Synacthen Depot İlaç Bilgisi ve Yan Etkileri Yan Etkileri ve Prospektüsü

SYNACTHEN DEPOT nedir ve ne için kullanılır?

SYNACTHEN DEPOT 1 ml’lik renksiz cam ampul içerisinde sıvı süspansiyon olarak takdim edilmektedir.

SYNACTHEN DEPOT kas içerisine enjeksiyon yoluyla uygulanır.

SYNACTHEN DEPOT doğal "steroid" hormonların yapımını artırmak üzere böbreküstü bezlerini uyarmak suretiyle etkili olur.

SYNACTHEN DEPOT birtakım farklı durumları tedavi etmek için steroidlerin (kortizon gibi) yerine kullanılmaktadır.

• Multipl sklerozun ani şiddetlenmeleri

• Çocuklarda gözlenen bazı nöbet türleri.

• Romatizmal hastalıklar: normalde kortikoidlerin kullanıldığı durumlarda kısa vadeli tedavi olarak

• Kortikoidlere yanıt veren deri hastalıkları

• Ülseratif kolit ve Crohn hastalığı

• Kanser hastalarında kemoterapiye olan tolerabiliteyi iyileştirmek için ilave tedavi.

SYNACTHEN DEPOT ayrıca böbreklerin üzerinde yer alan küçük bir bez olan böbreküstü bezlerinin normal çalışıp çalışmadığını belirlemek için teşhis testi olarak da kullanılabilir.

SYNACTHEN DEPOT’un etki mekanizmasına ya da bu ilacın size neden reçete edildiğine ilişkin sorularınız varsa, doktorunuza sorunuz.

Yan Etkileri Nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi SYNACTHEN DEPOT’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden biri olursa, SYNACTHEN DEPOT’u kullanmayı durdurunuz ve derhal doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

• Alerjik bir reaksiyonunuz varsa. (Alerjik reaksiyon belirtileri arasında enjeksiyon yerinde kızarıklık ya da ağrı, döküntü, kaşınma, ürtiker ya da sıcak basması, baş dönmesi, bulantı ya da kusma, nefes alma güçlüğü, yüzde, dudaklarda, dilde ya da vücudun diğer bölümlerinde şişkinlik yer alabilir.)

• Böbreklerin üzerinde yer alan küçük bir bez olan böbreküstü bezlerinde kanamanız varsa. (Böbreküstü bezlerindeki kanamanın belirtileri ani akut karın ve böğür ağrısıdır.)

• Benzil alkol ile ilişkili istenmeyen etkiler: 3 yaşından küçük çocuklarda toksik reaksiyonlara ve alerji reaksiyonlarına neden olabilir.

Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir.

Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, hemen doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

• Menstrüasyon (adet görme) sorunları

• Cushing sendromu (kilo artışına, yüzde yuvarlaklaşmaya ve yüksek kan basıncına yol açan bir böbreküstü bezi hastalığı)

• Böbreküstü bezlerinde fonksiyon bozukluğu (adrenokortikal problem)

• Kanda düşük kalsiyum düzeyi (hipokalsemi)

• Kanda düşük potasyum düzeyi (hipokalemi)

• Kanda yüksek sodyum düzeyi (hipernatremi)

• El, bilek ya da ayaklarda şişkinlik (vücutta sıvı birikimi)

• Duygu durum değişimleri

• Nöbetler

• Baş ağrısı

• Baş dönmesi

• Görüş azalması ya da bulanıklığı

• Glokom (gözdeki sıvı basıncının arttığı bir durum)

• Ekzoftalmi (göz kürelerinin fırlaklığı)

• Yüksek kan basıncı

• Nefes darlığını kapsayan kalp hastalığı

• Vücuttaki sıvı birikimine bağlı olarak ayak ya da bacaklarda şişkinlik (kalp yetmezliğine bağlı ödem)

• Kalp kasının geri dönüşümlü genişlemesi

• Kan damarının bir pıhtı ile tıkanması (tromboembolizm)

• Kan damarının iltihabı

• Mide ya da duodenum ülseri,

• Pankreas enflamasyonu (iltihabı) (pankreatit)

• Özofagus (yemek borusu) enflamasyonu (iltihabı)

• Mide ya da karın ağrısı ya da rahatsızlığı

• Deride incelme

• Derinin altında kırmızı ya da mor, yassı iğne başı gibi lekeler

• Deride çürükler

• Deride kızarıklık

• Akne(sivilce)

• Kas krampları ya da ağrısı

• Kas güçsüzlüğü

• Kemiklerde zayıflama (osteoporoz)

• Kemik dokusunda harabiyet (femoral ve humeral başlarda aseptik nekroz)

• Tendon kopması

• Nefessiz kalma

• Enfeksiyon yatkınlığında artış

• Aşırı terleme

• Kilo artışı

• Çocuklarda gelişim gecikmesi

• Artmış beyaz kan hücreleri

Bunların hepsi ciddi yan etkilerdir, acil tıbbi müdahale gerekebilir. Ciddi yan etkiler çok seyrek görülür.

SYNACTHEN DEPOT Nasıl Kullanılır?

Doktorunuz durumunuza bağlı olarak sizin için uygun bir SYNACTHEN DEPOT dozuna karar verecektir. Tedaviye verdiğiniz yanıta bağlı olarak, doktorunuz daha yüksek ya da daha düşük bir doz önerebilir.

Yetişkinler

Başlangıç dozu genellikle günde tek bir 1 mg’lık enjeksiyondur. Şiddetli vakalarda, günde iki kere uygulanabilir.

Durum iyileştikten sonra, enjeksiyon sıklığı 2 ya da 3 günde bire ya da haftada bire düşürülebilir.

Tedavi amaçlı: SYNACTHEN DEPOT durumunuzu tamamen iyileştirmeyecek fakat semptomlarınızdan bazılarını hafifletecektir. Enjeksiyonlara faydalı oldukları sürece devam edilebilir.

Teşhis testine yönelik: Size tek bir SYNACTHEN DEPOT enjeksiyonu yapılacaktır. Birisi enjeksiyondan önce, diğerleri de enjeksiyondan 30 dakika, 1, 2, 3, 4 ve 5 saat sonra olmak üzere, 6 kan numunesi alınacaktır. Kan numuneleri böbreküstü bezlerinizin düzgün çalışıp çalışmadığını gösterecektir.

Ampuller kullanmadan önce çalkalanmalıdır. Ampuldeki sıvı şırıngaya çekilip, doktor ya da hemşire tarafından kasa enjekte edilecektir (asla damara değil).

Çocuklarda Kullanımı

Başlangıç dozu çocuğun yaşına bağlıdır. Başlangıç dozu genellikle günde 0.25 mg ila 1 mg arasında değişen tek bir enjeksiyondur.

Durum iyileştikten sonra, enjeksiyon sıklığı 2 ila 8 günde bire düşürülebilir.

Yaşlılarda Kullanımı

SYNACTHEN DEPOT 65 yaş üzeri hastalarda yetişkinlerle aynı dozda kullanılabilir.

Eğer SYNACTHEN DEPOT’un etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

SYNACTHEN DEPOT

Doz Aşımı Durumunda Ne Yapılmalıdır?

Bu ilacı size bir doktor ya da hemşire uygulayacağı için, doz aşımı olması olasılık dışıdır. Eğer biri bu ilacı yanlışlıkla alırsa, tıbbi tedavi gerekebileceği için, derhal en yakın acil servise ya da doktora başvurulmalıdır.

SYNACTHEN DEPOT Kullanmayı Unuttuğumda Ne Yapmalıyım?

Bu ilacı size bir doktor ya da hemşire uygulayacağı için, doz atlama olasılığınız yoktur. Bu konuda herhangi bir endişeniz varsa, doktorunuza ya da hemşirenize danışın.

SYNACTHEN DEPOT Kullananlar İçin Tedavi Sonrası

Tedavi amaçlı kullanımda, böbreküstü bezlerinin normal fonksiyonun korunmasına yardımcı olmak için tedavi kademeli olarak kesilmelidir.

SYNACTHEN DEPOT kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

SYNACTHEN DEPOT Kimler Tarafından Kullanılmamalıdır?

• Tetrakosaktide ya da bu SYNACTHEN DEPOT’un bu kullanma talimatının başında listelenen yardımcı maddelerinden herhangi birine, özellikle de benzil alkole karşı alerjiniz (aşırı duyarlılığınız) varsa.

• "ACTH" ya da "kortikotrofin" adındaki benzer bir ilaca karşı alerjiniz (aşırı duyarlılığınız) varsa.

• Astımınız ya da diğer alerjik durumlarınız varsa.

• Düşünme, his ve davranışlarınızda bozukluğa yol açan ciddi zihinsel bir hastalığınız varsa.

• Enfeksiyöz bir hastalığınız varsa.

• Duodenum ya da mide ülseriniz varsa.

• Şiddetli bir kalp hastalığınız varsa.

• Kilo artışına, yüzde yuvarlaklaşmaya ve yüksek kan basıncına yol açan, bir böbreküstü bezi hastalığı olan Cushing sendromunuz varsa.

• Adrenokortikal yetersizliğiniz varsa (böbreküstü bezleriniz düzgün çalışmıyorsa).

• Adrenogenital sendromunuz varsa (böbreküstü bezleriniz düzgün çalışmıyorsa).

• Hamile iseniz ya da emziriyorsanız.

• SYNACTHEN DEPOT prematüre bebeklerde ve yeni doğanlarda kullanılmamalıdır. 3 yaşına kadar çocuklarda önerilmemektedir. Bunun nedeni, toksik reaksiyonlara ve alerjik durumlara yol açabilecek bir madde olan benzil alkolün varlığıdır.

Yukarıdakilerden herhangi biri sizin için geçerliyse, SYNACTHEN DEPOT kullanmaya başlamadan önce bunu doktorunuza bildirin.

SYNACTHEN DEPOT’u aşağıdaki durumlarda DIKKATLI KULLANINIZ

• Yeterince aktif olmayan bir tiroit beziniz varsa.

• Şiddetli bir karaciğer hastalığınız varsa (siroz).

• Böbrek sorunlarınız varsa.

• Yakın bir zamanda aşı olduysanız.

• Yüksek kan basıncı probleminiz varsa.

• Bağırsaklarınızda enflamasyon (iltihap) varsa (örneğin; ülseratif kolit ya da divertikülit).

• Bir kan damarının pıhtı ile tıkanmasına karşı yatkınlığınız varsa (tromboembolizm).

• Osteoporozunuz varsa (kemiklerde zayıflama).

• Myasthenia gravis hastalığınız varsa (aşırı kas güçsüzlüğü)

Eğer SYNACTHEN DEPOT tedavisi sırasında ya da tedavinin bitiminden sonra 1 yıl içerisinde bir yaralanma yaşarsanız ya da cerrahi müdahale görürseniz, SYNACTHEN DEPOT dozunun artırılması ya da tedavinin yeniden başlatılması gerekebilir.

SYNACTHEN DEPOT su ve tuz tutulumuna yol açabileceği için, doktorunuz tedavi sırasında size düşük tuz içeriğine sahip bir diyet önerebilir.

SYNACTHEN DEPOT tedavisi sırasında, doktorunuz düzenli olarak gidişatınızı izleyecektir. Özellikle bu ilacın kullanıldığı çocuklar yakından izlenmelidir.

SYNACTHEN DEPOT atletlerde yapılan rutin ilaç testleri ile etkileşim gösterebilir.

Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse, lütfen doktorunuza danışınız.

Hamilelik (Gebelik) Döneminde Kullanılır mı?

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Eğer hamileyseniz veya hamile kalma olasılığınız varsa mutlaka doktorunuza bildiriniz. SYNACTHEN DEPOT hamile kadınlara verilmemelidir.

Tedaviniz .sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme Döneminde Kullanılabilir mi?

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Eğer emziriyorsanız, bunu doktorunuza bildiriniz. SYNACTHEN DEPOT emziren annelere verilmemelidir.

Araç ve makina kullanımı

SYNACTHEN DEPOT tedavisi sırasında baş dönmesi ya da görüş bulanıklığı yaşarsanız, bu etkiler ortadan kalkana kadar araç ya da makine kullanmayınız.

SYNACTHEN DEPOT Etken Maddesi Nedir?

1 mL ampulde 10 mg benzil alkol içerir. Prematüre bebekler ve yeni doğanlara uygulanmaması gerekir. Bebeklerde ve 3 yaşına kadar olan çocuklarda toksik reaksiyonlara ve alerjik reaksiyonlara sebebiyet verebilir.

Diğer ilaçlarla birlikte kullanımı

Bazı ilaçlar SYNACTHEN DEPOT ile etkileşim gösterebilir. Bu ilaçlar aşağıda verilmiştir:

• Diyabet tedavisinde kullanılan ilaçlar

• Yüksek kan basıncı tedavisinde kullanılan ilaçlar.

Dozun değiştirilmesi ya da bazı durumlarda ilacın kesilmesi gerekebilir.

Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

SYNACTHEN DEPOT prospektüsü pdf dosyası bulunmamaktadır. [/su_tab][/su_tabs]
–Arşiv–
–Arşiv–

Yorum yapın