Telvis Plus İlaç Bilgisi ve Yan Etkileri Nedir ve Ne İçin Kullanılır?

TELVIS PLUS nedir ve ne için kullanılır?

TELVİS PLUS 80 mg / 25 mg tablet, pembe renkli, oblong tabletler şeklindedir.

TELVİS PLUS, 28, 84 ve 98 tablet içeren Alüminyum/Alüminyum blister ambalajlarda piyasaya sunulmaktadır.

TELVİS PLUS tabletler, telmisartan ve hidroklorotiyazid adı verilen iki etkin madde içerir. Her iki madde de yüksek kan basıncını kontrol etmeye yardımcı olur.

Telmisartan, “anjiyotensin II reseptör antagonisti” olarak adlandırılan ilaç grubuna dahildir. Anjiyotensin II, vücudunuz tarafından üretilir ve kan damarlarının daralmasına, böylece kan basıncının yükselmesine neden olur. Telmisartan, anjiyotensin II maddesinin bu etkisini engeller, böylece kan damarları genişler ve kan basıncı düşer.

Hidroklorotiyazid, “tiyazid diüretikler” olarak adlandırılan bir gruba dahildir. İdrar çıkışını arttırarak kan basıncının düşmesini sağlar.

Kan basıncı yüksekliği, tedavi edilmediği takdirde, çeşitli organlardaki kan damarlarının zarar görmesine neden olabilir. Bu durum, bazen, kalp krizi, kalp yetmezliği, böbrek yetmezliği, inme veya körlüğe yol açabilir. Genellikle, hasar oluşmadan önce kan basıncı yüksekliği bir belirti vermez. Bu nedenle, kan basıncınızın normal sınırlarda olup olmadığını düzenli olarak kontrol etmeniz çok önemlidir.

Yan Etkileri Nelerdir?

Tüm ilaçlarla olduğu gibi, TELVİS PLUS’ın içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşağıda belirtilen yan etkilerin sıklık tanımları şöyledir:

 • Çok yaygın (10 kullanıcıdan 1 ’den fazla kişi etkilenir)
 • Yaygın (100 kullanıcıdan 1-10 kişi etkilenir)
 • Yaygın olmayan (1.000 kullanıcıdan 1-10 kişi etkilenir)
 • Seyrek (10.000 kullanıcıdan 1-10 kişi etkilenir)
 • Çok seyrek (10.000 kullanıcıdan 1 ’den az kişi etkilenir)
 • Bilinmiyor (mevcut verilerden hareketle sıklık tahmin edilemiyor).
 • Aşağıdakilerden biri olursa TELVIS PLUS’ü kullanmayı durdurun ve derhal doktorunuza bildirin veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz

  Sepsis**: (“kan zehirlenmesi” olarak da adlandırılan, bütün vücutta enflamasyon (iltihap) şeklinde ortaya çıkan şiddetli bir enfeksiyon durumu), cilt ve mukozada ani şişme (anjiyoödem).

  Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir ve oldukça seyrek görülür. Bu durumda ilacı kullanmayı derhal kesiniz ve derhal doktorunuza başvurunuz. Bu etkiler tedavi edilmez ise ölümle sonuçlanabilir.

  TELVİS PLUS’ın olası yan etkileri:

  Yaygın yan etkiler arasında şunlar bulunur:

 • Baş dönmesi.
 • Yaygın olmayan yan etkiler arasında şunlar bulunur:

 • Kan potasyum düzeylerinde düşme,
 • Endişe (anksiyete),
 • Baygınlık,
 • Karıncalanma ve iğnelenme hissi (parestezi),
 • Baş dönmesi hissi (vertigo),
 • Kalp hızının artması (taşikardi),
 • Kalpte ritim bozuklukları,
 • Kan basıncının (tansiyonun) düşmesi,
 • Ayağa kalkınca kan basıncının ani düşmesi,
 • Nefes darlığı,
 • İshal,
 • Ağız kuruluğu,
 • Gaz,
 • Sırt ağrısı,
 • Kaslarda spazm,
 • Kas ağrıları,
 • Ereksiyon sağlayamama veya sürdürememe,
 • Göğüste ağrı,
 • Kanda ürik asit düzeylerinde artma.
 • Seyrek yan etkiler arasında şunlar bulunur:

 • Akciğerlerde iltihaplanma (bronşit),
 • Lupus hastalığının tetiklenmesi veya kötüleşmesi (vücudun bağışıklık sisteminin kendi dokularına saldırması sonucu eklemlerde ağrı, deri döküntüleri ve ateş olması),
 • Boğaz ağrısı,
 • Sinüslerde iltihaplanma,
 • Depresyon,
 • Uykuya dalmada güçlük,
 • Görmede bozulma,
 • Nefes almakta güçlük,
 • Karın ağrısı,
 • Kabızlık,
 • Yemekten sonra şişkinlik (dispepsi),
 • Kendini hasta hissetme,
 • Midede iltihaplanma (gastrit),
 • Karaciğer fonksiyonlarında anormallik*,
 • Ölüme de yol açabilen cilt ve mukozalarda ani şişme (ölümle sonuçlanabilen anjioödem),
 • Ciltte kızarıklık (eritem),
 • Kaşıntı veya döküntü gibi aleıjik reaksiyonlar,
 • Terlemede artış,
 • Kurdeşen (ürtiker),
 • Eklem ağrıları (artralji),
 • Kol ve bacaklarda ağrılar,
 • Kas krampları,
 • Grip benzeri belirtiler,
 • Ağrı,
 • Kanda ürik asit düzeyinde yükselme,
 • Kanda sodyum düzeyinde düşme,
 • Kanda kreatinin düzeyinde yükselme,
 • Karaciğer enzimleri veya kreatinin fosfokinaz düzeylerinde artış.
 • (*Telmisartan ile elde edilen pazarlama sonrası deneyimlere göre, karaciğer fonksiyonlarında anormallik ve karaciğerde bozukluk görülen hastaların çoğunluğu Japon hastalardır. Bu yan etkilerin Japon hastalarda ortaya çıkması daha olasıdır)

  Telmisartan:

  Tek başına telmisartan kullanan hastalarda bildirilen yan etkiler:

  Yaygın olmayan yan etkiler arasında şunlar bulunur:

 • Üst solunum yolu enfeksiyonu (örn: boğaz ağrısı, sinüslerde iltihaplanma, soğuk algınlığı),
 • İdrar yolu enfeksiyonları,
 • Kırmızı kan hücrelerinin eksikliği (anemi),
 • Potasyum düzeylerinde yükselme,
 • Kalp hızının yavaşlaması (bradikardi),
 • Akut böbrek yetmezliği dahil böbrek bozuklukları,
 • Halsizlik.
 • Seyrek yan etkiler arasında şunlar bulunur:

 • Sepsis** (“kan zehirlenmesi” olarak da adlandırılan, bütün vücutta enflamasyon (iltihap) şeklinde ortaya çıkan şiddetli bir enfeksiyon durumu),
 • Platelet (trombosit) sayısında azalma (trombositopeni),
 • Belirli beyaz kan hücrelerinin sayısında artma (eozinofıli),
 • Ciddi alerjik reaksiyonlar (örn: hipersensitivite, anafılaktik reaksiyon, ilaç döküntüsü),
 • Kan şekerinde düşme (şeker hastalarında),
 • Midede rahatsızlık hissi,
 • Egzema (bir deri hastalığı),
 • Artroz (bir eklem hastalığı),
 • Tendon adı verilen bağlarda iltihaplanma,
 • Hemoglobin (bir kan proteini) düzeyinde azalma.
 • (**20.000’den fazla hasta ile yürütülen uzun dönemli bir çalışmada, telmisartan ile tedavi edilen hastalarda, telmisartan almayan hastalara göre, daha fazla sepsis görülmüştür. Bu durum tesadüfi olabilir veya henüz bilinmeyen bir mekanizmaya bağlı olarak ortaya çıkabilir)

  Hidroklorotiyazid:

  Tek başına hidroklorotiyazid kullanan hastalarda ek olarak şu yan etkiler bildirilmiştir:

  Bilinmeyen sıklıkta ortaya çıkan yan etkiler arasında şunlar bulunur:

 • Tükürük bezlerinde iltihaplanma,
 • Kırmızı ve beyaz hücreler dahil kan hücrelerinin sayısında azalma,
 • Platelet sayısında azalma (trombositopeni),
 • Ciddi alerjik reaksiyonlar (örn: hipersensitivite, anafılaktik reaksiyon),
 • İştah azalması veya kaybı,
 • Huzursuzluk,
 • Baş dönmesi veya sersemleme,
 • Görme bulanıklığı veya sarımsı renkte görme,
 • Kan damarlarının iltihabı (nekrotizan vaskülit),
 • Pankreasta iltihaplanma,
 • Midede rahatsızlık hissi,
 • Ciltte ve gözde sararma (sarılık),
 • Lupus benzeri sendrom (vücudun bağışıklık sisteminin kendine saldırması ile ortaya çıkan sistemik lupusu taklit eden bir hastalık),
 • Ciltte kan damarlarının iltihaplanması gibi cilt bozuklukları,
 • Güneş ışığına duyarlılığın artması veya cildin üst tabakasının kabarması ve soyulması (toksik epidermal nekroliz),
 • Güçsüzlük,
 • Böbreklerde iltihaplanma veya böbrek fonksiyonlarının bozulması,
 • İdrarda glukoz bulunması (glukozüri),
 • Ateş,
 • Elektrolit (vücuttaki sıvının dengelenmesinde rol oynayan bazı maddeler) dengesinin bozulması,
 • Kan kolesterol düzeyinin yükselmesi,
 • Kan hacminin azalması,
 • Kanda glukoz veya yağ düzeyinin artması.
 • Eğer bu yan etkilerden herhangi birisi ciddileşirse veya bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.

  TELVIS PLUS Nasıl Kullanılır?

  TELVİS PLUS T her zaman doktorunuzun size söylediği şekilde kullanınız. Eğer emin değilseniz, doktorunuz veya eczacımz ile görüşünüz.

  TELVİS PLUS günde 1 tablet şeklinde kullanılır. Tabletleri her gün aym saatte alınız. Bu ilacı aç kamına veya yemekle birlikte alabilirsiniz. Tableti, su veya alkol içermeyen başka bir içecekle alınız. Doktorunuz size aksini söyleyinceye kadar ilacınızı her gün düzenli olarak almanız gerekir ve bu çok önemlidir.

  Çocuklarda Kullanımı

  TELVİS PLUS’ın çocuklarda ve 18 yaşın altındaki adolesanlarda güvenliliği ve etkililiği bilinmemektedir. Bu yaş grubunda kullammı önerilmez.

  Yaşlılarda Kullanımı

  Doz ayarlaması gerekli değildir.

  Özel Kullanım Durumları

  Böbrek yetmezliği:

  Böbrek fonksiyonları düzenli olarak izlenmelidir.

  Karaciğer yetmezliği:

  Eğer karaciğeriniz normal çalışmıyorsa, günde 40 mg telmisartan ile 12.5 mg hidroklorotiazidin kombine dozu aşılmamalıdır. Ciddi karaciğer hastalığınız varsa TELVİS PLUS kullanılmamalıdır.

  Eğer TELVİS PLUS‘ın etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

  TELVIS PLUS

  Doz Aşımı Durumunda Ne Yapılmalıdır?

  Eğer kaza ile gereğinden daha fazla tablet aldıysanız hemen doktorunuzu bilgilendiriniz ve hemen en yakın hastanenin acil servisine başvurunuz.

  TELVİS PLUS’tan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

  TELVIS PLUS Kullanmayı Unuttuğumda Ne Yapmalıyım?

  Bir dozu almayı unutursanız endişelenmeyiniz. Hatırlar hatırlamaz ilacınızı alıp ertesi gün normal şekilde almaya devam ediniz. Eğer ilacınızı almayı bir gün boyunca unutursanız ertesi gün normal dozunuzu alarak devam ediniz.

  Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

  TELVIS PLUS Kullananlar İçin Tedavi Sonrası

  TELVIS PLUS kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

  TELVIS PLUS Kimler Tarafından Kullanılmamalıdır?

 • Telmisartana ya da TELVİS PLUS’ın formülündeki yardımcı maddelerden herhangi birine karşı aleıjiniz (hipersensitivite) varsa (Bkz. “Yardımcı maddeler”),
 • Hidroklorotiyazid veya diğer sülfonamid türevi ilaçlardan herhangi birine karşı alerjiniz varsa,
 • Hamilelik (Gebelik) Döneminde Kullanılır mı?

 • Kolestaz veya biliyer obstrüksiyon (safranın safra kesesinden boşalması ile ilgili sorunlar) gibi ağır karaciğer sorunlarınız veya diğer şiddetli karaciğer rahatsızlığınız
 • varsa,

 • Şiddetli böbrek rahatsızlığınız varsa,
 • Doktorunuz, kan potasyum düzeyinizde düşüklük veya kalsiyum düzeyinde yükseklik saptamışsa ve bu durum tedavi ile daha iyiye gitmiyorsa.
 • Bu durumlardan herhangi biri sizin için geçerli ise TELVİS PLUS almadan önce doktorunuza bildiriniz.

  TELVIS PLUS Kullananlar Nelere Dikkat Etmelidir?

  Eğer aşağıdaki durumlardan herhangi biri sizin için geçerli ise veya daha önce herhangi birini geçirdiyseniz, doktorunuza bu konuda bilgi veriniz:

 • Düşük tansiyon. Eğer vücudunuzdan fazla miktarda su kaybı olmuşsa veya idrar söktürücü tedavi nedeniyle vücudunuzda tuz yetersizliği ortaya çıkmışsa, az tuzlu diyet uyguluyorsanız, ishal ve/veya kusma şikayetiniz varsa veya hemodiyalize giriyorsanız, kan basıncınız (tansiyon) düşebilir,
 • Böbrek hastalığı veya böbrek nakli,
 • Böbrek arter stenozu (tek veya her iki böbreğin kan damarlarında daralma),
 • Karaciğer hastalığı,
 • Kalpte sorunlar,
 • Diyabet,
 • Gut,
 • Aldosteron düzeyindeki yükselme (kanda çeşitli minerallerin düzeylerindeki dengesizlik nedeniyle vücutta su ve tuz tutulması),
 • Sistemik lupus eritematozus (“lupus” veya “SLE” olarak da adlandırılır). Lupus, vücudun kendi bağışıklık sisteminin vücuda saldırması ile seyreden bir hastalıktır.
 • Gebe olduğunuzu veya gebe olma ihtimaliniz olduğunu düşünüyorsanız, mutlaka doktorunuzu bilgilendiriniz. TELVİS PLUS erken gebelik döneminde önerilmez. 3 aylıktan daha büyük gebeliklerde ise kullanılmamalıdır. Bu ilaç eğer gebeliğin 3. ayından sonra kullanılırsa, bebeğe ciddi şekilde zarar verebilir (Bkz. “Hamilelik”).

  Hidroklorotiyazidlerle yapılan tedavi vücudunuzda elektrolit dengesinin bozulmasına neden olabilir. Sıvı veya elektrolit dengesindeki bozulmamn en tipik belirtileri şunlardır: ağız kuruluğu, halsizlik, uyuşukluk, uyku hali, huzursuzluk, kas ağrıları veya krampları, bulantı, kusma, kaslarda yorgunluk ve kalp atım hızında anormal artış (dakikada 100 atımdan fazla). Bu belirtilerden herhangi birini fark ederseniz doktorunuza bildiriniz.

  Cildinizde güneşe duyarlılığın arttığım düşünüyorsanız, yani cildinizde normalden daha çabuk ortaya çıkan güneş yanığı (kızarıklık, kaşıntı, şişlik, kabarıklık) oluyorsa, doktorunuzu bilgilendiriniz.

  Ameliyat veya anestezi gereken durumlarda doktorunuza TELVİS PLUS kullandığınızı söyleyiniz.

  TELVİS PLUS çocuklarda ve 18 yaşma kadar adolesanlarda önerilmez.

  Diğer tüm “anjiyotensin II reseptör antagonisti” grubu ilaçlarda olduğu gibi, telmisartanın tansiyonu düşürücü etkisi, siyah ırktan hastalarda, daha az olabilir.

  Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

  TELVIS PLUS İle Birlikte Yiyecek ve İçecek Tüketimi

  Belirtilen ilaç ile birlikte tüketilmesi sakıncalı olan yiyecek ve içecekler nelerdir? Ne yemeli veya ne yememeliyiz?

  TELVİS PLUS aç kamına veya yiyeceklerle birlikte alınabilir.

  Hamilelik

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Eğer gebe olduğunuzu veya gebe olma ihtimaliniz olduğunu düşünüyorsanız, mutlaka doktorunuzu bilgilendiriniz. Doktorunuz, normal olarak, hamile kalmamzdan önce veya hamile olduğunuzu öğrenir öğrenmez ilacınızı kesecek ve size başka bir ilaç önerecektir. TELVİS PLUS erken gebelik döneminde önerilmez. 3 aylıktan büyük gebeliklerde ise kesinlikle kullanılmamalıdır. Çünkü gebeliğin 3. ayından sonra kullanılması halinde bebekte ciddi zararlar oluşturabilir.

  Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Emzirme Döneminde Kullanılabilir mi?

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Emziriyorsanız veya emzirmeye başlamak üzereyseniz doktorunuzu bilgilendiriniz. TELVİS PLUS emziren kadınlarda önerilmez. Eğer emzirmek istiyorsanız, özellikle bebeğiniz yeni doğan veya prematüre (erken doğum) ise, doktorunuz sizin için başka bir ilaç önerecektir.

  Araç ve makina kullanımı

  TELVİS PLUS’m araç ve makine kullanımı üzerine etkisi ile ilgili bilgi bulunmamaktadır. Bununla birlikte, yüksek tansiyon nedeni ile tedavi edilen bazı kişiler sersemleme veya yorgunluk hissedebilir. Eğer kendinizi sersemlemiş veya yorgun hissediyorsanız araç veya makine kullanmayınız.

  TELVIS PLUS Etken Maddesi Nedir?

  TELVİS PLUS her dozunda 517,9 mg mannitol içerir. Dozu nedeniyle herhangi bir uyarı gerektirmemektedir.

  Diğer İlaçlar İle Birlikte Kullanılır mı?

  Reçetesiz ilaçlar dahil, herhangi bir başka ilaç kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise, doktorunuzu bilgilendiriniz.

  Doktorunuz, kullandığınız ilaçların dozunu değiştirebilir veya başka önlemler alabilir. Bazı durumlarda ilaçlardan birini bırakmak zorunda kalabilirsiniz. Özellikle aşağıda listelenen ilaçlar TELVİS PLUS ile birlikte, aynı zamanda kullanılacaksa bu durum geçerlidir:

 • Lityum içeren ilaçlar (bazı depresyon tiplerinin tedavisi için kullanılır),
 • Kanda potasyum düzeyini düşüren (hipokalemi) ilaçlar: diğer idrar söktürücü ilaçlar, bağırsak yumuşatıcı ilaçlar (örn: hint yağı), kortikosteroidler (örn: prednizolon), ACTH (bir hormon), amfoterisin (bir mantar ilacı), karbenoksolon (ağızdaki yaralan tedavi etmek için kullanılır), penisilin G sodyum (antibiyotik) ve salisilik asit ve türevleri,
 • Potasyum düzeyini yükseltebilen ilaçlar: potasyum tutan idrar söktürücüler, potasyum destekleri, potasyum içeren tuzlar, ACE inhibitörleri (yüksek tansiyon tedavisinde kullanılır), siklosporin (organ naklinde kullanılan bir ilaç) ve heparin sodyum (kan sulandırıcı bir ilaç) gibi ilaçlar,
 • Kalp ilaçları (örn: digoksin) veya kalp ritminizi düzenleyen ilaçlar (örn: kinidin, hidroksikinidin, disopiramid, amiodaron, sotalol, dofetilid, ibutilid, bepridil içeren ilaçlar),
 • Mental bozuklukların tedavisi için kullanılan ilaçlar (örn: tiyoridazin, klorpromazin, levopromazin, trifluoperazin, siyamemazin, sülpirid, sültoprid, amisülpirid, tiyapirid, pimozid, haloperidol, droperidol içeren ilaçlar),
 • Yüksek tansiyon tedavisi için kullanılan diğer ilaçlar (betablokerler ve diazoksid gibi), ağrı kesiciler (aspirin gibi ilaçlar ve steroid olmayan ağrı kesiciler), kanser tedavisi için kullanılan ilaçlar (siklofosfamid, metotreksat, amifostin gibi), gut tedavisi için kullanılan ilaçlar (probenesid, sülfinpirazon ve allopurinol gibi), artrit tedavisi için kullanılan ilaçlar (örn: steroidler, metotreksat, ağrı kesiciler), vitamin D ve kalsiyum destekleri, mide ve bağırsak hastalıklarında kullanılan ilaçlar (örn: sisaprid, biperidin, difemanil), bazı antibiyotikler (sparfloksazin, damar yolundan verilen eritromisin gibi), sıtma tedavisinde kullanılan halofantrin, alerjiye karşı kullanılan mizolastin ve terfenadin, bazı parazitlere karşı kullanılan pentamidin, beyne kan akımım arttıran ve damardan verilen vinkamin,
 • Şeker hastalığı tedavisinde kullanılan insülin ve ağızdan alman ilaçlar (örn: metformin),
 • Kolesterol düşürücü reçineler (kolestiramin ve kolestipol),
 • Damar daraltıcı noradrenalin,
 • Antiviral bir ilaç olan amantadin,
 • Kas spazmlarını gidermekte kullanılan baklofen,
 • Alkol, barbitürat, narkotikler ve antidepresanlar.
 • TELVIS PLUS, diğer ilaçların kan basıncım düşürücü etkisini arttırabilir. TELVİS PLUS kullanırken diğer ilacınızın dozunun ayarlanmasına gerek duyuyorsanız doktorunuza danışınız.

  Kan basıncını düşüren diğer ilaçlarla olduğu gibi, TELVİS PLUS’m etkisi steroid olmayan antienflamatuvar ilaçların (örn: aspirin veya ibuprofen) alınması ile azalabilir.

  TELVIS PLUS prospektüsünü PDF dosyası olarak indirmek için buraya
  –Arşiv–
  –Arşiv–

  Yorum yapın