Trental Prospektüsü ve Yan Etkileri Nedir ve Ne İçin Kullanılır?

TRENTAL CR nedir ve ne için kullanılır?

TRENTAL CR pentoksifilin etkin maddesini içerir. 1 kontrollü salım film tablet içinde 600 mg pentoksifilin bulunur. 20 ve 50 adet kontrollü salım film tablet içeren blister ambalajlarda kullanıma sunulmuştur.

TRENTAL CR’nin ayrıca ampul ve retard draje formları da bulunmaktadır.

Kontrollü salım film tablet formunun sağladığı avantaj, etkin maddenin kandaki seviyesinin tablet alındıktan sonra yaklaşık 10-12 saat süreyle sabit kalmasıdır.

TRENTAL CR, vücudun uç kısımlarına, yani kollara ve bacaklara giden kan damarlarını genişleten ve bu bölgelere giden kan akımını arttıran bir ilaçtır.

Doktorunuz size TRENTAL CR’yi aşağıdaki nedenlerden biri veya birkaçı dolayısıyla reçetelemiş olabilir:

 • Periferik (vücudun uç bölgelerindeki) atardamarların tıkayıcı hastalıkları, damar sertliği (arteriyoskleroz) veya şeker hastalığı nedeniyle meydana gelen dolaşım bozukluklarına bağlı kesik topallama ve istirahat ağrısı gibi şikayetlerinizin tedavisi
 • Bacak ülseri ve gangren gibi sinirsel donanımın kesintiye uğramasından doğan bozuklukların tedavisi
 • Beyindeki dolaşım bozukluklarının tedavisi
 • Göze ait damarların harabiyetiyle seyreden dolaşım bozukluklarının tedavisi
 • Yan Etkileri Nelerdir?

  Tüm ilaçlar gibi TRENTAL CR’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

  Aşağıdakilerden biri olursa TRENTAL CR’ü kullanmayı durdurun ve derhal doktorunuza bildirin veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz

 • Kalp ritminde ciddi düzensizlik
 • Alerji sonucu yüzde, boğazda şişme ve nefes almada güçlük ve bazen şoka varabilen durumlarKanama eğiliminiz var ise kanamalar (deri ve/veya mukozada, mide ve/veya bağırsakta)
 • Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir.

  Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

  Yaygın: 10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazla görülebilir.

  Yaygın olmayan: 100 hastanın birinden az, fakat 1000 hastanın birinden fazla görülebilir. Seyrek: 1000 hastanın birinden az, fakat 10000 hastanın birinden fazla görülebilir.

  Çok seyrek: 10.000 hastanın birinden az görülebilir.

  Bilinmiyor (eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor)

  Diğer yan etkiler:

  Yaygın:

  Yüz ve boyun kızarmasıyla birlikte olan sıcak basması

  -Bulantı, kusma, yellenme, midede baskı, diyare gibi mide-bağırsak sistemi şikayetleri Yaygın olmayan:

  -Deride aşırı duyarlılık reaksiyonları

  -Aşırı hareketlilik (ajitasyon), uyku bozuklukları

  -Baş dönmesi, titreme, baş ağrısı

  -Görme bulanıklığı, konjunktivit

  -Kalp ritminde bozukluk (kalp atımında artış)

  -Deride kaşıntı, kızarıklık, kurdeşen -Ateş

  Seyrek:

  -Göğüs ağrısı, solunum güçlüğü -Mide ve bağırsakta kanama -Deri ve mukozalarda kanama -İdrar yollarında kanama -Kan basıncında düşme -Kol ve bacaklarda şişlik

  Çok seyrek:

  -Kan pulcuklarının sayısında azalma ile birlikte deride kanama odakları -Ölümcül olabilen kırmızı kan hücrelerinin yapımında bozukluğa bağlı kansızlık -Uygulama sonrası dakikalar içinde gelişen alerjik reaksiyon (yüz, dil ve boğazda şişlik, bronşlarda daralma ve şok)

  -Hissizlik, sara nöbetleri, kafa içinde kanama ve beyin zarı iltihabı belirtileri (bağ dokusu hastalığı olanlarda görülmüştür)

  -Göz içinde kanama ve göz içi tabakasında ayrılma -Karaciğer safra yollarında tıkanma, karaciğer enzimlerinde artış

  -Derinin en üst tabakasında doku ölümü, deride döküntü, soyulma ile seyreden şiddetli deri

  hastalığı, terleme

  -Kan basıncında yükselme

  TRENTAL CR Nasıl Kullanılır?

  Prensip olarak, dozaj ve uygulama şekli (ağız veya damar yoluyla), dolaşım bozukluğunun tipine, ağırlığına ve hastanın ilaca olan duyarlılık durumuna bağlıdır. Dozaj genellikle aşağıdaki şekildedir:

  Doktorunuzun başka önerisi olmadığı sürece, günde 2 defa 1 tablet TRENTAL CR 600 mg alınmalıdır.

  TRENTAL CR ağızdan alınır.

  Çocuklarda Kullanımı

  Yaşlılarda Kullanımı

  Yaşlılarda Kullanımı

  Yaşlı hastalarda tedavi düşük doz ile başlanılmalıdır. Doktorunuz sizin için en uygun dozu belirleyecektir.

  Özel Kullanım Durumları

  Doktorunuz sizin için uygun tedavi dozunu belirleyecektir. Her iki durumda da doz azaltılması gereklidir.

  Eğer TRENTAL CR’nin etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

  TRENTAL CR

  Doz Aşımı Durumunda Ne Yapılmalıdır?

  TRENTAL CR’den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız, bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

  Ani bir doz aşımı kendini bulantı, baş dönmesi, kalp atım sayısının aşırı artması, tansiyon düşmesiyle belli edebilir. Kendinizde bu belirtileri gördüğünüzde derhal doktorunuza bildiriniz.

  TRENTAL CR Kullanmayı Unuttuğumda Ne Yapmalıyım?

  Bir dozu atlarsanız ve sonraki dozun saati çok yakın değilse, hatırlar hatırlamaz unuttuğunuz dozu alınız.

  Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

  TRENTAL CR Kullananlar İçin Tedavi Sonrası

  TRENTAL CR tedavisini doktorunuzun onayı olmadan bırakırsanız, dolaşım bozukluğuna bağlı şikayetleriniz yeniden ortaya çıkabilir.

  TRENTAL CR kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

  TRENTAL CR Kimler Tarafından Kullanılmamalıdır?

 • Etkin madde olan pentoksifiline, aynı sınıftan başka ilaçlara veya ilacın içerdiği diğer maddelerden herhangi birine karşı alerjiniz varsa
 • Beyin kanaması geçiriyorsanız (bulantı, kusma, başağrısı, uyuşukluk, bilinç kaybı, uykuya eğilim, yüzde çarpılma, konuşma bozukluğu gibi belirtiler sizde ortaya çıkarsa)
 • Gözünüzün ağ tabakasında yaygın kanamanız varsa
 • Kalp krizi (akut miyokard enfarktüsü) geçirdiyseniz
 • Kalp atımınızda düzensizlik varsa
 • Kanama bozukluğunuz varsa
 • Mide veya barsak ülseriniz varsa
 • TRENTAL CR Kullananlar Nelere Dikkat Etmelidir?

 • Düşük tansiyonunuz varsa
 • Şiddetli kalp damarı hastalığınız (koroner arter hastalığı) varsa
 • Böbrek işlevlerinizde bozukluk varsa (doktorunuzun yapacağı bir kan testi neticesinde ölçülen kan kreatinin seviyeniz, dakikada 30 ml’nin altındaysa).
 • Karaciğer işlevlerinizde ciddi bozukluk varsa
 • Kanın pıhtılaşma yeteneğini bozan bir hastalığınız varsa ya da kanın pıhtılaşmasını engelleyen ilaç tedavisi (örn. K vitaminini etkileyen ilaçlar veya düşük moleküler ağırlıklı heparin) gördüğünüz için kanama eğiliminiz artmışsa
 • TRENTAL CR ile şeker hastalığı tedavisinde kullanılan ilaçları birlikte kullanıyorsanız
 • Kan basıncında düşme riski olanlar (örn. Ağır koroner kalp hastalığı veya beyne kan sağlayan damarlarda tıkanıklık olan hastalar)
 • Sistemik lupus eritematozus ya da karışık bağ dokusu hastalığı gibi bağ dokusunu tutan bir hastalığınız varsa
 • Kan hücrelerinin yapımının bozulmasına bağlı kansızlığınız varsa (Trental ile tedavi sırasında kan hücrelerinin yapımında bozulmasına bağlı kansızlık gelişebilir, doktorunuz kan tablonuzu takip edecektir.)
 • TRENTAL CR’nin çocuklarda kullanımıyla ilgili yeterli deneyim olmadığı için, çocuklarda kullanımı önerilmez.

  Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse, lütfen doktorunuza danışınız.

  TRENTAL CR İle Birlikte Yiyecek ve İçecek Tüketimi

  Belirtilen ilaç ile birlikte tüketilmesi sakıncalı olan yiyecek ve içecekler nelerdir? Ne yemeli veya ne yememeliyiz?

  Besinler TRENTAL CR’nin emilmesini etkilemez. Film tableti yemekle beraber veya hemen yemeklerden sonra, çiğnenmeden biraz sıvı (yaklaşık 1/2 bardak) yardımı ile yutulur.

  Hamilelik (Gebelik) Döneminde Kullanılır mı?

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  TRENTAL CR’nin hamilelik sırasında kullanılmasıyla ilgili yeterli deneyim bulunmamaktadır, bu nedenle hamileyseniz, TRENTAL CR’yi kullanmamanız gerekir.

  Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Emzirme Döneminde Kullanılabilir mi?

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Pentoksifilin az miktarda anne sütüne geçmektedir. Bu nedenle emzirme sırasında, TRENTAL CR’yi kullanmamanız gerekir.

  Araç ve makina kullanımı

  TRENTAL CR’nin araç ve makine kullanma becerileri üstünde bilinen bir yan etkisi yoktur. Baş dönmesi olursa araç ya da makine kullanmayınız.

  TRENTAL CR Etken Maddesi Nedir?

  TRENTAL CR’nin içinde özel önlem alınmasını gerektiren yardımcı madde bulunmaz.

  Diğer İlaçlar İle Birlikte Kullanılır mı?

 • İnsülin veya şeker hastalığı tedavisi için ağız yoluyla alınan ilaçları alıyorsanız doktorunuz sizi yakından takip etmek isteyecektir.
 • TRENTAL CR ile vitamin K antagonistleri ve heparin gibi pıhtılaşmayı önleyici ilaçları birlikte almaya başladıysanız veya dozunu değiştirdiyseniz, antikoagülan (kan pıhtılaşmasını önleyen) aktivitede artma olasılığı sebebi ile doktorunuz sizi yakından takip etmek isteyecektir.
 • Yüksek tansiyon tedavisi için alınan ilaçlar ile birlikte TRENTAL CR kullanımı bu ilaçların etkisini artırabilir.
 • Teofilin ile TRENTAL CR kullanımı, solunum hastalıklarında kullanılan teofilinin etkisini artırabilir ve dolayısıyla teofiline bağlı yan etki görülme riski artabilir.
 • TRENTAL CR’nin simetidin (ülser tedavisinde kullanılır), siprofloksazin (antibiyotik), ketorolak (ağrı kesici) ile birlikte kullanılması, TRENTAL CR’nin etkisini artırabilir.
 • Eğer reçeteli ya da reçetesiz her hangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise, lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

  TRENTAL prospektüsünü PDF dosyası olarak indirmek için buraya
  –Arşiv–
  –Arşiv–

  Yorum yapın