Voluven İlaç Bilgisi ve Yan Etkileri Nedir ve Ne İçin Kullanılır?

Voluven, hidroksietil nişasta ve sodyum klorür adlı etkin maddeler içeren, damar içine kullanılmak üzere hazırlanmış, steril (mikropsuz) bir çözeltidir.

Voluven 500 ml’lik plastik (poliolefın) poşetlerde sunulan berrak veya hafif opak, renksiz hafif sarı renkli çözeltidir.

Voluven Yan Etkileri Nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi Voluven’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Yaygın Yan Etkiler

  • Kaşıntı
  • Kanda amilaz (nişastanın sindiriminde rol oynayan bir enzim) seviyesinde yükselme
  • Kandaki kırmızı kan hücrelerinin oranında azalma
  • Plazma proteinlerinde azalma

Seyrek Yan Etkiler

  • Kanın pıhtılaşması ile ilgili bozukluklar
  • Ani aşırı duyarlılık reaksiyonları (şişme, ateş, kan basıncının düşmesi, deri kızarıklıkları, yüz kızarması, baş ağrısı gibi belirtilere yol açabilir)

Voluven Nasıl Kullanılır?

Doktorunuz hastalığınıza bağlı olarak ilacınızın dozunu belirleyecek ve size uygulayacaktır. Voluven en fazla 50 ml/kg vücut ağırlığı/gün’e kadar uygulanabilir. 70 kg vücut ağırlığına sahip bir hasta için bu değer 3500 mİ Voluven’dir.

Bu ilaç damar içine uygulanır.

Eğer Voluven ’in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Doz Aşımı Durumunda Ne Yapılmalıdır?

Voluven’den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız, bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

Tüm hacim tamamlayıcılarda olduğu gibi, doz aşımı dolaşım sisteminin aşırı yüklenmesine yol açabilir. Bu gibi durumlarda infüzyon hemen durdurulmalı ve gerekirse bir idrar çıkışını artırıcı (diüretik) verilmelidir.

Voluven Kullanmayı Unuttuğumda Ne Yapmalıyım?

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

Voluven Kullananlar İçin Tedavi Sonrası

Voluven kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

Voluven Kimler Tarafından Kullanılmamalıdır?

Ağır genel enfeksiyon (sepsis)

Ağır karaciğer hastalığı

Aşırı sıvı yüklenmesi (hiperhidratasyon)

Nişasta alerjisi

Günlük idrar miktarının azalması (oligüri) veya idrara çıkmanın durması (anüri) ile birlikte böbrek yetmezliği

Kafatası içi (intrakraniyal) kanama

Kanda sodyum veya klor miktarının çok fazla artması (ileri hipematremi veya ileri hiperkloremi)

Diyaliz tedavisi alan hastalar

Bu ilacı kullanıp kullanamayacağınızdan emin değilseniz, doktorunuza danışınız.

Voluven Kullananlar Nelere Dikkat Etmelidir?

Genel olarak doz aşımının neden olduğu aşırı sıvı yüklenmesinden kaçınılmalıdır. Özellikle ciddi böbrek fonksiyon bozukluğu (disfonksiyonu) veya kalp yetmezliği bulunan hastalarda artan hiperhidrasyon (sıvı miktarının artması) riski dikkate alınmalıdır ve doz ayarlaması yapılmalıdır.

Ağır su kaybı (dehidratasyon) durumlarında ilk olarak bir kristaloid çözeltisi verilmelidir.

Kritik hastalarda kristaloidler öncelikli olarak kullamlmalıdır ve Voluven sadece kristaloidlerin hastaları stabilize etmekte yetersiz kaldığında ve öngörülen yararın riskten üstün gelmesi durumunda kullanılmalıdır.

Kritik hastalarda doz azaltılması, hastanın gerçek ihtiyaçları ve hastalığın ciddiyeti göz önünde bulundurularak dikkate alınmalı, mümkün olan minimum etkili doz verilmelidir.

Akciğer (pulmoner) ödemi veya ciddi kanama bozuklukları olanlarda (örneğin ağır von Willebrand hastalığı) özel dikkat gösterilmelidir.

Yeterli miktarda sıvı desteklenmesi ve düzenli olarak böbrek fonksiyonlarının ve sıvı dengesinin izlemesi önemlidir.

Serum elektrolitleri izlenmelidir.

Voluven’in çocuklarda kullanımıyla ilgili deneyim sınırlıdır. İki yaşın altındaki çocuklarda kalp cerrahisi dışındaki uygulamalarda, perioperatif olarak verilen Voluven’in tolerans edilebilirliği %5 albümin ile karşılaştırılabilir düzeydedir. Voluven, ancak dikkatli bir risk/yarar değerlendirmesinden sonra prematüre bebeklere ve yenidoğanlara uygulanabilir.

Ani aşırı duyarlılık tepkisi ortaya çıkması ile ilgili yan etkiler bölümüne bakınız.

Voluven’in bugüne kadar bilinen herhangi bir ilaç etkileşmesi yoktur. Hidroksietil nişasta , uygulaması sırasında yükselebilecek ve pankreas iltihabı (pankreatit) tanısını etkileyebilecek serum amilaz konsantrasyonu yükselmeleri için lütfen yan etkiler bölümüne bakınız.

Diğer ilaçlarla karıştırılarak vermekten kaçınılmalıdır. Diğer ilaçlarla karıştırılıp verilmesi gereken durumlarda geçimliliği (bulutlanma, çökme), hijyenik enjeksiyon ve iyi bir karışım olmasına dikkat edilmelidir.

Poşet açıldıktan sonra hemen kullanılmalıdır.

Voluven son kullanma tarihinden sonra kullanılmamalıdır. Kullanımdan artan solüsyon atılmalıdır.

Solüsyon bulanık ise veya ambalaj hasar görmüşse kullanmayınız.

Hamilelik (Gebelik) Döneminde Voluven Kullanılır mı?

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Voluven’in hamilelikte kullanımına ilişkin klinik bir bilgi bulunmamaktadır. Yapılan çalışmalarda hamilelik, bebeğin gelişimi, doğum ve doğum sonrası gelişime ilişkin dolaylı ya da dolaysız zararlı etki bildirilmemiştir. Kusurlu organ veya doku oluşmasına sebep olma (teratojenik) etkisiyle ilgili bir bulgu yoktur.

Lokal anestezi ile sezaryen doğuma giren gebe kadınlarda Voluven’in tekli dozunun kullanımı hakkında sınırlı sayıda klinik çalışma verileri mevcuttur. Hasta güvenliği üzerinde Voluven’in olumsuz bir etkisinin olduğu belirlenmemiştir; yeni doğan üzerinde de negatif bir etki görülmemiştir. Voluven, hamilelik sırasında ceninde (fetüsta) oluşabilecek potansiyel yarar/zarar değerlendirmesi olumlu sonuçlanırsa kullanılmalıdır.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme Döneminde Voluven Kullanılabilir mi?

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Voluven’in emziren kadınlarda kullanımıyla ilgili bir klinik veri bulunmamaktadır.

Voluven Etken Maddesi Nedir?

Bu tıbbi ürün her 1000 mİ’ sinde 154 mmoL sodyum içermektedir. Bu durum kontrollü sodyum diyetinde bulunan hastalar için göz önünde bulundurulmalıdır.

Araç ve makina kullanımı

Voluven’in taşıt ve makine kullanımına bir etkisi bilinmemektedir.

Diğer İlaçlar İle Birlikte Voluven Kullanılır mı?

Voluven’in bugüne kadar bilinen herhangi bir ilaç etkileşmesi yoktur. Hidroksietil nişasta, uygulaması sırasında yükselebilecek ve pankreas iltihabı (pankreatit) tanısını etkileyebilecek serum amilaz konsantrasyonu yükselmeleri için lütfen yan etkiler bölümüne bakınız.

Yorum yapın