Stafine Nedir ve Ne İçin Kullanılır? Yan Etkileri ve Prospektüsü

STAFINE nedir ve ne için kullanılır?

STAFİNE, 500 mg beyaz homojen toz içeren flakon ve 10 mİ tampon çözeltisi içeren ampul ihtiva eden ambalajlarda kullanıma sunulan bir antibiyotiktir.

STAFİNE, etkin madde olarak sodyum fusidat içerir. Sodyum fusidat, bakterilerin çoğalmasını önleyici veya öldürücü etki gösterir.

STAFİNE, beyin abselerini de içeren tüm abseler, kemik ve eklem iltihaplan, deri ve yumuşak doku enfeksiyonlan, stafilokok enfeksiyonlan, kalp dokusu enfeksiyonlan gibi enfeksiyonlann tedavisinde kullanılır.

Yan Etkileri Nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi STAFINE’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden biri olursa STAFINE’ü kullanmayı durdurun ve derhal doktorunuza bildirin veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz

 • Nefes almada zorlanma
 • Yüz ya da boğazda şişme
 • Ciddi döküntü
 • Bunlann hepsi çok ciddi yan etkilerdir.

  Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise sizin STAFİNE’ e karşı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahale veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir

  Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, hemen doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz. Rabdomiyoliz denilen bir durum gelişmiş olabilir:

 • Kas zayıflığı, kas ağrısı ve kas hassasiyeti ile kendini gösteren Rabdomiyoliz
 • Ciltte ya da göz beyazında sanlık
 • Bunlann hepsi ciddi yan etkilerdir. Acil tıbbi müdahale gerekebilir.

  Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, doktorunuza söyleyiniz:

 • İdrara çıkamamak
 • Beklenmeyen morarma ya da kanama
 • Kalıcı ya da tekrarlayan ağız ülserleri, boğaz ağnsı ya da diğer enfeksiyonlar.
 • İlacın uygulandığı yerde damar ağnsı ya da enflamasyonu, baş dönmesi, sersemlik.
 • Baş ağnsı, kurdeşen, kaşıntı, tat kaybı, yorgun, halsiz ya da kötü hissetme.
 • • Açık renk dışkı, koyu renk idrar, sağ üst tarafta mide ağrısı.

  Bunlar STAFİNE’ in hafif yan etkileridir.

  STAFINE Nasıl Kullanılır?

  STAFINE, size doktor veya hemşire tarafından verilecek olup, dozunu doktorunuz belirleyecektir.

  50 kg üzeri yetişkinlerde 8 saat ara ile günde 3 kez 500 mg.

  Çocuklar ve 50 kg altındaki yetişkinlerde 8 saat ara ile günde 3 eşit dozda 6-7 mg/kg.

  Damar yoluyla uygulanır.

  Değişik yaş gruplan:

  Çocuklarda Kullanımı

  Çocuklar ve 50 kg altındaki yetişkinlerde 8 saat ara ile günde 3 eşit dozda 6-7 mg/kg.

  Yaşlılarda Kullanımı

  Yaşlılardaki uygulama aynen erişkinlerdeki gibidir.

  Özel Kullanım Durumları

  Böbrek yetmezliği:

  Böbrek yetmezliği olan hastalarda doz ayarlaması yapmaya gerek yoktur.

  Karaciğer yetmezliği:

  Karaciğer yetmezliği olan hastalarda doz ayarlaması yapılmalıdır.

  Eğer STAFİNE’in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

  STAFINE

  Doz Aşımı Durumunda Ne Yapılmalıdır?

  Eğer STAFİNE ’den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

  STAFINE Kullanmayı Unuttuğumda Ne Yapmalıyım?

  Bu ilacı size doktorunuz ya da hemşireniz uygulayacaktır. Eğer, eksik bir doz verildiğini düşünüyorsanız doktorunuz ya da hemşireniz ile konuşunuz.

  Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

  STAFİNE ile tedavi sonlandırddığında oluşabilecek etkiler:

  Uzun süreli STAFINE kullanımında sanlık görülebilir, tedavi sonlandmldığında düzelir.

  STAFINE kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

  STAFINE Kimler Tarafından Kullanılmamalıdır?

 • Fusidik asit ya da tuzlarına karşı aleıjiniz varsa,
 • İlacın içerdiği yardımcı maddelerden herhangi birine karşı aleıjiniz varsa.
 • STAFINE Kullananlar Nelere Dikkat Etmelidir?

 • Statin (kolesterol düşürücü ilaç) içeren ilaç alıyorsanız,
 • Karaciğer rahatsızlığınız veya bozukluğunuz varsa,
 • Yakın zamanda sanlık geçirdiyseniz.
 • STAFİNE aldığınız zaman, uzun süreden beri ilaç alıyorsanız ya da karaciğeri etkileyen başka ilaçlar alıyorsanız, karaciğer ya da safra problemleri ile beraber yüksek doz durumunda doktorunuz düzenli olarak kan testleri yapabilir.

  Tedavinizin etkili olmadığından şüpheleniyorsanız doktorunuza söyleyiniz. Herhangi bir antibiyotik tedavisi gibi, uzun dönem ya da tekrarlanan kullanım, antibiyotiğe karşı direnç gelişme riskini artırabilir.

  “Bu uyanlar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.”

  STAFINE İle Birlikte Yiyecek ve İçecek Tüketimi

  Belirtilen ilaç ile birlikte tüketilmesi sakıncalı olan yiyecek ve içecekler nelerdir? Ne yemeli veya ne yememeliyiz?

  STAFINE İle Birlikte Yiyecek ve İçecek Tüketimi

  Belirtilen ilaç ile birlikte tüketilmesi sakıncalı olan yiyecek ve içecekler nelerdir? Ne yemeli veya ne yememeliyiz?

  Hamilelik (Gebelik) Döneminde Kullanılır mı?

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  STAFİNE, hamilelik döneminde, bebeğe zararlı bir etkisi saptanmamış olmasına rağmen zorunlu kalınmadıkça kullanılmamalıdır.

  Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Emzirme Döneminde Kullanılabilir mi?

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  STAFİNE, emzirme döneminde anne sütüne çok az miktarda geçtiğinden zorunlu olmadıkça kullanılmamalıdır.

  Araç ve makina kullanımı

  STAFİNE’nin araç ve makine kullanımı üzerine herhangi bir etkisi yoktur.

  STAFINE Etken Maddesi Nedir?

  Her bir seyreltilen flakon 73 mg sodyum içerir. Bu durum kontrollü sodyum diyetinde olan hastalar için gözönünde bulundurulmalıdır.

  Diğer İlaçlar İle Birlikte Kullanılır mı?

  Eğer başka ilaçlar alıyorsanız ya da son zamanlarda almışsanız doktorunuza ya da eczanıza söyleyiniz.

 • Bu ilacı kullanırken statin içeren ilaçlar (kolesterol düşürücü ilaçlar) almayınız,
 • Aşağıdaki ilaçlardan herhangi birini alıyorsanız doktorunuza ya da eczacınıza söyleyiniz:

 • Linkomisin ya da rifampisin gibi diğer antibiyotikler.
 • Ağızdan alınan kan sulandırıcı ilaçlar (Daha kolay kanamaya neden olabilir. Doktorunuzun dozu değiştirmesi gerekebilir.)
 • Statinler gibi kan kolesterolünü düşürücü ilaçlar. Bunlar kas zayıflığına, duyarlılığına ya da ağrıya neden olabilir.
 • Ritonavir ya da sakuinavir (HIV tedavisinde kullanılan ilaçlar)
 • Siklosporin. Bu ilaç, vücudun bağışıklık reaksiyonlarını azaltmak için kullanılır.
 • Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

  STAFINE prospektüsünü PDF dosyası olarak indirmek için buraya
  –Arşiv–
  –Arşiv–

  Yorum yapın