Transamine Prospektüsü ve Yan Etkileri Yan Etkileri ve Prospektüsü

TRANSAMINE nedir ve ne için kullanılır?

• TRANSAMİNE film tablet içinde 500 mg traneksamik asit bulunur.

• TRANSAMİNE, antifibrinolitik adı verilen ve pıhtı oluşumunu kolaylaştıran ilaçlar grubundandır.

• Oval, bikonveks, bir tarafı çentikli, beyaz, kokusuz, film kaplı tabletler şeklindedir. Ambalajın içinde 50 tablet bulunur.

• Vücudunuzun herhangi bir yerinde kanama meydana geldiğinde kan pıhtılaşarak kan kaybı engellenmeye çalışılır. Bazı kişilerde pıhtılar yeterli miktarda gelişemez ve aşırı kanamalar olabilir. TRANSAMİNE pıhtının hızlı eritilmesine bağlı kanamalarda kullanılır. Ameliyatlardan sonra gelişen aşırı kanamaların durdurulması veya pıhtılaşmanın kolaylaştırılması amacı ile kullanılabilir.

TRANSAMİNE aşağıdaki durumlarda kullanılır:

• Çeşitli ameliyatlarda gelişen şiddetli kanamaların tedavisinde kullanılır.

• Mide ve on iki parmak bağırsağındaki kanamalarda tedaviye ek olarak verilebilir.

• Karaciğer sirozu ve kanserlerinde görülen kanamalar, akciğer hasarına bağlı yoğun kanamalarda kullanılabilir.

• Kalıtsal anjiyonörotik ödemi olan hastalarda uzun dönemli korunma tedavisi için kullanılabilir.

• Kalıtsal bir pıhtılaşma bozukluğu olan hemofili hastalarında gelişen kanamalarda tedavi amacı ile kullanılabilir.

• Gözün ön kamarasına olan kanamaları (hifema) durdurmak amacı ile kullanılabilir.

• Fibrin eritici ilaçların etkilerini ortadan kaldırmak ve bu ilaçlara bağlı kanamaların durdurulması için uygulanabilir.

Yan Etkileri Nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi TRANSAMINE’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden biri olursa, TRANSAMİNE’i kullanmayı durdurunuz ve derhal doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

• Bacaklarınızda ağrı, şişme ve kızarıklık veya göğsünüzde ağrı, nefes almada güçlük hissederseniz bu durum bacaklarınızın ya da akciğerlerinizin damarlarında pıhtı gelişimine bağlı olabilir.

• Yürüme konuşma bozuklukları, duyu kayıpları gibi felç bulguları gelişebilir. Bunun nedeni beyin damarlarında meydana gelen tıkanma olabilir.

• Görme kayıpları, renkli görmede bozulma gibi bulgular gelişirse göz damarlarınızda tıkanma meydana gelmiş olabilir.

Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir.

Eğer bunlardan sizde mevcut ise, acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, hemen doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

• Kan basıncında düşme ve buna bağlı baş dönmesi (genellikle hızlı damar içine uygulama sırasında gelişebilir. Ağızdan alınan TRANSAMİNE ile bu etki görülmez).

• İdrar yapmada zorluk (genellikle idrarında yoğun kanaması olan hemofili hastalarında daha sık görülür ve idrar yollarının tıkanıklığı nedeni ile gelişebilir).

Bunların hepsi ciddi yan etkilerdir. Acil tıbbi müdahale gerekebilir. Ciddi yan etkiler çok seyrek görülür.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, doktorunuza söyleyiniz :

• Bulantı, kusma ishal gibi sindirim şikayetleri (genellikle doz azaltılınca geçer).

• Deride alerjik bulgular (kaşıntı, kızarıklık vb).

Bunlar TRANSAMİNE’in hafif yan etkileridir.

TRANSAMINE Nasıl Kullanılır?

Sizin için gereken TRANSAMINE dozu, ihtiyacınıza göre doktorunuz tarafından hesaplanacaktır. Genellikle günde 3 kez 2-3 tablet uygulanır.

Tedavi süresi genellikle 3-5 gündür. Kalıtsal anjiyonörotik ödeminiz varsa uzun süreli kullanmanız gerekebilir.

TRANSAMINE, bir miktar sıvı ile yutularak kullanılır.

Çocuklarda Kullanımı

Çocuklarda uygulanacak doz, çocuğun kilosuna bağlı olarak hesaplanacaktır.

Yaşlılarda Kullanımı

Böbreklerinizde bir bozukluk yoksa doz değişikliğine gerek yoktur.

Özel Kullanım Durumları

Böbrek yetmezliğinde kullanımı:

Böbrek yetmezliğiniz var ise doktorunuz doz ayarlaması yapacaktır. Çok şiddetli böbrek yetmezliğinde kullanılmamalıdır.

Karaciğer yetmezliğinde kullanımı:

Karaciğer yetmezliğinde doz değişikliği yapılmasına gerek yoktur.

Eğer TRANSAMINE ‘in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

TRANSAMINE

Doz Aşımı Durumunda Ne Yapılmalıdır?

TRANSAMINE’den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

TRANSAMİNE ile bugüne kadar doz aşımı ile ilgili bir sorun bildirilmemiştir.

Baş ağrısı, baş dönmesi, bulantı, kusma, ishal ve kan basıncında düşüklük meydana gelebilir.

TRANSAMINE Kullanmayı Unuttuğumda Ne Yapmalıyım?

TRANSAMİNE’i almayı unutursanız, hatırlar hatırlamaz dozunuzu alınız. Eğer bir sonraki dozun zamanı yakınsa unutulan dozu atlayınız ve bir sonraki dozu normal saatinde alınız. Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

TRANSAMINE Kullananlar İçin Tedavi Sonrası

TRANSAMİNE ile tedavi sonlandırıldığında herhangi bir olumsuzluk beklenmez. Ancak kanamanızın tam olarak durması için ilacınızı doktorunuz tarafından belirtilen süre boyunca almanız önemlidir.

TRANSAMINE kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

TRANSAMINE Kimler Tarafından Kullanılmamalıdır?

• TRANSAMINE’in içeriğindeki etkin maddeye (traneksamik asit) veya diğer bileşenlerinden herhangi bir maddeye alerjiniz (aşırı duyarlılık) var ise bu ilacı kullanmayınız.

• Sonradan gelişen renk görme bozukluğu olan hastalarda,

• Vücutta birikme riskinden dolayı şiddetli böbrek yetmezliğinde,

• Kafa içi kanamalarında,

• Bacaklarınızda veya akciğerinizde pıhtı gelişimine bağlı bir sorun yaşadı iseniz,

• Pıhtılaşma sisteminin hakim olduğu yaygın damar içi pıhtılaşma bozukluğunuz varsa size TRANSAMlNE uygulanamaz.

TRANSAMINE Kullananlar Nelere Dikkat Etmelidir?

• TRANSAMINE tedavisi sırasında görmenizde bozukluk olursa.

• Böbrek hastalığınız varsa ilaç vücudunuzda birikebileceği için böbrek yetmezliğinin şiddetine göre ilacı daha düşük dozlarda kullanmanız veya kullanmamanız gerekebilir.

• İdrarınızdan kan geliyorsa (özellikle hemofili hastalarında idrar yollarının üst bölümündeki kanamalarda TRANSAMINE kullanıldığında idrar yolunda tıkanıklıklar gelişebilir.).

• Kontrol altına alınmamış kanamanız varsa dikkatli olunuz (tedaviye yanıt vermeyen veya nedeni saptanamayan adet kanamaları gibi).

• Yaygın damar içi pıhtılaşmanız varsa hekiminiz TRANSAMINE tedavisinin sizin için uygun olup olmadığını anlamak için bir dizi kan testi uygulayacaktır.

• TRANSAMİNE’i uzun süre kullanacaksanız doktorunuz düzenli olarak göz tetkikleri ve karaciğer fonksiyon testleri yaptırmanızı isteyecektir.

Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen

doktorunuza danışınız.

TRANSAMINE İle Birlikte Yiyecek ve İçecek Tüketimi

Belirtilen ilaç ile birlikte tüketilmesi sakıncalı olan yiyecek ve içecekler nelerdir? Ne yemeli veya ne yememeliyiz?

TRANSAMINE aç veya tok karnına uygulanabilir.

Hamilelik (Gebelik) Döneminde Kullanılır mı?

ilacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

TRANSAMINE’in hamilelik sırasındaki kullanımı konusunda doktorunuz sizi

yönlendirecektir.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza

danışınız.

Emzirme Döneminde Kullanılabilir mi?

ilacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme Döneminde Kullanılabilir mi?

Araç ve makina kullanımı

TRANSAMINE film tabletin araç ve makine kullanımını olumsuz etkilemesi beklenmez. Ancak, ilacın araç ve makine kullanımınızı olumsuz etkilediğini düşünüyorsanız doktorunuza danışınız.

TRANSAMINE Etken Maddesi Nedir?

TRANSAMINE’in içeriğindeki maddelere karşı herhangi bir aşırı duyarlılığınız yoksa, bu yardımcı maddelere bağlı olumsuz bir etki beklenmez.

Diğer İlaçlar İle Birlikte Kullanılır mı?

TRANSAMINE, pıhtı gelişimini engelleyen (oral antikoagülanlar, heparin),pıhtı eritici ilaçlar (fibrinolitikler) ve aspirin gibi ilaçlar ile birlikte kullanıldığında etkisinde azalma meydana gelebilir.

Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

TRANSAMINE prospektüsünü PDF dosyası olarak indirmek için buraya
–Arşiv–
–Arşiv–

Yorum yapın