Sulidin Plus Nedir ve Ne İçin Kullanılır? Yan Etkileri Nelerdir?

SULIDIN PLUS nedir ve ne için kullanılır?

• SULİDİN" PLUS, etkin madde olarak nimesulid ve lidokain içermekte olup, topikal (deriye sürülmek suretiyle uygulanan) kullanılan nonsteroidal antiinflamatuvar ilaçlarlar olarak adlandırılan ilaç grubuna dahildir.

 • Likit (sıvı) jel formunda bir ürün olan SULİDİN" PLUS her bir roll-on tüpte %1 nimesulid ve %5 lidokain içerir.
 • • SULİDİN* PLUS, 30 ve 50 gram likit jel içeren polietilen roll-on tüpler (ucunda dönen top olan tüp) içinde kullanıma sunulmaktadır.

  • SULİDİN1* PLUS, aşağıdaki hastalıkların tedavisinde etkilidir;

  Bel ağrısı (lumbago), eklem kireçlenmesi (osteoartrit), eklemi çevreleyen yumuşak dokunun iltihabı (periartrit), kas kiriş iltihabı (tendinit), kas, kiriş kılıfının iltihabı (tenosinovit), eklem çevresindeki keselerin iltihabı (bursit) ve spor yaralanmaları gibi burkulma ve ezilmenin eşlik ettiği yumuşak doku ve eklemlerin travmatik, dejeneratif ve romatizmal hastalıkları

  Yan Etkileri Nelerdir?

  Tüm ilaçlar gibi SULIDIN PLUS’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

  Aşağıdakilerden biri olursa SULİDİN" PLUS’ı kullanmayı durdurunuz ve derhal doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

 • Ciddi deri döküntüleri
 • Yüz, dudaklar, dil ve boğazda şişme, nefes alma güçlüğü
 • Kalp ritminde bozukluk ve kalbe gelen kan akımının ortadan kalması sonucu kalbin durması (kardiyovasküler kollaps)
 • Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir.

  Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, SULİDİN* PLUS’a karşı ciddi alerjiniz var demektir.Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

  Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür.

  Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, hemen doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz.

 • Bilinç kaybı
 • Zaman, yer ve kişilerle ilgili olarak çevreyi algılama ve değerlendirme yeteneğinin bozulması (konfüzyon)
 • Kan basıncında düşme, kalp atışının yavaşlaması (bradikardi)
 • Kulak çınlaması
 • Bulanık veya çift görme
 • Üşüme, titreme
 • Sinirlilik, tedirginlik, öfori
 • Uyku hali
 • Bunların hepsi ciddi yan etkilerdir. Acil tıbbi müdahale gerekebilir.

  Ciddi yan etkiler çok seyrek görülür.

  Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, doktorunuza söyleyiniz:

  Uygulama bölgesinde;

 • Hafif veya orta şiddette cilt tahrişi
 • Kızarıklık (eritem)
 • Kaşıntı
 • Pullanma
 • Deri döküntüsü
 • Bunlar SULİDİN* PLUS’ın hafif yan etkileridir.

  Eğer kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.

  SULIDIN PLUS Nasıl Kullanılır?

  Doktorunuz tarafından başka bir şekilde tavsiye edilmediği takdirde SULİDİNH PLUS’ı etkilenen bölgeye günde 3 veya 4 kez uygulayınız. Uygulama süresi için doktorunuza danışınız.

  SULİDİNK PLUS yalnızca topikal kullanım içindir. SULİDİN" PLUS’ı etkilenen bölgeye nazikçe uygulayınız. Tedavi sırasında bandajlama veya kapatma (oklüzyon) uygulamayınız.Etkilenen bölgeye SULİDİN" PLUS’ı kuvvetli bir şekilde ovarak sürmeyiniz.

  SULİDİN10 PLUS koltuk altına uygulanmamalıdır.

  Çocuklarda kullanımı

  Yaşlılarda kullanımı:

  Yaşlılarda kullanımı:

  Yaşlılar için özel kullanım önerisi yoktur.

  Özel Kullanım Durumları

 • • • • r * Jfi)
 • Böbrek / Karaciğer yetmezliği: Ağır böbrek ve karaciğer yetmezliğiniz var ise, SULİDİN PLUS dikkatlice ve doktorunuzun gözetimi altında kullanılmalıdır.

  Eğer SULlDİhf^PL US ‘m etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

  SULIDIN PLUS

  Doz Aşımı Durumunda Ne Yapılmalıdır?

  SULİDİN* PLUS’dan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

  SULIDIN PLUS Kullanmayı Unuttuğumda Ne Yapmalıyım?

  Unutulan dozları dengelemek için çift doz uygulamayınız.

  SULİDİN" PLUS’ın yiyecek ve içecek ile kullanılması

  (fi)

  SULİDİN PLUS’ın uygulama yolu itibariyle yiyecek ve içeceklerle etkileşimi yoktur.

  Hamilelik:

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Hamileliğinizin ilk ve son 3 aylık döneminde iseniz SULİDİN PLUS’ı kullanmayınız.Hamileliğinizin diğer dönemlerinde SULİDİN1 PLUS’ı kullanıp kullanamayacağınıza ancak doktorunuz karar verebilir.

  Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Emzirme:

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  SULİDİN" PLUS’ın etkin maddelerinden biri olan lidokain anne sütüne az miktarda geçmektedir. Diğer etkin madde olan nimesulidin anne sütüne geçip geçmediği bilinmemektedir. Bu nedenle emzirme döneminde kullanılması tavsiye edilmemektedir.

  Emzirme döneminde SULİDİN " PLUS kullanımı konusunda doktorunuza danışınız.

  X1

  SULİDİN PLUS’ı emzirmeden önce göğüs bölgesi üzerine uygulamayınız.

  Araç ve Makine Kullanımı

  SULİDİN PLUS’ın araç ve makine kullanma yeteneğiniz üzerinde bilinen bir etkisi yoktur.

  SULİDİN" PLUS’ın içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

  Bileşiminde bulunan metil paraben, propil paraben ve butillenmiş hidroksitoluen nedeniyle, alerjik reaksiyonlara (muhtemelen gecikmiş) ve lokal deri reaksiyonlarına (örneğin temas egzamasına) ya da gözlerde ve mukoz membranlarda tahrişe (iritasyona) sebebiyet verebilir.

  Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

  Özellikle aşağıda belirtilen ilaçlardan herhangi birini kullanıyorsanız doktorunuzu veya eczacınızı mutlaka bilgilendiriniz. SULİDİN* PLUS’ı topikal olarak kullanılan diğer ilaçlar ile aynı anda kullanmayınız.

  SULIDIN PLUS Kullananlar İçin Tedavi Sonrası

  SULİDİN" PLUS tedavisi sonlandırıldığında herhangi bir olumsuz etki oluşması beklenmez.

  SULIDIN PLUS kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

  SULIDIN PLUS Kimler Tarafından Kullanılmamalıdır?

 • SULİDİN* PLUS’ın içeriğinde bulunan etkin ve/veya yardımcı maddelerden herhangi birine karşı alerjiniz var ise,
 • Asetilsalisilik asit içeren (aspirin vb.) ilaçlar veya nonsteroidal antiinflamatuvar ilaçlar (NSAİİ) olarak adlandırılan ilaç grubuna dahil olan diğer ilaçlar sizde astım, aleıjik burun akıntısı (rinit), ciltte kızarıklık ve kaşıntı (ürtiker), göz kapakları, dış üreme organları, dudaklar ve dil gibi yumuşak dokularda şişme (anjiyoödem) ve burun içinde et oluşumuna (nazal polip) neden oluyorsa,
 • Hamileliğinizin ilk veya son 3 aylık döneminde iseniz SULİDİN" PLUS’ı kullanmayınız.
 • SULİDİN* PLUS çocuklarda kullanılmamalıdır.

  SULIDIN PLUS Kullananlar Nelere Dikkat Etmelidir?

 • SULİDİN PLUS’ı. gözlere, mukozalara (ağız, burun gibi bazı organların iç yüzeylerini kaplayan dokular), enfeksiyonlu cilt bölgelerine, koltuk altına ya da derideki açık yaralara uygulamayınız. Kazara temas ettiği takdirde derhal bol su ile yıkayınız.
 • SULİDİN* PLUS kullanımına bağlı olarak uygulama bölgesinde tahriş, kızarıklık veya kaşıntı meydana gelirse ilacı kullanmayı durdurunuz ve doktorunuza veya bir hastaneye başvurunuz.
 • SULİDİN " PLUS’ı gerektiğinden daha geniş alanlara, uzun süre ile uygulamayınız.
 • SULİDİN" PLUS’ı uygulama esnasında giysilerinizle temas ettirmeyiniz. Aksi takdirde giysilerinizi boyayabilir. Bu durum giysilerin yıkanmasıyla ortadan kalkar.
 • SULİDİN" PLUS’ı sürdükten sonra uygulama bölgesini bandajla veya herhangi başka bir materyalle kapatmayınız.
 • SULİDİN PLUS’ı, deriye sürülmek suretiyle uygulanan (topikal) diğer ilaçlar ile aynı anda kullanmayınız.
 • • Lidokain özellikle geniş deri yüzeylerine ve bilhassa da oklüzyon altında uygulandığında kalp ritim bozuklukları, nefes alma zorluğu, koma ve hatta ölüme sebebiyet verebilir. SULİDİN" PLUS’ı “Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar” kısmında belirtildiği şekilde kullandığınızda bu etkilerin oluşması muhtemel değildir. Doktorunuz tarafından önerilen doz ve tedavi süresine harfiyen uyunuz.

  Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen

  doktorunuza danışınız.

 • Epilepsi (sara) tedavisinde kullanılan ve etkin madde olarak fenitoin isimli maddeyi içeren ilaçlar
 • Sakinleştirici olarak kullanılan ve barbitüratlar olarak adlandırılan ilaç grubuna dahil olan ilaçlar
 • Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

  SULIDIN PLUS prospektüsü pdf dosyası bulunmamaktadır. [/su_tab][/su_tabs]
  –Arşiv–
  –Arşiv–

  Yorum yapın