Ventolin İnhaler Kullananlar, Ventolin Nedir ve Ne İçin Kullanılır?

Ventolin selektif beta2 adrenerjik reseptör agonistleri adı verilen ilaç grubunun bir üyesidir. Etkin madde olarak salbutamol içerir ve akciğerlerdeki hava yollarını genişleterek daha kolay nefes alıp vermenizi sağlar.

Ventolin inhaler özel olarak dizayn edilmiş, aktivatörü olan ölçülü dozlu bir cihazdır. İnhaler ile 200 kez püskürtme yapılabilir ve her püskürtme ile 100 mikrogram salbutamol salınır.

Astımda semptom giderici olarak kullanılan rahatlatıcı bir ilaçtır.

Kontrol edici ilaç olarak kullanılmamalıdır. Astımda Ventolin’in düzenli kullanımı önerilmez.

Astım, uzun süreli devam eden hava yollan iltihabında (kronik bronşit) ve akciğerde hava yollannın gelişmiş kalıcı hasarlarından (amfızemden) kaynaklanan geri dönüşümlü havayolu tıkanıklıklarında çabuk başlayan etkisiyle bronşların kısa süreli olarak (4 saat) genişletilmesinde,

Egzersiz, alerjene maruz kalma gibi astım krizinin ortaya çıkmasına neden olabileceği bilinen koşullarda belirtileri önlemek amacıyla,

Kronik obstrüktif (tıkayıcı) akciğer hastalığında (KOAH) belirtileri azaltmak için ve kurtarıcı ilaç olarak kullanılır.

Ventolin İnhaler Reçetesiz Alınır mı?

Ventolin inhaler gibi astım spreylerinin hepsi reçetesiz olarak eczaneden alınabilir. Bu ilaçlar acil durumda kurtarıcı olduğundan dolayı derhal kullanmaya ihtiyacınız olabilir. İlacın etken maddesine alerjiniz var ise bu ilacı kullanmamaya dikkat ediniz.

Ventolin İnhaler Zararları

Tüm ilaçlar gibi Ventolin’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Alerjik reaksiyonlar (10.000 hastanm birinden az görülebilir)

Eğer aleıjik bir reaksiyon yaşıyorsanız Ventolin inhaler almayı durdurunuz ve derhal bir doktora başvurunuz.Alerjik reaksiyon belirtileri şunlardır: Yutmayı veya nefes almayı zorlaştırabilen, yüzde, dudaklarda, ağızda, dilde ve boğazda şişme, kaşıntılı döküntü, halsiz hissetme, baş dönmesi ve yere yığılma.

Yan etkiler aşağıdaki kategorilerde gösterildiği şekilde sınıflandırılmıştır:

Yaygın Ventolin İnhaler Yan Etkileri

 • Titreme, baş ağrısı
 • Kalp atımının hızlanması (Taşikardi)

Yaygın Olmayan Yan Etkiler

 • Çarpıntı
 • Ağız ve boğaz iritasyonu
 • Kas krampları

Seyrek Görülen Yan Etkiler

 • Kanda potasyum düzeyinin normalin altına düşmesi (Hipokalemi)
 • Kol ve bacak damarlarında genişleme (Periferal vazodilatasyon)
 • İlaca karşı oluşan bronş daralması (Paradoksal bronkospazm)
 • Kalp ritim bozuklukları (Atrial fıbrilasyon, supraventriküler taşikardi ve ekstrasistoller dahil kardiyak aritmiler)
 • Aşırı hareketlilik
 • Kalp kasının bir kısmının oksijensiz kalması

Ventolin İnhaler Nasıl Kullanılır?

Yetişkinler ve 12 yaş ve üzeri adölesanlar

Astımı rahatlatmak için 1 veya 2 inhalasyon

Astımı önlemek için Alerjiye neden olan etkene maruz kalma veya egzersizin 10-15 dakika öncesinde 2 inhalasyon

Maksimum doz 24 saatte 8 inhalasyondur.

Gerektikçe kullanıma sürekli ihtiyaç duyma veya dozdaki ani artışlar astımınızın kötüleştiğini gösterir.

Aşırı doz istenmeyen etkilerin ortaya çıkmasına yol açacağından ilacınızın dozunu ve uygulama sıklığını sadece doktorunuzun tavsiyesi ile artırınız.

İnhalerin test edilmesi

İnhaleri ilk kez kullanmadan önce çalışıp çalışmadığını test ediniz. Ağızlığın kapağını iki yanından sıkıştırarak çıkarınız

Çalıştığından emin olmak için inhaleri iyice çalkalayınız ve 1 kez havaya püskürtünüz.

5 gün veya daha uzun süredir kullanılmadıysa inhaleri iyice çalkalayınız ve çalıştığından emin olmak için 2 kez havaya püskürtünüz.

Ventolin İnhalerin kullanılması

Ağızlığın kapağını hafifçe yanlanndan sıkıştırarak çıkarınız

Ağızlık dahil inhalerin iç ve dış kısmını inceleyerek yabancı bir cisim olup olmadığına bakınız.

Yabancı cisimleri uzaklaştırmak ve inhaler içeriğinin iyice karışmasını sağlamak için inhaleri iyice çalkalayınız.

İnhaleri baş ve diğer parmaklarınızla, başparmağınız ağızlığın tabanından tutacak şekilde dik pozisyonda tutunuz.

Nefesinizi rahatça yapabildiğiniz kadar dışarı veriniz ,ağızlığı ağzınıza dişlerinizin arasına yerleştiriniz ve dudaklarınızı etrafında kapatınız fakat ağızlığı ısırmayınız

Ağzınızdan nefes alınız. Nefes almaya başlar başlamaz inhalerin tepesini aşağı bastırarak düzenli ve derin nefes alırken Ventolin’i püskürtünüz

Nefesinizi tutunuz. İnhaleri ağzınızdan çıkarınız .Nefesinizi bir kaç saniye veya rahatça tutabildiğiniz kadar tutmaya devam ediniz

Eğer doktorunuz 2 doz almanızı söylediyse inhaleri dik tutmaya devam ediniz ve 3’ten 7’ye kadar olan basamakları tekrarlamadan önce yarım dakika kadar bekleyiniz.

Ağızlığın kapağını sıkıca itip yerine oturtarak kapatınız

ÖNEMLİ:

5, 6 ve 7. aşamalarda acele etmeyiniz. İnhalerinizi kullanmadan önce mümkün olduğu kadar yavaş nefes almaya başlamanız önemlidir.

İlk kullanmaya başladığınız zamanlarda birkaç kez ayna önünde pratik yapınız. İnhalerin tepesinden veya ağzınızın kenarından sis çıktığını görürseniz 2. basamaktan itibaren işlemleri tekrarlayınız.

Küçük çocukların inhalasyon için yardıma ihtiyacı olabilir, dolayısıyla ebeveynlerinin inhaleri onlar için çalıştırması gerekebilir. Çocuğunuzu nefesini dışarı vermesi için cesaretlendirin ve çocuğunuz nefes almaya başlar başlamaz inhalerin tepesini aşağı doğru bastırınız. Tekniği çocuğunuz ile birlikte çalışınız. Ventolin inhaleri bir bebeğe veya 5 yaşın altındaki bir çocuğa uygularken yüz maskesine sahip bir Volumatic spacer cihazı veya Babyhaler spacer cihazı kullanmanız faydalı olabilir. Bunlardan birine ihtiyacınız olduğunu düşünüyorsanız doktorunuza danışınız.

Diğer çocuklar veya güçsüz ellere sahip yetişkinler için inhaleri iki elle tutarak kullanmak daha kolay olabilir. Bunun için iki işaret parmağınızı inhalerin tepesine, iki baş parmağınızı da ağızlığın altına koyunuz.

Ventolin İnhalerin Temizlenmesi

İnhalerinizin tıkanmasını önlemek için haftada en az bir kez temizlenmesi gereklidir.

İnhalerinizi temizlemek için;

Metal aerosol tüpü inhalerin plastik dış kısmından çıkarınız ve ağızlığın kapağını açınız.

Plastik kısmı ılık akan su ile yıkayınız ve bir kez de ağızlık kısmından suyun altına tutarak yıkayınız.

Plastik kısmın içini ve dışını iyice kurutunuz (örneğin geceleyin).

Aerosol tüpü ve ağızlığın kapağını yerine takınız.

Metal aerosol tüpü suya bırakmayınız.

2-12 yaş arasındaki çocuklarda:

Astımı rahatlatmak için 1 inhalasyon. Gerektiğinde 2 inhalasyon

Astımı önlemek için Alerjiye neden olan etkene maruz kalma veya egzersizin 10-15 dakika öncesinde 2 inhalasyon

Maksimum doz 24 saatte 8 inhalasyondur.

Eğer Ventolin ’in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Doz Aşımı Durumunda Ne Yapılmalıdır?

Ventolin’den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

Ventolin Kullanmayı Unuttuğumda Ne Yapmalıyım?

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

Ventolin Kimler Tarafından Kullanılmamalıdır?

Eğer salbutamole veya Ventolin’in diğer bileşenlerinden (HFA 134a) herhangi birine karşı alerjiniz varsa kullanmayınız.

Ventolin inhaler erken doğum tedavisi için uygun değildir. Ventolin preparatları düşük tehditlerini gidermek amacıyla kullanılmamalıdır.

Ventolin Kullananlar Nelere Dikkat Etmelidir?

Astım belirtilerini gidermek için kısa etkili hava yollarını açıcı ilaç (bronkodilatör) kullanımını arttırdıysanız doktorunuza bildiriniz, bu durum astım kontrolünüzün kötüleştiğini gösterir.

Tiroid beziniz aşırı çalışıyorsa doktorunuzu bilgilendiriniz.

Yüksek tansiyonunuz varsa.

İlacınız daha önce kullandığınız etkili dozlarda en az 3 saat rahatlama sağlamıyorsa doktorunuza danışınız.

Şiddetli kalp hastalığınız varsa ve göğsünüzde ağrı ve kalp atışınızda düzensizlik hissederseniz ya da kalp hastalığınızın kötüleştiğine dair belirtiler fark ederseniz doktorunuza danışınız.

Ventolin kullanımı sonucu kanınızdaki potasyum seviyesi aşırı miktarda azalabilir. Bu nedenle doktorunuz düzenli olarak kanınızdaki potasyum seviyesini yakından izleyecektir.

Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

Hamilelik (Gebelik) Döneminde Kullanılır mı?

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Hamileyseniz Ventolin’i sadece doktorunuz kullanmanız gerektiğine karar verdi ise kullanınız.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme Döneminde Kullanılabilir mi?

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Ventolin muhtemelen anne sütüne geçtiğinden emziriyorsanız sadece doktorunuz kullanmanız gerektiğine karar verdi ise kullanınız.

Ventolin Etken Maddesi Nedir?

Ventolin’in içeriğinde bulunan yardımcı maddelere karşı aleıjiniz yoksa bu maddelere bağlı olumsuz bir etki oluşması beklenmez.

Diğer İlaçlar İle Birlikte Ventolin İnhaler Kullanılır mı?

Ventolin’i doktorunuza danışmadan başka ilaçlarla birlikte kullanmayınız.

Kalp ritim bozukluğu ya da astım için ilaç kullanıyorsanız, doktorunuza bildiriniz.

Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

Yorum yapın