Uroday Nedir ve Ne İçin Kullanılır?

Uroday idrar yolu enfeksiyonların oluşması sonrası tedavisinde kullanılan bir ilaç türüdür. Uroday saşe etkin madde olarak 3 gram fosfomisine eşdeğer 5.631 gram fosfomisin trometamol içerir.

Uroday, sistemik olarak uygulanan antibiyotikler grubuna dahildir.

Uroday, PE/AIüminyum/Kuşe Kağıt ambalajda 1 ve 2 saşe karton kutuda kullanma talimatı ile beraber ambalajlanır.

Uroday Nasıl Kullanılır?

Uroday doktor tarafından size önerildiği zaman ve önerdiği şekilde kullanılmalıdır. Uroday idrar yolu enfeksiyonlarında tek doz olarak kullanılır.

Uroday’in yetişkin erkek ve kadınlardaki alt üriner sistem enfeksiyonlarını da içeren idrar yolu enfeksiyonlarının tam ve cerrahi girişimlerinin öncesinde önerilen kullanım şekli; ilk doz cerrahi girişimden 3 saat önce, ikinci doz cerrahi girişimden 24 saat sonra alınmalıdır.

Uroday içeriği oda ısısındaki bir bardak suda karıştırılarak çözündürülür, hazırlandıktan hemen sonra tamamı içilir.

Uroday aç kamına alınmalıdır (yemeklerden 2-3 saat sonra). Geceleri yatmadan önce ve mesane boşaltıldıktan sonra ağız yolu ile kullanılması önerilir.

12 yaş altındaki çocuklarda ve bebeklerde kullanımı ile ilgili deneyim sınırlı olduğundan kullanımı Önerilmemektedir

Yaşlılarda kullanımı ile ilgili özel bir uyan bulunmamaktadır.

Böbrek yetmezliği ve Karaciğer yetmezliği hastalarında Uroday kullanımı

Ciddi böbrek yetmezliğinde kullanılmamalıdır.

Eğer Uroday’in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Doz Aşımı Durumunda Ne Yapılmalıdır?

İlacı doktorunuzun size önerdiği miktarlarda kullanmanız önemlidir.

Uroday‘den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

Uroday Kullanmayı Unuttuğumda Ne Yapmalıyım?

Uroday tek doz kullanılır bu nedenle dozu almayı unutursanız, hatırladığınız en kısa sürede bu dozu alınız.

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız,

Uroday Kullananlar İçin Tedavi Sonrası

Uroday tedavisini bırakmayı düşünüyorsanız, önce doktorunuza danışınız.

Uroday Kimler Tarafından Kullanılmamalıdır?

Etkin madde fosfomisin veya Uroday’in içeriğinde bulunan yardımcı maddelerden herhangi birine karşı alerjiniz (aşın duyarlılığınız) var ise,

Ciddi böbrek yetmezliğiniz varsa, hemodiyaliz hastası iseniz,

Daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı toleransınız olmadığı söylenmişse bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz.

Uroday Kullananlar Nelere Dikkat Etmelidir?

Şeker hastalığınız (diyabet) varsa veya diyet yapıyorsanız her bir Uroday içeriğinde 2,205 g şeker olduğunu dikkate alınız.

Böbrek iltihabı (nefrit, piyelonefrit gibi) gibi üst idrar yollan enfeksiyonunuz varsa kullanılması önerilmemektedir.

Orta ve hafif böbrek yetmezliğiniz varsa

Hemen hemen tüm antibakteriyel İlaçlann kullanımında şiddeti değişen antibiyotik-kaynaklı ishal (diyare) görülebilir. İlacınızın kullanımı sırasında veya sonrasında ciddi, sürekli veya kanlı ishal (diyare) durumu görülürse; bu durumda bakteri kaynaklı ishal (Clostridium difficile-kaynakh diyare) söz konusu olabilir.

Bu uyanlar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

Uroday İle Birlikte Yiyecek ve İçecek Tüketimi

Belirtilen ilaç ile birlikte tüketilmesi sakıncalı olan yiyecek ve içecekler nelerdir? Ne yemeli veya ne yememeliyiz?

Yiyecekler ile beraber alınması, kan ve idrar seviyelerinde hafif düşmeye neden olacak şekilde Uroday’in etkin maddesinin emilimini geciktirebilir. Bu yüzden ilacın aç kamına ya da yemeklerden 2-3 saat sonra alınması tercih edilir.

Hamilelik (Gebelik) Döneminde Uroday Kullanılır mı?

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Uroday’in gebelik döneminde kullanımı, gereklilik durumunda düşünülebilir.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme Döneminde Uroday Kullanılabilir mi?

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Ağız yoluyla alınan tek bir dozdan sonra fosfomisin emzirme döneminde kullanılabilir.

Uroday Etken Maddesi Nedir?

Uroday’in içeriğinde yardımcı madde olarak şeker bulunmaktadır. Eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı intoleransınız olduğu söylenmişse bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz.

Uroday her tabletinde 1 mmol (23 mg)’dan daha az sodyum ihtiva eder; bu dozda sodyuma bağlı herhangi bir yan etki beklenmemektedir.

Diğer İlaçlar İle Birlikte Uroday Kullanılır mı?

Uroday kullanırken aşağıdaki ilaçları kullanmayınız

Serum ve idrar konsantrasyonlarını düşürebileceğinden bulantı önleyici bir ilaç olan metoklopramid

İshali arttırabileceği için mide-bağırsak hareketlerini arttıran ilaçlar

Antibiyotiklerle beraber kullanıldıklarında etkinlikleri arttığı için K vitamini antagonistleri

Uroday Yan Etkileri Nelerdir?

Tüm ilaçlarda olduğu gibi, Uroday’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Yaygın Yan Etkiler

 • Vajina iltihabı (vajinit)
 • Baş ağrısı
 • Baş dönmesi
 • İshal
 • Bulantı
 • Hazımsızlık

Yaygın Olmayan Yan Etkiler

 • Karıncalanma ve batma hissi
 • Kusma
 • Karın ağrısı
 • Deri döküntüsü
 • Deride küçük kırmızı lekeler
 • Deride kaşıntı
 • Genel yorgunluk hali

Seyrek Görülen Yan Etkiler

 • Dakikadaki kalp atım sayısının normalin üstüne çıkması.
 • Şoka kadar gidebilen aşın duyarlılık yanıtlan (döküntü, kaşıntı, terleme, baş dönmesi, dil, dudak ve soluk borusunda şişme, hava yolunun tıkanması)
 • Hınltılı ya da kısa nefes alma, ya da göğüste sıkışma hissi (astım)
 • Antibiyotik-kaynaklı ishal
 • Deri ve mukoza üzerindeki şişmeler (anjiyoödem)
 • Tansiyonun düşmesi

Araç ve makina kullanımı

Spesifik bir çalışma yapılmamıştır fakat hastalar baş dönmesi bildirimlerinin alındığıyla ilgili bilgilendirilmelidirler. Bu durum bazı hastaların araç ve makine kullanımı yeteneğini etkileyebilir.

Yorum yapın