Xatral Prospektüsü ve Yan Etkileri Prospektüsü ve Yan Etkileri

Xatral XL alfuzosin HCl etkin maddesini içeren, yuvarlak, üç katlı bir tablettir ve iki sarı tabaka arasında beyaz bir tabakası vardır. Bir tablette 10 mg etkin madde bulunur. Kutunun içinde blisterde 30 tablet bulunur.

Xatral XL, alfa 1 blokerler adı verilen bir ilaç grubuna dahildir, prostat bezinin normalden daha büyük hale gelmesine yol açan ve iyi huylu prostat büyümesi denilen

durumun yarattığı belirtileri tedavi etmek için kullanılır. İyi huylu prostat büyümesinde sık sık ve acil idrar yapma ihtiyacı hissi, işemenin başlangıcında idrarın akışında güçlük olması, idrar akışının zayıf olması ve gece yarısı idrara çıkma ihtiyacı duyulması gibi belirtiler görülür. Xatral XL prostat bezinde ve mesanenin boyun kısmında yer alan düz kasları gevşetir. Bu kasların gevşemesi idrar yapmayla ilgili belirtilerin iyileşmesini sağlar.

Doktorunuz size Xatral XL’i prostat bezinizde iyi huylu büyüme tespit edildiği ve bu duruma bağlı olarak idrar yapmayla ilgili şikayetleriniz mevcut olduğu için reçetelemiş olabilir.

Xatral Yan Etkileri Nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi Xatral XL’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden biri olursa, Xatral XL’i almayı durdurunuz ve hemen doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil servisine başvurunuz:

Zorlukla ve hırıltılı bir şekilde nefes almaya başlarsanız

Yüz, dil veya boğazınızda, yutmayı veya nefes almayı zorlaştıracak bir şişme ortaya çıkarsa

Vücudunuzda yaygın kaşıntıyla birlikte derinizde kızarıklık ve döküntüler olursa

Daha önceden kalp damar hastalığınız varsa ve göğüs ağrınız olursa

Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir. Eğer bunlardan sizde mevcut ise, sizin Xatral XL’e karşı ciddi aleıjiniz var demektir.

Yaygın Yan Etkiler

 • Baş ağrısı, uyuşukluk/sersemlik hissi
 • Bulantı, kann ağrısı, hazımsızlık
 • Genel olarak kendini iyi hissetmeme
 • Keyifsizlik, güçten düşme (asteni)

Yaygın Olmayan Yan Etkiler

 • Denge kaybı ve göz kararmasının eşlik ettiği geçici sersemlik (vertigo), başdönmesi
 • Oturur veya yatar durumdan ayağa kalkıldığında görülen baş dönmesi ve göz kararması (postüral hipotansiyon), baygınlık (senkop), kalbin normalden hızlı atması (taşikardi)
 • Ateş basması
 • Burun akıntısı, burun tıkanıklığı, burunda kaşıntı ve hapşırma
 • İshal, ağız kuruluğu
 • Cilt döküntüsü (deride kızarıklık), kaşıntı
 • Su tutulması (kol ve bacaklarda şişmeye neden olabilir)
 • Göğüs ağrısı
 • Ateş basması
 • Göğüs ağrısı (angina pectoris) (daha önce koroner arter hastalığı bulunan hastalarda)
 • Anjiyoödem (yüz, dil veya boğazda, yutmayı veya nefes almayı zorlaştıracak bir şişme)
 • Ürtiker (kurdeşen)

Sıklığı Bilinmeyen Yan Etkiler

 • Kusma
 • Cinsel uyarı olmaksızın cinsel organınızın ağrılı bir şekilde sertleşip dikleşmesi (priapizm)
 • Katarakt ameliyatı sırasında göz merceğinin yerine oturmaması (İntraoperatif gevşek iris sendromu). Bu durum sadece operasyon sırasında oluşur ve operasyonu yürütecek cerrahın yöntemini belirlemesi açısından konuyla ilgili önceden bilgi sahibi olması önemlidir.
 • Karaciğer hücrelerinde zedelenme, safra akımının kesilmesine bağlı karaciğer hastalığı
 • Düşük kan pulcuğu (trombosit) sayısı. Diş eti ve burun kanaması, travmaya bağlı ciltte çürüme ve morarma, kesiklerinizin uzun sure kanaması, döküntü (peteşi adı veriken iğne ucu büyüklüğünde kırmızı noktalar) gibi belirtiler görülebilir.
 • Kalpte bir çeşit ritim bozukluğu (atriyal fıbrilasyon)
 • Düşük beyaz kan hücresi (nötrofıl) sayısı

Xatral XL Nasıl Kullanılır?

Xatral XL yetişkin erkeklerde kullanılır.

Doktorunuz, ilacınızı nasıl ve hangi dozda kullanmanız gerektiğini size söyleyecektir.

Olağan tedavi dozu her gün akşam yemeğinden sonra alınan bir tablettir. (1 adet Xatral XL 10 mg Kontrollü Salım Tableti)

İlacın uzun süreli etkisini gösterebilmesi için tok karnına alınız.

İlacı ısırmayınız, parçalara bölmeyiniz, çiğnemeyiniz, ezmeyiniz, toz haline getirmeyiniz.

Bu gibi uygulamalar ilacın uygunsuz emilimine neden olabilir.

Tableti bir bardak su ile bütün halinde yutunuz.

Xatral XL yetişkin erkeklerde kullanılır.

Yaşlılarda hiçbir doz ayarlaması yapılmasına gerek olmadan, doktor tarafından önerilen doza göre kullanılır.

Böbrek yetmezliği ve Karaciğer yetmezliği

Böbrek yetmezliği olan hastalarda doktor tarafından önerilen doz dışında özel bir doz ayarlaması gerekmez. Şiddetli böbrek fonksiyon bozukluğu olan hastalara verilmemelidir.

Karaciğer yetmezliğinde kullanılmamalıdır.

Doktorunuz ayrı bir tavsiyede bulunmadıkça, bu talimatları takip ediniz.

Doktorunuz Xatral XL ile tedavinizin ne kadar süreceğini size bildirecektir.

Eğer Xatral XL’irı etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Doz Aşımı Durumunda Ne Yapılmalıdır?

Size en yakın hastaneye başvurunuz. Doktorunuza kaç adet tablet aldığınızı söyleyiniz. Yan etkileri önleyebilmek için, mümkün olduğunca yatar pozisyonda kalınız. Hastaneye gitmek için araba kullanmaya çalışmayınız.

Xatral XL ’den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız, bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

Xatral XL Kullanmayı Unuttuğumda Ne Yapmalıyım?

Xatral XL’in bir dozunu almayı unuttuğunuzda, normal almanız gereken zamandan sonraki 12 saat içinde almadığınızı hatırlarsanız, hemen tabletinizi yutunuz ve bir sonraki dozu zamanında alınız.

Xatral XL’i almanız gereken zamanın üzerinden 12 saatten daha uzun bir süre geçtiyse, eksik kalan dozu almayınız ve sadece bir sonraki dozu zamanında alınız.

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

Xatral XL ile tedavi sonlandınldığında oluşabilecek etkiler:

Xatral XL tedavisini doktorunuzun onayı olmadan bırakırsanız, tedavinin yararlı etkileri ortadan kalkabilir. İdrar yapmayla ilgili şikayetleriniz tekrar başlayabilir. Xatral XL kullanmayı sadece doktorunuz söylediğinde kesiniz.

Xatral XL kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

Xatral XL Kimler Tarafından Kullanılmamalıdır?

Xatral XL’in içindeki etkin madde olan alfuzosin hidroklorür veya ilacın içerdiği diğer maddelerden birine karşı aşırı duyarlı (aleıjik) iseniz

Karaciğerinizin işlevlerinde ciddi bozukluk varsa

Otururken veya yatarken birden ayağa kalktığınızda baş dönmesi, göz kararması gibi bir durum yaşıyorsanız (bu durum ortostatik hipotansiyon olarak isimlendirilmektedir)

Barsak tıkanması gibi bir durumunuz varsa

Alfal-blokeri adı verilen başka bir ilaç kullanıyorsanız (doksazosin, indoramin, prazosin, terazosin, tamsulosin veya fenoksibenzamin gibi)

Xatral XL Kullananlar Nelere Dikkat Etmelidir?

Kalbinizle ilgili problemleriniz varsa (göğüs ağrısı, anormal düşük tansiyon, EKG de QT uzaması, kalp yetmezliği)

Yüksek tansiyon tedavisi için başka ilaçlar kullanıyorsanız bu ilacı aldıktan birkaç saat sonra baş dönmesi, güçsüzlük ve terleme hissedebilirsiniz. Böyle bir durumda, belirtiler geçene kadar sırtüstü uzanınız. Doktorunuzun aldığınız Xatral XL dozunu değiştirmesi gerekebileceğinden, bu durumu doktorunuza bildiriniz.

Kalp hastalığınız varsa veya bir hipertansiyon ilacıyla tedavi görüyorsanız tansiyonunuzda belirgin bir düşme olabilir ve yukarıdaki belirtiler ortaya çıkabilir).

Geçmişte, alfa-1 blokerler denilen ilaçlardan bir başkasını veya nitrat grubundan (kalp hastalıklarında damarların genişlemesi için kullanılan) bir ilacı kullandığınız sırada, otururken veya yatarken birden ayağa kalktığınızda baş dönmesi, göz kararması gibi bir durum yaşadıysamz

Böbreklerinizin veya karaciğerinizin işlevlerinde bozukluk varsa (doktorunuz tedavi süresince bu organların işlevlerini düzenli aralıklarla kan testleri yaparak izlemek isteyebilir.)

Genel anestezi gerektirecek bir cerrahi operasyon geçirecekseniz veya diş tedavisi olacaksanız, Xatral XL kullandığınızı doktora söyleyiniz. Xatral XL, kan basıncınızı düşürebilir. Bu yüzden, doktorunuz ameliyattan 24 saat önce Xatral XL’i kesmenize karar verebilir.

Gözünüze “katarakt” operasyonu yapılacak ise, Xatral XL kullandığınızı doktorunuza söyleyiniz. Xatral XL operasyon sırasında bazı komplikasyonlara neden olabilir. Bu durumun, cerrahınız tarafından ameliyattan önce bilinmesinde fayda vardır.

Bu uyanlar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse, lütfen doktorunuza danışınız.

Xatral XL İle Birlikte Yiyecek ve İçecek Tüketimi

Belirtilen ilaç ile birlikte tüketilmesi sakıncalı olan yiyecek ve içecekler nelerdir? Ne yemeli veya ne yememeliyiz?

Xatral XL’i tok karnına alınız.

Xatral XL kullanırken baş dönmesi ve güçsüzlük hissedebilirsiniz. Böyle bir durumda, alkol almayınız.

Hamilelik (Gebelik) Döneminde Xatral Kullanılır mı?

Xatral XL, erkek hastalann kullanımına yönelik bir ilaç olduğundan bu bölüm geçerli değildir.

Emzirme Döneminde Xatral Kullanılabilir mi?

Xatral XL, erkek hastalann kullanımına yönelik bir ilaç olduğundan bu bölüm geçerli değildir.

Araç ve makina kullanımı

Xatral XL tedavisinin başlarında, sersemlik hissi, baş dönmesi gibi belirtiler

Xatral XL Etken Maddesi Nedir?

Hidrojene hint yağı mide bulantısına ve ishale sebep olabilir. San demir oksit (E172) aleıjik reaksiyonlara sebep olabilir. Mannitolün hafif derecede bağırsak yumuşatıcı etkisi olabilir.

Diğer İlaçlar İle Birlikte Xatral Kullanılır mı?

Aşağıdaki ilaçlar Xatral XL’in etkisini değiştirebilir ve istenmeyen etkilere yol açabilir:

Alfa 1 blokerler adı verilen gruba dahil olan diğer ilaçlar (tamsulosin, doksazosin, indoramin, prazosin, terazosin veya fenoksibenzamin),

Yüksek tansiyon (hipertansiyon) tedavisinde kullanılan ilaçlar,

Xatral XL’in vücudunuzda parçalanmasını sağlayan karaciğer enzimlerini etkileyen

ilaçlar (ketokonazol ve itrakonazol gibi mantar ilaçlan),

Rifampin, ritonavir, nitrat etkin maddeli ilaçlar,

Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

Yorum yapın