Zanipress Nedir ve Ne İçin Kullanılır? Yan Etkileri Nelerdir?

ZANIPRESS nedir ve ne için kullanılır?

ZANIPRESS, kan basıncını düşüren iki ilacın sabit bir kombinasyonudur. Bu iki ilaçtan biri ADE inhibitörü olan enalapril, diğeri ise bir kalsiyum kanal blokeri olan lerkanidipindir.

ZANIPRESS, kan basıncı tek başına enalapril ya da lerkanidipin ile yeterli düzeyde düşürülemeyen yüksek kan basıncının (hipertansiyon) tedavisi için kullanılır.

ZANIPRESS 20mg/10mg, sarı, yuvarlak ve bikonveks şekilde film kaplı tabletlerdir.

Yan Etkileri Nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi ZANIPRESS’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

ZANIPRESS 20mg/10mg ile gözlenen en yaygın yan etkiler (% 1 ila 10 sıklıkta) öksürük, baş ağrısı, sersemlik, periferal ödem ve döküntüdür. ZANIPESS 20mg/10mg veya tek başına enalapril veya lerkanidipin ile gözlenen tüm advers etkiler aşağıda listelenmiştir.

Aşağıdakilerden biri olursa, ZANIPRESS’i kullanmayı durdurunuz ve derhal doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

• Şiddetli alerjik reaksiyonlar (eller, ayaklar, bilekler, yüz, dudaklar, ağız veya boğazda şişme ve buna bağlı olarak yutma veya nefes almada zorluk, hırıltı, kaşıntı, kurdeşen)

• Derinin ve mukoz membranların sarı renk alması

Bayılma

• Ateş, lenf düğümlerinin şişmesi ve/veya boğazda enflamasyon

• Kemik iliği fonksiyonunda azalma

• Bazı laboratuvar değerlerinde azalma (hemoglobin ve hematokrit), bazı kan hücrelerinin sayısında düşüş, kanda artmış potasyum/kreatinin veya üre/sodyum seviyesi, çok düşük kan şekeri düzeyleri, artmış laboratuvar değerleri (karaciğer enzimleri, serum bilirubini),

• Otoimmün hastalıklar,

• Kalp krizi veya inme,

• Akciğer dokusunda anormallikler, akciğer iltihabı,

• Barsak tıkanması, pankreas iltihabı, karaciğer yetmezliği, karaciğer iltihabı, sarılık Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir.

Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin ZANIPRESS’e karşı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, hemen doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz.

• Kan basıncında aşırı düşüş

• Sersemleme, bulanık görme,

Depresyon

• Baş dönmesi, kulak çınlaması

• Uykusuzluk, gerginlik, anormal duyu (karıncalanma)

• Göğüs ağrısı, göğüste darlık hissi, nefes darlığı, astım

• Anormal kalp ritmi, kalp hzında artış

• Ayak bileğinde şişme

• Mide ülseri, midede iritasyon

• Ağız mukoza membranında iltihaplanma ve ülserasyon, dilde iltihaplanma

• Terlemede artma

Saç kaybı.

• Erkeklerde göğüslerin büyümesi

• Kas krampları,

Bunların hepsi ciddi yan etkilerdir. Acil tıbbi müdahale gerekebilir. Ciddi yan etkiler çok seyrek görülür.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, doktorunuza söyleyiniz:

Baş ağrısı

• Eklem/kas ağrısı

• El ve ayaklarda soğukluk

• Yorgunluk, güçsüzlük hissi,

 Öksürük

• Burun akıntısı, boğaz ağrısı, ses kısıklığı, hırıltılı solunum

Mide bulantısı, kusma

Sindirim rahatsızlıkları,

• İshal, karın ağrısı, tat alma duyusunda değişiklik, kabızlık

İştah azalması

• Diş eti kalınlaşması

• Azalmış ya da artmış idrar çıkışı

• Rüyalarda değişme, uyku bozuklukları

Bunlar ZANIPRESS’in hafif yan etkileridir.

ZANIPRESS Nasıl Kullanılır?

ZANIPRESS’i her zaman doktorunuzun söylediği şekilde alınız. Emin değilseniz doktorunuz veya eczacınıza sorunuz.

Doktorunuz tarafından aksi belirtilmedikçe, olağan doz her gün aynı saatte günlük 1 tablettir.

Tablet tercihen sabah kahvaltıdan en az 15 dakika önce alınmalıdır. Tabletler su ile tüm olarak yutulmalıdır.

ZANIPRESS’i greyfurt ve greyfurt suyu ile birlikte kullanmayınız.

Çocuklarda kullanımı

Yaşlılarda kullanımı:

Yaşlılarda kullanımı:

Doz hastanın böbrek fonksiyonuna bağlıdır. Doktorunuz durumunuzu değerlendirerek sizin için uygun kullanım şeklini belirleyecektir.

Özel Kullanım Durumları

Böbrek yetmezliği, karaciğer yetmezliği:

Yaşlılarda kullanımı:

Eğer ZANIPRESS etkisinin çok güçlü veya çok zayıf olduğuna dair bir izleniminiz varsa doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

ZANIPRESS

Doz Aşımı Durumunda Ne Yapılmalıdır?

Doktorunuzun size önerdiği dozdan daha fazla almışsanız veya doz aşımı durumu varsa, hemen tıbbi müdahale için başvurunuz ve eğer mümkünse tablet ve/veya ambalajı da doktora götürünüz.

Doğru dozdan daha fazlasını alırsanız, kan basıncınızın çok fazla düşmesine ve kalbinizin düzensiz veya daha hızlı atmasına neden olabilir. Bu durum bilinç kaybıyla sonuçlanabilir.

Ayrıca, kan basıncındaki şiddetli düşüş, önemli organlara olan kan akımının azalmasına, kalp-damar yetmezliğine ve böbrek yetmezliğine neden olabilir.

ZANIPRESS’ten kullanmanız gerekenden fazla kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

ZANIPRESS Kullanmayı Unuttuğumda Ne Yapmalıyım?

Tabletinizi almayı unutursanız, bir sonraki doz zamanı yakın olmadıkça mümkün olan en kısa sürede unuttuğunuz dozu alınız. Daha sonra tabletleri normal zamanlarında almaya devam ediniz.

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

ZANIPRESS Kullananlar İçin Tedavi Sonrası

ZANIPRESS almayı bırakırsanız kan basıncınız tekrar yükselebilir. ZANIPRESS’i almayı bırakmadan önce lütfen doktorunuzla konuşunuz. Bu ürünün kullanımı ile ilgili başka sorunuz olursa doktorunuza veya eczacınıza sorunuz.

ZANIPRESS kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

ZANIPRESS Kimler Tarafından Kullanılmamalıdır?

• Eğer ZANIPRESS bileşimindeki etkin maddelere (enalapril veya lerkanidipin) veya diğer bileşenlerden herhangi birine alerjiniz varsa

• Eğer ZANIPRESS ile benzer ilaçlara (örneğin; amlodipin, felodipin, nifedipin, kaptopril, fosinopril, lisinopril, ramipril) alerjiniz varsa

• Gebeliğin ikinci veya üçüncü üç aylık döneminde iseniz

• Eğer aşağıda belirtilen kalp rahatsızlıklarından biri sizde varsa

Tedavi edilmemiş konjestif kalp yetmezliği

Aortun daralması da dahil olmak üzere (aortik stenoz), kalbin sol ventrikülünden kan akışının engellenmesi

Stabil olmayan anjina pektoris (istirahat durumundaki anjina veya artarak ilerleyen anjina)

Bir kalp krizi (miyokard enfarktüsü) geçirdikten sonraki bir ay

• Eğer ağır karaciğer veya böbrek sorunlarınız varsa veya diyalize giriyorsanız

• Eğer aşağıdaki ilaçları kullanıyorsanız:

Antifungaller (ketokonazol, itrakonazol)

Makrolit grubu antibiyotikler (eritromisin, troleandomisin)

Antiviraller (ritonavir)

• Eğer eş zamanlı olarak siklosporin olarak bilinen bir ilacı kullanıyorsanız

• Greyfurt veya greyfurt suyuyla birlikte bu ilacı kullanmayınız.

• Eğer kalıtsal veya daha önceki bir ADE inhibitörü tedavisinden sonra anjiyoödem geçirdiyseniz (yüz, dudak, dil ve/veya gırtlak, el ve ayaklarda şişme)

• Eğer kalıtsal olarak doku şişmesine yatkınlığınız varsa veya bilinmeyen nedenlerle dokularınızda şişme oluyorsa (kalıtsal veya idiyopatik anjiyoödem)

ZANIPRESS Kullananlar Nelere Dikkat Etmelidir?

• Kan akımının kesilmesiyle birlikte seyreden kalp hastalığınız varsa (iskemi)

• Beyninizdeki kan akımında bozukluk varsa (serebrovasküler hastalık)

Böbrek sorunlarınız varsa.

• Karaciğer enzimlerinizin seviyesi artmışsa veya sarılık olduysanız

• Akyuvarlarınızın sayısı düşmüşse (lökopeni, agranülositoz). Bu durum muhtemelen enfeksiyona yatkınlığa veya şiddetli genel semptomlara yol açacaktır.

• Kan damarlarınızı da etkileyen belli bağ doku hastalığınız varsa (kollajen damar hastalığı)

• Eş zamanlı olarak allopurinol (gut hastalığına karşı kullanılır), prokainamid (düzensiz kalp atışını düzeltmek için kullanılır) veya lityum (bazı depresyon tiplerinin tedavisi için kullanılır) alıyorsanız

• ZANIPRESS ile tedavi sırasında aşırı duyarlılık reaksiyonları veya dokularınızda şişme (anjiyoödem) görülüyorsa

• Diabetes mellitus hastalığınız varsa

• İnatçı bir kuru öksürük gelişirse

• Kanınızdaki potasyum seviyesinde artış riskiniz varsa

• Etnik özellikleriniz nedeniyle kan basıncınızdaki azalma yeterli değilse (özellikle siyah ırka mensup hastalarda)

• Gebeyseniz veya gebe kalmayı planlıyorsanız

Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa, sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

Böcek zehirine (arı veya yaban arısı) karşı hassasiyetinizin giderilmesi için tedavi görmeniz gerekiyorsa (desensitizasyon tedavisi), geçici olarak ZANIPRESS yerine başka bir ilaca geçilebilir. Aksi takdirde, yaşamı tehdit eden genel belirtiler ortaya çıkabilir. Bu gibi reaksiyonlar böcek ısırması sonrasında da oluşabilir (arı veya yaban arısı).

Diyalize giriyorsanız veya çok yüksek kan lipid seviyeleri için tedavi alıyorsanız, birlikte ZANIPRESS kullanımı şiddetli aşırı duyarlılık reaksiyonlarına ve hatta yaşamı tehdit eden şoka neden olabilir.

ZANIPRESS ile tedavi gördüğünüzü veya diyalize girmeniz gerektiğini doktorunuza bildiriniz. Doktorunuz böylece size reçete edeceği tedaviyi daha doğru belirleyebilir.

Kısa süre sonra bir ameliyata girecekseniz veya anestezi (dental anestezi dahil) alacaksanız, ZANIPRESS aldığınızı doktorunuza söyleyiniz. Çünkü anestezi sırasında kan basıncı ani şekilde düşebilir.

Bu ilaç kullanılırken düzenli tıbbi gözlem gerekir. Bu nedenle, doktorunuzun istediği laboratuvar testlerini ve muayeneleri yaptırınız.

Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa, sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

ZANIPRESS İle Birlikte Yiyecek ve İçecek Tüketimi

Belirtilen ilaç ile birlikte tüketilmesi sakıncalı olan yiyecek ve içecekler nelerdir? Ne yemeli veya ne yememeliyiz?

ZANIPRESS yemeklerden en az 15 dakika önce alınmalıdır.

Alkol ZANIPRESS’in etkisini arttırabilir. Bu nedenle alkol almamanız veya alacağınız alkol miktarını sınırlamanız gerekir.

Hamilelik (Gebelik) Döneminde Kullanılır mı?

ilacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

ZANIPRESS gebeliğin ilk üç ayında önerilmez ve gebeliğin geri kalan kısmında kontrendikedir. Gebeyseniz veya gebe kalmayı planlıyorsanız doktorunuzu bilgilendiriniz. Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme Döneminde Kullanılabilir mi?

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme Döneminde Kullanılabilir mi?

Araç ve makina kullanımı

Bu ilaçla tedavi sırasında sersemlik, güçsüzlük, yorgunluk veya baş dönmesi hissediyorsanız, araç veya makine kullanmamalısınız.

ZANIPRESS Etken Maddesi Nedir?

ZANIPRESS laktoz içerir. Eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı intoleransınız olduğu söylenmişse, bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz.

Bu tıbbi ürün her dozunda 1 mmol (23 mg)’dan daha az sodyum ihtiva eder; yani esasında "sodyum içermez". Sodyuma bağlı herhangi bir olumsuz etki beklenmemektedir.

Diğer İlaçlar İle Birlikte Kullanılır mı?

ZANIPRESS diğer bazı ilaçlarla eş zamanlı alındığında, ZANIPRESS’in veya diğer ilacın etkisi şiddetlenebilir veya zayıflayabilir; belirli yan etkiler daha sık olarak meydana gelebilir.

ZANIPRESS’i şu ilaçlardan herhangi biri ile birlikte kullanırsanız, kan basıncını düşürücü etki şiddetlenebilir:

• Siklosporin (bağışıklık sistemini baskılayan bir ilaç)

• Ketokonazol ve itrakonazol içeren, ağızdan alınan antifungal ilaçlar

• Virüslere karşı kullanılan ritonavir içeren ilaçlar

• Ertitromisin veya troleandomisin gibi makrolid grubu antibiyotikler

• Günde 800 mg’ı aşan dozda kullanılan simetidin içeren ülser ilacı

• Hidroklorotiyazid, klortalidon, furosemid, triamteren, amilorid, indapamid, spironolakton gibi idrar söktürücü ilaçlar veya kan basıncı düşüren diğer ilaçlar

• Gliseril trinitrat ve organik nitratlar (izosorbid) gibi bazı damar genişletici ilaçlar veya anestetikler

• Belli antidepresan ve antipsikotik ilaçlar

• Baklofen (kas gevşetici ilaç)

Aşağıdaki ilaçlardan herhangi biri ZANIPRESS ile birlikte kullanılırsa kan basıncını düşürücü etki zayıflayabilir:

• Belirli ağrı kesiciler (parasetamol, ibuprofen, naproksen, indometazin veya düşük dozda olmayan asetil salisislik asit)

• Kan damarlarına etki eden ilaçlar (noradrenalin, izoprenalin, dopamin, salbutamol)

• Fenitoin ve karbamazepin gibi antikonvülzanlar

• Rifampisin (tüberküloz tedavisinde kullanılan bir ilaç)

digoksin

Digoksin (kalp kasının gücünü etkileyen bir ilaç) kullanıyorsanız, hangi belirtilere dikkat etmeniz gerektiğini doktorunuza sorunuz.

Potasyum tutucu idrar söktürücüler

Potasyum tutucu idrar söktürücüler (spironolakton) veya potasyum takviyeleri kullanıyorsanız kanınızdaki potasyum seviyesi artabilir.

Lityum karbonat

Lityum karbonat ve ZANIPRESS’in eş zamanlı kullanımı lityum toksisitesine neden olabilir.

Bağışıklık sistemini baskılayıcı veya gut hastalığının tedavisinde kullanılan ilaçlar Bağışıklık sistemini baskılayıcı ilaçlar veya gut hastalığının tedavisi için ilaç kullanıyorsanız, çok seyrek durumlarda şiddetli enfeksiyonlara yatkınlık gösterebilirsiniz.

• Diyabet tedavisinde kullanılan ilaçlar

Diyabet hastası iseniz ve ZANIPRESS’i insülin veya sülfonilüre ve biguanidinler gibi şeker hastalığına karşı ağızdan alınan ilaçlarla eşzamanlı olarak kullanıyorsanız, tedavinin ilk ayı süresince hipoglisemi (kan şekeri seviyesinde aşırı düşüş) ortaya çıkabilir.

Antihistaminikler, antiaritmikler, estramustin, amifostin ve altın tuzları

Terfenadin veya astemizol gibi antihistaminikler, amiodaron veya kinidin gibi antiaritmikler, estramustin, amifostin veya altın tuzları tedavisi alıyorsanız doktorunuza söyleyiniz. Çünkü bu ilaçlarla bazı ilaç etkileşimleri meydana gelebilir.

Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

ZANIPRESS prospektüsü pdf dosyası bulunmamaktadır. [/su_tab][/su_tabs]
–Arşiv–
–Arşiv–

Yorum yapın