Teokap Nedir ve Ne İçin Kullanılır? Nedir ve Ne İçin Kullanılır?

TEOKAP SR nedir ve ne için kullanılır?

 • TEOKAP etkin madde olarak her bir kapsülde 300 mg teofiline eşdeğer miktarda olacak şekilde teofilin anhidr içerir.
 • TEOKAP ksantinler olarak adlandırılan ve solunum yolu ile ilgili hastalıkların tedavisinde kullanılan bir ilaç grubuna dahildir.
 • TEOKAP 30 kapsül içeren ambalajlarda kullanıma sunulmaktadır.
 • TEOKAP, astım, uzun süren bronş iltihabı, akciğerlerdeki hava yollarının aşırı genişlemesine bağlı bronş darlıklarında kullanılır.
 • Yan Etkileri Nelerdir?

  Tüm ilaçlar gibi TEOKAP SR’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

  Aşağıdakilerden biri olursa TEOKAP SR’ü kullanmayı durdurun ve derhal doktorunuza bildirin veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz

  • Deride kızarıklık, kaşıntı, solunum zorluğu, göz kapakları, göz ve dudaklarda şişme

  Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir. Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin TEOKAP’a karşı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

  Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, hemen doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

 • Havale
 • Kalbiniz ile ilgili sorunlar; kalp atışlarının hızlanması veya düzensizleşmesi, çarpıntı
 • Düşük tansiyon
 • Aşırı hızlı soluk alıp verme (hiperventilasyon)
 • Merkezi sinir sisteminin aşırı uyarılması sonucu huzursuzluk, endişe, sıkıntı, titreme Bunların hepsi ciddi yan etkilerdir. Acil tıbbi müdahale gerekebilir.
 • Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, doktorunuza söyleyiniz:

 • Huzursuzluk, baş ağrısı, baş dönmesi
 • Bulantı, kusma, midede yanma
 • İştahsızlık, aşırı derecede susuzluk hissi
 • Kasların aşırı gerginliği
 • Bunlar TEOKAP’ın hafif yan etkileridir.

  TEOKAP SR Nasıl Kullanılır?

  Yaşlılarda Kullanımı

  Kapsülleri yeterli miktarda su ile bütün olarak yutunuz.

  Çocuklarda Kullanımı

  Altı yaşın altındaki çocuklar, TEOKAP kapsüldeki dozlardan daha düşük dozlarda teofiline gereksinim duyduğundan, TEOKAP ile tedavi edilmemelidir.

  Yaşlılarda Kullanımı

  TEOKAP yaşlı hastalarda dikkatli kullanılmalıdır. Bu hastalarda teofilinin yüksek kan düzeylerini engellemek için doz ayarlaması yapılmalıdır.

  Özel Kullanım Durumları

  Böbrek/Karaciğer yetmezliği:

  TEOKAP böbrek ve karaciğer hastalığı olanlarda dikkatli kullanılmalıdır. Bu hastalarda teofilinin yüksek kan düzeylerini engellemek için doz ayarlaması yapılmalıdır.

  Eğer TEOKAP’ın etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

  TEOKAP SR

  Doz Aşımı Durumunda Ne Yapılmalıdır?

  TEOKAP SR

  Doz Aşımı Durumunda Ne Yapılmalıdır?

  TEOKAP’tan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

  TEOKAP SR Kullanmayı Unuttuğumda Ne Yapmalıyım?

  Unutulan dozları dengelemek için çift doz uygulamayınız.

  TEOKAP’ı almanız gereken saati 4 saat geçmeden hatırlarsanız hemen kapsülü alınız. Bir sonraki kapsülü ise normal saatinde alınız. Eğer 4 saati geçirdiyseniz lütfen doktorunuza ya da eczacınıza danışınız.

  TEOKAP SR Kullananlar İçin Tedavi Sonrası

  TEOKAP’ı muhtemelen uzun bir süre kullanmanız gerekecektir. Kendinizi daha iyi hissetseniz bile doktorunuzun herhangi bir talimatı olmadıkça tedaviyi durdurmayınız.

  TEOKAP SR kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

  TEOKAP SR Kimler Tarafından Kullanılmamalıdır?

  Eğer:

 • Teofilin, diğer ksantinler veya TEOKAP’ın bileşiminde bulunan yardımcı maddelerden herhangi birine karşı (yardımcı maddeler listesine bakınız) alerjiniz varsa
 • Aktif mide ülseri veya gastritiniz (mide mukozası iltihabı) varsa,
 • Porfiri (kan pigmentleri ile ilgili seyrek görülen kalıtsal bir hastalık) hastalığınız varsa,
 • Çocuğunuz efedrin içeren bir ilaç kullanıyorsa TEOKAP kullanmayınız.
 • TEOKAP SR Kullananlar Nelere Dikkat Etmelidir?

  Eğer:

 • Kalp yetmezliği, kalp atım düzensizliği, yeni geçirilmiş kalp krizi, bir akciğer hastalığına bağlı olarak gelişen kalp hastalığınız varsa
 • Tiroid beziniz aşırı çalışıyor ve gereğinden fazla tiroid hormonu üretiyorsa
 • Ateşiniz yüksekse, solumun yolu enfeksiyonu (viral dahil) geçirmekteyseniz
 • Prostat bezlerinizde büyüme varsa
 • Glokom (göz içi basıncının artması), şeker hastalığınız (diyabet), epilepsiniz (nöbet) varsa
 • Karaciğer veya böbrek hastalığınız varsa TEOKAP’ı dikkatli kullanınız.
 • Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

  TEOKAP SR İle Birlikte Yiyecek ve İçecek Tüketimi

  Belirtilen ilaç ile birlikte tüketilmesi sakıncalı olan yiyecek ve içecekler nelerdir? Ne yemeli veya ne yememeliyiz?

  TEOKAP’ı yemekler ile birlikte veya aç karnına alabilirsiniz. Ancak aç karna alıyorsanız sürekli aç karna, tok karna alıyorsanız sürekli tok karna almanız uygundur. Alkol ile alınması etkisini değiştirebilir.

  Hamilelik (Gebelik) Döneminde Kullanılır mı?

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  TEOKAP’ı doktorunuz gerekli görmedikçe gebelik döneminde kullanmayınız.

  Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Emzirme Döneminde Kullanılabilir mi?

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  TEOKAP’ı doktorunuz gerekli görmedikçe emzirme döneminde kullanmayınız.

  Araç ve makina kullanımı

  TEOKAP’ın araç ve makine kullanma yeteneğiniz üzerinde bilinen bir etkisi yoktur.

  TEOKAP SR Etken Maddesi Nedir?

  TEOKAP, şeker içerir. Eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı intoleransınız olduğu soylenmişse bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz.

  Diğer İlaçlar İle Birlikte Kullanılır mı?

  Eğer:

 • Troleandomisin, eritromisin, klaritromisin, siprofloksasin, norfioksasin, ofloksasin (bir grup antibiyotik) alıyorsanız,
 • İzoniyazid, rifampisin (tüberküloz tedavisi) alıyorsanız,
 • Simetidin, ranitidin, nizatidin (gastrit/ülser tedavisi) alıyorsanız
 • Yakın zamanda grip aşısı olduysanız ya da grip geçirmekteyseniz
 • Allopurinol ve sülfinpirazon (gut tedavisi) alıyorsanız,
 • Ağız yoluyla doğum kontrolü için kullanılan ilaçlar alıyorsanız,
 • Disülfiram (alkol bağımlılığının tedavisi) kullanıyorsanız,
 • Antasidler (mide rahatsızlıklarının tedavisi) alıyorsanız,
 • Diazepam, flurazepam, lorazepam, midazolam gibi sakinleştirici ve uyutucu ilaçlar kullanıyorsanız,
 • Pentoksifilin (dolaşım bozukluğunun tedavisi) kullanıyorsanız,
 • Tiklopidin (kanı sulandıran bir ilaç) kullanıyorsanız,
 • Karbamazepin, fenitoin (epilepsi [nöbet] tedavisi) alıyorsanız,
 • Barbitüratlar, primidon (uyumaya yardımcı ilaç) alıyorsanız,
 • Tiyabendazol (parazit tedavisi) alıyorsanız,
 • Furosemid (idrar söktürücü) ve verapamil (kalp ve tansiyon ilacı) alıyorsanız,
 • Lityum, viloksazin, fluvoksamin (depresyon tedavisi) alıyorsanız,
 • Metotreksat (kanser tedavisi) alıyorsanız,
 • İzoprenalin (bronş düz kasında gevşeten bir ilaç) alıyorsanız,
 • Morasizin, diltiazem, meksiletin, propafenon, propranolol ya da beta blokerler (yüksek kan basıncının ve diğer bazı kalp problemlerinin tedavisi) alıyorsanız,
 • Aminoglutetimid (bir tür hormon tedavisi amacıyla kullanılan bir enzim inhibitörü) alıyorsanız,
 • Ritonavir (AIDS hastalığına neden olan HIVenfeksiyonunun tedavisi) alıyorsanız,
 • Sarı kantaron (St. John’s wort) olarak bilinen bitkisel ilacı alıyorsanız,
 • Karbimazol (tiroid tedavisi) alıyorsanız,
 • Flukonazol (mantar hastalıklarına karşı kullanılan bir ilaç) alıyorsanız,
 • Kalsiyum kanal blokörü (kalp yetmezliği ve hipertansiyon tedavisinde kullanılan bir grup ilaç) ilaçlarını kullanıyorsanız,
 • Zafirlukast (astım ve allerjik nezle tedavisinde kullanılan bir tür ilaç) alıyorsanız,
 • İnterferonlar (herpes, kanser, lösemi ya da hepatit gibi hastalıkların tedavisinde kullanılabilen ilaçlar) alıyorsanız,
 • Halotan, ketamin (genel anestezide kullanılan bir ilaç) ve panküronyum alacaksanız,
 • Sigara kullanıyor veya sık/yoğun olarak alkol tüketiyorsanız
 • Kardiyak glikozidler, adenozin ilaçlarını alıyorsanız doktorunuzu mutlaka bilgilendiriniz.
 • Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

  TEOKAP prospektüsünü PDF dosyası olarak indirmek için buraya
  –Arşiv–
  –Arşiv–

  Yorum yapın