Vitabiol Nedir ve Ne İçin Kullanılır? Yan Etkileri Nelerdir?

VITABIOL nedir ve ne için kullanılır?

VİTABİOL, kıvamlı, portakal esansı kokulu, sarı renkli çözelti şeklinde bir üründür. Vücut için gerekli olan bazı vitaminleri içermektedir.

VİTABİOL şurup; içeriğindeki vitaminlerin eksikliğinin görüldüğü veya gereksiniminin arttığı durumlarda eksikliğin giderilmesinde kullanılır. Şu durumlarda takviye gerekebilir:

Ani kilo kaybı, dengesiz ve yetersiz beslenme, günlük vitamin ihtiyacını karşılamayan diyetler (örn., süt aliminin olmadığı vejeteryan diyetler),

Ağız-boğaz hasarları/bozuklukları, sarılık,

Yan Etkileri Nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi VITABIOL’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşağıda listelenen yan etkiler altta yatan bir hastalıktan veya birlikte kullanılan ilaçlardan da kaynaklanıyor olabilir.

Aşağıdakilerden biri olursa VITABIOL’ü kullanmayı durdurun ve derhal doktorunuza bildirin veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz

 • Eller, ayaklar, bilekler, yüz, dudakların şişmesi ya da özellikle ağız veya boğazın yutmayı veya nefes almayı zorlaştıracak şekilde şişmelerinde.
 • İlacı aldıktan kısa bir süre sonra kaşıntı, döküntü, deride kızarıklık, hırıltılı nefes, kan basıncında düşme veya bayılma olursa
 • Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir.

  Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin VİTABİOL’e karşı ciddi aleıjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

  Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür.

  Diğer yan etkiler aşağıdaki kategorilerde gösterildiği şekilde sınıflandırılmıştır:

  Çok yaygın: 10 hastanın en az 1’inde görülebilir.

  Yaygın: 10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazla görülebilir.

  Yaygın olmayan: 100 hastanın birinden az, fakat 1.000 hastanın birinden fazla görülebilir. Seyrek: 1.000 hastanın birinden az, fakat 10.000 hastanın birinden fazla görülebilir.

  Çok seyrek: 10.000 hastanın birinden az görülebilir.

  Bilinmiyor: Eldeki verilerden tahmin edilemiyor.

  Bilinmiyor:

  Aleıjik belirtiler (aşırı duyarlılık)

  Yüksek dozda uzun süre VİTABİOL alındığında A ve D vitamini fazlalığı meydana gelebilir. Bu durumun belirtileri zayıflama, iştahsızlık, bulantı, kusma, ishal, fazla idrara çıkma gibi belirtilerdir.

  VITABIOL Nasıl Kullanılır?

  Doktor tarafından başka şekilde önerilmediği takdirde; aç veya tok karnına,

  Erişkinlerde 1 ölçek (5 mL).

  Ağızdan uygulanmaktadır. İlacınızı aç veya tok karnına alabilirsiniz.

  Çocuklarda Kullanımı

  Doktor tarafından başka şekilde önerilmediği takdirde; aç veya tok karnına,

  4 yaş altındaki çocuklar için günde 1/2 ölçek (2.5 mL)

  4 yaş üstü çocuklarda 1 ölçek (5 mL)

  Yaşlılarda Kullanımı

  Yaşlılarda kullanılan doz ile ilgili bilgi yoktur.

  Özel Kullanım Durumları

  Böbrek veya karaciğer yetmezliğiniz var ise VİTABİOL kullanmadan önce doktorunuz ile konuşmalısınız.

  Eğer VİTABİOL ’ün etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

  VITABIOL

  Doz Aşımı Durumunda Ne Yapılmalıdır?

  VİTABİOL’den fazla miktarda aldığınızda içerisindeki maddeler suda çözünerek idrarla vücuttan atılmaktadır. Bu nedenle zararlı bir etki oluşması beklenmemektedir.

  VİTABİOL ’den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

  VITABIOL Kullanmayı Unuttuğumda Ne Yapmalıyım?

  Eğer ilacınızı kullanmayı unutursanız, hatırlar hatırlamaz alınız.

  Unutulan dozları dengelemek için çift doz kullanmayınız.

  VITABIOL Kullananlar İçin Tedavi Sonrası

  VITABIOL kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

  VITABIOL Kimler Tarafından Kullanılmamalıdır?

 • İlacın içerisinde bulunan maddelerden herhangi birine karşı alerjiniz veya dayanıksızlığınız var ise,
 • Hipervitaminoz A ve D (vücuttaki vitamin fazlalığı) varsa,
 • Hiperkalsemisi (kanda kalsiyum derişiminin normalden fazla olması) varsa,
 • Retinoid tedavisi görüyorsa (epitel hücrelerin çoğalmasını engelleyen A vitamini sentetik türevi bir ilaç ile yapılan tedavi)
 • VITABIOL Kullananlar Nelere Dikkat Etmelidir?

  Eğer aşağıdakilerden herhangi biri sizin için geçerliyse VİTABİOL kullanmadan önce doktorunuza danışınız:

 • B12 vitamini eksikliğiniz var ise
 • Herhangi bir kalp veya damar hastalığınız var ise
 • Böbrek fonksiyonlarında bozukluk var ise
 • Böbrek taşı var ise
 • VİTABİOL çok yüksek dozlarda, uzun süre kullanıldığında A ve D vitaminlerinde fazlalığa neden olabilir. Eğer tedaviniz sırasında zayıflama, iştahsızlık, bulantı, kusma, ishal, fazla idrara çıkma gibi belirtiler ortaya çıkarsa doktorunuzu bilgilendiriniz.

  VİTABİOL’ün içeriğindeki D vitamini bazı kan ve idrar tahlillerini (alkalen fosfataz, serumda kalsiyum, kolesterol, fosfat ve magnezyum konsantrasyonu ve idrarda kalsiyum ve fosfat konsantrasyonu tayinleri) etkileyebilir. Herhangi bir tahlil yaptırmadan önce VİTABİOL kullanmakta olduğunuzu doktorunuza söyleyiniz.

  Bileşiminde yer alan B2 vitamininden dolayı idrarı sarıya boyayabilir. İdrardaki bu renk değişikliği herhangi bir zararlı etkinin sonucu değildir.

  Bu uyanlar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

  VITABIOL İle Birlikte Yiyecek ve İçecek Tüketimi

  Belirtilen ilaç ile birlikte tüketilmesi sakıncalı olan yiyecek ve içecekler nelerdir? Ne yemeli veya ne yememeliyiz?

  VİTABİOL’ü yemeklerden önce veya sonra alabilirsiniz.

  Hamilelik (Gebelik) Döneminde Kullanılır mı?

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Önerilen dozlarda VİTABİOL hamilelikte kullanılabilmektedir. Ancak hamileliğiniz sırasında VİTABİOL kullanıp kullanmayacağınıza doktorunuz karar vermelidir.

  Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza danışınız.

  Emzirme Döneminde Kullanılabilir mi?

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Araç ve makina kullanımı

  VİTABİOL’ün araç ve makine kullanımını üzerine olumsuz bir etkisi yoktur.

  VITABIOL Etken Maddesi Nedir?

  VİTABİOL likit glukoz ve şeker içermektedir. Her dozda 4.75 g glukoz içerir. Eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı dayanıksızlığınız olduğu söylenmişse bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz

  Bu tıbbi ürün her bir dozunda 1 mmol (23 mg)’dan daha az sodyum ihtiva eder; bu dozda sodyuma bağlı herhangi bir yan etki beklenmemektedir.

  VİTABİOL şurubun içeriğinde bulunan nipagin M sodyum (metil paraben sodyum) ve nipazol M (propil paraben) alerjik reaksiyonlara (muhtemelen gecikmiş tip) sebebiyet verebilir.

  Diğer İlaçlar İle Birlikte Kullanılır mı?

  Aşağıdaki ilaçlardan herhangi birini kullanıyorsanız VİTABİOL almadan önce doktorunuza söylemelisiniz:

 • Levodopa (Parkinson hastalığında kullanılır)
 • Antikonvülsanlar (istemsiz kasılmalara karşı kullanılan ilaçlar) ve barbitürat sınıfı ilaçlar
 • Digital glikozidleri (kalp yetmezliğinde kullanılır)
 • İdrar söktürücü ilaçlar
 • Ganglionik blokörler (Sinir hücrelerinin bir araya gelmesiyle oluşan bölgelerde sinir iletimine engel olarak kan basıncını düşüren ilaçlar)
 • VITABIOL prospektüsünü PDF dosyası olarak indirmek için buraya
  –Arşiv–
  –Arşiv–

  Yorum yapın