Valdoxan (25 Mg) Nedir Ne İşe Yarar?Yan Etkileri ve Kullanıcı Yorumları

Valdoxan film kaplı tablet, turuncu-sarı renginde, çubuk şeklinde (9,5 mm uzunluğunda ve 5,1 mm genişliğinde) bir yüzünde mavi baskılıdır.

Valdoxan film kaplı tabletlerin herbiri 25 mg agomelatin içerir.

Valdoxan film kaplı tabletler, 28 tabletten oluşan takvimli blister ambalajda bulunmaktadır.

İçindekiler

 1. Valdoxan Yan Etkileri
 2. Valdoxan Nasıl Kullanılır?
 3. Valdoxan Güncel Fiyat Listesi (2023)
 4. Valdoxan Kullananlar Nelere Dikkat Etmelidir?
 5. Valdoxan Kullanıcı Yorumları

Valdoxan Ne İçin Kullanılır?

Valdoxan depresyon tedavisinde kullanılan ilaçlar (diğer antidepresan ilaçlar) grubuna aittir ve depresyon tedaviniz için reçetelenmiştir.

Depresyon, günlük yaşamı olumsuz etkileyecek düzeyde sürekliliği olan bir ruh hali bozukluğudur. Depresyon belirtileri bir kişiden diğerine değişkenlik gösterir. Ancak genel belirtileri arasında ilgi ve haz kaybı, çökkün duygudurum, eneıji kaybı, uyku, iştah ve cinsel sorunlar, değersizlik hissi, yersiz pişmanlık ve suçluluk duygulan, karamsarlık, çaresizlik ve dikkat sorunları bulunur.

Valdoxan Yan Etkileri Nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi Valdoxan’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden biri olursa Valdoxan’ü kullanmayı durdurun ve derhal doktorunuza bildirin veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz

 • Ciltte yaygın kızarıklık veya döküntü (eritematöz döküntü),
 • Yüzde ödem (şişme) ve anjiyoödem (yüzde, dudaklarda, dilde ve/veya boğazda solunum veya yutma güçlüğüne neden olabilecek şişme).

Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir. Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise sizin Valdoxan’a karşı ciddi aleıjiniz var demektir. Acil tıbbi müdaheleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür.

Yaygın Yan Etkiler

 • Baş dönmesi,
 • Uyku hali,
 • Uykusuzluk,
 • Migren,
 • Baş ağrısı,
 • Bulantı,
 • İshal,
 • Kabızlık,
 • Karın bölgesinde ağrı,
 • Aşırı terleme,
 • Sırt ağrısı,
 • Yorgunluk
 • Endişe (Anksiyete),
 • Karaciğer enzim seviyelerinde artış,
 • Kusma.

Yaygın Olmayan Yan Etkiler

 • Parmak veya ayak parmaklarında uyuşma veya karıncalanma (parestezi),
 • Bulanık görme,
 • Huzursuz bacak sendromu (bacakların kontrol edilemeyen bir dürtü ile hareket ettirilmesiyle karakterize bir hastalıktır),
 • Kulakta çınlama,
 • Egzema,
 • Kaşıntı,
 • Ürtiker (kurdeşen),
 • Taşkınlık/heyecanlılık (ajitasyon),
 • Asabiyet, huzursuzluk, saldırgan davranış,
 • Kabus görme,
 • Olağandışı rüyalar,
 • Konfüzyon (zihin karışıklığı)

Seyrek Görülen Yan Etkiler

 • Ciddi deri döküntüsü (eritamöz döküntü),
 • Yüzde ödem (şişme) ve anjiyoödem (yüzde, dudaklarda, dilde ve/veya boğazda solunum veya yutma güçlüğüne neden olabilecek şişme),
 • Hepatit,
 • Cilt ve göz akında sararma (sarılık),
 • Karaciğer yetmezliği*,
 • Mani/hipomani (dikkat artışı, hareketlilik, yorulmazlık ve tepkilerin artması ile belirgin ruh hastalığı) (bakınız bölüm 2. ValdoxanT aşağıdaki durumlarda dikkatli kullanınız),
 • Halüsinasyon (varsam, hayal görme),
 • Kilo alma veya tam tersi kaybetme.
 • Ölümle sonuçlanan veya karaciğer nakli gereken birkaç istisnai vaka bildirilmiştir.
 • İntihar düşünceleri veya davranışları.

Herhangi bir yan etki meydana gelmesi durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz.

Valdoxan Güncel Fiyat Listesi (2023)

TarihEtiket FiyatıKamu Fiyatı
15.12.2022296,75157,28
12.10.2022218,64115,88
19.07.2022213,18112,99
09.07.2022213,17112,98
19.02.2022169,8890,04
20.02.2021125,7866,66
19.02.2020104,9555,62
17.12.201993,7249,67
19.02.2019111,4259,05
19.02.201888,3446,82
20.02.201776,9348,47
23.02.201669,5743,83
22.02.201669,5736,87
04.09.201568,3436,22
01.06.201565,7534,85
11.04.201564,4334,15
10.04.201564,43
Valdoxan Güncel Fiyat Değişim Grafiği (2023)

Valdoxan Nasıl Kullanılır?

Valdoxan’ın önerilen dozu yatmadan önce bir tablettir (25 mg). Bazı durumlarda, doktorunuz tarafından reçete edildiği zaman, doz yatmadan önce iki tablete (50 mg) yükseltilebilir.

Valdoxan, tedavinin ikinci haftasından itibaren çoğu depresyonlu hastalarda etkisini göstermeye başlar. Kendinizi iyi hissetseniz bile depresyon belirtilerinin tekrarlamaması için doktorunuz Valdoxan ile tedaviye devam etmenizi önerecektir.

Depresyon, belirtilerin giderilmesi için en az 6 ay süreyle tedavi edilmelidir.

Kendinizi iyi hissetseniz dahi, doktorunuza danışmadan ilacınızı kullanmayı kesmeyiniz.

Antidepresan bir ilaç kullanırken onu bırakıp Valdoxan’a geçiş nasıl yapılmalıdır?

 • Eğer doktorunuz, daha önce kullandığınız SSRESNRI grubu bir antidepresandan (sertralin, essitalopram, fluoksetin, venlafaksin veya duloksetin ) Valdoxan tedavisine geçmek isterse, Valdoxan’a başlarken önceki tedavinizi nasıl kesmeniz gerektiği konusunda tavsiyede bulunacaktır.
 • Daha önce kullandığınız antidepresan ilacı kademeli olarak azaltsanız dahi birkaç hafta süre ile ilacı bırakmanıza bağlı kesilme belirtileri yaşayabilirsiniz.

Bu belirtiler şunlardır:

 • Başdönmesi, karıncalanma, uyku bozukluğu, huzursuzluk veya endişe hali, başağrısı, hastalık hissi, ve titreme. Bu etkiler genellikle hafıf-orta şiddetlidir ve birkaç gün içinde kendiliğinden kaybolur.

Önceki tedavinin dozu azaltılırken Valdoxan başlanırsa ortaya çıkabilecek muhtemel kesilme belirtileri, Valdoxan’ın erken dönemde etkisinin yetersiz olduğunu düşündürmemelidir.

Valdoxan başlarken, önceki antidepresan tedaviyi bırakmaya dair en iyi yöntemi doktorunuzla konuşmalısınız.

Valdoxan ağız yolu ile kullanım içindir.

Tabletleri yeterli miktarda su ile çiğnemeden yutunuz.

Valdoxan’ın etkisi 75 yaş ve üzerindeki hastalarda belgelenmemiştir. Bu nedenle bu yaş grubu hastalarda Valdoxan kullanılmamalıdır.

Böbrek ve Karaciğer yetmezliği hastalarında Valdoxan kullanılır mı?

 • Böbrek yetmezliği olan hastalarda doktorunuz tarafından yapılacak olan bireysel değerlendirme sonucunda Valdoxan’ı güvenle kullanıp kullanamayacağınız belirlenecektir.
 • Tedaviye başlamadan önce ve tedavi süresince 3., 6., 12, ve 24. haftalarda karaciğerinizin düzgün çalıştığını kontrol etmek için doktorunuz laboratuvar testleri yapacaktır. Eğer doktorunuz ilacın dozunu 50 mg’a çıkarırsa yine başlangıçda ve tedavi süresince 3., 6., 12, ve 24. haftalarda bu testler yapılmalıdır. Daha sonra, doktorunuz gerek duyuyorsa testler devam edecektir.
 • Karaciğer yetmezliğiniz varsa Valdoxan’ı kullanmayınız.

Eğer Valdoxan’ırı etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Doz Aşımı Durumunda Ne Yapılmalıdır?

Valdoxan ile doz aşımı vakaları sınırlıdır, üst karın bölgesinde sancı, uyuklama, yorgunluk, ajitasyon (taşkınlık/huzursuzluk), endişe, gerginlik, baş dönmesi, siyanoz (morarma) ve kırıklık bildirilmiştir.

Valdoxan’ı kullanmanız gerekenden fazla kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

Valdoxan Kullanmayı Unuttuğumda Ne Yapmalıyım?

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

Bir sonraki dozu normal zamanında almaya devam ediniz. Tabletleri içeren blisterin üzerinde basılı olan takvim, Valdoxan tabletini en son ne zaman aldığınızı size hatırlatacaktır.

Valdoxan Kimler Tarafından Kullanılmamalıdır?

 • Etkin madde agomelatine veya Valdoxan’ın herhangi bir bileşenine aşırı duyarlılığınız varsa (allerjik),
 • Fluvoksamin (depresyon tedavisinde kullanılan bir başka ilaç) veya siprofloksasin (antibiyotik) kullanıyorsanız,
 • Karaciğeriniz düzgün çalışmıyorsa (Karaciğer yetmezliğiniz varsa).

Valdoxan Kullananlar Nelere Dikkat Etmelidir?

 • Depresyon tedavisinde kullanılan ilaçların çocuklar ve 24 yaşma kadar olan gençlerdeki kullanımlarının, intihar düşünce ya da davranışlarını artırma olasılığı bulunmaktadır. Bu nedenle özellikle tedavinin başlangıcı ve ilk aylarında, ilaç dozunun artırılma/azaltılma ya da kesilme dönemlerinde hastanın gösterebileceği huzursuzluk, aşırı hareketlilik gibi beklenmedik davranış değişiklikleri ya da intihar olasılığı gibi nedenlerle hastanın gerek ailesi gerekse tedavi edenler tarafından yakından izlenmesi gereklidir.
 • 18 yaşın altındaki çocuklarda kullanılmaz.
 • Karaciğer üzerinde etkisi olan ilaçlar kullanıyorsanız bu ilaçlar hakkında doktorunuzdan bilgi almalısınız.
 • Obezite veya fazla kilolarınız varsa doktorunuza danışınız.
 • Diyabetiniz varsa doktorunuza danışınız.
 • Tedavi öncesinde karaciğer enzim değerleriniz yüksek ise, ValdoxanTn sizin için uygun olup olmadığına doktorunuz karar verecektir.
 • Bipolar bozukluk (Ruhsal durumdaki zıt yönlü değişiklikler) varsa veya manik belirtileriniz olmuşsa, (yükselen anormal heyecan, coşku veya şiddetli duygu durum değişiklikleri ile karakterize dönem) bu ilacı kullanmadan veya ilaca devam etmeden önce doktorunuza danışınız (bakınız bölüm 4. Olası yan etkiler nelerdir?).
 • Bunama (demans) hastalığınız varsa doktorunuz yapılacak olan bireysel değerlendirme sonucunda ValdoxanT kullanmanızın güvenli olup olmayacağını belirleyecektir.

Valdoxan tedavisi süresince:

Karaciğerde potansiyel ciddi yan etkilerden kaçınmak için yapılması gerekenler:

 • Doktorunuz, tedaviye başlamadan önce karaciğerinizin düzgün çalışıp çalışmadığını kontrol etmelidir. Valdoxan ile tedavi sırasında bazı hastaların karaciğer enzim seviyelerinde artış olabilir. Bu nedenle aşağıdaki zaman çizelgelerine göre takip testleri yapılmalıdır,_
 • Bu testlerin değerlendirilmesinden sonra doktorunuz, Valdoxan ile tedavinizin devam edip etmeyeceğine karar verecektir.
 • Karaciğerinizin düzgün çalışıp çalışmadığına ilişkin belirti ve bulgular hakkında tedbirli olunuz
 • Eğer karaciğer hasarı belirtileri veya bulguları (örn. koyu idrar, açık renkli gaita, sarı cilt/göz, sağ üst karın ağrısı, ve olağandışı halsizlik (yukarıda belirtilenlerle ilişkili olarak)) gözlemlerseniz acilen doktorunuza danışınız. Doktorunuz Valdoxan tedavisini kesmenizi önerebilir.
 • Herhangi bir böbrek rahatsızlığınız varsa doktorunuz tarafından yapılacak olan bireysel değerlendirme sonucunda Valdoxan güvenle kullanıp kullanmayacağınız belirlenecektir.

İntihar düşüncesi ve depresyonunuzun kötüleşmesi:

 • Depresyon, kişide intihar düşüncesi, intihar davranışı ve kendine zarar vermede artış riski ile ilişkilendirilmiştir. Tüm depresyon ilaçlarında olduğu gibi, iyileşme belirtileri ancak birkaç hafta süren tedavi ile elde edilebilir. Bu süreç içinde depresyon belirtileri devam edebilir.

Aşağıdaki durumlarda intihar düşünme olasılığı artabilir:

 • Daha önce kendinizi öldürme veya kendinize zarar verme gibi düşünceleriniz olmuşsa, genç bir yetişkinseniz. Yapılan klinik çalışmalar psikiyatrik sorunlan olan genç yetişkinlerde (25 yaşdan küçük) intihar eyleminin daha fazla olduğunu kanıtlamıştır.
 • Sizi rahatsız eden endişeleriniz veya düşünceleriniz varsa hemen doktorunuza bilgi veriniz.
 • Depresyonda olduğunuzu ailenize veya yakın bir arkadaşınıza söyleyip onlara bu kullanma talimatını okutmanız yararlı olabilir. Depresyonunuzun kötüleşip kötüleşmediğini veya davranışlarınızdaki değişiklikleri onların gözlemlemesini isteyebilirsiniz.

Çocuklar ve Ergenler

 • Valdoxan çocuklarda ve ergenlerde (18 yaş altı) kullanılmaz.

Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

Valdoxan İle Birlikte Yiyecek ve İçecek Tüketimi

Valdoxan’ı aç veya tok karnına alabilirsiniz.

Valdoxan ile tedavi görürken alkol almayınız.

Hamilelik (Gebelik) Döneminde Valdoxan Kullanılır mı?

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Valdoxan ile tedavi görürken hamile kalırsanız (veya hamilelik planlıyorsanız) hemen doktorunuza danışınız.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu farkederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme Döneminde Valdoxan Kullanılabilir mi?

İlacı kullanmadan önce doktorunuza ya da eczacınıza danışınız.

Emziriyorsanız veya emzirmeyi planlıyorsanız doktorunuza danışınız. Valdoxan kullanıyorsanız, emzirmeyi bırakmanız gerekmektedir.

Valdoxan Etken Maddesi Nedir?

Bu ilaç her tablette 61.84 mg laktoz monohidrat içermektedir. Doktorunuz tarafından bazı şeker türlerine karşı duyarlılığınız veya aleıjiniz olduğu belirtilmişse veya şeker hastalığınız (diyabet) varsa bu ilacı kullanmadan önce mutlaka doktorunuza danışınız.

Bu ilaç her tablette 3.9 mg sodyum nişasta glikolat ihtiva eder; yani esasında “sodyum içermez” olarak kabul edilebilir. Bu dozda sodyuma bağlı herhangi bir yan etki beklenmemektedir.

Diğer İlaçlar İle Birlikte Valdoxan Kullanılır mı?

Valdoxan bazı ilaçlar ile kullanılmaz:

 • Fluvoksamin (depresyon tedavisinde kullanılan başka bir ilaç), siprofloksasin (bir antibiyotik) agomelatinin kandaki beklenen dozunu değiştirebilir.
 • Propanolol (hipertansiyon tedavisinde kullanılan beta blokör), enoxacine (antibiyotik), rifampisin (antibiyotik) içeren ilaçlar kullanıyorsanız ve günde 15’den fazla sigara içiyorsanız mutlaka doktorunuza bildiriniz.

Araç ve makina kullanımı

Araç veya dikkat gerektiren bir makine kullanmanızı etkileyebilecek baş dönmesi veya uyuklama gibi şikayetleriniz olabilir. Araç veya dikkat gerektiren bir makine kullanmadan önce reflekslerinizin normal olduğundan emin olunuz.

Valdoxan Kullanıcı Yorumları

Herhangi bir yan etkisi olmamasıyla beraber fazlasıyla uyutabilen bir ilaçtır.

Kullanıcı Yorumu

Bende hiçbir etkisini göstermedi üstüne uyku uyuma hissiyatını arttırmasıyla beraber benim için pekte iyi sayılmayan ilaç diyebilirim.

Kullanıcı Yorumu

Yorum yapın