Rytmonorm Prospektüsü ve Yan Etkileri Yan Etkileri ve Prospektüsü

RYTMONORM nedir ve ne için kullanılır?

RYTMONORM Ampul’ün içindeki etkin madde olan propafenon hidroklorür, antiaritmikler olarak adlandırılan bir ilaç grubuna aittir. Kalpteki aritmilerin tedavisi için kullanılır.

Aritmi, kalp atışlarında bir düzensizlik varlığı anlamına gelir. Kalbin bir vuruşunu atlaması, düzensiz olarak atması, çok hızlı ya da çok yavaş atması şeklinde gözlenebilir, Propafenon, düzensiz kalp atışlarını normal ritme döndürerek ve aşırı hareketli bir kalbi yavaşlatarak etki göstermektedir. Kalp atışlarının gerçekleşmesini sağlayan uyarıların kalp kasında iletilmesini yavaşlatır.

Propafenon lokal anestezik (uyuşturucu) etkisi de olan bir maddedir; lokal olarak uygulandığı bölgede duyu yitimine yol açar. Ayrıca zayıf bir beta-blokör etkiye de sahiptir; vücutta bulunan ve beta-reseptör adı verilen yapıların algılama fonksiyonlarını engeller.

RYTMONORM Ampul, temel özellikleri aritmi olan aşağıdaki tabloların tedavisinde kullanılmak içindir:

 • AV düğüm taşikardileri (Kalbin kulakçık ve karıncıkları arasında yer alan ve kalbin ritmini düzenleyen düğümden kaynaklı 100 ve üzerindeki yüksek kalp atım hızı), Wolff-Parkinson-White (WPW) sendromlu hastalardaki supraventriküler taşikardiler (kalp kulakçıklarından kaynaklı ve başka bir yolak nedeniyle karıncıklardaki yüksek kalp atım hızı) veya paroksismal atriyal fibrilasyon (arada sırada kalp kulakçıklarındaki aşın yüksek (400-600 atım/dakİka) kalp atım hızı) gibi tedavi gerektiren semptomatik supraventriküler taşiaritmi (bulgu veren kalp kulakçıklarından kaynaklı yüksek kalp atımı) durumlarında, Hekimin, yaşamı tehdit edici olarak değerlendirdiği, ciddi semptomatik ventriküler taşiaritmi (bulgu veren karıncık kaynaklı yüksek hızlı ritim bozuklukları) durumlarında.
 • Yan Etkileri Nelerdir?

  Tüm ilaçlar gibi RYTMONORM’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

  Aşağıdakilerden biri olursa RYTMONORM’u kullanmayı durdurunuz ve derhal doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

  Yaygın Olmayan;

 • Alerjik cilt reaksiyonları (ürtiker, kaşıntı, döküntü, eritem)
 • Sıklık derecesi bilinmeyen;

 • Aşın duyarlılık
 • Kalp atımının olmadığı durumlar. Nefes almakta aşırı zorlanma, solukluk, soğukluk, aşırı terleme, ağız çevresi ve dudaklarda morarma (Ventriküler fibrilasyon, kalp yetmezliği)
 • Bunlann hepsi ciddi yan etkilerdir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

  Aşağıdakilerden biri ortaya çıkarsa, hemen doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

  Çok Yaygın ;

 • Baş dönmesi
 • Çarpıntı Yaygın ;
 • Aşırı endişe
 • Görmede bulanıklık
 • Kalp atım hızının aşırı azalması veya artması
 • Sıkıntılı soluk alıp verme
 • Bozuk karaciğer fonksiyonuna bağlı halsizlik, yorgunluk Yaygın Olmayan ;
 • Kanamanın durmaması, morarma
 • Bayılma, kontrolsüz kas hareketleri, his kaybı
 • Vcrtigo
 • Tansiyon düşüklüğü
 • Ereksiyon bozukluğu
 • Sıklık derecesi bilinmeyen ;

 • Sık enfeksiyon geçirme
 • Bilinç bulanıklığı
 • Ani ayağa kalkmalarda baş dönmesi ve göz kararmasının eşlik ettiği tansiyon düşüklüğü
 • Sarılık
 • Kas ağrısı, kramplar, eklem ağrısı
 • Bunların hepsi ciddi yan etkilerdir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

  Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, doktorunuza söyleyiniz:

  Yaygın ;

 • Baş ağrısı
 • Tat kaybı
 • Karın ağrısı, kusma, bulantı, kabızlık veya ağız kuruluğu
 • Göğüs ağrısı, halsizlik, yorgunluk Yaygın Olmayan ;
 • İştah azalması Sıklık derecesi bilinmeyen;
 • Mide-bağırsak rahatsızlıkları
 • Bunlar Rytmonorm’un hafif yan etkileridir.

  Yan etkilerden herhangi biri sizde ortaya çıkarsa, doktorunuzun tavsiyelerini alınız. Bunların çoğu tedavi edilebilir. Eğer devam ederlerse ya da çok şiddetli İseler, RYTMONORM Ampul ile tedavinizde değişikliğe ihtiyaç duyulabilir.

  RYTMONORM Nasıl Kullanılır?

  RYTMONORM size doktorunuz tarafından gerekli olduğu durumlarda ve kontrol altında uygulanacaktır. Doktorunuz size aşağıdaki dozları temel alarak ilacınızı verecektir.

  Tek doz 1 mg/kg intravenözdür (ortalama 70 kg vücut ağırlığı için gerekli doz 1 ampul = 20 mİ). İstenilen tedavi etkisi, sıklıkla 0.5 mg/kg (ortalama 70 kg vücut ağırlığı için =10 mİ) ile elde edilir. Gerektiğinde tek doz 2 mg/kg’a (ortalama 70 kg vücut ağırlığı için =40 mİ) çıkarılabilir. Tedaviye EKG ve kan basıncı kontrolleri altında dikkatle izleyerek, mümkün olan en küçük dozlarla başlanır.

  Doktorunuz alacağınız dozu, sizin gereksinimleriniz doğrultusunda ayarlayacak, ve kalp fonksiyonlarının durumuna göre arttıracak veya azaltacaktır.

  Mikrobiyolojik açıdan, kullanıma hazır çözelti hemen kullanılmalıdır. Kullanıma hazır çözelti hemen kullanılmadığı takdirde, saklama süresi ve koşullarından kullanıcı sorumludur.

  Intravenöz enjeksiyon yavaş olarak üç İle beş dakika içinde yapılmalıdır. Enjeksiyonlar arasındaki süre 90 ile 120 dakikadan daha kısa olmamalıdır.

  Çocuklarda Kullanımı

  Yaşlılarda Kullanımı

  Yaşlılarda Kullanımı

  Yaşlı veya sol ventriküler bozukluğu veya yapısal miyokardiyal hastalığı (sol ventriküler ejeksiyon fraksiyonu < %35) olan hastalarda tedavi, yavaş yavaş ve aşamalı küçük artışlarla dikkatlice başlatılmalıdır. Aynı durum idame tedavisi için de geçerlidir.

  Özel Kullanım Durumları

  Erkek hastalarda intravenöz RYTMONORM tedavisi I haftayı geçmemelidir.

  RYTMONORM

  Doz Aşımı Durumunda Ne Yapılmalıdır?

  Eğer reçete edilen dozdan daha fazlasını almışsanız (veya başka bir kişi almışsa), hemen doktorunuza haber veriniz. Aşırı miktarlarda propafenon hidroklorür alınması, kalp ritminde ilave anormallikler ve ağır vakalarda şoka neden olabilecek düşük tansiyon ile sonuçlanmaktadır. Ağır zehirlenme durumlarında, klonik-tonik konvülsiyonlar (katılma nöbetleri, ihtilaç), parestezi (vücudun herhangi bir bölgesinde, geçici his yokluğunun eşlik ettiği uyuşma veya karıncalanma hali), somnolans (uyuklama hali), koma ve solunum durması olabilir. Doz aşımı ölümle sonuçlanabilir.

  RYTMONORM Kullanmayı Unuttuğumda Ne Yapmalıyım?

  Bir dozu unutursanız, bunu hatırlar hatırlamaz uygulayınız. Ancak bir sonraki dozun zamanı gelmişse, unuttuğunuz dozu atlayınız ve ilacınızı kaldığınız yerden düzenli olarak kullanmaya devam ediniz. Unuttuğunuz tek dozu telafi etmek için çift doz uygulamayınız.

  RYTMONORM Kullananlar İçin Tedavi Sonrası

  Tedaviniz, hastalık durumunuz doğrultusunda doktorunuz tarafından sonlandırılacaktır.

  RYTMONORM kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

  RYTMONORM Kimler Tarafından Kullanılmamalıdır?

  RYTMONORM İle Birlikte Yiyecek ve İçecek Tüketimi

  Belirtilen ilaç ile birlikte tüketilmesi sakıncalı olan yiyecek ve içecekler nelerdir? Ne yemeli veya ne yememeliyiz?

  RYTMONORM İle Birlikte Yiyecek ve İçecek Tüketimi

  Belirtilen ilaç ile birlikte tüketilmesi sakıncalı olan yiyecek ve içecekler nelerdir? Ne yemeli veya ne yememeliyiz?

  Hamilelik (Gebelik) Döneminde Kullanılır mı?

  Propafenon hidroklorür hamilelikte, sadece beklenen yararları, doğmamış bebek üzerindeki muhtemel risklere üstün geldiğinde kullanılmalıdır. Propafenon hidroklorürün insanlarda plasentaya (hamilelikte anne ile bebek arasında bağlantı sağlayan organ) geçtiği bilinmektedir.

  Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza danışınız.

  Emzirme Döneminde Kullanılabilir mi?

  Propafenonun insan sütüne geçip geçmediği incelenmemiştir, ancak kısıtlı veriler propafenonun insan sütüne geçebileceğini düşündürmektedir. Propafenon hidroklorür bebeklerini emziren annelerde dikkatle kullanılmalıdır. Propafenon hidroklorür, sadece beklenen yararları, muhtemel risklere üstün geldiğinde kullanılmalıdır.

  Bebeğinizi emziriyorsanız, ilacınızı kullanmadan önce doktorunuza danışınız.

  Araç ve makina kullanımı

  Propafenon hidroklorür, bulanık görme, baş dönmesi, bitkinlik hissi ve postural hipotansiyona (oturur veya yatar haldeyken ayağa kalkıldığında kan basıncının düşmesi) neden olabilmektedir. Bu durumlar tepki hızınızı etkileyebilir, makine ve araç kullanma yetinizi bozabilir.

  Makine ve araç kullanmadan önce, vücudunuzun bu ilaca karşı nasıl bir tepki verdiğini irdeleyiniz.

  Diğer İlaçlar İle Birlikte Kullanılır mı?

  Eğer, reçetesiz alınanlar da dahil olmak üzere, başka herhangi bir ilaç kullanıyorsanız, veya yakınlarda kullanmışsanız, lütfen doktorunuza söyleyiniz.

  Bazı ilaçlar RYTMONORM Ampul tarafından etkilenebilir. Aşağıda sözü edilen herhangi bir İlacı almakta iseniz doktor ya da eczacınıza iletiniz.

  Lokal anesteziklerle (örneğin cerrahi girişimlerde veya diş tedavisinde), kalp hızını veya kalp kasının kasılmasını azaltan ilaçlarla (örneğin beta-blokerler, trisiklik antidepresanlar) birlikte uygulandığında RYTMONORM’un etkisinin artmasının mümkün olduğu ve ilaç yan etkilerinde artış olasılığı dikkate alınmalıdır. Bu türlü girişimlerden önce doktorunuza size propafenon enjekte edilmekte olduğunu söylemelisiniz.

  Propafenon hidroklorür, venlafaksin, propranolol, metoprolol, desipramin, siklosporin, teofılin ve digoksin gibi ilaçların kan düzeylerini, dolayısıyla etkilerini artırabilir.

  Ketokonazol, simetidin, kinidin, eritromisin ve greyfurt suyu, propafenon hidroklorür düzeylerinde artışa yol açabileceğinden, propafenon hidroklorür bu maddelerle birlikte uygulandığında, hasta yakından İzlenmeli ve doz gereğince ayarlanmalıdır.

  Propafenon hidroklorür, 800-1200 mg/gün dozunda ritonavir ile birlikte uygulanmamalıdır; kan düzeyleri artabilir.

  Amiodaron ve propafenon hidroklorür kombinasyon tedavisi kalp atımında düzensizliklere yol açabilir. Tedaviye alman yanıta göre her iki bileşik için de doz ayarlaması gerekli olabilir.

  Propafenon hidroklorür ve damar içine enjekte edilen lidokain birlikte kullanıldığında, lidokainin merkezi sinir sistemine ilişkin yan etki oluşturma riskinde artış olduğu bildirilmiştir.

  Uzun süreyle birlikte fenobarbital kullanımında, propafenon hidroklorür tedavisine alınan yanıtın izlenmesi gerekir.

  Propafenon hidroklorürün fenobarbital ve/veya rifampisin ile birlikte kullanılması, propafenon düzeylerindeki azalmanın sonucu olarak, propafenon hidroklorürün antiaritmik etkisini azaltabilir.

  Eş-zamanlı oral antikoagülan (kan sulandırıcı ilaçlar, örn. fenprokumon, varfarin) almakta olan hastalarda pıhtılaşma durumunun yakından izlenmesi önerilmektedir, çünkü propafenon hidroklorür bu ilaçların etkinliğini artırarak pıhtılaşmayı azaltabilir.

  İlacın vücuttan daha hızlı atılmasını sağlayan birtakım başka ilaçlarla birlikte propafenon hidroklorür ve fluoksetin ve paroksetin kullanılması, propafenon düzeylerini yükseltebilir. İstenilen tedavi yanıtını elde etmek için, daha düşük propafenon dozları yeterli olabilir.

  RYTMONORM prospektüsünü PDF dosyası olarak indirmek için buraya
  –Arşiv–
  –Arşiv–

  Yorum yapın