastalığı benzeri reaksiyon, kırmızı kan hücrelerinin parçalanması ile seyreden kansızlık olabilir. Baş ağrısı, böbrekte iltihap, hepatit (karaciğer enfeksiyonuna bağlı sarılık), tıkanma sarılığı, geçici aşırı aktivite, kasılma tipi nöbete eğilim.
 • Yalancı membranlarla karakterize bağırsak iltihabı (psödomembranöz kolit) gelişmesi halinde doktorunuz uygun tedavileri verecektir.

Bunların hepsi ciddi yan etkilerdir. Acil tıbbi müdahale gerekebilir.Bu ciddi yan etkiler çok seyrek görülür.

 • Çok yaygın (Sefiksim alan 10 hastanın en az birinde görülen) yan etkiler midede dolgunluk, bulantı, kusma, gaz ve iştahsızlıktır.
 • Yaygın olarak bildirilen diğer olası yan etkiler (Sefiksim alan 100 hastanın birinden fazlasında fakat 10 hastanın birinden azında görülen) baş dönmesi, dokunmada his kaybı, yumuşak dışkı veya ishaldir.
 • Seyrek olarak bildirilen (Sefiksim alan 1000 hastanın birinden azında fakat 10000 hastanın birinden fazlasında görülen) olası yan etkiler alerjik cilt döküntüleri, bulantı, gaz, karın ağrısı, hazımsızlık, kusma. Karaciğer enzimlerinde yükselme ve sarılık görülebilir.
 • Diğer sefalosporinlerde de olduğu gibi bazen kanama-pıhtılaşma süreçleri etkilenebilir, bu nedenle pıhtılaşma tedavisi alan hastalarda dikkatli olunmalıdır.

Eğer bu kullarıma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.

Zimaks Güncel Fiyat Listesi (2023)

TarihEtiket FiyatıKamu Fiyatı
15.12.202269,957,32
09.07.202251,1546,04
19.02.202239,9935,99
12.03.202129,1426,23
20.02.202129,1426,23
19.02.202024,3224,32
19.02.201921,7121,71
19.02.201817,217,2
20.02.201714,9714,97
25.12.201613,5313,53
23.02.201613,7513,75
22.02.201613,7513,75
04.09.201513,5213,52
01.06.201513,0213,02
11.04.201512,7712,77
10.04.201512,77
Zimaks Güncel Fiyat Değişim Grafiği (2023)

Zimaks Nasıl Kullanılır ?

Uygun Kullanım ve Doz/Uygulama Sıklığı İçin Talimatlar

Zimaks günde bir tablet olarak kullanılır. Arzu edildiğinde günlük toplam doz 2 eşit parçada kullanılabilir.

Uygulama Yolu ve Metodu

Zimaks, ağız yoluyla doğrudan alınır.

Özel Kullanım Durumları

Böbrek / Karaciğer yetmezliği

 • Önemli derecede böbrek işlev bozukluğu olan hastalarda doz azaltılmalıdır.
 • Doktorunuz hastalığınıza bağlı olarak ilacınızın dozunu belirleyecek ve size uygulayacaktır.
 • Sefiksim esas olarak idrar yoluyla atılmaktadır, bu bağlamda karaciğer yetmezliğinde kullanımına ilişkin özel bir bilgi bulunmamaktadır.

Eğer Zimaks’ın etkisinin çok güçlü ya da zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Zimaks’i Kullanmayı Unuttuysanız

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

Eğer bir Zimaks dozunu unutursanız bir sonraki dozu normal zamanında her zamanki dozunda almalısınız.

Bu ürünün kullanımına ilişkin ilave sorularınız varsa doktorunuz ya da eczacınıza sorunuz.

Zimaks  Hangi Durumlarda Kullanılmamalıdır

• Eğer sefiksime ya da Zimaks’taki diğer maddelere alerjik (aşın duyarlı) iseniz.

Zimaks Hangi Durumlarda Dikkatli Kullanılmalıdır

 • Eğer daha önce kolit (kalın bağırsak enfeksiyonu) geçirmiş iseniz
 • Eğer böbrek yetmezliği sorununuz varsa

Bu uyanlar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

Zimaks Hamilelik Döneminde Kullanılır mı?

İlacı kullanmadan önce doktorunuza ya da eczacınıza danışınız.

Gebe iseniz ya da gebelik planlıyorsanız doktorunuza mutlaka söyleyiniz.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Zimaks Emziren Anneler Tarafından Kullanılır mı?

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Anne sütünde sefıksim saptanmamıştır ancak, yeterli klinik araştırma sonuçlan elde edilene kadar ya emzirmenin kesilmesi ya da sefiksim tedavisinin bırakılması yönünde bir karar verilmelidir.

Diğer İlaçlar ile Birlikte Zimaks Kullanımı

Eğer aşağıdaki ilaçları alıyorsanız lütfen doktorunuza söyleyiniz:

 • • Karbamazepin (Epilepside kullanılan bir ilaç); Zimaks bu ilacın kandaki miktarını arttırır.
 • • Probenesid (Kronik gut hastalığı tedavisinde kullanılan bir madde); Zimaks ilacın kandaki miktarını artınr.
 • • Varfarin gibi antikoagülanlar (Kanın incelmesini sağlayan bir ilaç).

Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

Zimaks Kullanıcı Yorumları

1 yaşından büyük çocuklarda kullanılan antibiyotik çeşidi.

Kullanıcı Yorumu

Şiddetli öksürük ve baş ağrısı olan ailemin şikayetlerini tamamen geçirdi fakat bende herhangi bir etki göstermedi.

Kullanıcı Yorumu

Tedarik sıkıntısı oluşabilen ama kullanımında gayet etkili bir ilaçtır.

Kullanıcı Yorumu

Yorum yapın