Vitakobal Nedir ve Ne İçin Kullanılır? İlaç Bilgisi ve Yan Etkileri

VITAKOBAL nedir ve ne için kullanılır?

VİTAKOBAL, 1 mlTik renkli ampüller içinde, kırmızı renkli, berrak çözeltidir. Her 1 mlTik ampul etkin madde olarak siyanokobalamin (B12 vitamini) içerir.

VİTAKOBAL;

• B12 vitamininin emilimindeki yetersizlik sonucu ortaya çıkan kansızlık (pemisiyöz anemi)

• B12 vitamini eksikliğinden kaynaklanan eritrosit hacminin hemoglobin ağırlığına oranının artmasıyla oluşan kansızlık (hiperkrom makrositer anemi),

• Şiddetli ve ani başlayan, şimşek çakar tarzda yüz ağrısı (trigeminus nevraljisi),

• Sinir romatizması (siyatik),

• Zona, akut sinir iltihabı (nevrit) ve sinir ağrısı (nevralji) tedavisinde kullanılır.

Yan Etkileri Nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi VITAKOBAL’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden biri olursa VİTAKOBAL’i kullanmayı durdurun ve derhal doktorunuza bildirin veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz.

• İlacın uygulandığı bölgede kızarıklık, kaşıntı, yanma hissi,

-Nefes darlığı,

Solunum sıkıntısı,

• Boğaz/gırtlak bölgesinde şişkinlik hissi ve duyu kaybı,

• Göğüste sıkışma hissi,

• Vücutta aşırı sıcaklık/soğukluk hissi,

• Boğulma hissi,

• Burun ve gözde kaşıntı,

Burun akıntısı

Hapşırma

• Vücutta kaşıntılı kızarıklık/kabarıklık,

• Karın ağrısı, bulantı, kusma,

Baş dönmesi

• Bayılma hissi,

• Kalpte çarpıntı.

Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir. Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin VİTAKOBAL ’e karşı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

Tüm ilaçlar gibi VITAKOBAL’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Yan etkiler sıklık derecelerine göre şu şekilde sınıflandırılır:

Çok yaygın : 10 hastanın en az l’inde görülebilir.

Yaygın : 10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazla görülebilir.

Yaygın olmayan: 100 hastanın birinden az, fakat 1.000 hastanın birinden fazla görülebilir.

Seyrek : 1.000 hastanın birinden az, fakat 10.000 hastanın birinden fazla görülebilir.

Çok seyrek : 10.000 hastanın birinden az görülebilir.

Bilinmiyor (eldeki verilerden tahmin edilemiyor)

VİTAKOBAL kullanımına bağlı gözlenen yan etkiler:

Seyrek:

• İnflamatuvarlı akne oluşumu veya alevlenmesi,

• Folikülit (kıl köklerinde iltihaplanma) oluşumu veya alevlenmesi

Bilinmiyor:

• Polisitemia vera (kemik iliğinde kan hücrelerinin sayısında anormal derecede artış)

• Yürümede bozukluk

Kuvvetsizlik, güçten düşme,

• Kaygı/endişe

Baş dönmesi

• Duyu azalması

• Koordinasyon bozukluğu

• Sinirlilik hali

Uyuşma

Baş ağrısı

• Kalp yetersizliğine bağlı olarak solunum yetmezliği, ödem, karaciğerde büyüme ile belirgin hastalık

• Akciğer ödemi

• Çevresel kan damarlarında tıkanma (periferal vasküler tromboz)

-Nefes darlığı,

Hazımsızlık

Bulantı

Kusma

• Hafif, geçici ishal

• Dil iltihabı

Kaşıntı

• Geçici ekzantem (deride döküntü)

• Artrit (eklem yerlerinde iltihaplanma)

Sırt ağrısı

• Miyalji (kas ağrısı)

• Vücutta şişme

• Genel ağrı hissi

Enjeksiyon yerinde ağrı

VITAKOBAL Nasıl Kullanılır?

Akut sinir ağrısı tedavisinde günde 500-1000 mcg B12 vitamini kas içine uygulanır. Akut sinir iltihabı ve ağrısı tedavisinin 10 gün sürdürülmesi tavsiye edilir. Zamanla tekrarlayan durumlarda, yeniden bir VİTAKOBAL kürü yapılmalıdır.

B12 vitamini eksikliğine bağlı kansızlıkta, tedaviye günaşırı 250-1000 mcg Bı2 vitamini uygulaması ile başlanır ve bu uygulama 1-2 hafta sürdürülür. Daha sonra, kan tahlilleri sonuçlan, normale dönüldüğünü kanıtlayana kadar, haftada 1 defa 250 mcg Bı2 vitamini uygulanır. Ancak sinir sistemi hastalığıyla birlikte ortaya çıkan rahatsızlıklar mevcutsa günaşırı 1000 mcg B12 vitamini uygulanmaya devam edilir. Kan tahlili sonuçlan düzeldiğini gösterdiğinde, ayda 1 defa 1000 mcg B12 vitamini kas içine enjekte edilerek idame tedavisi uygulanır.

Sadece kas içine enjeksiyonla uygulanır.

Eğer VİTAKOBAL’in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Çocuklarda kullanımı

Yaşlılarda kullanımı:

Yaşlılarda kullanımı:

Yaşlılarda kullanımı:

Özel Kullanım Durumları

Böbrek yetmezliği: Böbrek yetmezliği olan hastalarda kullanımına ilişkin bilgi bulunmamaktadır. Karaciğer yetmezliği: Karaciğer yetmezliği olan hastalarda kullanımına ilişkin bilgi

Bulunmamaktadır.

VITAKOBAL

Doz Aşımı Durumunda Ne Yapılmalıdır?

VİTAKOBAL ’i kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

VITAKOBAL Kullanmayı Unuttuğumda Ne Yapmalıyım?

Unutulan dozları dengelemek için çift doz kullanmayınız.

İlacınızı almayı unutursanız, unuttuğunuzu fark eder etmez bu dozu alınız ve sonraki dozu her zamanki saatte alınız.

VİTAKOBAL ile tedavi sonlandınldığında oluşabilecek etkiler

Doktorunuz tarafından belirtilmedikçe, VİTAKOBAL tedavisini durdurmayınız.

VITAKOBAL kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

VITAKOBAL Kimler Tarafından Kullanılmamalıdır?

 • B12 vitamini veya VİTAKOBAL’in bileşenlerine karşı aleıjiniz var ise kullanmayınız.
 • Kanda B12 vitamini konsantrasyonunun yüksek olduğu görme siniri hastalıklarında (optik nöropatiler) (Leber hastalığı) kullanılması uygun değildir.
 • VITAKOBAL Kullananlar Nelere Dikkat Etmelidir?

  • Yalnızca kas içine uygulanır.

 • B12 vitamini, eksikliğine bağlı hastalıkların kesin bir teşhisi konmadan kullanılmamalıdır.
 • • İdame tedavisi sırasında tedaviye dirençli bir durum ortaya çıkabilir. Bunun için 3-6 ayda bir periyodik muayene gerekir.

 • B12 vitamini uygulanması esnasında, kloramfenikol kullanılması siyanokobalamine karşı tedavi edici etkiyi azaltabilir.
 • • Tedavi esnasında enfeksiyon, folik asit kullanımı, anemi (kansızlık), üremi (kanda üre miktarının fazla olması) gibi durumların ortaya çıkışı da tedavinin etkinliğini azaltabilir. Ağır anemi ve doku anoksisi (oksijensiz kalma) olan hastalarda ve yaşlılarda acil önlemler gerekebilir.

  • Astım, ürtiker, egzama gibi allerjik hastalığınız varsa siyanokobalamin kullanmadan önce deri testi yaptırarak aşırı duyarlı olup olmadığınız araştırılmalıdır.

  • VİTAKOBAL, hiçbir zaman intravenöz yolla uygulanmamalı, kas içine enjeksiyonla uygulanmalıdır.

  Hamilelik (Gebelik) Döneminde Kullanılır mı?

  12

  Hamilelik (Gebelik) Döneminde Kullanılır mı?

  12 vitamini anne sütüne geçer.

  Bu uyanlar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen

  doktorunuza danışınız.

  VITAKOBAL İle Birlikte Yiyecek ve İçecek Tüketimi

  Belirtilen ilaç ile birlikte tüketilmesi sakıncalı olan yiyecek ve içecekler nelerdir? Ne yemeli veya ne yememeliyiz?

  Yiyecek ve içeceklerle etkileşimi yoktur.

  VİTAKOBAL’in alkol ile eş zamanlı kullanımı B12 vitamininin emilimini azaltacağı için

  önerilmez.

  Gerekli olmadıkça gebelik döneminde kullanılmamalıdır.

  Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Emzirme Döneminde Kullanılabilir mi?

  B12 vitamini anne sütüne geçer ve bilinen bir zararı bulunmamaktadır.

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Araç ve makina kullanımı

  Araç ve makina kullanımı

  VITAKOBAL Etken Maddesi Nedir?

  Bu tıbbi ürün her bir ampülde 10,0 mg benzil alkol içerir. Prematüre bebekler ve yeni doğanlara uygulanmaması gerekir. Bebeklerde ve 3 yaşma kadar olan çocuklarda toksik reaksiyonlara ve aleıjik reaksiyonlara sebebiyet verebilir.

  Bu tıbbi ürün her bir ampulde 1 mmol (23 mgj’den daha az sodyum ihtiva eder; yani esasında sodyum içermemektedir.

  Diğer İlaçlar İle Birlikte Kullanılır mı?

  B12 vitamini eksikliği görülen hastalarda, B12 vitamini ile kloramfenikolün birlikte kullanımı B12 vitaminine karşı, kan ve kan hücre yapımı ile ilgili (hematopoetik) yanıtı engelleyebilir. Metotreksat, primetamin, kolşisin ve paraaminosalisik asit gibi enfeksiyona karşı kullanılan ilaçlar, B12 vitamini için teşhis amacıyla yapılan mikrobiyolojik kan tahlillerinde yanlış sonuçlar verebilir.

  Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

  VITAKOBAL prospektüsünü PDF dosyası olarak indirmek için buraya
  –Arşiv–
  –Arşiv–

  Yorum yapın