Sikloplejin Nedir ve Ne İşe Yarar? Yan Etkileri ve Prospektüsü

SİKLOPLEJİN, şişe içerisinde 5 ml damla olarak kullanıma sunulmuş olan ve gözdeki çeşitli muayene ve ameliyat işlemleri öncesinde göz bebeğini genişletmek için kullanılan bir göz damlasıdır. Etkin maddesi Siklopentolat Hidroklorür göz bebeğini genişleterek çeşitli muayenelerde ve göz ameliyatlarında ve gözdeki bazı iltihabi durumların önlenmesinde ve tedavisinde kullanılır.

İçindekiler

 1. Siklopejin Nasıl Kullanılır?
 2. Siklopejin Güncel Fiyat Listesi (2023)
 3. Siklopejin Kullananlar Nelere Dikkat Etmelidir?
 4. Siklopejin Etken Maddesi
 5. Siklopejin Prospektüsü

Sikloplejin Yan Etkiler Nelerdir ?

Tüm ilaçlar gibi SIKLOPLEJIN’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden biri olursa, SİKLOPLEJİN’ i kullanmayı durdurunuz ve derhal doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:.

Ciddi yan etkiler:

 • • Eller, ayaklar, bilekler, yüz, dudakların şişmesi ya da özellikle ağız veya boğazın yutmayı veya nefes almayı zorlaştıracak şekilde şişmelerinde
 • Özellikle çocuklarda bayılma, nefes darlığında

Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin SİKLOPLEJİN’ e karşı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.’

Tavsiye edilen dozlarda aşağıdaki yan etkiler bildirilmiştir.

Çok seyrek yan etkiler:

 • Özellikle çocuklarda davranış bozukluğu, sinirlilik

Sıklığı Bilinmeyen Yan Etkiler

 • Gözde ağrı
 • Işığa karşı hassasiyet
 • Tahriş
 • Kızarıklık
 • Şişlik
 • İltihap
 • Göz tansiyonunda artış
 • Baş dönmesi, sersemlik
 • Çarpıntı, kalp ritminde artış veya yavaşlama Sıcak basması
 • Ağız kuruluğu
 • Kabızlık
 • Bebeklerde karında gerginlik
 • Kusma
 • Deride kuruluk, deri döküntüsü İdrar kaçırma, idrarını yapamama

SIKLOPLEJIN Nasıl Kullanılır?

Erişkinler (ve yaşlılar)

Muayeneden yaklaşık 40 dakika önce %0.5’lik solüsyondan 1 damla göze damlatılır ve gerekli ise 15 dakika sonra tekrarlanır

Koyu renk gözler için %1 lik solüsyon gerekebilir.

Gözün iltihaplı hastalıklarında:

 • Alt göz kapağı aşağıya çekilerek iç tarafına damlatılır.
 • SİKLOPLEJİN, şişesi açılıp kullanılmaya başlandığı zaman damlalığın temiz tutulmasına özen gösterilmelidir.
 • Şişe açıldıktan sonra 15 gün içinde kullanılmalıdır.

Doktorunuz ayrı bir tavsiyede bulunmadıkça, bu talimatlara uyunuz.

6-16 yaş arası çocuklar

Muayeneden yaklaşık 40 dakika Önce % ’lik solüsyondan 1 damla göze damlatılır ve gerekli ise 15 dakika sonra tekrarlanır

6 yaşın altındaki çocuklar

Muayeneden yaklaşık 40 dakika önce %1’lik solüsyondan 1 veya 2 damla göze damlatılır ve gerekli ise 15 dakika sonra tekrarlanır

İlacınızı kullanmayı unutmayınız.

Bu ürünün kullanımına ilişkin daha başka sorularınız varsa, doktorunuza ya da eczacınıza danışınız.

Özel Kullanım Durumları

Eğer SİKLOPLEJİN’ in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz

Sikloplejin Güncel Fiyat Listesi (2023)

TarihEtiket FiyatıKamu Fiyatı
09.07.202220,6220,62
19.2.202213,4713,47
21.12.20219,819,81
20.02.20218,688,68
19.02.20207,237,23
19.02.20196,456,45
31.05.20185,225,22
19.02.20185,15,1
20.02.20174,444,44
23.02.20164,014,01
22.02.20164,014,01
04.09.20153,473,47
01.06.20153,353,35
11.04.20153,293,29
10.04.20153,29
Sikloplejin Güncel Fiyat Değişim Grafiği (2023)

SIKLOPLEJIN Kimler Tarafından Kullanılmamalıdır?

 • Dar açılı göz tansiyonu olanlarda veya göz tansiyonu eğilimi olanlarda
 • Siklopentolat hidroklorür, benzalkonyum klorür veya ilacın bileşimindekilerden herhangi birine karşı aşırı duyarlığı olanlarda,
 • Sinirsel kaynaklı bağırsak tıkanması olanlarda, kullanılmamalıdır.
 • Yumuşak kontakt lens takıyorsanız, kontakt lens çıkarılmasından en az 15 dakika sonra uygulamayı yapını/.. SIKLOP1.KJİN, lensin renginde değişikliğe yol açabilir.
 • Özellikle kasılmalarla birlikte beyin hasarı olan çocuklarda kullanılmamalıdır.

SIKLOPLEJIN Kullananlar Nelere Dikkat Etmelidir?

 • Yaşlılarda göz içi basıncını artırma riskini tetiklediğinden ve göz içi basıncı yükselmeye meyilli olanlarda yoğun ve uzun süreli tedavi yapılacaksa ön kamara derinliğiniz ölçülmelidir.
 • Zehirlenme riski yüksek olduğundan, belladona alkoloidlerine duyarlı olan kişilerde ve çocuklarda kullanılırken son derece dikkatli olunmalıdır.
 • Bu preparat ağız yoluyla alındığında zehirleyici etki oluşturabilir. Kullandıktan sonra ellerinizi yıkamalısınız. Kazara ağızdan alınması durumunda, lütfen doktora başvurunuz.
 • Sistemik emilimi azaltmak için, damlanın damlatılmasından sonra göz kapağının bittiği iç yerindeki gözyaşı kesesine en az iki dakika basınç uygulanmalıdır.
 • Sara hastalığınız var ise, kullanırken dikkatli olunuz.
 • Prostat büyümesi, kalbi besleyen damarlarda koroner yetmezlik, kalp yetmezliği veya ataksi (istemli hareketlerin yapılması için gereken kas koordinasyonun olmamasına bağlı vücut hareketlerinde ortaya çıkan düzensizlik) var ise dikkatle kullanınız.
 • Gözünüzde kızarıklık varsa dikkatli uygulanmalıdır,

Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa, sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

Hamilelik (Gebelik) Döneminde Kullanılır mı?

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Doktorunuza hamile olduğunuzu ya da hamile kalmayı planladığınızı söyleyiniz. SİKLOPLEJİN, hamilelik sırasında kullanılmamalıdır.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme Döneminde Kullanılabilir mi?

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

SİKLOPLEJİN emzirme döneminde kullanılmamalıdır.


Araç ve makina kullanımı
Bulanık görmeye, odaklanma güçlüğüne ve ışığa karşı hassasiyete neden olabilir. Görmeniz netlcşinceye kadar araç kullanmayınız veya diğer riskli aktiviteleri (tırmanmak, merdiven çıkmak gibi) yapmayım/. SİKLOPLEJİN etkilerinin tamamen sona ermesi için 24 saat geçmesi gerekebilir.

SIKLOPLEJIN Etken Maddesi Nedir?

Yardımcı madde olarak benzalkonyum klorür içerdiğinden, gözde irritasyona sebebiyet verebilir. Yumuşak kontakt lenslerle temasından kaçınınız. Uygulamadan önce kontakt lensi çıkartınız ve lensi takmak için en azından 15 dakika bekleyiniz. Yumuşak kontakt lenslerin renklerinin bozulmasına neden olduğu bilinmektedir.

SİKLOPLEJİN 5 m1.’de 0.040 g sodyum klorür içermektedir. Bu durum, kontrollü sodyum diyetinde olan hastalar için göz önünde bulundurulmalıdır.

Diğer İlaçlar İle Birlikte Kullanılır mı?

 • Anti-muskarinik ajanların etkileri, anti-muskarinik özellikleri olan diğer ilaçlar ile birlikte uygulandığında artabilir. Bu ilaçlara örnekler şunlardır:
 • Antihistaminikler (Aleıjik hastalıklara karşı etkili)
 • Butirofenonlar ve fenotiazinler gibi antipsikotikler (Şizofreni, psikotik depresyon gibi psikiyatrik hastalıkların tedavisinde etkili)
 • Trisiklik antidepresanlar (Depresyona/ruhsal çöküntüye karşı etkili)
 • Amantadin (Parkinson hastalığına etkili bir ilaç)

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

Sikloplejin Prospektüsü (Kullanım Talimatı PDF)

Yorum yapın