Tensart Yan Etkileri Nelerdir? İlaç Bilgisi ve Yan Etkileri

TENSART nedir ve ne için kullanılır?

İlacınızın ismi TENSART’ tır ve 28 ve 84 tabletlik ambalajlarda pazarlanmaktadır. Her bir tablet 8 mg etkin madde içerir. TENSART 8 mg tabletler, açık pembe, yuvarlak, çentikli tabletlerdir.

Yetişkinlerde yüksek kan basıncının (hipertansiyon) ve kalp kası fonksiyonlarının azaldığı hastalardaki kalp yetmezliğinin tedavisinde anjiyotensin dönüştürücü enzim ADE inhibitörlerine ilave olarak veya ADE inhibitörlerinin kullanılamadığı zamanlarda kullanılmaktadır (ADE inhibitörleri kalp yetmezliği tedavisinde kullanılan bir ilaç grubudur.).

Etkin madde kandesartan sileksetil’dir. Kandesartan sileksetil, ‘aniivotensin II reseptör antagonisti’ adı verilen bir ilaç grubuna aittir. Kan damarlarınızı gevşetmekte ve genişletmektedir. Bu da kan basıncınızın düşmesine vardımcı olmaktadır. Böylece kalbinizin kam vücudunuzun tüm bölümlerine pompalaması kolaylaşır.

Eğer hamile iseniz TENSART’ ı kullanmayınız, hamile olabileceğiniz veya hamile kalma durumunuzu dikkate alınız. Hamile iseniz veya bir şüpheniz var ise doktorunuza bildirmelisiniz. TENSART’ m hamilelik döneminde kullanımı bebeğinizde ciddi hasara ve hatta ölüme bile neden olabilir (Hamilelik ve emzirme bölümlerine bakınız.)._

Yan Etkileri Nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi TENSART’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Eser aşağıdaki aleriik reaksiyonlardan birine sahipseniz, TENSART almayı kesip hemen tıbbi yardım alınız:

• Yüzünüzün, dudaklarınızın, dilinizin ve/veya boğazınızın şişmesi ile birlikte veya tek hasına nefes almada cn’ielük

• Yüzünüzün, dudaklarınızın dilinizin ve/veya boğazınızın şişmesi sonucunda yutmada eri irlük

• Derinizde ciddi kaşıntı (kabarcıklarla birlikte ortaya çıkan)

Yan etkiler su şekilde sınıflandırılır:

Yavsın (100 hastadan 1 ila 10 hastada sürülen)

Yavsın olmavan (100 hastanın Tinden daha azında görülen)

Sevrek (1000 hastanın Tinden daha azında sörülen)

Çok seyrek (10 000 hastanın T inden daha azında görülen)

Yaygın görülen yan etkiler

• Sersemlik / baş dönmesi hissi

Baş ağrısı

• Akciğer enfeksiyonu,

• Kan basıncınızda düşüş. Bu durum sersemlik veya baygınlık hissine neden olabilir

• Kan testi değerlerinizde değişiklik

Özellikle böbrek problemleriniz veva kalp yetersizliğiniz var ise. kanınızda potasvum miktarının artması. Eğer bunlar şiddetliyse yorgunluk, güçsüzlük, düzensiz kalp atımı veya karıncalanma hissedebilirsiniz.

• Karaciğerinizde iltihaplanma (hepatit) dahil, karaciğerinizin çalışmasındaki değişiklikler, sanlık (Yorgunluk, deride ve göz akında sararma ve grip benzeri belirtiler ortaya çıkabilir.),

Mide bulantısı

• Kanınızdaki sodyum miktarının azalması.Bu ciddi bir azalma ise yorgunluk, enerji yoksunluğu veya kas krampları hissedebilirsiniz.

 Öksürük

Listedeki bu olası yan etkiler nedeni ile endişeye kapılmayınız. Bu yan etkiler sizde görülmeyebilir.

TENSART bevaz kan hücrelerinin sayısında azalmaya sebep olabilir. Enfeksiyona direnciniz azalabilir ve yorgunluk, enfeksiyon veva ates ortava çıkabilir. Eğer bunlar ortava çıkarsa doktorunuzla temasa geçiniz. Doktorunuz zaman zaman TENSART’ın kanınızda (agranülositoz) etkisi olup olmadığım kontrol etmek için kan testleri yapabilir.

Eğer bu kullanma talimatında bahsi 2ecmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.

TENSART Nasıl Kullanılır?

Genel kullanım dozu günde 1 tablettir

 • Tabletleri bütün olarak su ile yutunuz.
 • Tabletleri her gün aynı saatte almaya çalışınız. Bu, sizin tableti almayı hatırlamanıza yardımcı olacaktır.
 • Yüksek kan basıncı

 • TENSART’ m vavgın kullanım dozu günde 8 mg’ dır. Kan basıncı cevabınıza göre doktorunuz günlük dozu 16 mg’ a ve daha sonra da 32 mg’ a kadar yükseltebilir.
 • Karaciğer ve böbrek problemi olan bazı hastalar ile daha önce kusma, ishal veva su tableti
 • kullanma sebebiyle vücut sıvısı kaybeden hastalara, doktor daha düşük bir başlangıç dozu tavsiye edebilir.

 • Sivah Afro-karavip kökenli bazı hastalar bu öp ilaçlara daha az cevap verebilir, tek başına tedavide kullanıldığında bu hastalarda daha yüksek doza ihtiyaç duyulabilir.
 • Kalp yetmezliği,

  • TENSART’ m vavgın başlangıç dozu günde 4 mg’ dır. Doktorunuz bu dozu en az 2 haftalık

  aralıklarla dozu iki katma çıkararak günde 32 mg’ a kadar vükseltebilir. TENSART kalp vetmezliği tedavisinde kullanılan diğer ilaçlarla birlikte alınabilir. Doktorunuz hangi tedavinin size uygun olduğunu belirleyecektir.

  Çocuklarda kullanımı

  Yaşlılarda kullanımı:

  Vaslıl a rri a kullanım1

  Yaşlılarda ayrıca bir başlangıç dozu ayarlamasına ihtiyaç yoktur.

  Özel Kullanım Durumları

  Böbrek vetmezliği Drobleminiz var ise kullanım:

  Hemodivaliz dahil böbrek vetmezliği probleminiz var ise. günde 4 mg’ lık başlangıç dozu önerilmektedir. Doktorunuz, tedaviye verilen yanıta göre dozunuzu ayarlayabilir.

  Karaciğer vetmezliği Droblemleriniz var ise kullanım:

  Hafif ve orta derecede karaciğer vetmezliği probleminiz var ise, günde bir defa 4 mg’ lık başlangıç dozu önerilmektedir. Doktorunuz, tedaviye verilen yanıta göre dozunuzu ayarlayabilir.

  Eğer TENSART’ ın etkisinin cok süclü va da çok zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise, doktorunuzla ya da eczacınızla konuşunuz

  TENSART

  Doz Aşımı Durumunda Ne Yapılmalıdır?

  Eğer almanız 2erekenden daha fazla TENSART kullandıysanız DERHAL doktorunuz veya eczacınız de konuşunuz.

  TENSART Kullanmayı Unuttuğumda Ne Yapmalıyım?

  Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

  Sadece zamanı gelince bir sonraki dozunuzu alınız.

  TENSART Kullananlar İçin Tedavi Sonrası

  Eğer TENSART kullanmayı bırakırsanız, kan basıncınız tekrar artabilir. Bu nedenle doktorunuzla konuşmadan TENSART kullanmayı bırakmayınız.

  Bu ürünün kullanımı ile ilgili başka sorularınız varsa, doktorunuza veya eczacınıza sorunuz.

  TENSART kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

  TENSART Kimler Tarafından Kullanılmamalıdır?

  • Kandesartan sileksetile veva TENSART’ m içeriğinde bulunan maddelerden herhangi

  birine karsı alerjiniz (aşın duyarlılığınız) var ise (Bkz. Bölüm 6),

  Emziriyorsanız

  • Ciddi karaciğer hastalığınız veva safra yollan tıkanıklığı (safra kesesinden safranın

  iletilmesi ile ilgili bir problem) var ise.

  • Yukarıdaki durumların size uyup uymadığından emin değilseniz TENSART’ ı kullanmadan önce doktorunuza danışınız.

  TENSART Kullananlar Nelere Dikkat Etmelidir?

  Aşağıdaki durumlar sizde mevcut ise, TENSART’ ı kullanmaya başlamadan önce doktorunuz ile konuşunuz:

 • Kalp, karaciğer ve böbrek problemleriniz var ise veya diyalize giriyorsanız,
 • Yakın zamanda size böbrek nakli yapıldı ise,
 • Kusuyorsanız, vakın zamanda fazla miktarda kustu iseniz veva ishal iseniz,
 • • Conn sendromu denilen tavrıca primer hiperaldosteronizm olarak da bilinen) böbrek üstü bezi hfistflhcnrnz var İse,

 • Kan hasınr.ınız düsüksp
 • Daha önce felç gecirdivseniz
 • Steroid olmavan antienflamatuar ilaçlar (NSAİİ-Ağrıyı ve enflamasyonu hafifleten ilaçlar) kullanıyorsanız.
 • Bu koşullardan herhangi birine sahipseniz doktorunuz sizi daha sık görmek ve bazı testler yapmak isteyebilir.

  Eğer bir operasyon geçirecek iseniz doktorunuza veva dis hekiminize TENSART kullandığınızı söyleviniz. Çünkü TENSART bazı anestezik ilaçlar ile birlikte kullanıldığında kan basıncınızın aşın düşmesine neden olabilir.

  Bu uvanlar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa, sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

  TENSART tablet’in besinlerle ve içecekler ile kullanılması

  TENSART’ ı yemek ile birlikte veya açken alabilirsiniz.

  Hamilelik (Gebelik) Döneminde Kullanılır mı?

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Hamile iseniz, hamile olduğunuzdan şüpheleniyorsanız veva hamile kalmavı düsünüvor iseniz TENSART’ ı kullanmamalısınız. Hamile olduğunuzu düsünüvorsanız (bir şüpheniz var ise) doktorunuza bildirmelisiniz. Hamile olduğunuzu veva hamile kalmavı düşündüğünüzü doktorunuza bildirdiğinizde doktorunuz TENSART kullanmavı bırakmanızı istevecektir. Doktorunuz TENSART verine başka bir ilaç kullanmanızı önerebilir. TENSART hamilelik sırasında kullanıldığında bebeğinizde ciddi hasara hatta bebeğinizin ölümüne bile neden olabilir.

  Emzirme Döneminde Kullanılabilir mi?

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Emziriyorsanız veya emzirmeye başlamak üzere iseniz doktorunuza bildiriniz.

  Araç ve makina kullanımı

  Bazı kişiler TENSART kullanırken voraunluk ve sersemlik hissedebilir. Eğer siz de aynı durumda iseniz araç sürmeyiniz ve herhangi bir alet ve makine kullanmayınız.

  TENSART Etken Maddesi Nedir?

  TENSART bir cesit seker olan laktoz içermektedir. Eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı sekerlere karsı dayanıksızlığınız olduğu sövlenmisse. bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz. Yardımcı maddelerin listesi bu Kullanma Talimatı’nın başında yer almaktadır.

  Diğer İlaçlar İle Birlikte Kullanılır mı?

  Bitkisel veva reçetesiz aldığınız ilaçlar da dahil olmak üzere eğer su anda başka bir ilacı veva ilaçlan kullanıyorsanız veva kısa bir süre önce kullandı iseniz lütfen doktorunuza veva eczacınıza sövleviniz. TENSART bazı ilaçların islevisini etkilevebilir. bazı ilaçların da TENSART üzerinde etkileri olabilir. Bazı ilaçlan alıyorsanız doktorunuzun size zaman zaman kan testleri yapması gerekebilir.

  Özellikle aşağıdaki ilaçlan kullanıyorsanız doktorunuza bildiriniz:

  • Beta blokörler, diazoksit ve enalapril, kaptopril, lizinopril veya ramipril gibi ADE (Anjiyotensin dönüştürücüsü enzim) inhibitörleri de dahil olmak üzere kan basıncınızı düşüren diğer ilaçlar

  • İbuprofen, naproksen veva diklofenak gibi steroid olmayan antienflamatuvar ilaçlar (NSAI1), selekoksib veva etirokoksib (ağrıyı ve enflamasyonu hafifleten ilaçlar),

  • Her gün 3 g’ dan fazla Asetilsali silik asit kullanıyorsanız (ağnyı ve enflamasyonu hafifleten ilaci.

  • Potasvum içeren potasyum tuzları veya ilaveleri (kanınızdaki potasyum seviyesine arttıran ilaçlar),

  • Heparin (kanı sulandıran bir ilaç)

  • İdrar sökücüler (diüretikler)

  • Lityum (ruhsal problemler için bir ilaç)

  • Alkol kullanıyorsanız TENSART kullanmadan önce doktorunuz ile konuşunuz. TENSART kullandığı sırada alkol kullanan bazı kişilerde baygınlık veya baş dönmesi görülebilir.

  Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

  TENSART’ ı doktorunuzun size sövlediği şekilde kullanınız. Emin olmadığınız durumlarda doktorunuza veya eczacınıza danışınız. TENSART’ ı her gün kullanmanız önemlidir.

  TENSART prospektüsünü PDF dosyası olarak indirmek için buraya
  –Arşiv–
  –Arşiv–

  Yorum yapın