Tenoretic Yan Etkileri ve Prospektüsü Yan Etkileri Nelerdir?

TENORETIC nedir ve ne için kullanılır?

TENORETIC yüksek kan basıncını (hipertansiyon) tedavi etmek için kullanılır. Bileşiminde iki farklı ilaç bulunur: atenolol ve klortalidon. Bu ilaçlar kan basıncınızı düşürmek için birlikte çalışır.

• Atenolol "beta blokerler" denilen bir ilaç grubuna aittir. Kalbinizin daha yavaş ve daha az güçle atmasını sağlayarak çalışır.

• Klortalidon "diüretikler" denilen bir ilaç grubuna aittir. Böbreklerinizin ürettiği idrar miktarını artırarak çalışır.

TENORETIC 50 mg/ 12.5 mg, bir yüzü işaretli, yuvarlak beyaz film kaplı tabletlerdir. 28 Tablet içeren blister ambalajlarda bulunur.

Yan Etkileri Nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi TENORETIC’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Alerjik reaksiyonlar:

Eğer alerjik reaksiyon ortaya çıkarsa derhal doktorunuza başvurunuz. Belirtiler cildinizde döküntüler veya yüz, dudak, ağız, dil veya boğazınızda şişmeyi içerebilir.

Diğer olası yan etkiler:

Yaygın (10 kişiden birinden daha azını etkileyen)

• Soğuk el ve ayaklar.

• Tabletleri alırken kalp atış hızınızın yavaşladığını fark edebilirsiniz. Bu normaldir, ancak endişelenecek olursanız lütfen doktorunuza bildiriniz.

• İsha1.

• Kendini hasta hissetme (bulantı).

• Kendini yorgun hissetme.

• Kanınızdaki bazı maddelerin miktarında değişiklikler. Şunlara neden olabilir:

normalden daha yüksek kan şekeri (glikoz) seviyesi,

halsizlik, hasta hissetme (kusma) ve kramplara neden olabilen, düşük sodyum seviyesi

düşük potasyum seviyesi,

ürik asit miktarında artma.

Bu seviyeleri kontrol etmek için doktorunuz sık sık kan örnekleri alınmasını isteyebilir.

Yaygın olmayan (100 kişiden birinden daha azında görülen)

• Huzursuz uyku.

Seyrek (1000 kişiden birinden daha azında görülen)

• Kalp bloğu (anormal kalp atışı, baş dönmesi, yorgunluk veya baygınlığa neden olabilir).

• Parmaklarda hissizlik ve spazmı takiben sıcaklık artışı ve ağrı (Raynaud hastalığı).

• Baş dönmesi (özellikle ayağa kalkarken).

• Baş ağrısı.

• Kafası karışıklığı.

• Kişilik değişiklikleri (psikozlar) veya halusinasyonlar.

• Ruh hali değişiklikleri.

• Kabuslar.

• Ağız kuruluğu.

• Saçlarda seyrekleşme.

• Göz kuruluğu.

• Deri döküntüsü.

• Ellerin karıncalanması.

• Görme bozuklukları.

• Daha kolay morarma veya ciltte morumsu lekeler.

• Ereksiyon olamama (impotens)

• Sarılık (ciltte veya göz akında sararmaya neden olur).

• Pankreatit (midenin arkasındaki büyük bezin iltihaplanması).

• Akyuvar sayısında azalma.

Çok seyrek (10 000 kişiden birinden daha azını etkileyen)

Kandaki bazı hücrelerde veya diğer kısımlarda değişiklikler. TENORETIC’in kanınızı etkileyip etkilemediğini kontrol etmek için doktorunuz sık sık kan testi yaptırmanızı isteyebilir.

Kötüye gidebilecek durumlar

Eğer şu koşullardan biri sizde varsa, ilacınızı almaya başladığınızda bu durum kötüye gidebilir. Bu, 1000 kişide bir kişiden daha azını etkileyen sıklıkta, seyrek olarak meydana gelir:

• Sedef hastalığı (bir deri hastalığı).

• Soluğu kesilmek veya şişmiş ayak bilekleri (kalp yetmezliğiniz varsa).

• Astım veya nefes alma problemleri.

• Dolaşım bozukluğu.

Bu yan etkiler sizi endişelendirmemelidir. Bunlardan hiç birisi sizde görülmeyebilir.

Eğer yan etkilerden herhangi biri kötüleşirse veya bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karsılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz

TENORETIC Nasıl Kullanılır?

TENORETIC 50 mg/ 12.5 mg’ı her zaman doktorunuzun size tarif ettiği şekilde kullanınız. Eğer nasıl kullanacağınızdan emin değilseniz doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

• Doktorunuz günde kaç tablet ve ne zaman alacağınız konusunda size bilgi verecektir. Doktorunuzun size söylediklerini hatırlamak için kutu üzerindeki etiketi okuyunuz.

• TENORETIC tabletinizi bir bardak su ile yutunuz.

Yetişkinler

Yetişkinler için normal doz günde bir tablettir.

Çocuklarda Kullanımı

Yaşlılarda Kullanımı

Yaşlılarda Kullanımı

Günlük normal doz bir tablettir.

Eğer TENORETIC’in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

TENORETIC

Doz Aşımı Durumunda Ne Yapılmalıdır?

TENORETIC’ten kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız derhal bir doktor veya eczacı ile konusunuz veya bir hastaneye gidiniz.

Tabletlerin tanımlanabilmesi için ilaç paketini de yanınıza alınız.

TENORETIC Kullanmayı Unuttuğumda Ne Yapmalıyım?

İlacınızı almayı unutursanız, unuttuğunuzu fark eder etmez bu dozu alınız. Hatırladığınızda bir sonraki doz saati yakınsa, unuttuğunuz dozu atlayınız.

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

TENORETIC Kullananlar İçin Tedavi Sonrası

Doktorunuz tarafından belirtilmedikçe, TENORETIC kullanmayı bırakmayınız. Bazı durumlarda, kademeli olarak kullanmayı bırakmanız gerekebilir. Bu ilaç ile tedavi sonlandıktan sonra ortaya çıkan etkiler konusunda doktorunuzla konuşunuz.

TENORETIC kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

TENORETIC Kimler Tarafından Kullanılmamalıdır?

Eğer:

• TENORETIC 50 mg/ 12.5 mg, atenolol veya klortalidona alerjiniz (hipersensitivite) varsa,

• İlacınızın formülünde bulunan diğer bileşenlerden birine karşı alerjiniz varsa (bkz. yardımcı maddeler),

• Aşağıdaki kalp problemlerinden herhangi birini daha önce yaşadıysanız:

Kontrol altında olmayan kalp yetmezliğiniz (bu durum genellikle sizi soluk soluğa bırakır ve ayak bileğinizin şişmesine neden olur)

İkinci veya üçüncü derece kalp bloğu (kalp pili ile tedavi edilebilecek bir durum)

Çok yavaş veya çok düzensiz kalp atışı, çok düşük kan basıncı veya çok zayıf kan dolaşımı

• Tedavi edilmemiş feokromositoma denilen tümör (Bu genellikle böbreklerinizin yanında olur ve yüksek kan basıncına neden olabilir),

• Size kanınızda normal seviyeden daha yüksek asit olduğu (metabolik asidoz) söylendiyse,

• Yakın zamanda yemek yemediyseniz,

• Hamileyseniz, hamile kalmaya çalışıyorsanız veya emziriyorsanız. TENORETIC 50mg/12.5mg kullanmayınız.

Yukarıda bahsedilenlerden herhangi biri sizin için geçerliyse TENORETIC 50 mg/ 12.5 mg kullanmayınız. Eğer emin değilseniz, TENORETIC 50 mg/ 12.5 mg kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

TENORETIC Kullananlar Nelere Dikkat Etmelidir?

Eğer:

Astım, hırıltılı solunum veya herhangi bir diğer benzer nefes alma probleminiz varsa veya alerjik reaksiyon gösteriyorsanız (örneğin böcek ısırmasına karşı). Eğer daha önce herhangi bir zamanda astımınız veya hırıltılı solunumunuz olduysa, ilacı reçeteleyen doktorunuza bu belirtileri danışmadan bu ilacı almayınız.

• Böbreklerinizle ilgili probleminiz varsa,

• Prinzmetal anjina denilen bir çeşit göğüs ağrınız (anjina) varsa,

• Kan dolaşımınız bozuksa veya kontrol altına alınmış kalp yetmezliğiniz varsa,

• Birici-derece kalp bloğunuz varsa,

• Şeker hastalığınız varsa. İlacınız düşük kan şekerine karşı oluşan cevabı değiştirebilir. Kalbinizin daha hızlı attığını hissedebilirsiniz.

• Tirotoksikoz denilen tiroid bezinin aşırı aktif olmasının neden olduğu bir durumunuz varsa). İlacınız tirotoksikoz belirtilerini maskeleyebilir.

Yukarıda bahsedilenlerden herhangi birinin sizin için geçerli olup olmadığından emin değilseniz, TENORETIC kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

TENORETIC İle Birlikte Yiyecek ve İçecek Tüketimi

Belirtilen ilaç ile birlikte tüketilmesi sakıncalı olan yiyecek ve içecekler nelerdir? Ne yemeli veya ne yememeliyiz?

TENORETIC İle Birlikte Yiyecek ve İçecek Tüketimi

Belirtilen ilaç ile birlikte tüketilmesi sakıncalı olan yiyecek ve içecekler nelerdir? Ne yemeli veya ne yememeliyiz?

Hamilelik (Gebelik) Döneminde Kullanılır mı?

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Hamileyseniz veya hamile olmaya çalışıyorsanız TENORETIC kullanmayınız.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza

danışınız.

Emzirme Döneminde Kullanılabilir mi?

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız Emziriyorsanız TENORETIC kullanmayınız.

Araç ve makina kullanımı

• Bu ilacın araç, alet veya makine kullanmanızı etkilemesi beklenmez. Ancak, bu aktiviteleri denemeden önce bekleyip ilacınızın sizi nasıl etkilediğini görmenizi öneririz.

• Eğer bu ilacı kullanırken sersemleme veya yorgunluk hissediyorsanız, doktorunuza danışınız.

Diğer İlaçlar İle Birlikte Kullanılır mı?

TENORETIC, diğer bazı ilaçların çalışma şeklini etkileyebilir ve bazı ilaçlar da TENORETIC üzerine etki edebilir.

Özellikle aşağıdaki ilaçlardan herhangi birini kullanıyorsanız doktorunuza bildiriniz:

• Klonidin (yüksek kan basıncı veya migren için). Eğer klonidin ve TENORETIC’i birlikte kullanıyorsanız, doktorunuz size söylemedikçe klonidin kullanmayı bırakmayınız. Eğer klonidin kullanmayı bırakmanız gerekiyorsa, doktorunuz bunu nasıl yapmanız gerektiği konusunda gereken bilgileri verecektir.

• Verapamil, diltiazem ve nifedipin (yüksek kan basıncı veya göğüs ağrısı için).

• Disopiramid veya amiodaron (an düzensiz kalp atışı için).

• Digoksin (kalp problemleri için).

• Adrenalin (epinefrin) (kalbi uyaran bir ilaç).

• İbuprofen veya indometazin (ağrı veya iltihaplanma için).

• İnsulin veya şeker hastalığı için ağızdan alınan ilaçlar.

• Lityum (bazı ruhsal bozukluklar için).

• Burun veya sinüs tıkanıklığını tedavi etmek için kullanılan ilaçlar veya diğer soğuk algınlığı preparatları (eczaneden reçetesiz alabilecekleriniz dahil).

Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

Ameliyatlar

Eğer ameliyat olmak için hastaneye giderseniz, anestezi uzmanına veya sağlık görevlisine TENORETIC kullandığınızı söyleyiniz. Çünkü TENORETIC kullanırken bazı anestezikler verildiğinde kan basıncınız düşebilir (hipotansiyon).

TENORETIC prospektüsü pdf dosyası bulunmamaktadır. [/su_tab][/su_tabs]
–Arşiv–
–Arşiv–

Yorum yapın