Tilcotil Yan Etkileri Nelerdir? Ne İlacıdır?

TILCOTIL nedir ve ne için kullanılır?

TİLCOTİL tenoksikam adı verilen bir ilaç içerir. Tenoksikam, ‘Non-Steroidal Antiinflamatuvar ilaçlar’ (NSAİİ) grubuna bağlı bir ilaçtır. Tenoksikam, ağrı kesici, ateş dürücü ve iltihap giderici özelliğe sahiptir.

TİLCOTİL tabletlerin her biri 20 mg etkin madde içermektedir ve tabletler oval, silindirik, bikonveks ve grimsi sarı renkli görünüşlüdür.

TİLCOTİL 20 mg film tablet 10 veya 30 tablet içeren ambalajlarda sunulmaktadır.

TİLCOTİL, kireçlenme (osteoartrit), eklemlerde ağrı ve şekil bozukluğuna neden olan romatoid artrit hastalığı ve sırt eklemlerinde sertleşme ile seyreden ağrılı ilerleyici bir romatizmal hastalık olan ankilozan spondilitin belirti ve bulgularının tedavisi ile damla hastalığı (akut gut artriti), akut kas iskelet sistemi ağrıları, ameliyat sonrası ağrı ve ağrılı adet tedavisinde etkilidir.

Yan Etkileri Nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi TILCOTIL’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden biri olursa, TİLCOTİL’i kullanmayı durdurunuz ve derhal doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

 • Boğaz, yüz, el ve ayaklarda ani şişme, nefes darlığı, yutma güçlüğü ve deride döküntü, soyulma ve kaşıntı ile görülen aleıjik reaksiyonlar
 • Kusmukta kan ya da kahve telvesi lekeleri görünümü veren mide kanaması
 • Koyu renkli, yumuşak gaita ya da kanlı diyare ile görülen bağırsak kanaması
 • Mide ve bağırsakta ülserler; mide ağrısı, ateş, bulantı ya da kusma
 • Arkaya doğru vuran kuvvetli mide ağrısı ile görülen pankreas sorunları
 • Ağrı, diyare (ishal), kusma ve kilo kaybı ile kendini gösteren ülseratif kolit ve Crohn hastalığının kötüleşmesi.
 • Hızla gelişen deride, ağız, boğaz ve gözlerde soyulma ile görülen ciddi deri reaksiyonu
 • Deride ve gözlerin beyaz kısmında sararma, halsizlik, iştahsızlık, bulantı, gaita renginde açılma ve hepatit (kan testleri ile saptanır) ile görülen karaciğer sorunları
 • Göğüsten boyna, omuzlara ve sol kola yayılan ağrı ile görülen kalp krizi
 • Bazen vücudun bir tarafında kas güçsüzlüğü, hissizlik, ani tat, koku, görme, duyma değişikliği ve konfüzyon (zihin karışıklığı) ile görülen inme
 • Ateş, halsizlik, bulantı, ense sertliği, baş ağrısı, ışığa duyarlılık ve konfüzyon ile görülen menenjit
 • Bunlann hepsi çok ciddi yan etkilerdir.

  Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatınlmamza gerek olabilir.

  Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, doktorunuza söyleyiniz:

  • Mide yanması, hazımsızlık, mide ağnsı, bulantı, konstipasyon (kabızlık), diyare (ishal), gaz çıkarma

  • Anemi ya da beyaz kan hücre sayısı değişikliği gibi kan ile ilgili sorunlar

  • Yüksek kan şekeri (hiperglisemi)

  • Uyku güçlüğü ve rüyalarda değişim

  • Depresyon

  • Olmayan şeyleri görmek ya da duymak (halüsinasyon)

  • Konfüzyon (zihin karışıklığı) ya da sinirlilik

  • Baş ağrısı

  • Baş dönmesi, başta ağırlık ya da uyku hali

  • El ve ayaklarda iğnelenme ya da hissizlik

  • Görme bozukluğu, gözlerde şişlik ve duyarlılık

  • Kulak çınlaması (tinnitus)

  • Denge sorunlanna yol açan baş dönmesi

  • El, ayak ve bacaklarda şişlik (ödem). Göğüs ağnsı, halsizlik ve nefes darlığı ile birlikte olabilir (kalp yetmezliği).

  • Çarpıntı, kalp atımında yavaşlama ya da kan basıncında yükselme

  • Kalbinizin kanı vücudunuza pompalamasında sorunlar; halsizlik, nefes darlığı, baygınlık hissi ve genel ağrı.

  • Nefes darlığı, hınltılı solunum ve öksürük

  • Kaşıntı, deri döküntüsü, güneşe duyarlılık, saç dökülmesi (alopesi)

  • Tırnak değişiklikleri

  • Böbrek sorunları

  • Ağızda ağrı ve ülserler

  • İştahsızlık

  • Kilo artışı ya da azalması

  • Hamile kalmada güçlük

  • Burun kanaması

  Bunlar TİLCOTİL’in hafif yan etkileridir.

  TILCOTIL Nasıl Kullanılır?

  Doktorunuz hastalığınıza bağlı olarak ilacınızın dozunu belirleyecek ve size uygulayacaktır.

  Genel olarak günde 1 tablet olarak uygulanır.

  TİLCOTİL’in standart dozu akut gut dışındaki tüm hastalıkların tedavisinde için günde tek doz 20 mg’dır. İlacınızı her gün aynı saatte alınız.

  Akut gut krizleri için önerilen doz ise ilk 2 gün, günde 40 mg’ dır ve takip eden 5 gün süreyle TİLCOTİL dozu günde 20 mg’a düşürülür.

  Kronik hastalığınız varsa günde 20 mg’lık dozun üzerine çıkılması tavsiye edilmez. Bu durumda ilacm etkisinde anlamlı bir artış olmaksızın istenmeyen etkilerin sıklık ve şiddeti artacaktır. Uzun süreli tedaviye gereksinim gösteren hastalarda idame tedavi için günlük oral (ağızdan uygulanır) dozun 10 mg’a indirilmesi denenebilir.

  Ağızdan alınır.

  Tabletler bir bardak su ile alınır.

  TİLCOTİL tabletler tercihen yemek sırasında veya yemekten hemen sonra alınmalıdır.

  Çocuklarda Kullanımı

  Yaşlılarda Kullanımı

  Yaşlılarda Kullanımı

  Doktorunuz hastalığınıza bağlı olarak ilacınızın dozunu belirleyecektir.

  Özel Kullanım Durumları

  Böbrek/Karaciğer yetmezliği:

  Yaşlılarda Kullanımı

  Eğer TİLCOTİL ’in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

  TILCOTIL

  Doz Aşımı Durumunda Ne Yapılmalıdır?

  TILCOTIL

  Doz Aşımı Durumunda Ne Yapılmalıdır?

  TİLCOTİL ’den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

  TILCOTIL Kullanmayı Unuttuğumda Ne Yapmalıyım?

  TILCOTIL Kullanmayı Unuttuğumda Ne Yapmalıyım?

  Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

  TİLCOTİL ile tedavi sonlandınldığındaki oluşabilecek etkiler

  Doktorunuza danışmadan kullanmayı sonlandırmayınız.

  TILCOTIL kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

  TILCOTIL Kimler Tarafından Kullanılmamalıdır?

  Eğer,

  • Tenoksikama, TİLCOTİL’in bileşiminde bulunan yardımcı maddelerden herhangi birine (yardımcı maddeler listesine bakınız) aleıjiniz varsa,

  • Aspirin ya da diğer NSAİ ilaçlara karşı astım, nezle veya kurdeşen gibi aleıjik reaksiyonlarınız varsa,

  • Daha önce NSAİ ilaç kullanırken midenizde kanama ya da delinme olduysa,

 • Mide ya da bağırsak ile ilgili ülser ya da kanama geçirdiyseniz,
 • Böbrek, karaciğer ya da kalbinizle ilgili ciddi problemleriniz varsa,
 • • Hamileliğinizin son 3 ayı içerisindeyseniz.

  TILCOTIL Kullananlar Nelere Dikkat Etmelidir?

  Eğer,

 • Kalp ile ilgili probleminiz (kontrol edilemeyen yüksek tansiyon, konjestif kalp yetmezliği
 • -kalp yetersizliğine bağlı olarak solunum yetmezliği, ödem, karaciğerde büyüme ile

  belirgin hastalıkgibi) varsa ya da daha önce inme geçirdiyseniz ya da bunlar için risk faktörleriniz (yüksek tansiyon, kanda aşırı yağ bulunması, şeker hastalığı, sigara) varsa,

  • Yaşlıysanız (yan etkileri daha şiddetli yaşayabilirsiniz),

  • Böbrek ve karaciğer problemleriniz varsa,

  • Kan pıhtılaşması ile ilgili problemleriniz varsa,

  • Kan hacminiz düşük ise (kanama ya da ciddi su kaybı nedeniyle),

  • Vücudunuzun herhangi bir yerindeki kan damarlarınızda probleminiz varsa,

  • Ülseratif kolit (bağırsak iltihabı) veya Crohn hastalığı (bağırsak iltihabı, karın hastalığı, ishal, kusma ve kilo kaybına yol açan durum) gibi otoimmün bir hastalığınız (vücudun savunma sisteminin vücudu yok etmeye çalıştığı hastalık) varsa.

  Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

  TILCOTIL İle Birlikte Yiyecek ve İçecek Tüketimi

  Belirtilen ilaç ile birlikte tüketilmesi sakıncalı olan yiyecek ve içecekler nelerdir? Ne yemeli veya ne yememeliyiz?

  TİLCOTİL gıda ile birlikte veya gıda almadan kullanılabilir.

  Hamilelik (Gebelik) Döneminde Kullanılır mı?

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Hamileyseniz veya hamile kalma olasılığınız varsa bu ilacı kullanmayınız.

  Gebeliğin üçüncü trimesterinde kesinlikle kullanılmamalıdır.

  TİLCOTİL hamile kalma güçlüğüne neden olur. Bu nedenle gebe kalma güçlüğünüz varsa veya kısırlık araştırması yapılıyorsa doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.

  Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Emzirme Döneminde Kullanılabilir mi?

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Doktorunuz aksini söylemedikçe emzirme döneminde kullanmayınız.

  Araç ve makina kullanımı

  Baş dönmesi, sersemleme ve görme bozukluğu gibi araç ve makine kullanımını etkileyebilecek yan etkiler görülüyorsa araç ve makine kullanmaktan kaçınmalısınız.

  TILCOTIL Etken Maddesi Nedir?

  Bu tıbbi ürün laktoz içerir. Eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı intoleransınız olduğu söylenmişse bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz.

  Diğer İlaçlar İle Birlikte Kullanılır mı?

  TİLCOTİL alırken özellikle aşağıdakilerden herhangi birini kullanıyorsanız doktorunuza veya eczacınıza söyleyiniz:

 • Aspirin, ibuprofen, diklofenak ya da diğer NSAİ ilaçlar.
 • Kalp yetmezliğinde kullanılan kardiyak glikozitleri (digoksin gibi)
 • • Hidrokortizon, prednizolon ve deksametazon gibi bir steroid (ödem ve inflamasyon tedavisinde kullanılır)

 • Varfarin, fenprokumon ve heparin gibi kan pıhtılaşmasını engelleyen ilaçlar
 • (antitrombotik ilaçlar),

  • Seçici serotonin geri alım inhibitörleri ve lityum (depresyon tedavisinde kullanılan ilaçlar),

  • Metotreksat (deri problemlerinde, eklem iltihabı ve kanser tedavisinde kullanılan bir ilaç),

 • Mifepriston (gebeliği sonlandırmak için kullanılan bir ilaç),
 • Siklosporin ve takrolimus (bağışıklık sistemini baskılayan ilaçlar),
 • Siprofloksasin ya da moksifloksasin gibi bir “kinolon antibiyotiği” (enfeksiyon
 • tedavisinde kullanılan antibiyotik grubu),

  • Renin anjiotensin sistemi üzerinde etkili ADE inhibitörleri (silazapril, enalapril gibi) ya da ARB’ler (reseptör blokerleri) non-selektif beta bloker ilaç olan propranolol gibi yüksek kan basıncı tedavisi için kullanılan diğer ilaçlar,

 • Zidovudin (AİDS tedavisinde kullanılan bir ilaç),
 • Hidroklorotiyazid, furosemid gibi yüksek tansiyon tedavisinde kullanılan idrar söktürücü ilaçlar,
 • Ağızdan alınan ve şeker hastalığının önlenmesinde kullanılan ilaçlar (glibomürid,
 • glibenklamid ve tolbutamid gibi),

 • Gut (damla hastalığı) tedavisinde kullanılan probenesid,
 • • Mide asidinin azaltılmasında kullanılan ilaçlar (antiasitler ve simetidin),

 • Alko1.
 • Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

  kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

  TILCOTIL prospektüsünü PDF dosyası olarak indirmek için buraya
  –Arşiv–
  –Arşiv–

  Yorum yapın