Roxin Yan Etkileri ve Prospektüsü Yan Etkileri Nelerdir?

ROXIN nedir ve ne için kullanılır?

 • ROXİN, film kaplı tabletler şeklinde kullanıma sunulmuştur. Her bir film kaplı tabletin içinde 750 mg etkin madde (siprofloksasin) bulunmaktadır.
 • ROXİN’in etkin maddesi olan siprofloksasin, kinolonlar adı verilen bir antibiyotik grubuna aittir.

 • ROXİN, 14 tablet içeren kutu içerisinde kullanıma sunulmuştur. Tabletler beyaz veya kremimsi beyaz renkli, oblong, bikonveks, bir yüzünde “ROXİN 750” yazılı film tabletlerdir.
 • • ROXİN, yetişkinlerde solunum yollan enfeksiyonu tedavisinde, orta kulak enfeksiyonlannda, sinüzit tedavisinde, göz enfeksiyonlarında, böbrek ve idrar yollan enfeksiyonlannda, adneksit (dölyatağı ekleri (adneks) olan yumurtalıklar ve tüplerin akut ya da kronik iltihabı), bel soğukluğu (gonore), prostatit dahil genital organların enfeksiyonlannda, sindirim sistemi ve safra yolları enfeksiyonlannda, karın zarı iltihabı (peritonit) gibi karın boşluğu enfeksiyonlannda, cilt ve yumuşak doku enfeksiyonlannda,

  kemik ve eklem enfeksiyonlarında, kanda enfeksiyon bulunması (septisemi) durumunda, bağışıklık sistemi zayıflamış hastaların enfeksiyonlarında, Neisseria merıingitidis adlı bakterinin neden olduğu enfeksiyonların önlenmesinde ve enfeksiyon riskinin yüksek olduğu durumlarda kullanılır.

  Yan Etkileri Nelerdir?

  Tüm ilaçlar gibi ROXIN’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

  Yaygın yan etkiler (10 hastanın l’inden az, fakat 100 hastanın Tinden fazla görülebilir.):

  Bulantı

  İshal

  Yaygın olmayan yan etkiler (100 hastanın l’inden az, fakat 1000 hastanın Tinden fazla görülebilir.):

  Mantar enfeksiyonları,

  Kandaki eozinofıl adı verilen özel tip beyaz kan hücrelerinde artış,

  İştahsızlık

  Hareketlilik,

  Sinirlilik

  Baş ağrısı

  Baş dönmesi

  • Uyku bozuklukları

  Tat bozuklukları,

  Kusma

  Karın ağrısı

  Hazımsızlık

  • Gaz şişkinliği

  • Karaciğer enzimlerinde artış

  Bilirubin artışı,

  Döküntü

  Kaşıntı

  Kurdeşen

  Eklem ağrısı

  Böbrek bozukluğu,

  Kronik yorgunluk,

  Ağrı,

  Rahatsızlık hissi,

  Ateş

  Karaciğer enzimlerinden biri olan alkalen fosfataz artışı,

  Seyrek yan etkiler (1000 hastanın Tinden az, fakat 10.000 hastanın Tinden fazla görülebilir.):

  Antibiyotiğe bağlı kalın bağırsak iltihabı (çok nadiren ölümle sonuçlanabil en),

  Beyaz kan hücrelerinin olmayışı,

  Kandaki beyaz kan hücrelerinin sayısında azalma veya artma,

  Kandaki pıhtılaşma hücrelerinin sayısında azalma veya artma,

  Kansızlık,

  Aleıjik reaksiyon,

  Aleıjik ödem,

  Ağız, dil ve boğazda şişme,

  Nerede ve hangi zamanda olduğunu bilememe (bilinç bulanıklığı)

  Gerçek olmayan şeyleri görme (halüsinasyon)

  Anormal rüyalar (kabus),

  Depresyon

  Gerginlik,

  Hissizlik, karıncalanma, yanma ve batma gibi anormal duygu,

  His azalması,

  His kaybı,

  Titreme

  Nöbetler,

  Denge bozukluğu,

  Görme bozuklukları

  Kulak çınlaması

  İşitme kaybı,

  Kalp hızında artma,

  Kan damarlarında genişleme,

  Tansiyon düşüklüğü,

  Bayılma

  Nefes darlığı (astımla ilgili durumlar dahil),

  Karaciğer yetmezliği:

  Sarılık,

  Karaciğer iltihabı

  Işığa duyarlılık,

  Kas ağrısı,

  • Eklem iltihabı

  Kas gerginliğinde artış, kramp,

  Böbrek yetmezliği:

  İdrarda kan olması,

  İdrarda kristaller olması,

  Böbrek iltihabı

  Ödem

  • Terleme

  Kan pıhtılaşmasında anormallik,

  Bir sindirim enzimi olan amilaz artışı,

  Kan şekerinde artma,

  Ciltte kabarcıklar.

  Çok seyrek yan etkiler (10.000 hastanın l’inden az görülebilir.):

  Kandaki kırmızı kan hücrelerinin yıkımı ile seyreden kansızlık,

  Tüm kan hücrelerinin sayısının azalması,

  Kemik iliği baskılanması (hayatı tehdit edici),

  Ölümcül alerjik reaksiyon,

  Aleıjik şok (hayatı tehdit edici),

  Psikolojik reaksiyonlar,

  Migren

  Yürüyüş bozukluğu,

  Koku bozuklukları,

  Duyu bozuklukları,

  His artışı,

  Sersemlik

  Kafa içi basıncı artması,

  Görsel renk bozuklukları,

  İşitme azalması,

  Damar iltihabı,

  Pankreas iltihabı

  Karaciğer hasarı (çok nadiren hayatı tehdit edici karaciğer yetmezliğine ilerleyebilir),

  Dudak, göz, ağız, burun ve cinsel bölgede oluşan şiddetli kabartılar ve kanama (hayatı tehdit edici),

  Ciltte kızarıklıklarla seyreden hastalıklar,

  Eritema multiforme, eritema nodosum ve Stevens-Johnson sendromu gibi deri nekrozu ve deride ciddi kızarıklıklarla seyreden hastalıklar (hayatı tehdit edici)) Kas güçsüzlüğü,

  Kasları kemiklere bağlayan tendonlarda iltihap ya da kopma,

  Myasthenia gravis (kas güçsüzlüğüne yol açan bir hastalık) şiddetlenmesi,

  Bilinmiyor: eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor.

  Beyin ve omurilik dışındaki çevresel sinirin zedelenmesi ve çok sayıda çevresel sinirin zedelenmesi,

  Kalp ritminde görülen bir tür bozukluk (QT uzaması), kalp ritim bozukluğu, kalp hızında artışın görüldüğü kalp ritim bozukluğu (torsades de pointes)

  ROXIN Nasıl Kullanılır?

  ROXİN’i her zaman için tam olarak doktorunuzun söylediği şekilde alınız. Eğer emin değilseniz, doktorunuza ya da eczacınıza sorunuz.

  Kullanılması tavsiye edilen ROXİN dozu:

  Kullanım alanı

  Yetişkinler için günlük ve tek dozlar (ROXİN 750mg)

  Solunum yolu enfeksiyonları:

  Günde iki kez 500-750 mg

  İdrar yolları enfeksiyonları

  akut, komplike olmayan

  Günde iki kez 250 500 mg

  kadınlarda sistit (menopoz öncesi)

  Günde bir kez 500 mg

  komplike olan

  Günde iki kez 500-750 mg

  Bel soğukluğu (gonore)

  genital bölge dışında

  akut, komplike olmayan

  Günde iki kez 250 mg Günde bir kez 500 mg

  Genital enfeksiyonlar

  Komplike olmayan bel soğukluğu (gonore) (ekstragenital enfeksiyon alanları da dahil)

  Adneksit (yumurtalıklar ve tüplerin iltihabı), prostatit (prostat bezi iltihabı), epididimoorşit (epididim ve/veya testisin iltihabı hastalığı)

  Günde bir kez 500 mg Günde iki kez 500-750 mg

  Enfeksiyona bağlı ishal

  Günde iki kez 500 mg

  Diğer enfeksiyonlar (endikasyonlara bkz)

  Günde iki kez 500 mg

  Özellikle ağır ve hayati tehlike söz konusu olan enfeksiyonlar, örneğin;

  Kistik fıbrozda tekrarlayan enfeksiyonlar (5-17 yaş arası çocuklarda)

  Kemik ve eklem enfeksiyonları

  Kanda iltihap (septisemi)

  Karın zarı iltihabı (peritonit)

  Günde iki kez 750 mg

  Solunum yoluyla geçen (.Bacillus anlhracis’e maruz kalma sonrası görülen) şarbon

  Günde iki kez 500 mg

  Neisseria meningititis ’e bağlı ilerleme gösteren enfeksiyonların önlenmesi

  Günde bir kez 500 mg

  ROXIN’i ne kadar süre ile kullanacağınızı doktorunuz söyleyecektir.

  Antibiyotiklere rağmen, bazen bazı bakteriler hayatta kalabilir ve hatta gelişebilirler. Bu duruma direnç denir ve bazı antibiyotik tedavileri bu nedenle etkisiz hale gelebilir. Antibiyotiklerin yanlış kullanımı direnci arttırır. Aşağıda belirtilenlere uygun hareket edilmemesi bakterilerin dirençli hale gelmesine, antibiyotik etkinliğinin azalmasına ve bu nedenle de tedavinizin gecikmesine neden olabilir.

  alınacak olan doz

  tedavi programı

  tedavi süresi

  ROXİN tabletlerini bir miktar su ile yutunuz. Tabletler aç kamına ya da tok karnına alınabilir.

  Hastalığa bağlı veya diğer nedenlerle tablet alamayan hastalara intravenöz formda siprofloksasin verilmesi önerilir. İntravenöz uygulamadan sonra tedavi oral yolla sürdürülebilir.

  Çocuklarda kullanımı

  ROXİN 5-17 yaş arası kistik fıbrozisi olan çocuklarda günde iki defa 20 mg / kg (en fazla 1500 mg) ya da günde üç defa 10 mg / kg (en fazla 1200 mg) dozunda kullanılmalıdır. İdrar yollan ve böbrek enfeksiyonlarında 8 saate bir damardan 6-10 mg/kg (en fazla 400 mg) veya 12 saatte bir ağızdan 10-20 mg/kg (en fazla 750 mg) kullanılmalıdır. Çocuklarda uygun doz için doktorunuza danışınız.

  Yaşlılarda kullanımı:

  Yaşlı hastalar mümkün olduğunca düşük dozlar almalıdır.

  Özel Kullanım Durumları

  Böbrek yetmezliği: Orta derecede böbrek yetmezliğinde maksimum günlük doz 1000 mg ağızdan ya da 800 mg damardan, ciddi böbrek yetmezliğinde en fazla günlük doz 500 mg ağızdan ya da 400 mg damardan olmalıdır. Diyalize giren hastalarda diyaliz günlerinde ilaç diyalizden sonra verilmelidir.

  Böbrek bozukluğu olan çocuklarda doz çalışması yapılmamıştır.

  Karaciğer yetmezliği: Karaciğer yetmezliği olan hastalarda doz ayarlaması yapılmaksızın kullanılabilir.

  Karaciğer bozukluğu olan çocuklarda doz çalışması yapılmamıştır.

  Eğer ROXİN’irı etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

  ROXIN

  Doz Aşımı Durumunda Ne Yapılmalıdır?

  ROXİN’den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

  ROXIN Kullanmayı Unuttuğumda Ne Yapmalıyım?

  Unutulan dozları dengelemek için çift doz kullanmayınız.

  ROXIN kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

  ROXIN Kimler Tarafından Kullanılmamalıdır?

  Eğer,

 • Siprofloksasine, diğer kinolon grubu antibiyotiklere veya ROXİN içindeki yardımcı maddelerden herhangi birine karşı alerjiniz (aşırı duyarlılığınız) var ise,
 • Kas gevşetici olarak kullanılan tizanidin etkin maddesini içeren bir ilaç kullanıyorsanız.
 • ROXIN Kullananlar Nelere Dikkat Etmelidir?

 • 18 yaşından küçükseniz,
 • • İlk uygulamadan sonra alerjik reaksiyon görülürse,
 • • Ciddi ishal görülürse,
 • • Önceden karaciğer ve böbrek hastalığınız varsa,
 • • Eklem çevresinde ağrı, şişlik olursa,
 • • Önceden kortizon içeren ilaç kullandıysanız,
 • • Sinir sistemi hastalığınız, sara hastalığınız varsa,
 • Depresyon veya psikoz durumu varsa,
 • • İlk uygulamadan sonra sinir sistemi reaksiyonları ortaya çıkarsa,
 • Işığa duyarlılığınız varsa,
 • • P. aeruginosa adlı bakterinin neden olduğu bir enfeksiyonunuz varsa,
 • • Teofılin, metilksantin, kafein, duloksetin, klozapin etkin maddelerini içeren ilaçlardan birini kullanıyorsanız,
 • Kalp ritminde bir bozukluk olan ÖT uzamasına neden olan ilaçlar kullanıyorsanız,
 • • Yaşlıysanız,
 • • Hem böbrek hem de karaciğer yetmezliğiniz varsa.
 • ROXİN kullanırken, ağrı, yanma, karıncalanma, uyuşma ve / veya güçsüzlük gibi nöropati belirtileri ile karşılaşabilirsiniz. Böyle bir durumda doktorunuza başvurunuz.

  ROXİN karaciğer hasarına neden olabilir. Eğer, iştah kaybı, sarılık (cildin sararması) koyu renkli idrar, kaşıntı ya da midede hassasiyet gibi herhangi bir belirti fark ederseniz, ROXİN almayı durdurarak derhal doktorunuza başvurunuz.

  Eğer glukoz-6-fosfat dehidrojenaz (G6PD) eksikliğiniz varsa ROXİN kullanımı ile anemi riskiyle karşılaşabilirsiniz. Bu nedenle glukoz-6-fosfat dehidrogenaz (G6PD) eksikliğiniz olup olmadığını doktorunuza bildiriniz.

  ROXİN kullanılırken yapılan Mycobacterium spp. kültür testinde yanlış negatif sonuçlar görülebilir.

  ROXİN’e duyarlı ya da dirençli olan mikroorganizmalar konusunda doktorunuza danışınız.

  Myasthenia gravis’in (kas güçsüzlüğüne yol açan bir hastalık) şiddetlenmesi:

  ROXİN gibi florokinolonlar, kas güçsüzlüğü ve solunum problemleri gibi myasthenia gravis belirtilerinin kötüleşmesine sebep olabilir. Kas güçsüzlüğünde artış ya da solunum problemleri yaşarsanız acilen doktorunuza danışınız.

  Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa, sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

  ROXIN İle Birlikte Yiyecek ve İçecek Tüketimi

  Belirtilen ilaç ile birlikte tüketilmesi sakıncalı olan yiyecek ve içecekler nelerdir? Ne yemeli veya ne yememeliyiz?

  ROXİN ile süt ürünleri veya mineral katkılı içeceklerin beraber kullanılması, ilacın emilimini azaltabilir. Bu tür gıdalarla birlikte kullanılmamalıdır.

  Hamilelik (Gebelik) Döneminde Kullanılır mı?

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  ROXİN hamilelik sırasında kullanılmamalıdır.

  Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Emzirme Döneminde Kullanılabilir mi?

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  ROXİN anne sütüne geçer ve eklemlerle ilgili olası hasar riskine bağlı olarak emziren anneler tarafından kullanılmamalıdır.

  Araç ve makina kullanımı

  ROXİN araç ve makine kullanımını olumsuz etkileyebilir. Bu durum özellikle alkolle birlikte alındığında görülür.

  ROXIN Etken Maddesi Nedir?

  Her bir tablet 7.02 mg laktoz içerir. Eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı intoleransınız olduğu söylenmişse bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz.

  Bu tıbbi ürün her bir tablette 23 mg’dan daha az sodyum (2.52 mg sodyum) ihtiva eder. Dozu nedeni ile herhangi bir uyarı gerekmemektedir.

  Diğer İlaçlar İle Birlikte Kullanılır mı?

  ROXİN’i aşağıdaki ilaçlarla birlikte kullanıyorsanız doktorunuza söyleyiniz:

 • • Kalp ritmini düzenleyen Sınıf IA ya da Sınıf III ritm bozukluğunu önleyen ilaçlar,
 • • Probenesid (gut tedavisinde kullanılan bir ilaç),
 • • Metoklopramid (bulantı ilacı),
 • • Omeprazol (mide ilacı),
 • • Tizanidin (kas gevşetici),
 • • Teofılin (astım tedavisinde kullanılan bir ilaç),
 • • Ksantin türevleri olarak adlandırılan ilaç grubunda bulunan kafein ya da pentoksifılin,
 • • Metotreksat (romatizma ve kanser tedavisinde kullanılan bir ilaç),
 • Steroid olmayan antiinflamatuvarlar (NSAİİ) (kortizon dışı iltihap gidericiler),
 • • Siklosporin (bağışıklık sistemini düzenleyici bir ilaç),
 • • Kan sulandırıcı ilaçlar (Vitamin K antagonistleri ör, varfarin, asenokumarol, fenprokumon ya da fluindion),
 • • Glibenklamid (kan şekerini düşürücü bir ilaç),
 • • Duloksetin (depresyon tedavisinde kullanılan bir ilaç),
 • • Ropinirol (Parkinson hastalığında kullanılan bir ilaç),
 • • Lidokain (lokal anestezi ilacı),
 • • Klozapin (Psikiyatri hastalıklarının tedavisinde kullanılan bir ilaç),
 • • Erkeklerde sertleşme sorununda kullanılan sildenafıl
 • • Sara (epilepsi) için kullanılan fenitoin
 • ROXİN, aşağıdaki ilaçlarla birlikte kullanılması gerektiğinde diğer ilaçlardan 1-2 saat önce veya en az 4 saat sonra verilmelidir:

 • • Demir,
 • • Sukralfat (mide ilacı),
 • • Antasidler (mide asidi giderici ilaçlar),
 • Magnezyum, kalsiyum, alüminyum içeren ilaçlar,
 • Böbrek yetmezliği olan hastalarda, kandaki fosfat yüksekliğini kontrol etmek için kullanılan sevelamer, lanthanum karbonat (fosfor düşürücü ilaç)
 • ROXIN prospektüsünü PDF dosyası olarak indirmek için buraya
  –Arşiv–
  –Arşiv–

  “Roxin Yan Etkileri ve Prospektüsü Yan Etkileri Nelerdir?” üzerine bir yorum

  Yorum yapın