Ventosal Yan Etkileri ve Prospektüsü İlaç Bilgisi ve Yan Etkileri

VENTOSAL nedir ve ne için kullanılır?

VENT-O-SAL selektif beta2 adrenerjik reseptör agonistleri adı verilen ilaç grubunun bir üyesidir. Etkin madde olarak salbutamol içerir ve akciğerlerdeki hava yollarım genişleterek daha kolay nefes alıp vermenizi sağlar.

VENT-O-SAL inhaler, özel olarak dizayn edilmiş, aktivatörü olan Ölçülü dozlu bir cihazdır. İnhaler ile 200 ve 250 kez püskürtme yapılabilir ve her püskürtme ile 100 mikrogram salbutamol salınır.

 • Astımda semptom giderici olarak kullanılan rahatlatıcı bir ilaçtır.
 • Kontrol edici ilaç olarak kullanılmamalıdır. Astımda VENT-O-SAL’in düzenli kullanımı önerilmez.
 • VENT-O-SAL:

 • Astım, uzun süreli devam eden hava yolları iltihabında (kronik bronşit) ve akciğerde hava yollarının gelişmiş kalıcı hasarlarından (amfızemden) kaynaklanan geri dönüşümlü havayolu tıkanıklıklarında çabuk başlayan etkisiyle bronşların kısa süreli olarak (4 saat) genişletilmesinde
 • Egzersiz, alerjene maruz kalma gibi astım krizinin ortaya çıkmasına neden olabileceği bilinen koşullarda belirtileri önlemek amacıyla,
 • Kronik obstrüktif (tıkayıcı) akciğer hastalığında (KOAH) belirtileri azaltmak için ve kurtarıcı ilaç olarak kullanılır.
 • Yan Etkileri Nelerdir?

  Tüm ilaçlar gibi VENTOSAL’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

  Alerjik reaksiyonlar (10.000 hastanın birinden az görülebilir)

  Eğer aleıjik bir reaksiyon yaşıyorsanız Vent-O-Sal İnhaler almayı durdurunuz ve derhal bir doktora başvurunuz. Alerjik reaksiyon belirtileri şunlardır: Yutmayı veya nefes almayı zorlaştırabilen, yüzde, dudaklarda, ağızda, dilde ve boğazda şişme, kaşıntılı döküntü, halsiz hissetme, baş dönmesi ve yere yığılma.

  Yan etkiler aşağıdaki kategorilerde gösterildiği şekilde sınıflandırılmıştır:

  Çok yaygın: 10 hastanın en az birinde görülebilir.

  Yaygın: 10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazla görülebilir.

  Yaygın olmayan: 100 hastanın birinden az, fakat 1.000 hastanın birinden fazla görülebilir. Seyrek: 1.000 hastanın birinden az görülebilir.

  Çok seyrek: 10.000 hastanın birinden az görülebilir.

  Bilinmiyor: Eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor.

  Yaygın görülen yan etkiler

 • Titreme, baş ağrısı
 • Kalp atımının hızlanması (Taşikardi)
 • Yaygın olmayan yan etkiler

 • Çarpıntı
 • Ağız ve boğaz iritasyonu
 • Kas krampları
 • Seyrek görülen yan etkiler

 • Kanda potasyum düzeyinin normalin altına düşmesi (Hipokalemİ)
 • Kol ve bacak damarlarında genişleme (Periferal vazodİlatasyon)
 • Çok seyrek görülen yan etkiler

 • İlaca karşı oluşan bronş daralması (Paradoksal bronkospazm)
 • Kalp ritim bozuklukları (Atrial fibrilasyon, supraventriküler taşikardi ve ekstrasistoller dahil kardiyak aritmiler)
 • Aşın hareketlilik
 • Görülme sıklığı bilinmeyen yan etkiler

 • Kalp kasının bir kısmının oksijensiz kalması (Miyokard iskemisİ)
 • VENTOSAL Nasıl Kullanılır?

  Yetişkinler ve 12 yaş ve üzeri adölesanlar:

 • Astımı rahatlatmak için 1 veya 2 inhalasyon
 • Astımı önlemek için Alerjiye neden olan etkene maruz kalma veya egzersizin 10-15 dakika öncesinde 2 inhalasyon
 • Maksimum doz 24 saatte 8 inhalasyondur.
 • Gerektikçe kullanıma sürekli ihtiyaç duyma veya dozdaki ani artışlar astımınızın kötüleştiğini gösterir.

  Aşın doz istenmeyen etkilerin ortaya çıkmasına yol açacağından ilacınızın dozunu ve uygulama sıklığını sadece doktorunuzun tavsiyesi ile artırınız.

  İnhalerin test edilmesi:

  A

 • İnhaleri ilk kez kullanmadan önce çalışıp çalışmadığını test ediniz. Ağızlığın kapağını iki yanından sıkıştırarak çıkartınız (resim A). Çalıştığından emin olmak için inhaleri iyice çalkalayınız ve 1 kez havaya püskürtünüz.
 • 5 gün veya daha uzun süredir kullanılmadıysa inhaleri iyice çalkalayınız ve çalıştığından emin olmak için 2 kez havaya püskürtünüz.
 • İnhalerin kullanılması:

  1. Ağızlığın kapağını hafifçe yanlarından sıkıştırarak çıkartınız (resim A).

  2. Ağızlık dahil inhalerin iç ve dış kısmım inceleyerek yabancı bir cisim olup olmadığına bakınız.

  3. Yabancı cisimleri uzaklaştırmak ve inhaler içeriğinin iyice karışmasını sağlamak için inhaleri iyice çalkalayınız (resim B).

  4. İnhaleri baş ve diğer parmaklarınızla, başparmağınız ağızlığın tabanından tutacak şekilde dik pozisyonda tutunuz (resim C).

  5. Nefesinizi rahatça yapabildiğiniz kadar dışarı veriniz (resim C), ağızlığı ağzınıza dişlerinizin arasına yerleştiriniz vc dudaklarınızı etrafında kapatınız fakat ağızlığı ısırmayınız (resim D).

  6. Ağzınızdan nefes alınız. Nefes almaya başlar başlamaz inhalerin tepesini aşağı bastırarak düzenli ve derin nefes alırken VENT-O-SAL’i püskürtünüz (resim E).

  7. Nefesinizi tutunuz. İnhaleri ağzınızdan çıkartınız. Nefesinizi birkaç saniye veya rahatça tutabildiğiniz kadar tutmaya devam ediniz (resim F).

  8. Eğer doktorunuz 2 doz almanızı söylediyse inhaleri dik tutmaya devam ediniz ve 3’ten 7’ye kadar olan basamakları tekrarlamadan önce yan m dakika kadar bekleyiniz.

  9. Ağızlığın kapağını sıkıca itip yerine oturtarak kapatınız.

  I

  pyL~ _…….

  £>" ı

  E F

  ÖNEMLİ: 5, 6 ve 7. aşamalarda acele etmeyiniz. İnhalerinizi kullanmadan önce mümkün olduğu kadar yavaş nefes almaya başlamanız önemlidir.

  İlk kullanmaya başladığınız zamanlarda birkaç kez ayna önünde pratik yapınız. İnhalerin tepesinden veya ağzınızın kenarından sis çıktığını görürseniz 2. basamaktan itibaren işlemleri tekrarlayınız.

  Küçük çocukların inhalasyon İçin yardıma ihtiyacı olabilir, dolayısıyla ebeveynlerinin İnhaleri onlar için çalıştırması gerekebilir. Çocuğunuzu nefesini dışarı vermesi için cesaretlendirin ve çocuğunuz nefes almaya başlar başlamaz inhalerin tepesini aşağı doğru bastırınız. Tekniği çocuğunuz ile birlikte çalışınız. Vent-O-Sal inhaleri bir bebeğe veya 5 yaşın altındaki bir çocuğa uygularken uygun bir alet kullanmanız faydalı olabilir. Bu cihaza ihtiyacınız olduğunu düşünüyorsanız doktorunuza danışınız.

  Diğer çocuklar veya güçsüz ellere sahip yetişkinler için inhaleri iki elle tutarak kullanmak daha kolay olabilir. Bunun için iki işaret parmağınızı inhalerin tepesine, iki başparmağınızı da ağızlığın altına koyunuz (resim G).

  İnhalerin temizlenmesi:

  İnhalerinizin tıkanmasını önlemek için haftada en az bir kez temizlenmesi gereklidir. İnhalerinizi temizlemek için:

 • Metal aerosol tüpü inhalerin plastik dış kısmından çıkartınız ve ağızlığın kapağım açınız.
 • Plastik kısmı ılık akan su ile yıkayınız ve bir kez de ağızlık kısmından suyun altına tutarak yıkayınız.
 • Plastik kısmın içini ve dışını iyice kurutunuz (örneğin geceleyin).
 • Aerosol tüpü ve ağızlığın kapağını yerine takınız.
 • Metal aerosol tüpü suya bırakmayınız.Değişik yaş gruplan:

  Çocuklarda Kullanımı

  2-12 yaş arasındaki çocuklarda:

 • Astımı rahatlatmak için 1 inhalasyon. Gerektiğinde 2 inhalasyon
 • Astımı önlemek için Alerjiye neden olan etkene maruz kalma veya egzersizin 10-15 dakika öncesinde 2 inhalasyon
 • Maksimum doz 24 saatte 8 inhalasyondur.
 • Yaşlılarda Kullanımı

  Yaşlılarda Kullanımı

  Özel Kullanım Durumları

  Böbrek i Karaciğer yetmezliği:

  Bildirilmemiştir.

  Eğer VENT-O-SAL ’in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

  VENTOSAL

  Doz Aşımı Durumunda Ne Yapılmalıdır?

  VENT-O-SAL ’den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

  VENTOSAL Kullanmayı Unuttuğumda Ne Yapmalıyım?

  VENTOSAL kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

  VENTOSAL Kimler Tarafından Kullanılmamalıdır?

 • Eğer salbutamole veya VENT-O-SAL’in diğer bileşenlerinden (HFA 134a) herhangi birine karşı aletjiniz varsa kullanmayınız.
 • VENT-O-SAL inhaler erken doğum tedavisi için uygun değildir. VENT-O-SAL preparatları düşük tehditlerini gidermek amacıyla kullanılmamalıdır.

  VENTOSAL Kullananlar Nelere Dikkat Etmelidir?

  Eğer:

 • Astım belirtilerini gidermek için kısa etkili hava yollarını açıcı ilaç (bronkodilatör) kullanımını arttırdıysanız doktorunuza bildiriniz, bu durum astım kontrolünüzün kötüleştiğini gösterir.
 • Tiroid beziniz aşın çalışıyorsa doktorunuzu bilgilendiriniz.
 • Yüksek tansiyonunuz varsa.
 • İlacınız daha önce kullandığınız etkili dozlarda en az 3 saat rahatlama sağlamıyorsa doktorunuza danışınız.
 • Şiddetli kalp hastalığınız varsa ve göğsünüzde ağn ve kalp atışınızda düzensizlik hissederseniz ya da kalp hastalığınızın kötüleştiğine dair belirtiler fark ederseniz doktorunuza danışınız.
 • VENT-O-SAL kullanımı sonucu kanınızdaki potasyum seviyesi aşın miktarda azalabilir. Bu nedenle doktorunuz düzenli olarak kanınızdaki potasyum seviyesini yakından izleyecektir.

  Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

  Hamilelik (Gebelik) Döneminde Kullanılır mı?

 • İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

 • Hamileyseniz VENT-O-SAL’i sadece doktorunuz kullanmanız gerektiğine karar verdi İse kullanınız.
 • Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Emzirme Döneminde Kullanılabilir mi?

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  • VENT-O-SAL muhtemelen anne sütüne geçtiğinden emziriyorsanız sadece doktorunuz kullanmanız gerektiğine karar verdi ise kullanınız.

 • Araç ve makina kullanımı

  VENT-O-SAL’in araç ve makine kullanma yeteneği üzerinde olumsuz bir etki oluşturması beklenmez.

  VENTOSAL Etken Maddesi Nedir?

  VENT-O-SAL az miktarda her 100 mikrogramda 100 mg’dan daha az etanol (alkol) içerir.

  Diğer İlaçlar İle Birlikte Kullanılır mı?

  VENT-O-SAL’i doktorunuza danışmadan başka ilaçlarla birlikte kullanmayınız.

  Kalp ritim bozukluğu ya da astım için ilaç kullanıyorsanız, doktorunuza bildiriniz.

  VENTOSAL prospektüsü pdf dosyası bulunmamaktadır. [/su_tab][/su_tabs]
  –Arşiv–
  –Arşiv–

  Yorum yapın