Tilcotil Supp Yan Etkileri Nelerdir? Nedir ve Ne İçin Kullanılır?

TILCOTIL nedir ve ne için kullanılır?

• TİLCOTİL etkin madde olarak her fitil (supozituvar) 20 mg tenoksikam içerir.

• TİLCOTİL torpido şeklinde, 34 38 mm, kokusuz veya çok hafif kokulu ve hafif sarı ile sarı arası renkte fitildir. Alüminyum stripte 10 adet fitil içeren kutularda kullanıma sunulmaktadır.

• TİLCOTİL’in etkin maddesi tenoksikam antiinflamatuvar (iltihap giderici) ve antiromatizmal (romatizmal hastalıkların tedavisinde) etkili non steroid antiinflamatuvar (NSAİ) olarak adlandırılan bir ilaç grubuna dahildir.

• TİLCOTİL, kireçlenme (osteoartrit), eklemlerde ağrı ve şekil bozukluğuna neden olan romatoid artrit hastalığı ve sırt eklemlerinde sertleşme ile seyreden ağrılı ilerleyici bir romatizmal hastalık olan ankilozan spondilitin belirti ve bulgularının tedavisi ile damla hastalığı (akut gut artriti), akut kas iskelet sistemi ağrıları, ameliyat sonrası ağrı ve ağrılı adet tedavisinde etkilidir.

Yan Etkileri Nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi TILCOTIL’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden biri olursa, TİLCOTİL’ i kullanmayı durdurunuz ve derhal doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

• Boğaz, yüz, el ve ayaklarda ani şişme, nefes darlığı, yutma güçlüğü ve deride döküntü, soyulma ve kaşıntı ile görülen alerjik reaksiyonlar

• Kusmukta kan ya da kahve telvesi lekeleri görünümü veren mide kanaması

• Koyu renkli, yumuşak gaita ya da kanlı diyare ile görülen bağırsak kanaması

• Mide ve bağırsakta ülserler; mide ağrısı, ateş, bulantı ya da kusma

• Arkaya doğru vuran kuvvetli mide ağrısı ile görülen pankreas sorunlan

• Ağrı, diyare (ishal), kusma ve kilo kaybı ile kendini gösteren ülseratif kolit ve Crohn hastalığının kötüleşmesi.

• Hızla gelişen deride, ağız, boğaz ve gözlerde soyulma ile görülen ciddi deri reaksiyonu

• Deride ve gözlerin beyaz kısmında sararma, halsizlik, iştahsızlık, bulantı, gaita renginde açılma ve hepatit (kan testleri ile saptanır) ile görülen karaciğer sorunları

• Göğüsten boyna, omuzlara ve sol kola yayılan ağrı ile görülen kalp krizi

• Bazen vücudun bir tarafında kas güçsüzlüğü, hissizlik, ani tat, koku, görme, duyma değişikliği ve konfüzyon (zihin karışıklığı) ile görülen inme

• Ateş, halsizlik, bulantı, ense sertliği, baş ağrısı, ışığa duyarlılık ve konfüzyon ile görülen menenjit

Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir.

Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, doktorunuza söyleyiniz:

• Mide yanması, hazımsızlık, mide ağrısı, bulantı, konstipasyon (kabızlık), diyare (ishal), gaz çıkarma

• Anemi ya da beyaz kan hücre sayısı değişikliği gibi kan ile ilgili sorunlar

• Yüksek kan şekeri (hiperglisemi)

• Uyku güçlüğü ve rüyalarda değişim

• Depresyon

• Olmayan şeyleri görmek ya da duymak (halüsinasyon)

• Konfüzyon (zihin karışıklığı) ya da sinirlilik

• Baş ağrısı

• Baş dönmesi, başta ağırlık ya da uyku hali

• El ve ayaklarda iğnelenme ya da hissizlik

• Görme bozukluğu, gözlerde şişlik ve duyarlılık

• Kulak çınlaması (tinnitus)

• Denge sorunlarına yol açan baş dönmesi

• El, ayak ve bacaklarda şişlik (ödem). Göğüs ağrısı, halsizlik ve nefes darlığı ile birlikte olabilir (kalp yetmezliği).

• Çarpıntı, kalp atımında yavaşlama ya da kan basıncında yükselme

• Kalbinizin kanı vücudunuza pompalamasında sorunlar; halsizlik, nefes darlığı, baygınlık hissi ve genel ağrı.

• Nefes darlığı, hırıltılı solunum ve öksürük

• Kaşıntı, deri döküntüsü, güneşe duyarlılık, saç dökülmesi (alopesi)

• Tırnak değişiklikleri

• Böbrek sorunlan

• Ağızda ağn ve ülserler

• İştahsızlık

• Kilo artışı ya da azalması

• Hamile kalmada güçlük

• Burun kanaması

Bunlar TİLCOTİL ‘in hafif yan etkileridir.

TILCOTIL Nasıl Kullanılır?

TİLCOTİL’in damla hastalığı (akut gut) dışında kullanıldığı diğer tüm hastalıklar için günde

tek doz 20 mg, her gün aynı saatte uygulanmalıdır.

Damla hastalığı ataklarında önerilen doz günde tek doz 2 gün süreyle 40 mg ve izleyen 5 gün

süreyle günde 20 mg’dır.

TİLCOTİL rektal (dışkılama bölgesi) bölgeye uygulanır.

Gerektiği durumlarda tedaviye bir veya iki gün, günde tez doz damar içine veya kas içine uygulama ile başlanıp ağızdan veya dışkı bölgesine uygulamayla TİLCOTİL verilmesine devam edilir.

Çocuklarda Kullanımı

Yaşlılarda Kullanımı

Yaşlılarda Kullanımı

Doktorunuz hastalığınıza bağlı olarak ilacınızın dozunu belirleyecek ve size uygulayacaktır.

Özel Kullanım Durumları

Böbrek yetmezliği:

Böbrek hastalığı olan hastalara yukanda belirtilen doz önerileri uygulanabilir. Ancak böbrek yetmezliği olan hastalarda TİLCOTİL kullanıldığında böbrek fonksiyonlannın dikkatle izlenmesi önerilir. Ciddi böbrek yetmezliği olan hastalarda kullanılmamalıdır.

Karaciğer yetmezliği:

Karaciğer hastalığı olan hastalara yukarıda belirtilen doz önerileri uygulanabilir. Ancak karaciğer yetmezliği olan hastalarda TİLCOTİL kullanıldığında karaciğer fonksiyonlannın dikkatle izlenmesi önerilir. Ciddi karaciğer yetmezliği olan hastalarda kullanılmamalıdır.

Eğer TİLCOTİL ’in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

TILCOTIL

Doz Aşımı Durumunda Ne Yapılmalıdır?

TİLCOTİL ’den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

TILCOTIL Kullanmayı Unuttuğumda Ne Yapmalıyım?

Unutulan dozları dengelemek için çift doz uygulamayınız.

TILCOTIL Kullananlar İçin Tedavi Sonrası

Doktorunuza danışmadan TİLCOTİL kullanmayı sonlandırmayınız.

TILCOTIL kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

TILCOTIL Kimler Tarafından Kullanılmamalıdır?

Eğer:

• Tenoksikama, TİLCOTİL’in bileşiminde bulunan yardımcı maddelerden herhangi birine (yardımcı maddeler listesine bakınız) alerjiniz varsa,

• Aspirin ya da diğer NSAİ ilaçlara karşı astım, nezle veya kurdeşen gibi alerjik reaksiyonlarınız varsa,

• Daha önce NSAİ ilaç kullanırken midenizde kanama ya da delinme olduysa,

• Mide ya da bağırsak ile ilgili ülser ya da kanama geçirdiyseniz,

• Böbrek, karaciğer ya da kalbinizle ilgili ciddi problemleriniz varsa,

• Hamileliğinizin son 3 ayı içerisindeyseniz.

TILCOTIL Kullananlar Nelere Dikkat Etmelidir?

Eğer:

• Kalp ile ilgili probleminiz (kontrol edilemeyen yüksek tansiyon, konjestif kalp yetmezliği

-kalp yetersizliğine bağlı olarak solunum yetmezliği, ödem, karaciğerde büyüme ile

belirgin hastalıkgibi) varsa ya da daha önce inme geçirdiyseniz ya da bunlar için risk faktörleriniz (yüksek tansiyon, kanda aşırı yağ bulunması, şeker hastalığı, sigara) varsa,

• Yaşlıysanız (yan etkileri daha şiddetli yaşayabilirsiniz),

• Böbrek ve karaciğer problemleriniz varsa,

• Kan pıhtılaşması ile ilgili problemleriniz varsa,

• Kan hacminiz düşük ise (kanama ya da ciddi su kaybı nedeniyle),

• Vücudunuzun herhangi bir yerindeki kan damarlarınızda probleminiz varsa,

• Ülseratif kolit (bağırsak iltihabı) veya Crohn hastalığı (bağırsak iltihabı, karın hastalığı, ishal, kusma ve kilo kaybına yol açan durum) gibi otoimmün bir hastalığınız (vücudun savunma sisteminin vücudu yok etmeye çalıştığı hastalık) varsa.

Bu uyanlar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

TILCOTIL İle Birlikte Yiyecek ve İçecek Tüketimi

Belirtilen ilaç ile birlikte tüketilmesi sakıncalı olan yiyecek ve içecekler nelerdir? Ne yemeli veya ne yememeliyiz?

TİLCOTİL gıda ile birlikte veya gıda almadan kullanılabilir.

Hamilelik (Gebelik) Döneminde Kullanılır mı?

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Doktorunuz aksini söylemedikçe, hamileyseniz veya hamile kalma olasılığınız varsa TİLCOTİL kullanmayınız. Hamileliğinizin son 3 ayında TİLCOTİL’i kesinlikle kullanmayınız.

TİLCOTİL hamile kalma güçlüğüne neden olur. Bu nedenle gebe kalma güçlüğünüz varsa veya kısırlık araştırması yapılıyorsa doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme Döneminde Kullanılabilir mi?

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Doktorunuz aksini söylemedikçe, emzirme döneminde TİLCOTİL kullanmayınız.

Araç ve makina kullanımı

TİLCOTİL baş dönmesi, sersemlik ya da görme bozukluğu gibi araç ve makine kullanımını etkileyebilecek yan etkilere neden olabileceğinden araç ve makine kullanmayınız.

TILCOTIL Etken Maddesi Nedir?

Bu tıbbi ürün kullanım yolu nedeni ile herhangi bir uyarı gerekmemektedir.

Diğer İlaçlar İle Birlikte Kullanılır mı?

TİLCOTİL alırken özellikle aşağıdakilerden herhangi birini kullanıyorsanız doktorunuza veya eczacınıza söyleyiniz:

• Aspirin, ibuprofen, diklofenak ya da diğer NSAİ ilaçlar.

• Kalp yetmezliğinde kullanılan kardiyak glikozitleri (digoksin gibi)

• Hidrokortizon, prednizolon ve deksametazon gibi bir steroid (ödem ve inflamasyon tedavisinde kullanılır)

• Varfarin, fenprokumon ve heparin gibi kan pıhtılaşmasını engelleyen ilaçlar (antitrombotik ilaçlar),

• Seçici serotonin geri alım inhibitörleri ve lityum (depresyon tedavisinde kullanılan ilaçlar),

• Metotreksat (deri problemlerinde, eklem iltihabı ve kanser tedavisinde kullanılan bir ilaç),

• Mifepriston (gebeliği sonlandırmak için kullanılan bir ilaç),

• Siklosporin ve takrolimus (bağışıklık sistemini baskılayan ilaçlar),

• Siprofloksasin ya da moksifloksasin gibi bir “kinolon antibiyotiği” (enfeksiyon tedavisinde kullanılan antibiyotik grubu),

• Renin anjiotensin sistemi üzerinde etkili ADE inhibitörleri (silazapril, enalapril gibi) ya da ARB’ler (reseptör blokerleri) non-selektif beta bloker ilaç olan propranolol gibi yüksek kan basıncı tedavisi için kullanılan diğer ilaçlar,

• Zidovudin (AİDS tedavisinde kullanılan bir ilaç),

• Hidroklorotiyazid, furosemid gibi yüksek tansiyon tedavisinde kullanılan idrar söktürücü ilaçlar,

• Ağızdan alınan ve şeker hastalığının önlenmesinde kullanılan ilaçlar (glibomürid, glibenklamid ve tolbutamid gibi),

• Gut (damla hastalığı) tedavisinde kullanılan probenesid,

• Mide asidinin azaltılmasında kullanılan ilaçlar (antiasitler ve simetidin),

• Alko1.

Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

kullandmızsa lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

TILCOTIL SUPP prospektüsünü PDF dosyası olarak indirmek için buraya
–Arşiv–
–Arşiv–

Yorum yapın