Rinogest Nedir ve Ne İçin Kullanılır? Prospektüsü ve Yan Etkileri

RINOGEST nedir ve ne için kullanılır?

RİNOGEST sistemik nazal dekonjestanlar adı verilen ilaç grubunun bir üyesidir. RİNOGEST, 100 ml ve 150 mlTik plastik kapaklı, amber renkli cam şişe ve karton kutu ambalajlarda bulunmaktadır.

RİNOGEST, aleıjik burun akıntısı, vazomotor burun akıntısı (burun mukozasının devamlı kanlanması ve bol mukus salgılaması ile belirgin durum), nezle, grip, soğuk algınlığı gibi durumlarda belirtilerin iyileştirilmesi amacıyla kullanılır.

Yan Etkileri Nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi RINOGEST’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden biri olursa RİNOGESTM kullanmayı durdurunuz ve derhal doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

• Kalpte ritim bozukluğu (Aritmi),

• Kalbi besleyen damarlarda tıkanma (iskemik kalp hastalığı),

• Karaciğer işlev bozukluklan

• Aşırı duyarlılık

• Deri döküntüsü

• Varsam, gerçekte olmayan şeyleri görmek veya duymak (Halüsinasyonlar),

• Kan basıncı yükselmesi (Hipertansiyon)

Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir. Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin RİNOGEST’e karşı ciddi aleijiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür.

Olası yan etkiler aşağıdaki sıklık derecesine göre listelenmiştir:

Çok yaygın: 10 hastanın en az 1 inde görülebilir.

Yaygın: 10 hastanm birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazla görülebilir.

Yaygın olmayan: 100 hastanm birinden az, fakat 1000 hastanın birinden fazla görülebilir. Seyrek: 1.000 hastanm birinden az görülebilir.

Çok seyrek: 10.000 hastanın birinden az görülebilir.

Bilinmiyor: Eldeki veriler ile tahmin edilemiyor.

Yaygın:

Sinirlilik,

Uyku bozukluğu,

Bulantı,

Kusma,

Sersemlik,

Ağız kuruluğu

Yaygın olmayan:

Yorgunluk,

Telaş hali,

Dizüri (idrar yaparken ağrı),

Erkek hastalarda üriner retansiyon (önceden mevcut bir prostatik büyüme bu durumu hazırlayıcı bir faktör olabilir),

Huzursuzluk

Seyrek:

Kalp atımının hızlanması (taşikardi),

Yüksek tansiyon (hipertansiyon),

Diğer kardiyak disritmiler (kalp atım bozuklukları),

Halüsinasyon (özellikle çocuklarda) dahil merkezi sinir sistemi (MSS) uyarım belirtileri -İritasyonlu veya iritasyonsuz deri döküntüleri,

Alerjik dermatit (egzama).

Bilinmiyor:

İrritabilite (uyaranlara karşı aşın duyarlı olma durumu),

Anksiyete (kaygı, endişe),

Baş ağrısı.

RINOGEST Nasıl Kullanılır?

Tavsiye edilen doz günde 3-4 kez alınan 10 ml’dir (2 ölçek). Maksimum günlük doz 40 ml’dir (8 ölçek).

RİNOGEST ağızdan alınır.

6-11

Yaşlılarda Kullanımı

Tavsiye edilen doz günde 3-4 kez alınan 5 ml’dir (1 ölçek). Maksimum günlük doz 20 ml’dir (4 ölçek).

6 yaşından küçük çocuklarda kullanılmaz.

Özel Kullanım Durumları

Böbrek hastalığında kullanım: Özellikle kalp-damar hastalıklarının eşlik ettiği orta dereceli ve şiddetli böbrek yetmezliğiniz varsa doktorunuzu bilgilendiriniz. Tedavinizde bazı değişiklikler yapmak isteyebilir.

Karaciğer hastalığında kullanım: Şiddetli karaciğer yetmezliğiniz varsa doktorunuzu bilgilendiriniz. Tedavinizde bazı değişiklikler yapmak isteyebilir.

Eğer RİNOGEST’in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz varsa doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

RINOGEST

Doz Aşımı Durumunda Ne Yapılmalıdır?

Eğer RİNOGEST’den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

Doz aşımında heyecan, huzursuzluk, halüsinasyon, yüksek tansiyon ve kalp ritim bozukluğu gibi merkezi sinir sistemi ve kardiyovasküler sistem semptomlan ortaya çıkabilir. Şiddetli olgularda psikoz (bir tür ruhsal bozukluk), havale, koma ve ani yükselen kan basıncı gelişebilir. Potasyumun hücre dışından hücre içine kayması nedeniyle serum potasyum düzeyi düşebilir.

Tavsiye edilen dozlarda görülen yan etkilerle beraber gerginlik, huzursuzluk, titreme, kasılmalar, çarpıntı ve yüksek tansiyon görülebilir.

RINOGEST Kullanmayı Unuttuğumda Ne Yapmalıyım?

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

RINOGEST Kullananlar İçin Tedavi Sonrası

Bulunmamaktadır.

RINOGEST kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

RINOGEST Kimler Tarafından Kullanılmamalıdır?

• Etkin maddeye, ilacın diğer bileşenlerine veya diğer adreneıjik ilaçlara karşı alerjiniz varsa,

• Şiddetli yüksek tansiyon veya koroner arter (kalbi besleyen damar) hastalığınız varsa,

• Şiddetli derecede böbrek yetmezliği hastalığınız varsa,

• Monoaminoksidaz İnhibitörleri adı verilen ilaçlardan kullanıyorsanız veya bu ilaçlarla gördüğünüz tedavinin kesilmesini takiben henüz 2 hafta geçmediyse,

• Eğer bu ilaçlan kullanıyorsanız: Bazı antidepresanlar, göz veya bağırsak

bozukluklarının tedavisinde kullanılan atropin, alfa ve beta blokörler içerebilen yüksek tansiyon ilaçları, kan toplanması ve astım tedavisinde kullanılan ilaçlar, iştah baskılayıcılar, duygu durum bozukluklan tedavisinde kullanılan moklobemid, migren tedavisinde kullanılan ergotamin veya metiseıjit, doğum sırasında rahim kasılmalarına yardımcı olan oksitosin.

• 6 yaş altındaki çocuklarda.

RINOGEST Kullananlar Nelere Dikkat Etmelidir?

• Kalp ritim bozukluğunuz ve kalp damar hastalığınız varsa,

• Yüksek tansiyon hastalığınız varsa,

• Şiddetli karaciğer yetmezliği hastalığınız veya böbrek yetmezliği hastalığınız varsa, Özellikle birlikte bu hastalıklara eşlik eden kalp damar hastalığınız varsa,

• Şeker hastalığınız varsa,

• Fazla çalışan tiroidiniz varsa,

• Göz tansiyonun artması (glokom) durumunda,

• Feokromositoma olan hastalarda (böbreküstü bezlerinde oluşan bir tümör olup, adrenalin miktarında artışa sebep olabilmektedir.)

• Prostat büyümeniz ve idrar kesesi fonksiyon bozukluğu varsa,

• Daha önce size uzamış QT sendromu (kalpte ciddi ritim bozukluğu ve ani ölümlere yol açabilen bir durum) ve Torsades de Pointes tanısı (yaşamı tehdit eden düzensiz kalp ritmi) konduysa veya bu hastalıkların sizde olduğundan şüpheleniliyorsa,

• 60 yaş üzerindeyseniz

Seyrek olarak psödoefedrin dahil olmak üzere sempatik sistemi uyaran ilaçlarla beynin arka bölümünde iyileşebilen beyin dokusu harabiyeti (posterior geri dönüşlü ensefalopati (PRES)) ve beyin damarlarında iyileşebilen daralma (geri dönüşlü serebral vazokonstriksiyon sendromu (RCVS)) bildirilmiştir. Bildirilen semptomlar ani başlangıçlı şiddetli baş ağrısı, bulantı, kusma ve görme bozukluğudur. Olguların çoğu uygun tedavi ile birkaç günde düzelmiştir. PRES/RCVS belirti ve semptomları gelişmesi halinde psödoefedrin hemen kesilmelidir.

5 günden daha uzun süre kullanmayınız.

Aleıjik reaksiyonlara (muhtemelen gecikmiş) sebebiyet verebilir.

Eğer daha Önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı dayanıksızlığınız olduğu söylenmişse bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz.

Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

Hamilelik (Gebelik) Döneminde Kullanılır mı?

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

RİNOGESTin hamilelik sırasında kullanımı ile ilgili bilgi bulunmamaktadır. Bu nedenle sadece doktorunuzun kullanmanız gerektiğine karar verdiği durumlarda kullanınız.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme Döneminde Kullanılabilir mi?

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Psödoefedrin’in anne sütüne geçtiği bilinmektedir, bu nedenle sadece doktorunuzun kullanmanız gerektiğine karar verdiği durumlarda kullanınız.

Araç ve makina kullanımı

Baş dönmeniz varsa araç ya da makine kullanmayınız.

RINOGEST Etken Maddesi Nedir?

RİNOGEST bir Ölçekte (5 ml) 2 g sakkaroz içerir, bu nedenle eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı dayanıklılığınızın olmadığını söylenmişse bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz. Bu durum şeker hastalarında dikkate alınmalıdır.

Alerjik reaksiyonlara (muhtemelen gecikmiş) sebebiyet verebilir.

Bu tıbbi üründe hacmin % 5’i kadar etanol (alkol) vardır; ömeğin, her dozda (5 ml) 190 mg’a kadar, her dozda 5 ml biraya eşdeğer, her dozda 2 ml şaraba eşdeğer gibi. Alkol bağımlılığı olanlar için zararlı olabilir. Hamile veya emziren kadınlar, çocuklar ve karaciğer hastalığı ya da epilepsi gibi yüksek risk grubundaki hastalar için dikkate alınmalıdır.

RİNOGEST bir ölçekte (5 ml) 5 mg sodyum benzoat içerir. Bu durum, kontrollü sodyum diyetinde olan hastalar için göz önünde bulundurulmalıdır.

Bu tıbbi ürün her dozunda 1 mmol (23 mg)’dan daha az sodyum ihtiva eder; yani esasında “sodyum içermez”.

Diğer İlaçlar İle Birlikte Kullanılır mı?

RİNOGEST’in burun tıkanıklığını giderici ilaçlar, trisiklik antidepresanlar (psikiyatrik rahatsızlıkların tedavisinde kullanılır), iştah kesici ilaçlar ve bazı sinir sistemi uyarıcı ilaçlar veya MAOITeri (psikiyatrik rahatsızlıkların tedavisinde kullanılır) ile beraber kullanılması bazen tansiyon yükselmesine neden olabilir. İlacın psödoefedrin içermesinden dolayı, bretilyum, betanidin, guanitidin, debrizokin, metildopa ve alfave beta-adreneıjik blokör ilaçlar gibi tansiyonu düşüren ilaçlann etkisini kısmen tersine çevirebilir.

Moklobemid ile birlikte kullanımı hipertansif kriz (ciddi kan basıncı yükselmesi) riski oluşturur.

Kardiyak glikozidlerle (kalp yetmezliğinde kullanılır) birlikte kullanım kalp ritmi bozukluğu riskini artırır.

Ergot alkaloidleri (ergotamin ve metiseıjit; migren tedavisinde kullanılır) ile birlikte kullanılması yan etki riskini artınr.

Doğumu kolaylaştırmak için kullanılan oksitosin ile birlikte hipertansiyon riskini artınr. Trisiklik antidepresanların (depresyon tedavisinde kullanılır) yan etkilerini artınr.

Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

RINOGEST prospektüsünü PDF dosyası olarak indirmek için buraya
–Arşiv–
–Arşiv–

Yorum yapın