Texef Plus Yan Etkileri Nelerdir? Prospektüsü ve Yan Etkileri

TEXEF PLUS nedir ve ne için kullanılır?

TEXEF PLUS sefalosporin grubundan bir antibiyotik olan sefpodoksim proksetil ile bir beta-laktamaz inhibitörü klavulanik asit kombinasyonudur. Antibiyotikler bakterilerin neden olduğu enfeksiyonların tedavisinde kullanılır.

TEXEF PLUS, film kaplı tablet formundadır ve ağızdan alınır. 1 kutusu içinde 20 film kaplı tablet içeren Alu/alu blister ambalajda kullanıma sunulmuştur.

TEXEF PLUS, duyarlı mikropların neden olduğu aşağıdaki enfeksiyonların tedavisinde kullanılır:

 • Üst solunum yolu enfeksiyonları:
 • -Tonsillit, farenjit (bademcik ve yutak iltihaplan)

  -Akut sinüzit (sinüs adı verilen kafa içindeki boşlukların iltihabı)

  -Akut otitis media (sadece çocuklarda)(orta kulak iltihabı)

 • Alt solunum yolu enfeksiyonları:
 • -Akut bronşit

  -Pnömoni (bir akciğer hastalığı = zatüre)

  -Kronik obstrüktif akciğer hastalığının (KOAH) alevlenmesi

 • Komplike olmayan alt ve üst idrar yollan enfeksiyonları
 • Komplike olmayan gonokokal üretrit (cinsel yolla geçen gonore enfeksiyonlan)
 • Yan Etkileri Nelerdir?

  Tüm ilaçlar gibi TEXEF PLUS’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

  Aşağıdakilerden biri olursa TEXEF PLUS’ü kullanmayı durdurun ve derhal doktorunuza bildirin veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz

 • Zorlukla ve hırıltılı bir şekilde nefes almaya başlanması,
 • Yüz, dil veya boğazda, yutmayı veya nefes almayı zorlaştıracak bir şişme olması,
 • Vücutta yaygın kaşıntıyla birlikte deride kızarıklık ve döküntüler olması,
 • Dudaklar, gözler, ağız, burun veya cinsel organın çevresindeki cildin su toplaması ve kanama olması ile birlikte ateş ve soğuk algınlığı benzeri durumun oluşması (Stevens-Johnson sendromu adı verilen bir tablo olabilir),
 • Ateş, titreme, kas ağrısı ve genel bir keyifsizlik hali ile birlikte ciltte içi su dolu kabarcıklar
 • oluşması ve deride büyük alanların soyularak dökülmesi (Bu duruma toksik epidermal nekroliz denir),

 • Özellikle avuç içlerinde ve ayak tabanlarında, ortası soluk renkte çevresi pembe veya kırmızı renkte olan, içi su dolu, kaşıntılı deri döküntülerinin oluşması (Bu duruma eritema multiforme denir).
 • Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir.

  Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin TEXEF PLUS’a karşı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

  Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür.

  Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, hemen doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

 • Şiddetli ve inatçı ishal,
 • Aşırı halsizlikle birlikte gözlerde ve deride sararma olması (sarılık),
 • Özellikle uzun süreli kullanımda aşırı halsizlik ve daha sık enfeksiyona yakalanma. Bunların hepsi ciddi yan etkilerdir. Acil tıbbi müdahale gerekebilir.
 • Ciddi yan etkiler çok seyrek görülür.

  Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, doktorunuza söyleyiniz:

 • Bulantı,
 • Kusma,
 • Karın ağrısı,
 • Baş ağrısı,
 • Sersemlik hissi,
 • Baş dönmesi,
 • Kulak çınlaması,
 • Bitkinlik,
 • Uyuşma, karıncalanma hissi,
 • Toplu iğne başı şeklinde cilt kanamaları,
 • Laboratuvar testlerinde kanda karaciğer enzimlerinde ve bilirubin düzeyinde artış. Bunlar TEXEF PLUS’ın hafif yan etkileridir.
 • TEXEF PLUS Nasıl Kullanılır?

  Erişkinler için genellikle önerilen doz ve doz sıklığı aşağıdadır:

  Üst solunum yolu enfeksiyonları:

  Bademcik iltihabı (Tonsillit): Günlük doz: 200 mg/125 mg, 12 saatte bir 100 mg/62,5 mg olarak alınır.

  Yutak iltihabı (Farenjit): Günlük doz: 200 mg/125 mg, 12 saatte bir 100 mg/62,5 mg alınır. Akut sinüzit: Günlük doz: 400 mg/250 mg, 12 saatte bir 200 mg/ 125 mg alınır.

  Alt solunum yolu enfeksiyonları:

  Akut bronşit: Günlük doz: 200 mg/125 mg, 12 saatte bir 100 mg/62,5 mg alınır.

  Enfeksiyonun şiddetine göre gerekirse doz 12 saatte bir 200 mg/125 mg’a çıkarılabilir. Bakteriyel pnömoni (zatüre = akciğer iltihabı): Günlük doz: 400 mg/250 mg, 12 saatte bir 200 mg/125 mg alınır.

  Kronik obstrüktif akciğer hastalığının (KOAH) alevlenmeleri:

  Günlük doz: 400 mg/250 mg, 12 saatte bir 200 mg/125 mg alınır.

  İdrar yolları enfeksiyonları

  Komplike olmayan alt idrar yolu enfeksiyonu:

  Günlük doz: 200 mg/125 mg, 12 saatte bir 100 mg/62,5 mg alınır.

  Komplike olmayan üst idrar yolu enfeksiyonu:

  Günlük doz: 400 mg/250 mg, 12 saatte bir 200 mg/125 mg alınır.

  Komplike olmayan gonokokal üretrit:

  Günlük doz: 200 mg/125 mg, tek doz şeklinde alınır.

  Cilt ve yumuşak doku enfeksiyonları:

  Günlük doz: 400 mg/250 mg, 12 saatte bir 200 mg/125 mg alınır.

 • TEXEF PLUS ağızdan alınır.
 • Film kaplı tablet bir bardak su yardımıyla, bütün olarak yutulur.
 • En iyi şekilde emilebilmesi için, film kaplı tabletler besinlerle birlikte alınmalıdır.
 • Çocuklarda Kullanımı

  Çocuklarda uygun formülasyon kullanılmalıdır.

  Yaşlılarda Kullanımı

  Yaşlılarda böbrek yetmezliği sorunu bulunmuyorsa doz ayarlamasına gerek yoktur.

  Özel Kullanım Durumları

  Böbrek yetmezliği:

  Böbrek yetmezliğiniz varsa ilacın dozunun azaltılması gerekir. Doktorunuzla görüşünüz.

  TEXEF PLUS böbrekler yoluyla vücuttan atılır. Ciddi böbrek yetmezliği durumunda dikkatli kullanılması gerekir. Doktorunuz bu durumda dozu azaltabilir veya tedaviye ara verebilir.

  Karaciğer yetmezliği:

  Karaciğer yetmezliği durumunda doz ayarlamasına gerek yoktur.

  Eğer TEXEF PLUS’ın etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

  TEXEF PLUS

  Doz Aşımı Durumunda Ne Yapılmalıdır?

  TEXEF PLUS’tan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

  TEXEF PLUS Kullanmayı Unuttuğumda Ne Yapmalıyım?

  Bir dozu almayı unutursanız, bir sonraki dozun saati gelene kadar bekleyiniz ve sonra normal sıklıkta almayı sürdürünüz.

  Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

  TEXEF PLUS ile tedavi sonlandınldığındaki oluşabilecek etkiler:

  TEXEF PLUS kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

  TEXEF PLUS Kimler Tarafından Kullanılmamalıdır?

  Eğer, sefpodoksime, klavulanik aside ya da sefalosporinlere karşı aleıjiniz (aşın duyarlılığınız) varsa, TEXEF PLUS’ı kullanmayınız.

  TEXEF PLUS Kullananlar Nelere Dikkat Etmelidir?

  Eğer,

 • Penisilin adı verilen antibiyotiklere karşı alerjiniz varsa,
 • Daha önceden etki alanı geniş olan antibiyotiklerle tedavi edildiğiniz sırada sizde kann ağnsıyla birlikte şiddetli ve inatçı ishal geliştiyse,
 • Ciddi böbrek hastalığınız varsa,
 • TEXEF PLUS’ı dikkatli kullanınız.

  Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

  TEXEF PLUS İle Birlikte Yiyecek ve İçecek Tüketimi

  Belirtilen ilaç ile birlikte tüketilmesi sakıncalı olan yiyecek ve içecekler nelerdir? Ne yemeli veya ne yememeliyiz?

  TEXEF PLUS’ın barsaklardan emilimini artırmak için besinlerle birlikte alınması yararlı olur.

  Hamilelik (Gebelik) Döneminde Kullanılır mı?

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Hamilelerde sefpodoksim proksetilin güvenliliği tam olarak belirlenmiş değildir. Bu nedenle hamilelik sırasında TEXEF PLUS kullanımı tavsiye edilmemektedir.

  Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Emzirme Döneminde Kullanılabilir mi?

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  TEXEF PLUS içinde bulunan etkin maddeler anne sütüne geçer. Emzirme sırasında TEXEF PLUS kullanmayınız.

  Araç ve makina kullanımı

  TEXEF PLUS sersemlik hissine yol açabilir. Bu durumda araç ve makine kullanma beceriniz etkilenebilir. Bu ilacı aldığınızda, sizde de bu gibi belirtiler meydana gelirse araç ve makine kullanmayınız.

  TEXEF PLUS Etken Maddesi Nedir?

  Bu tıbbi ürün her dozunda 1 mmol (23 mgj’dan daha az sodyum ihtiva eder. Bu dozda herhangi bir yan etki beklenmemektedir.

  TEXEF PLUS soya yağı ihtiva eder. Eğer fıstık ya da soyaya alerjiniz varsa, bu tıbbi ürünü kullanmayınız.

  Diğer İlaçlar İle Birlikte Kullanılır mı?

  Özellikle aşağıdaki ilaçlan birlikte kullanırken dikkatli olunuz ve doktorunuza danışınız.

  Antiasidler (hazımsızlık ve mide barsak sistemindeki yaralann tedavisinde kullanılır) Ranitidin veya simetidin gibi ülser tedavisinde kullanılan ilaçlar İdrar söktürücü tabletler veya enjektabl ilaçlar (diüretikler)

  Aminoglikozid antibiyotikleri (enfeksiyonların tedavisinde kullanılır)

  Probenesid (Böbrek haşan tedavisinde kullanılan sidofovir ile birlikte kullanıldığında) Varfarin gibi kumarin antikoagülanları (kan inceltici olarak kullanılır)

  Kontraseptif olarak kullanılan östroj enler Bu ilaçlar, TEXEF PLUS tablet alındıktan 2-3 saat sonra alınmalıdır.

  TEXEF PLUS kullanırken yapılan bazı kan ve idrar testlerinde (pozitif Coombs testi ve spesifik olmayan redükleyici ajanlarla yapılan idrar glukoz tayinleri) yanlış pozitif neticeler alınabilir.

  TEXEF PLUS prospektüsünü PDF dosyası olarak indirmek için buraya
  –Arşiv–
  –Arşiv–

  Yorum yapın