Spazmol Ne İlacıdır? Prospektüsü ve Yan Etkileri

SPAZMOL nedir ve ne için kullanılır?

SPAZMOL spazm giderici ilaçlar grubuna dahildir.

Her ampulün 1 mİ’sinde etkin madde olarak 20 mg hiyosin-N-butilbromür bulunur. 3 veya 6

adet ampul içeren kutularda kullanıma sunulmuştur.

• SPAZMOL aşağıdaki organların kaslarında meydana gelen ani, şiddetli nöbetler

şeklindeki ağrılı kasılmaların (spazm) geçirilmesi için kullanılır:

Mide

Barsaklar

İdrar kesesi ve idrar yolları

Safra kanalları

Üreme organları

• SPAZMOL teşhis ve tedaviye yönelik radyolojik girişimler sırasında (örneğin midenin ve on iki parmak barsağının optik bir alet ile incelemesi (endoskopi) yapılırken) spazmların giderilmesi için kullanılır.

4. Olası yan etkileri nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi SPAZMOL’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Bildirilen yan etkilerin görülme sıklığına göre aşağıdaki gibidir:

Yaygın (10 hastada birinden az, fakat 100 hastada birinden fazla görülebilir):

Gözde yakını veya uzağı görmeye uyum (akomodasyon) yeteneğinin bozulması

Kalp atımının hızlanması

Baş dönmesi

Ağız kuruluğu

Seyrek (1000 hastada birinden az, fakat 10000 hastada birinden fazla görülebilir)

Deri reaksiyonları, deri kızarıklığı

Dishidrozis (özellikle el ve ayaklarda anormal terlemeyle ortaya çıkan bir deri hastalığı)

Deri kızarıklığı

İdrarın idrar kesesinde birikmesi

Şiddetli alerjik reaksiyon (döküntü, kaşıntı, yüz, dudakların şişmesi ya da ağız veya boğazın yutmayı veya nefes almayı zorlaştıracak şekilde şişmesi)

Bu çok ciddi bir yan etkidir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

Bu çok ciddi yan etki seyrek görülür.

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız

doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.

SPAZMOL Nasıl Kullanılır?

SPAZMOL doktorunuzun gözetiminde ve bir sağlık mesleği mensubu tarafından size /çocuğunuza uygulanacaktır.

SPAZMOL genellikle aşağıdaki dozda kullanılır:

Erişkinlerde ve 12 yaşından büyük adolesanlarda:

Günde birkaç kez kas içine, deri altına veya yavaş olarak damar içine 1-2 ampul SPAZMOL (20-40 mg) uygulanabilir.

Günlük en yüksek doz olan 100 mg aşılmamalıdır.

Bebeklerde ve küçük çocuklarda:

Ağır vakalarda: Günde birkaç kez kas içine, deri altına veya yavaş olarak damar içine vücut ağırlığının kg T başına 0.3-0.6 mg kullanılabilir.

Yaşlılarda Kullanımı

SPAZMOL kas içine, deri altına veya yavaş olarak damar içine enjekte edilerek uygulanır.

SPAZMOL enjeksiyonu, bir sağlık mesleği mensubu tarafından uygulanır.

Çocuklarda Kullanımı

Bebeklerde ve küçük çocuklarda günlük maksimum doz vücut ağırlığının kilogramı başına

1.5 mg’ı aşılmamalıdır.

Yaşlılarda Kullanımı

Yaşlı hastalarda herhangi bir doz ayarlaması gerekli değildir.

Özel Kullanım Durumları

Karaciğer /Böbrek yetmezliği:

Karaciğer ya da böbreklerinizden rahatsızlığınız varsa, bu ilaç doktor kontrolü altında dikkatle kullanılmalıdır.

Eğer SPAZMOL ’ün etkisinin çok güçlü veya çok zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

SPAZMOL

Doz Aşımı Durumunda Ne Yapılmalıdır?

SPAZMOL doktor gözetiminde bir sağlık mesleği mensubu tarafından size /çocuğunuza uygulanacağı için, gerekenden fazla kullanma riskiniz bulunmamaktadır.

SPAZMOL ’den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konusunuz.

Aşırı doz, ağız kuruluğu, idrarın mesanede birikmesi, deride kızarıklık, mide barsak hareketlerinden azalma, geçici görme bozuklukları, kan basıncında düşme, nefes almayla ilgili sıkıntılara neden olabilir.

SPAZMOL ’den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ila konuşunuz.

SPAZMOL Kullanmayı Unuttuğumda Ne Yapmalıyım?

İlaç dozunuzu doktorunuzun size tarif ettiği gibi almanız önemlidir. Eğer ilacınızı uygulatmayı unutursanız, bu dozu hatırlar hatırlamaz uygulatmahsınız. Eğer bir sonraki dozun saati gelmişse, almadığınız dozu atlayınız, normal dozunuzu uygulatarak tedaviye devam ediniz.

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

SPAZMOL Kullananlar İçin Tedavi Sonrası

Bulunmamaktadır.

SPAZMOL kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

SPAZMOL Kimler Tarafından Kullanılmamalıdır?

• Etkin madde olan hiyosin-N-butilbromür, veya SPAZMOL’ün içerdiği diğer maddelerden herhangi birine aleıjiniz (aşırı duyarlılığınız) varsa,

• Göz içi basıncının aşırı artmasına yol açan glokom denen bir göz rahatsızlığınız varsa ve bunun için tedavi görmüyorsanız

• İdrarınızın idrar kesesi içinde birikmesine ve atılmasının güçleşmesine yol açan bir rahatsızlığınız varsa (örn. erkeklerde prostat bezinde büyüme)

• Sindirim sisteminizde mekanik tıkanma veya barsak hareketlerinin felç olmasına bağlı barsak tıkanması varsa

• Kalp atım sayınızda aşırı artışa yol açan bir rahatsızlığınız varsa

• Megakolon adı verilen kalın barsakların bir bölümünün aşırı genişlemesine yol açan, inatçı kabızlık ve karın büyümesi ile kendini gösteren bir hastalığınız varsa

• Myasteni gravis adı verilen kasların aşırı güçsüzleşmesine yol açan nadir görülen bir hastalığınız varsa,

• Hamileyseniz,

• Bebek emziriyorsanız.

Eğer kan sulandırıcı ilaç tedavisi görüyorsanız, SPAZMOL ’ü enjekte edecek sağlık görevlisine bu durumu söylemelisiniz. Çünkü kas içine enjeksiyon durumunda, kas içinde kan toplanması olasılığı vardır. Eğer böyle bir tedavi görüyorsanız, SPAZMOL derialtına ya da toplardamar içine enjekte edilmelidir.

SPAZMOL Kullananlar Nelere Dikkat Etmelidir?

• Gözünüzde teşhis edilmemiş dar açılı glokom denen bir bozukluk varsa (SPAZMOL uygulamasını takiben göz içi basıncınızın ani yükselme olabilir.

Eğer SPAZMOL uygulamasını takiben gözlerinizde ağrı, kızarıklık, görme kaybı olursa derhal bir göz hastalıkları uzmanına başvurunuz)

• Damar yoluyla SPAZMOL uygulamasını takiben ani aşırı duyarlılık tepkisi (anafılaktik şok) gözlemlenmiştir. Bu yolla SPAZMOL uygulanması sırasında doktorunuz tarafından gözlem altında tutulmanız gerekir.

• Vücut ısınız yüksekse (ateşiniz varsa), SPAZMOL uygulaması terlemeyi azaltabileceğinden, doktorunuz tarafından gözlem altında tutulmanız gerekir.

Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

SPAZMOL İle Birlikte Yiyecek ve İçecek Tüketimi

Belirtilen ilaç ile birlikte tüketilmesi sakıncalı olan yiyecek ve içecekler nelerdir? Ne yemeli veya ne yememeliyiz?

SPAZMOL İle Birlikte Yiyecek ve İçecek Tüketimi

Belirtilen ilaç ile birlikte tüketilmesi sakıncalı olan yiyecek ve içecekler nelerdir? Ne yemeli veya ne yememeliyiz?

SPAZMOL bir sağlık mesleği mensubu tarafından kas içine, deri altına veya damar içine enjekte edilerek uygulanır.

Hamilelik (Gebelik) Döneminde Kullanılır mı?

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Eğer hamile olduğunuzu (veya olabileceğinizi) düşünüyorsanız doktorunuza haber vermelisiniz. SPAZMOL hamilelik sırasında kullanılmamalıdır.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme Döneminde Kullanılabilir mi?

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız Eğer emziriyorsanız SPAZMOL kullanmamalısınız.

Araç ve makina kullanımı

Bazı kişilerde SPAZMOL kullanımı sırasında gözlerin yakını ve uzağı görmeye uyum sağlamasında bir bozukluk gelişebilir. Görmenizle ilgili bir sıkıntı yaşarsanız belirtiler geçene kadar araç veya makine kullanmayınız. Araç veya makine kullanmadan önce doktorunuza danışınız.

SPAZMOL Etken Maddesi Nedir?

SPAZMOL içerisinde 1 mİ ’de 6 mg sodyum bulunur. Ürün her 1 mİ’ sinde 1 mmol (23 mg)’den daha az sodyum ihtiva eder; yani esasında “sodyum içermez”.

Diğer İlaçlar İle Birlikte Kullanılır mı?

Eğer aşağıdaki ilaçlan kullanıyorsanız, SPAZMOL ile etkileşme riski bulunduğundan, doktorunuzu mutlaka bilgilendiriniz:

SPAZMOL aşağıdaki ilaçlarla birlikte kullanıldığında ağız kuruluğu, kabızlık, görme bulanıklığı, terleme, idrann idrar kesesinde birikmesi, kalp atımının hızlanması gibi antikolineıjik etkiler artabilir:

 • Ruhsal çöküntü (depresyon) tedavisinde kullanılan trisiklik antidepresan grubu ilaçlar
 • Aleıjik hastalıklara ve araç tutmalanna karşı etkili olan antihistaminik ilaçlar
 • Kalp atım sayısının kontrol altına alınması için kullanılan kinidin, dizopramid
 • Parkinson hastalığında kullanılan bir ilaç olan amantadin
 • Astım gibi nefes darlığına yol açan hastalıklarda kullanılan diğer antikolineıjik ilaçlar (örn. tiotropium, ipratropium)
 • Ruhsal rahatsızlıkların düzeltilmesinde yardımcı olarak kullanılan haloperidol, flufenazin gibi ilaçlar.
 • Metoklopramid: Kusmayı önlemek için kullanılan bir dopamin antagonistidir.
 • SPAZMOL ile birlikte kullanıldığında her iki ilacın mide barsak kanalı üstündeki etkileri azalır.

 • Beta-adreneıjik ilaçlar: Tansiyon yükselmesi, göğüs ağrısının önlenmesi, kalpte ritim bozukluklarının ve kalp krizinin tedavisinde kullanılan beta-adrenerjik ilaçlann SPAZMOL ile birlikte kullanılması kalp atım sayısının yükselmesi etkisini arttırabilir.
 • Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

  SPAZMOL prospektüsünü PDF dosyası olarak indirmek için buraya
  –Arşiv–
  –Arşiv–

  Yorum yapın