Vigaroo Nedir ve Ne İşe Yarar? Güncel Fiyat Listesi

VİGAROO film tabletler 50 mg sildenafil içeren, mavi renkli, her iki yüzü çentiksiz, baklava biçimli film kaplı tablet olarak 4 ve 8 tablet içeren ambalajlar halinde sunulmaktadır.

Vigaroo Ne İçin Kullanılır?

 • VİGAROO fosfodiesteraz tip 5 inhibitörleri adı verilen bir ilaç grubuna dahildir. penisteki kan damarlarının gevşemesine yardımcı olarak cinsel uyarı sırasında kanın penise akımını sağlamak suretiyle etki gösterir.
 • VİGAROO sadece cinsel yoldan uyarılmanız durumunda doğal yolla sertleşme (ereksiyon) oluşmasına yardım eder. Sertleşme sorununuz yoksa VİGAROO kullanmamalısınız
 • Sertleşme sorunu, bir erkekte cinsel aktivite için gerekli, penis sertleşmesinin sağlanamaması veya sertliğin korunamamasıdır.

Yan Etkileri Nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi VIGAROO’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Çok Yaygın Yan Etkiler

 • Baş ağrısı
 • Yüz kızarması Yaygın:
 • İdrar yolu enfeksiyonu.
 • Sersemlik hissi,
 • Anormal görüş (hafif ve geçici, özellikle görmede renklerin soluklaşması, yanında ışığı algılamada artış ve bulanık görme)
 • Burun tıkanıklığı,
 • Hazımsızlık

Yaygın olmayan yan etkiler

 • Kusma
 • Göz hastalıkları, göz arkasında kanama, göz kızarması, göz ağnsı, çift gömı^ anormallik hissi, konjunktiva hastalıklan, gözyaşı hastalıkları
 • Düzensiz veya hızlı kalp atışı
 • Kas ağrısı,
 • Uyku hissi
 • Dokunma hissinde azalma
 • Baş dönmesi
 • Ağız kuruluğu
 • Göğüs ağrısı
 • • Yorgun hissetme
 • Deri döküntüsü
 • Nezle,
 • Baş dönmesi
 • Kulak çınlaması
 • Uykululuk hali
 • • Duyu azalması
 • Bulantı

Seyrek görülen yan etkiler

 • Yüksek kan basıncı
 • Düşük kan basıncı,
 • Baygınlık hissi, bayılma
 • İnme.
 • Burun kanaması
 • Duymada ani azalma veya işitme kaybı
 • Aşırı duyarlılık (deri döküntüsü dahil)
 • Kalpte bir çeşit atım bozukluğu

Sıklığı Bilinmeyen Yan Etkiler

 • Beyine giden damarların geçici tıkanması sonucu oluşan geri dönüşümlü bir |tür felç (geçici iskemik atak)
 • Havale, nöbet, tekrarlayan nöbet
 • Göz ağrısı, gözde kanlanma, kızarma
 • Damarsal olmayan göz siniri zedelenmesi (Non-artritik anterior iskemik optik ncjropati -NAİON)
 • Gözde retina damarlarının tıkanması (Retinal vasküler oklüzyon)
 • Kalpte yaşamı tehdit eden atım bozukluğu Stabil olmayan göğüs ağrısı (unstabl anjina)
 • Ani kardiyak ölüm
 • Erkeklerdeki uzun süreli ağrılı sertleşme Ereksiyon süresinde uzama Ciltte ve göz çevresinde kan oturması, şişlik ve kızarıklıkla seyreden iltihap) Johnson Sendromu)
 • Deride içi sıvı dolu kabarcıklarla seyreden ciddi bir hastalık (toksik epidermal

Pazarlama sonrası deneyimde rapor edilmiş ek yan etkiler

 • Şiddetli kalp atışı, göğüs e ölüm, kalp krizi veya beyin bölümlerine kan akışının geçici olarak yavaşlaması ıneydana mümkün

Hepsi olmamakla birlikte erkeklerin çoğunda bu ilacı aldıktan sonra kalp problemleri gelmiştir. Bu etkilerin direkt VİGAROO ile ilişkili olup olmadığının belirlenmesi değildir.

Vigaroo Güncel Fiyat Listesi (2023)

TarihEtiket FiyatıKamu Fiyatı
12.10.2022359,05-
19.07.2022345-
09.07.2022344,99-
19.2.2022276,73-
21.12.2021205,49-
20.02.2021186,09-
19.02.2020157,57-
26.02.2019141,85-
19.02.2019156,6-
19.02.2018125,08-
20.02.2017108,87-
22.02.201698,47-
04.09.201596,72-
01.06.201593,09-
10.04.201591,23-
Vigaroo Güncel Fiyat Değişim Grafiği (2023)

VIGAROO Nasıl Kullanılır ?

Yaşlılarda kullanımı:

 • VİGAROO ‘yu her zaman doktorunuzun size önerdiği şekliyle kullanı1. Emin olmadığınız takdirde eczacınıza veya doktorunuza danışınız. Olağan doz 50 mg’dır.
 • VİGAROO günde bir defadan fazla kullanılmamalıdır.

VIGAROO ‘yu cinsel aktiviteden yaklaşık bir saat önce almalısınız Tableti bütün olarak bir bardak suyla yutunuz.

Çocuklarda kullanımı

VIGAROO, 18 yaşın altındakilerde kullanılmamalıdır.

Özel Kullanım Durumları

Şiddetli böbrek yetmezliği olan hastalarda

 • 25 mg’lık VIGAROO dozu önerilmektedir

Karaciğer yetmezliği:

 • Karaciğer bozukluğu olan (Örneğin siroz gibi kronik bir karaciğer hastalığı mg’lık VİGAROO dozu önerilmektedir.

Eğer VIGAROO ‘nun etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Doz Aşımı Durumunda Ne Yapılmalıdır?

VIGAROO ‘dan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya konuşunuz.

100 mg’ın üzerindeki dozlar ilacın etkinliğini artırmamaktadır. Ancak, yüksek alındığında, ilacın istenmeyen etkileri (yan etki) ve bunların şiddeti artabilir.

VIGAROO Kimler Tarafından Kullanılmamalıdır?

 • VİGAROO’nun etken maddesi olan sildenafıl veya diğer bileşenlerine karşı ^ferjik bir reaksiyonunuz (hassasiyetiniz) varsa;
 • Amil nitrat veya butil nitrat gibi nitrik oksit açığa çıkaran veya nitrit içeren (Nitrogliserin, isosorbid mononitrat, isosorbid nitrat, pentaeritritol tetranitrat, eritritol tetranitrat, isosorbid dinitrat / fenobarbital gibi) herhangi bir ilaç kullan yorsanız VİGAROO kullanmayınız. Bu ilaçlar, sıklıkla göğüs ağrısı ile kendini gösteren bir kalp ve damar hastalığının (anjina pektoris) tedavisi için kullanılan ilaçlardır. VİGAROO bu ilaçların etkilerinde ciddi bir artışa neden olabilir. Bu ilaçlardan birini kullan yorsanız doktorunuza söyleyiniz. Emin değilseniz doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
 • Görme kaybına veya görme bozukluğuna neden olabilen Non-arteritik anterio; optik nöropati (NAİON) hastalığınız varsa.
 • Kalbiniz ile ilgili bir sorununuz varsa; Doktorunuz kalbinizin seksüel getireceği ek yükü kaldırıp kaldıramayacağını dikkatle değerlendirmelidir.
 • Ağır bir karaciğer veya kalp sorununuz varsa;
 • İnme veya kalp krizi geçirdiyseniz veya tansiyonunuz (kan basıncınız) düşükse.
 • Retinitis pigmentoza gibi az görülen belirli bir kalıtsal göz hastalığınız varsa.

VİGAROO kadınların kullanımı için değildir.

VIGAROO Kullananlar Nelere Dikkat Etmelidir?

 • VİGAROO’nun geçici olarak tansiyonunuzu (kan basıncınızı) düşürücü etkileıf Çoğu kimsede bu durumun ilgili sonuçlan azdır ya da hiç yoktur. Ancak tansiyon düşüşlerine hassas, kalp damarlarında tıkanma ile veya vücudun (kan basıncının) kontrolünde ciddi bozulma ile kendini gösteren nadir hastalı kişilerde cinsel aktiviteye eşlik edecek bu etkilerin doktorunuzca değerler^ gerekir.
 • Orak hücre anemisi (kırmızı kan hücrelerindeki bir anormallik), lösd hücrelerinin kanseri), multipl myelom (kemik iliği kanseri), veya peniste her hastalık veya biçim bozukluğunuz varsa, sertleşme sorununuz için ilaç kullan durumlar özel dikkat gerektirebilir.
 • Mide ülseriniz veya bir kanama bozukluğunuz (hemofili gibi) varsa.
 • Görmenizde ani bir azalma veya görme kaybı yaşarsanız VİGAROO kıfl durdurun ve derhal doktorunuza bildiriniz.
 • Duymanızda ani bir azalma veya sağırlık yaşarsanız VİGAROO kullanmayı ve derhal doktorunuza bildiriniz.

Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa, sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

VİGAROO ile birlikte sertleşme sorunu için kullanılan başka ilaçlar kullanmamalısınız.

VIGAROO İle Birlikte Yiyecek ve İçecek Tüketimi

Fazla alkol alınması, sertleşme yeteneğini geçici olarak azaltabilir. İlacınızdan maksimum fayda sağlamak için, cinsel aktiviteden önce fazla miktarda alkol tüketmeyiniz.


Araç ve makina kullanımı
VİGAROO baş dönmesine neden olabilir ve görmeyi geçici olarak etkileyebilir. Bu nedenle araç ve makine kullanırken dikkatli olunuz.

VIGAROO Etken Maddesi Nedir?

Bu tıbbi ürün her tablette 1 mmol (23 nıgfdan az sodyum ihtiva eder; bu durumda şodyuma bağlı herhangi bir yan etki beklenmemektedir.

Diğer İlaçlar İle Birlikte Kullanılır mı?

 • VİGAROO, nitrogliserin, isosorbid mononitrat, isosorbid nitrat, pen aeritritoi tetranitrat, eritritol tetranitrat, isosorbid dinitrat / fenobarbital gibi nitratların veya amil nitrat veya butil nitrat gibi nitrik oksit açığa çıkaran ilaçların etkilerinin cidd: biçimde artmasına neden olabilir. Bu ilaçlar, sıklıkla göğüs ağrısı ile kendini gösteren b ir kalp ve damar hastalığının (anjina pektoris) tedavisi için kullanılan ilaçlardır. Bu ilaçları kullanıyorsanız VİGAROO KULLANMAMALISINIZ.
 • AİDS (HIV) gibi durumların tedavisi için proteaz inhibitörleri kullanırsanız, doktorunuz başlangıç dozu olarak size VİGAROO ‘ nun en düşük dozunu (25 mg) Önerebilir.
 • Yüksek tansiyon (kan basıncı) veya prostat problemleri nedeniyle alfa-blokell* tedavisi almakta olan hastalarda ayağa kalkarken baş dönmesi veya hafifleme hissi görülebilir. Bunlar otururken veya hızla ayağa kalkarken görülen tansiyon (kan basıncı) düşmesi olarak tanımlanan postural hipotansiyonun belirtileridir. Sildenafİl ile birlikte alfa-bloker kullanan bazı hastalarda bu belirtiler görülmüştür. Bu genellikle Vi GAROO alımından soma, 4 saat içerisinde, ortaya çıkmaktadır. Bu gibi semptomların görülme ihtimalini azaltmak için VİGAROO tedavisine başlamadan önce alfa bloker dozunuzu her gün düzenli olarak alıyor olmanız gerekmektedir. Doktorunuz tedavinize VİGAROO ‘nun 25 mg’lık dozu ile başlamanızı önerebilir.
 • VİGAROO başlıca karaciğerde bu organa özel enzimler tarafından işlemden geçirilerek vücuttan uzaklaştırılabilir hale getirilir. Bu sebeple aynı yolla vücuttan uzaklaştırılabilir hale getirilen diğer bazı ilaçlar (Bir makrolid antibiyotik olan eritromisin, mide ülseri tedavisinde kullanılan bir ilaç olan simetidin, verem te lavisinde kullanılan bir antibiyotik olan rifampİsin, özel akciğer hastalıklarında kullanılan bir ilaç olan bosentan) ve greyfurt suyu VİGAROO ile birlikte kullanıldığında VİGAROO ‘nun vücuttan uzaklaştırılmasını geciktirebilir.

Yorum yapın