Valtrex Yan Etkileri Nelerdir? Yan Etkileri ve Prospektüsü

VALTREX nedir ve ne için kullanılır?

VALTREX, 500 mg valasiklovir içeren tabletler halindedir. Virüslere karşı kullanılan ilaç grubunun bir üyesidir.

VALTREX, 10 tablet veya 42 tablet içeren ambalajlarda bulunmaktadır.

VALTREX, zona enfeksiyonlarının tedavisinde kullanılır. VALTREX, zonaya bağlı ağrının süresini ve hastalarda görülme oranını azaltarak, ağrının giderilmesini hızlandırır.

VALTREX deri ve ağız içi veya cinsel organlar gibi dışarıya açılan vücut kanallarını döşeyen dokuda (mukoz membranların) Herpes simplex enfeksiyonlarının tedavisinde (cinsel organlarda yerleşen (genital) herpes dahil) kullanılır.

VALTREX, uçuk tedavisinde kullanılır.

VALTREX, deri ve müköz membranların tekrarlayan Herpes simplex enfeksiyonlarının önlenmesinde (cinsel organlarda yerleşen (genital) herpes dahil) kullanılır.

VALTREX baskılanma tedavisi olarak alındığında ve daha güvenli seks yaşamı ile bir arada olduğunda genital herpes bulaşmasını azaltır.

VALTREX, organ nakli sonrası görülen Cytomegalovirus (CMV) enfeksiyonundan ve hastalığından korunmada kullanılır. VALTREX ile yapılan CMV profilaksisi akut doku reddini (böbrek nakil hastalarında), fırsatçı enfeksiyonları ve diğer herpes virus enfeksiyonlarını (HSV (herpes simplex virüs); VZV (varicella zoster virüs)) azaltır.

Yan Etkileri Nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi VALTREX’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden biri olursa VALTREX’ü kullanmayı durdurun ve derhal doktorunuza bildirin veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz.

 • Vücudun alerji oluşturan maddelere karşı verdiği çok şiddetli yanıt, ani aşırı duyarlılık (anaflaksi)
 • Şiddetli alerjik reaksiyonlar seyrek görülür. Ani gelişme belirtileri aşağıdaki bulguları içerir:

 • Kabartı, kaşıntılı deri döküntüsü
 • Nefes almada güçlük çıkaracak derecede dudak, yüz, boyun ve boğazda şişlik (anjiyoödem)
 • Kan basıncında düşüklüğü takiben bayılma
 • Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir.

  Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, VALTREX’E karşı alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

  Çok yaygın : 10 hastanın en az birinde görülebilir.

  Yaygın : 10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazla görülebilir.

  Yaygın olmayan: 100 hastanın birinden az, fakat 1.000 hastanın birinden fazla görülebilir.

  Seyrek: 1.000 hastanın birinden az görülebilir.

  Çok seyrek : 10.000 hastanın birinden az görülebilir.

  Bilinmiyor: eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor.

  Çok Yaygın Görülen Yan Etkiler

 • Baş ağrısı
 • Yaygın görülen yan etkiler

 • Bulantı
 • Baş dönmesi
 • Kusma
 • İshal (diyare),
 • Işığa karşı duyarlı olma (fotosensitivite) da dahil döküntüler
 • Kaşıntı
 • Ciltte döküntü
 • Yaygın olmayan yan etkiler

 • Nefes darlığı (dispne)
 • Akyuvar sayısında azalma (lökopeni)
 • Trombosit-kan pulcuğusayısında azalma (trombositopeni)
 • Zihin karışıklığı (konfüzyon)
 • Hayal görme (halüsinasyonlar)
 • Titreme
 • Huzursuzluk (ajitasyon)
 • Bilinç azalması
 • Karın ağrısı (abdominal rahatsızlık)
 • Karaciğer fonksiyon testlerinde geriye dönebilen artış
 • Ürtiker (kurdeşen),
 • Böbrek ağrısı,
 • İdrarda kan bulunması (hematüri)
 • Seyrek görülen yan etkiler

 • Psikotik sendromlar (karmaşık ve dengesiz düşünceler)
 • Hareket kontrolünde zorluğa bağlı yürüme bozukluğu (ataksi)
 • Konuşma bozukluğu (disartri)
 • Havale (konvülsiyonlar)
 • Bir çeşit beyin hastalığı (ensefalopati)
 • • Koma,
 • Alerji sonucu yüz ve boğazda şişme (anjiyoödem)
 • Böbrek yetmezliği:
 • Akut böbrek yetmezliği
 • VALTREX Nasıl Kullanılır?

  VALTREX’i her zaman doktorunuzun size söylediği şekilde kullanınız. Emin olamadığınız durumlarda doktor veya eczacınıza danışınız.

  VALTREX, zona enfeksiyonlarının tedavisinde kullanıldığı durumda;

 • Bağışıklık sistemi sağlam yetişkinlerde her seferde 2 tablet olmak üzere günde 3 kez (toplam günde 6 tablet) 7 gün süre ile alınmalıdır.
 • Bağışıklık sistemi yetersiz hastalarda günde 3 kez 1000 mg (2 VALTREX 500 mg tablet) en az 7 gün süre ile alınmalıdır. Lezyonların kabuklanmasını takiben 2 gün daha kullanılmalıdır.
 • VALTREX, deri ve mukoz membranların Herpes simplex enfeksiyonlarının tedavisinde (genital herpes dahil) kullanıldığı durumda;

 • Bağışıklık sistemi sağlam yetişkinlerde ve 12 yaş ve üzeri çocuklarda günde 2 kez 1’er tablet alınmalıdır. Tekrarlayan enfeksiyonlarda tedaviye 3 ya da 5 gün devam edilmelidir. Daha şiddetli olabilen başlangıç ataklarında tedavi 5 günden 10 güne kadar uzatılabilir.
 • Bağışıklık sistemi yetersiz hastalarda günde 2 kez 1000 mg (2 VALTREX 500 mg tablet) en az 5 gün süreyle alınmalıdır.
 • VALTREX, uçuk tedavisinde kullanıldığı durumda;

 • 12 saat ara ile günde 2 kez 4’er tablet alınmalıdır. Bu tedavi sadece 1 gündür.

  VALTREX, deri ve müköz membranların tekrarlayan Herpes simplex enfeksiyonlarının önlenmesinde (genital herpes dahil) kullanıldığı durumda;

 • Bağışıklık sistemi sağlam yetişkinlerde ve 12 yaş ve üzeri çocuklarda günde 1 kez 1 tablet alınmalıdır.
 • Bağışıklığı yetersiz hastalarda günde 2 kez 1 tablet alınmalıdır.
 • VALTREX, genital herpes bulaşmasının azaltılmasında kullanıldığı durumda;

 • Bağışıklık sistemi sağlam heteroseksüel yetişkinlerde, yılda 9 veya daha az tekrarlayan durumlarda günde 1 kez 1 tablet alınmalıdır.
 • VALTREX, organ nakli sonrası görülen Sitomegalovirüs (CMV) enfeksiyonundan ve hastalığından korunma tedavisi olarak kullanıldığı durumda;

 • Yetişkin ve 12 yaş ve üzeri çocuklarda organ naklini takiben en kısa sürede günde 4 kez 4’er tablet ile tedaviye başlanmalıdır. Tabletler 6’şar saatlik arayla alınmalıdır. Tedavi süresi genellikle 90 gün olmakla birlikte yüksek risk grubu hastalarda bu süre uzatılabilir.
 • Doktorunuz aşağıdaki durumlara göre dozu ayarlayacaktır:

 • 65 yaş üzeri iseniz
 • Zayıf bağışıklık sisteminiz varsa
 • Böbrek problemleriniz varsa,
 • Yukarıdakilerden herhangi birine sahip iseniz VALTREX kullanmadan önce doktorunuzu bilgilendiriniz.

 • Ağızdan alınmalı
 • Tabletleri bol miktarda su ile alınız.
 • Çocuklarda kullanımı

  12 yaşın altındaki çocuklarda etkinliği değerlendirilmediğinden

  Yaşlılarda kullanımı:

  Yaşlılarda kullanımı:

  Böbrek yetmezliği olan yaşlılarda doktorunuz farklı bir dozlama önerebilir.

  Özel Kullanım Durumları

  Böbrek/Karaciğer yetmezliği: Böbrek yetmezliğiniz varsa doktorunuz durumunuzun ciddiyetine göre ilacınızın dozunu ayarlayacaktır. Hafif veya orta şiddette sirozunuz varsa doz ayarlaması gerekli değildir.

  Eğer VALTREX’in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

  VALTREX

  Doz Aşımı Durumunda Ne Yapılmalıdır?

  VALTREX’ten kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

  VALTREX birkaç gün üstüste fazla doz alınmadığı sürece zararsızdır. Eğer çok sayıda tablet alırsanız mide bulantısı, kusma veya kafa karşılığı, ajitasyon (davranışsal ve ruhsal olarak tutarsız davranışlar sergileme), akut böbrek yetmezliği, halüsinasyon (varsanı), bilinçte azalma, koma, veya sıra dışı uyku hissi görülebilir.

  VALTREX Kullanmayı Unuttuğumda Ne Yapmalıyım?

  Eğer VALTREX’i almayı unutursanız, hatırlar hatırlamaz alınız. Ancak bir sonraki dozunuza yakın az zaman kalmış ise unuttuğunuz dozu atlayıp bir sonraki dozu alınız. Unuttuğunuz doz yerine 2 doz VALTREX kullanmayınız.

  Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

  VALTREX Kullananlar İçin Tedavi Sonrası

  VALTREX tedavisini bırakmayı düşünüyorsanız, önce doktorunuza danışınız.

  VALTREX kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

  VALTREX Kimler Tarafından Kullanılmamalıdır?

 • Valasiklovire veya VALTREX’in diğer bileşenlerinden herhangi birine karşı alerjiniz varsa (yardımcı maddeler listesine bakınız)
 • VALTREX Kullananlar Nelere Dikkat Etmelidir?

 • Böbrek rahatsızlığınız varsa doktorunuza söyleyin çünkü doz azaltılmasına gerek olabilir.
 • Karaciğer hastalığı bulunanlarda yüksek dozda VALTREX (4 g/gün) kullanımıyla ilgili veri bulunmamaktadır. Bu hastalara yüksek dozda VALTREX uygulanması gerektiğinde önlem alınmalıdır. VALTREX’in karaciğer naklinde kullanımıyla ilgili bir çalışma yapılmamış olmakla birlikte yüksek doz asiklovir korunmasının CMV (enfeksiyona neden olan bir grup virüs) enfeksiyon ve hastalığını azalttığı gösterilmiştir.
 • 65 yaşın üzerindeyseniz.
 • Bağışıklık sisteminiz zayıfsa.
 • Size organ nakli yapıldıysa.
 • VALTREX ile tedaviye ek olarak hastaların daha güvenli bir seks yaşamına dikkat etmeleri önerilir. Eğer VALTREX’i genital herpesi önlemek ya da tedavi etmek amacıyla kullanıyorsanız ya da geçmişte genital herpes hastası olmuşsanız hastalığınızı bulaştırmamak amacıyla prezervatif kullanımı dahil güvenli cinsel ilişki tercih etmeniz önerilmektedir. Eğer genital bölgede ağrı ya da kabartılarınız varsa seks yapmamalısınız.

  Tedaviye başladığınız zaman yeterince su içmeniz önemlidir, bu nedenle susuz kalmayın.

  Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa, sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

  VALTREX İle Birlikte Yiyecek ve İçecek Tüketimi

  Belirtilen ilaç ile birlikte tüketilmesi sakıncalı olan yiyecek ve içecekler nelerdir? Ne yemeli veya ne yememeliyiz?

  VALTREX İle Birlikte Yiyecek ve İçecek Tüketimi

  Belirtilen ilaç ile birlikte tüketilmesi sakıncalı olan yiyecek ve içecekler nelerdir? Ne yemeli veya ne yememeliyiz?

  Hamilelik (Gebelik) Döneminde Kullanılır mı?

 • İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  • VALTREX genellikle hamilelerde tavsiye edilmemektedir. Eğer hamile iseniz ya da hamile kalmayı planlıyorsanız, doktorunuza danışmadan ilacı kullanmayınız.

 • VALTREX’in hamilelikte kullanımı, ancak ilacın anneye sağlaması beklenen yararları, bebeğe olan riskinden fazla ise düşünülmelidir.

 • Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Emzirme Döneminde Kullanılabilir mi?

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Emzirme Döneminde Kullanılabilir mi?

  Araç ve makina kullanımı

  VALTREX’in araba kullanma performansı veya makine kullanma yeteneği üzerine etkisini ölçen çalışmalar yapılmamıştır. VALTREX araç kullanma yeteneğinizi etkileyebilir. Araç veya makine kullanmadan önce etkilenmediğinizden emin olunuz.

 • Diğer İlaçlar İle Birlikte Kullanılır mı?

  Başka ilaçlar VALTREX’in, VALTREX de başka ilaçların aktivitesini etkileyebilir. Bu nedenle aşağıdaki ilaçlardan herhangi birini kullanıyorsanız VALTREX kullanmaya başlamadan önce doktorunuzu bilgilendiriniz:

 • Simetidin (mide ülseri tedavisinde kullanılır) veya probenesid (gut hastalığı tedavisinde kullanılır)
 • Siklosporin veya takrolimus (bağışıklık sistemini koruyucu ilaçlar)
 • Aminoglikositler (bir çeşit antibiyotik)
 • Organoplatin bileşikleri (kanser tedavisinde kullanılan ilaçlar)
 • İyotlanmış kontrast ortamı (tiroid bezi görüntülemesinde kullanılan maddeler)
 • Metotreksat (başlıca romatizma tedavisinde kullanılan bir ilaç)
 • Pentamidin (virüs tedavisinde kullanılan bir ilaç)
 • Foskarnet (virüs tedavisinde kullanılan bir ilaç)
 • Organ nakli hastalarında bağışıklık sistemini baskılayıcı madde olarak kullanılan mikofenolat mofetil ile birlikte verilmesi sonucunda VALTREX’in yararlanımı artar.

  Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

  VALTREX prospektüsünü PDF dosyası olarak indirmek için buraya
  –Arşiv–
  –Arşiv–

  Yorum yapın