Ricus Nedir ve Ne İçin Kullanılır? Yan Etkileri ve Prospektüsü

2. RİCUS’u kullanmadan Önce dikkat edilmesi gerekenler RİCUS’u aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Yan Etkileri Nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi RICUS’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden biri olursa, RİCUS’u kullanmayı durdurunuz ve derhal doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

Özellikle bacaklarınızda şişme, ağrı ve kızarıklık olursa. Bu durum, damar içerisinde pıhtı oluşmasının belirtileri olabilir. Bu pıhtı, damar içerisinde akciğere kadar gidebilir ve göğüs ağrısı ve solunum güçlüğü yapabilir. Bunamanız varsa ve kısa bir süre için bile olsa, akli durumunuzda ani bir değişiklik, yüz, kol ve bacaklarınızda, özellikle tek taraflı ani bir zayıflık ya da uyuşukluk veya konuşma bozukluğu fark ederseniz. Bunlar bir inmenin belirtileri olabilir.

Ateş, kaslarda sertleşme, terleme ya da bilinç kaybı geçirirseniz. Bunlar “Nöroleptik Malign Sendrom" denilen bir hastalığın belirtileri olabilir.

Eğer erkek iseniz ve uzun süren ya da ağrılı olan bir sertleşme geçirirseniz. Bu duruma "priapizm" denmektedir.

Diliniz, ağzınız veya yüzünüzde sizin isteğiniz dışında ritmik hareketler oluyorsa. Bu durum risperidonun kesilmesini gerektirebilir.

Ateş, ağızda şişkinlik, yüz, dil ve dudaklarda şişlik, nefes darlığı, kaşıntı, ciltte oluşan kızarıklıklar, bazen düşük kan basıncı ile karakterize alerjik reaksiyonlar olabilir.

Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir. Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin RİCUS’a karşı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, doktorunuza söyleyiniz:

Aşağıda bildirilen yan etkiler ortaya çıkabilir:

Çok yaygın: 10 hastanın en az 1 ’inde görülebilir.

Yaygın: 10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazla görülebilir.

Yaygın olmayan: 100 hastanın birinden az, fakat 1.000 hastanın birinden fazla görülebilir. Seyrek: 1.000 hastanın birinden az, fakat 10.000 hastanın birinden fazla görülebilir.

Çok seyrek: 10.000 hastanın birinden az görülebilir.

Bilinmiyor: Eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor.

Çok yaygın (10 kullanıcıda l’den fazlasını etkiler)

Soğuk algınlığı belirtileri

Uykuya dalmada veya uykuyu sürdürmede güçlük

Parkinsonizm: Bu durumun belirtileri şunlardır: Hareketlerde yavaşlama veya bozulma, kaslarda sertlik veya gerginlik hissi (düzgün hareket edememenize sebep olur), hatta bazen bir hareketin aniden donması ve sonra yeniden başlaması, yavaş ve ayaklarını sürüyerek yürüme, istirahat esnasında titremeler, tükürük artışı veya ağızda sulanma, yüzdeki olağan ifadenin kaybı

Uykulu hissetme, tepkinin azalması

Baş ağrısı

Yaygın (100 kullanıcıda 1 ile 10’unu etkiler)

Akciğer enfeksiyonu (pnömoni), göğüs enfeksiyonları (bronşit), sinüs iltihabı (sinüzit), idrar yolu iltihabı, kulak ağrısı, grip geçiriyor gibi hissetme

RICUS, prolaktin adındaki bir hormonun kanınızda artmasına neden olabilir. Bu durum belirti verebilir ya da vermeyebilir. Eğer belirti verirse, şunlar görülebilir; erkeklerde memelerde şişme, ereksiyon olmasında ya da sürdürmede zorluk veya başka cinsel işlev bozuklukları; kadınlarda meme rahatsızlığı, memelerden süt sızması, adet periyodunun gecikmesi veya adet düzeniyle ilgili diğer problemler

Kilo alma, iştah artışı, iştah azalması

Uyku bozuklukları, sinirlilik, depresyon, korku ve endişe hali, uykusuzluk

Distoni: Bu durum yavaş veya sürekli istemsiz kas kasılması anlamındadır. Vücudun herhangi bir bölümünde görülebilir ve anormal bir duruşa neden olabilir. En çok yüz

kaslarında görülür ve göz, ağız, dil ve çenede anormal hareketler ile sonuçlanır.

Baş dönmesi

Diskinezi: Kasların istek dışı hareketleri anlamındadır. Bu hareketler tekrarlayıcıdır ve kasılma, burulma ya da seğirme şeklinde ortaya çıkar.

Titreme

Bulanık görme, gözde iltihap (kızarık göz)

Kalbin hızlı atması, kan basıncının yükselmesi, nefes darlığı

Boğaz ağnsı, öksürük, burun kanaması, burun tıkanıklığı

-Karın ağrısı, karında huzursuzluk, kusma, bulantı, kabızlık, ishal, hazımsızlık, ağız kuruluğu, diş ağnsı

Deri döküntüleri, cilt kızarıklığı

Kaslarda spazmlar, kemik ya da kas ağnsı, sırt ağnsı, eklem ağnsı

İdrar kaçırma

Vücutta, kollarda ya da bacaklarda şişmeler, ateş, göğüs ağrısı, halsizlik, bitkinlik, ağrı

Düşmeler

Yaygın olmayan (1,000 kullanıcıda 1 ile 10’ıınu etkiler)

Solunum yollarında iltihap, mesane iltihabı, göz iltihabı, bademcik iltihabı, tırnaklarda mantar iltihabı, deride iltihap, virüslerin sebep olduğu iltihap, akarların deride yaptığı iltihap

Enfeksiyonlara karşı korunmada yardımcı olan beyaz kan hücrelerinde azalma, kan pulcuklannda azalma (kanamanın durmasına yardımcı olan hücreler), kansızlık (anemi), kırmızı kan hücrelerinde azalma, eozinofillerde (bir tip beyaz kan hücresi) artış

Alegik reaksiyon

Şeker hastalığı veya şeker hastalığında ağırlaşma, kan şekeri yükselmesi, aşın su içme

İştahta azalma sonucunda beslenme bozukluğu veya kilo kaybı

Kanınızda bulunan kolesterol adındaki maddede artış

Coşkun ruh hali (mani), zihin karmaşası, cinsel istekte azalma, sinirlilik, kabuslar

Tardif diskinezi: Bu durum özellikle yüz, ağız ve dilinizde, isteğiniz dışında gelişen ritmik hareketler anlamındadır. Doktorunuza hemen iletmeniz gereklidir, çünkü RİCUS’un kesilmesi gerekebilir.

Beyin kanlanmasında ani kayıp (inme)

Uyaranlara cevap verememe, bilinç kaybı, bilinç azalması

Kasılmalar (nöbetler), bayılma

Vücudunuzun çeşitli bölümlerini hareket ettirme hissi, vücutta dengesizlik, hareketlerin koordinasyonunda anormallik, ayağa kalkıldığında baş dönmesi, dikkat dağınıklığı, konuşma zorlukları, tat alamama veya anormal tat alma, derinin ağrı ve dokunmaya karşı duyarlılığında azalma, deride karıncalanma, iğnelenme ya da uyuşma hissi

Gözlerde ışığa karşı aşın duyarlılık, göz kuruluğu, gözyaşında fazlalaşma, gözde kızanklık

Dönme hissi (vertigo), kulak çınlaması, kulak ağnsı

Atriyal fibrilasyon (anormal hızlı bir kalp ritmi), kalbin üst ve alt bölümleri arasında iletim bozukluğu, kalbin elektrik iletisinde bozukluk, kalbinizdeki QT aralığında uzama, kalp hızında yavaşlama, kalbinizdeki elektrik iletisinin grafiğinde (elektrokardiyogram/EKG) anormallik, göğsünüzde çarpıntı hissi

Ayağa kalkıldığında kan basıncının düşmesi. Bunun sonucu olarak, RİCUS kullanan bazı kişilerde aniden ayağa kalkıldığında ya da oturulduğunda baş dönmesi ya da baygınlık ortaya çıkabilir, kızanklık

Besinlerin akciğere kaçması sonucunda zatürre, akciğerlerde dolgunluk, nefes yollarında tıkanıklık, cızırtılı akciğer sesleri, seste bozukluklar, solunum yollarında bozukluklar

Mide veya bağırsaklarda enfeksiyon, dışkı kaçırma, çok sertleşmiş dışkı, yutma güçlüğü, karında aşın gaz

Kurdeşen, kaşıntı, saç dökülmesi, deri kalınlaşması, ekzama, deride kuruluk, deride renk bozukluğu, akne, deride veya kafa derisinde kaşıntı ve pullanma, deri bozukluklan, deride yaralar

Kanınızda CPK (kreatinin fosfokinaz) adındaki enzimde yükselme. Bu enzim bazen kaslann erimesi sonucunda salgılanır.

Duruş anormallikleri, eklem katılığı, eklemlerde şişme, kaslarda zayıflık, boyun ağnsı

Sık idrara çıkma, idrar yapamama, ağnlı idrar yapma

Erkeklerde sertleşme güçlüğü, boşalma (ejakülasyon) bozukluklan

Adet gecikmesi, adet görememe veya başka türlü adet bozukluklan

Erkeklerde meme büyümesi, memelerden süt sızması, cinsel işlevlerde bozukluk, meme ağnsı, memelerde huzursuzluk hissi, vajinal akıntı

Yüz, ağız, göz ya da dudaklarda şişme

Titremeler, vücut sıcaklığında yükselme

Yürüyüş şeklinizde değişme

Susuzluk hissi, kendini iyi hissetmeme, göğüste huzursuzluk hissi, keyifsizlik hissi, huzursuzluk

Kanınızdaki karaciğer transaminaz enzimlerinde artış, gamaglutamil transferaz adındaki bir enzimde artış, kanınızdaki karaciğer enzimlerinde artış

Enjeksiyon sırasında ağn

Seyrek (10.000 kullanıcıda 1 ile 10’unu etkiler)

Enfeksiyon

İdrar hacmini düzenleyen hormonun uygun şekilde sahnmaması

İdrarda şeker çıkması, kan şekerinde azalma, kanınızda bulunan trigliserit maddede artış

Duygusuzluk, orgazm olamama

Nöroleptik Malign Sendrom (kafa karışıklığı, bilinç kaybı veya azalması, yüksek ateş ve kaslarda aşın sertleşme)

Beyin kan damarlarında sorunlar

Kontrol altında olmayan şeker hastalığına bağlı koma

Kafada sallanma

Göz içi basıncında artış (glokom), gözlerin hareketinde sorunlar, göz yuvarlanması, gözkapağı kenarlarında pullanma

Katarakt ameliyatı sırasında göz sorunları. RICUS kullanıyorsanız veya kullanmış iseniz, katarak ameliyatı sırasında, intraoperatif floopy iris sendromu (IFİS) adındaki bir tablo ortaya çıkabilir. Eğer katarakt ameliyatı olacaksanız, doktorunuza bu ilacı kullandığınızı mutlaka söyleyiniz.

Vücudunuzu iltihaba (enfeksiyona) karşı koruyan belirli bir kan hücresi türünde tehlikeli ölçüde azalma

Ateş, ağızda, yüzde, dil veya dudakta şişme ve solunum güçlüğü, kaşıntılı deri döküntüsü ve bazen kan basıncında düşme ile birlikte ciddi alerjik reaksiyon

Tehlikeli derecede aşırı su alımı

Düzensiz kalp atımı

Bacaklarda kan pıhtısı, akciğerlerde kan pıhtısı

Uykuda iken nefes almada sıkıntı (uyku apnesi), hızlı ve yüzeysel nefes alma

Pankreas iltihabı, bağırsaklarda tıkanma

Dilde şişme, dudaklarda çatlama, deride ilaç kaynaklı kaşıntı

Kepek

Kas liflerinin erimesi ve kas ağrısı (rabdomiyoliz)

Adet periyodunun gecikmesi, memelerdeki bezlerin genişlemesi, meme büyümesi, meme akıntısı

Kanınızda insülin hormonunda yükselme (kanınızdaki şeker düzeylerini düzenleyen hormon)

Cerrahi tedavi gerektirebilecek uzun süreli sertleşme hali (priapizm)

Deride sertleşme

Vücut sıcaklığında azalma, kol ve bacaklarda soğukluk

ilaç kesilme belirtileri

Göz ve deride sararma (sanlık)

Çok seyrek (10.000 kullanıcıda l’den azmi etkiler)

Kontrol altında olmayan şeker hastalığının yol açtığı hayatı tehdit edici nitelikte olaylar

Boğazda şişme ve solunum güçlüğü ile birlikte ciddi alerjik reaksiyon

Bağırsaklarda kas hareketlerinin olmaması sonucunda tıkanma

Aşağıdaki yan etki, risperidona çok benzeyen paliperidon adındaki bir ilacın kullanımında ortaya çıkmıştır ve RİCUS ile de görülmesi beklenebilir:

Ayağa kalkıldığında kalp atışlannda hızlanma

Çocuk ve adölesanlarda ek yan etkiler:

Genel olarak çocuklardaki yan etkiler yetişkinlerde görülen yan etkiler ile benzerdir. Aşağıdaki yan etkiler çocuk ve adölesanlarda (5-17 yaş) yetişkinlerden daha sıklıkla görülmüştür.

Uykulu hissetme, uyarılan daha az algılama, yorgunluk, baş ağnsı, iştah artışı, kusma, soğuk algınlığı belirtileri, burun tıkanıklığı, karın ağnsı, baş dönmesi, öksürük, ateş, titreme, ishal ve idrar kaçırma

Bunlar RlCUS’un hafif yan etkileridir.

RICUS Nasıl Kullanılır?

Doktorunuz RICUS ile tedavinizin ne kadar süreceğini ve hangi dozda, kaç tablet almanız gerektiğini size anlatacaktır. Her zaman doktorunuzun tavsiyelerine tam olarak uyunuz. Tedavinizi kendi kendinize kesmeyiniz ve uzatmayınız.

Eğer RİCUS’u nasıl almanız gerektiği konusunda emin değilseniz mutlaka doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

RlCUS’un günlük dozu, hastalığınıza bağlı olarak, 0.50 miligram ila 6 miligram arasında değişir. Doktorunuzun talimatına uyunuz.

Ağız yoluyla alınır.

RİCUS’u yemeklerden önce veya yemeklerden sonra kullanabilirsiniz.

Tabletleri yeterli miktarda sıvı İle yutunuz (örneğin 1 bardak su ile).

Çocuklarda Kullanımı

 • Şizofrenide:
 • Yaşlılarda Kullanımı

 • Bipolar manide:
 • 18 yaşın altındaki çocuklarda kullanımına dair yeterli deneyim yoktur.

 • Yıkıcı davranış bozukluklarında:
 • 50 kg’nin altında olan hastalar:

  Başlangıç dozu olarak günde bir defa 0.25 mg önerilir.

  Bu doz gerektiğinde, en fazla gün aşırı olmak kaydıyla 0.25 mg’lık dozlarla arttırılabilir. Genelde idame doz 0.25 mg ile 0.75 mg arasındadır.

  50 kg veya üzerinde olan hastalar:

  Başlangıç dozu olarak günde bir defa 0.50 mg önerilir.

  Bu doz gerektiğinde, en fazla gün aşırı olmak kaydıyla 0.50 mg’lık dozlarla arttırılabilir. Genelde idame doz 0.50 mg ile 1.5 mg arasındadır.

  5 yaşın altındaki çocuklarda kullanımına dair yeterli deneyim yoktur.

 • Otizmde:
 • Çocuklar ve ergenler için otizmde önerilen günlük doz 20 kg’m altındaki hastalar için günde 0.25 mg, 20 kg ve üstündeki hastalar için ise günde 0.50 mg’dır.

  Yaşlılarda kullanımı:

  Şizofreni

  Başlangıç dozu genelde günde iki defa 0.50 mg olarak önerilir.

  Doktorunuz tarafından kullandığınız doz günde iki defa 1 mg’dan 2 mg’a aşamalı olarak arttırılabilir.

  Mani

  Başlangıç dozu genelde günde iki defa 0.50 mg olarak önerilir.

  Tedaviye nasıl yanıt aldığınıza bağlı olarak doktorunuz tarafından kullandığınız doz günde iki defa 1 mg’dan 2mg’a aşamalı olarak arttırılabilir.

  Doktorunuz tarafından hangi dozda kaç tablet almanız gerektiği belirtilecektir.

  Özel Kullanım Durumları

  Böbrek yetmezliği:

  Tedavi edilecek hastalığınız ne olursa olsun risperidonun tüm başlangıç ve idame dozları yarıya indirilmelidir. Doz artışı bu hastalarda yavaş olmalıdır. Risperidon, bu hasta gruplarında dikkatli kullanılmalıdır.

  Karaciğer yetmezliği:

  Tedavi edilecek hastalığınız ne olursa olsun risperidonun tüm başlangıç ve idame dozları yarıya indirilmelidir. Doz artışı bu hastalarda yavaş olmalıdır. Risperidon, bu hasta gruplarında dikkatli kullanılmalıdır.

  Eğer RİCUS^’un etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

  RICUS

  Doz Aşımı Durumunda Ne Yapılmalıdır?

  RİCUS^’dan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

  Kullanması gerekenden daha fazla RİCUS kullanmış hastada şu belirtiler görülebilir: Uyuklama, yorgunluk, anormal vücut hareketleri, ayakta durma ve yürümede problemler, düşük kan basıncından kaynaklanan baş dönmesi ve kalp atışlarınızda anormallik veya nöbetler.

  RICUS Kullanmayı Unuttuğumda Ne Yapmalıyım?

  Eğer bir doz almayı unutursanız, hatırladığınız anda o dozu alınız. Fakat eğer bir sonraki dozunuzun zamanı gelmişse unuttuğunuz dozu atlayıp her zamanki gibi devam ediniz. İki veya daha fazla doz unuttuysanız doktorunuzla iletişime geçiniz.

  Unutulan dozları dengelemek için çift doz uygulamayınız.

  RICUS Kullananlar İçin Tedavi Sonrası

  Doktorunuza danışmadan tedavinizi yarım bırakırsanız hastalığınızın belirtileri tekrar ortaya çıkabilir. RİCUS tedavisini bırakırken doktorunuz ayn bir tavsiyede bulunmadıkça, dozu azaltarak bırakınız.

  RICUS kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

  RICUS Kimler Tarafından Kullanılmamalıdır?

  RICUS Kullananlar Nelere Dikkat Etmelidir?

  Kalbinizde bir sorun var ise. Bu düzensiz bir kalp ritmi veya kan basıncınızda (tansiyon) düşüklük olabilir, ya da kan basıncı ilaçlan kullanıyor olabilirsiniz. RİCUS kan basıncınızda düşüklüğe sebep olabilir. İlaç dozunuzun ayarlanması gerekebilir.

  Sizde inmeye yol açabilecek herhangi bir durum var ise. Bunlar yüksek kan basıncı, kalp-damar hastalıkları ya da beyin dolaşımında bozukluk gibi durumlardır.

  Daha önceleri diliniz, ağzınız veya yüzünüzde sizin isteğiniz dışında hareketler olduysa.

  Daha önceden Nöroleptik Malign Sendrom denilen bir hastalığı geçirdiyseniz. Bu hastalığın belirtileri arasında, ateş, kaslarda sertleşme, terleme ya da bilinç kaybı yer almaktadır,

  Parkinson bunama hastalığı veya bunama var ise

  Önceden beyaz kan hücreleri sayısında azalma geçirdiyseniz (bu durum bazı ilaçların kullanılmasına bağlı olabilir ya da başka bir nedenden olabilir).

  Diyabetiniz (şeker hastalığı) veya diyabet gelişmesi riskiniz var ise

  Kalp veya kan damarları hastalığınız veya beyin damarları ile ilgili hastalığınız var ise

  Epilepsi (Sara hastalığı) veya Parkinson Hastalığınız var ise

  Eğer erkek iseniz ve uzun süren ya da ağrılı olan bir sertleşme (ereksiyon) geçirdiyseniz

  Vücut sıcaklığınızı kontrol etmede güçlük yaşıyorsanız ya da vücudunuz çok sıcaksa

  Kalp krizi veya geçici iskemik atak (beyine kan akışının geçici olarak azalması) geçirdiyseniz

  Karaciğer veya böbrek hastalığınız var ise

  Kanınızdaki prolaktin hormonu miktarı fazla ise veya muhtemel bir prolaktine bağlı tümörünüz var ise

  Kalıtımsal uzun QT sendromunuz (kalp atım ritminde bozukluk) var ise

  Sizde veya ailenizden herhangi birinde kan pıhtılaşması öyküsü var ise (antipsikotikler kan pıhtısı oluşumu ile ilişkilendirilmektedir).

  Risperidon almakta olan hastalarda çok ender olarak, enfeksiyon ile savaşmak için gerekli olan bazı türlerde beyaz kan hücresi sayısında tehlikeli azalmalar bildirilmiştir. Bu nedenle doktorunuz beyaz kan hücresi sayımlarınızı kontrol etmek isteyebilir.

  RİCUS kilo almanıza neden olabilir. Belirgin miktarda kilo almanız, sağlığınızı olumsuz yönde etkileyebilir. Doktorunuz düzenli olarak kilonuzu kontrol etmelidir.

  Risperidon almakta olan hastalarda şeker (diyabet) hastalığı veya önceden var olan şeker hastalığında kötüleşme görüldüğü için, doktorunuz kan şekerinde yükselmenin belirtilerini kontrol etmelidir. Daha önceden diyabeti olan hastalarda, kan şekeri (glukoz) düzenli şekilde izlenmelidir.

  Göz merceğinin bulanıklığı (katarakt) nedeniyle yapılan göz ameliyatı sırasında, gözbebeği (gözün ortasındaki siyah daire) gerektiği ölçüde genişleyemeyebilir. Aynı zamanda iris (gözün renkli bölümü) ameliyat esnasında gevşeyebilir ve bu da gözde hasara yol açabilir. Eğer bir göz operasyonu planlıyorsanız, doktorunuza bu ilacı almakta olduğunuzu mutlaka söyleyiniz.

  Demansı olan yaşlı hastalar

  Bunaması olan yaşlı hastalarda inme riskinde artış meydana gelebilir, inme kaynaklı bunamanız varsa risperidon kullanmamalısınız.

  Eğer siz ya da bakıcınız, kısa bir süre için bile olsa, akli durumunuzda ani bir değişiklik, yüz, kol ve bacaklarınızda, özellikle tek taraflı ani bir zayıflık ya da uyuşukluk veya konuşma bozukluğu fark ederse, derhal doktorunuza başvurunuz. Bunlar bir inmenin belirtileri olabilir.

  Ayrıca;

  Konvansiyonel ve atipik antipsikotik ilaçlar demansa bağlı psikozu olan yaşlı hastaların tedavisinde kullanıldığında ölüm riskinde artışa neden olmaktadır.

  Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

  RICUS İle Birlikte Yiyecek ve İçecek Tüketimi

  Belirtilen ilaç ile birlikte tüketilmesi sakıncalı olan yiyecek ve içecekler nelerdir? Ne yemeli veya ne yememeliyiz?

  RİCUS’u yemeklerden önce veya yemeklerden sonra kullanabilirsiniz.

  RİCUS’u alkol ile birlikte kullanmayınız.

  Hamilelik (Gebelik) Döneminde Kullanılır mı?

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Eğer hamile iseniz ya da hamile olmayı planlıyorsanız bu ilacı almadan önce tavsiyeleri için doktorunuza veya eczacınıza danışınız. Eğer hamileliğinizin son üç ayında RİCUS kullandıysanız, yeni doğanlarda doğumu takiben şiddeti değişebilen titreme, kaslarda gerginlik ve gevşeme, uyku hali, huzursuzluk, solunum sıkıntısı veya beslenme bozuklukları görülebilir. Eğer bebeğiniz bu semptomların herhangi birini geçirirse, doktorunuzla iletişim kurunuz. RİCUS "prolaktin" hormon seviyenizi yükseltebilir ve bu üreme yeteneğini (fertilite) etkileyebilir (Bkz.4. Olası yan etkiler).

  Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Emzirme Döneminde Kullanılabilir mi?

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  RİCUS’u emzirme döneminde doktorunuz kesin gerekli olduğuna karar vermediği sürece kullanmayınız.

  Araç ve makina kullanımı

  RİCUS tedavisi sırasında baş dönmesi, yorgunluk ve görme problemleri ortaya çıkabilir. Doktorunuzla bu konuda konuşmadan önce araç ve makine kullanmayınız.

  RICUS Etken Maddesi Nedir?

  RİCUS 118 mg laktoz monohidrat içerir. Eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı dayanıksızlığınız olduğu söylenmişse bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz.

  RİCUS karmoizin (azorubin) alüminyum lak (E 122) içerdiğinden aleıjik reaksiyonlara sebep olabilir.

  Diğer İlaçlar İle Birlikte Kullanılır mı?

  Eğer aşağıdaki ilaçlardan herhangi birini kullanıyorsanız, mutlaka doktorunuza bilgi veriniz:

  Beyniniz üzerinde etki gösteren sakinleştirici ilaçlar (benzodiazepinler); ağrı için alınan bazı ilaçlar (opiatlar); alerji ilaçlan (bazı antihistaminikler). Risperidon bunların sedatif etkilerini arttırabilir.

  Kalbinizdeki elektrik aktivitesini etkileyen ilaçlar; örn. sıtma ilaçlan, kalp ritmini düzenleyen ilaçlar, alerji ilaçlan (antihistaminikler), bazı depresyon ilaçlan ve ruh hastalıklan için kullanılan başka ilaçlar

  Kalp atışlarım yavaşlatan ilaçlar

  Kandaki potasyumu azaltan ilaçlar (bazı idrar söktürücüler)

  Parkinson Hastalığı veya epilepsi tedavisi için ilaç alıyorsanız ilaçlan (levodopa gibi)

  Yüksek kan basıncı tedavisi ilaçları. RİCUS kan basıncmı düşürebilir.

  Kalpteki sorunlar veya vücudunuzun bir bölgesinde sıvı toplanmasına bağlı şişliklerin tedavisi için kullanılan idrar söktüröeü ilaçlar (örn. furosemid ya da klorotiyazid). Tek başına veya furosemid ile birlikte alınan RİCUS, bunaması olan yaşlı hastalarda inme veya ölüm riskini arttırabilir.

  Aşağıdaki ilaçlar risperidonun etkisini azaltabilir:

  Rifampisin (bazı enfeksiyonların tedavisinde kullanılan bir ilaç)

  Karbamazepin, fenitoin (sam hastalığı ilaçları)

  Fenobarbital (sara hastalığı ve uyku ilacı)

  Bu gibi ilaçlara başladıysanız veya kullanmayı bıraktıysanız, daha farklı bir risperidon dozuna ihtiyaç duyabilirsiniz.

  Aşağıdaki ilaçlar risperidonun etkisini arttırabilir:

  Kinidin (belirli tiplerdeki kalp hastalıklarının tedavisinde kullanılan bir ilaç)

  Paroksetin, fluoksetin, trisiklik antidepresanlar gibi depresyon ilaçlan

  Beta blokörler olarak bilinen ilaçlar (kalp hastalıkları ve tansiyon tedavisinde kullanılır)

  Fenotiyazinler (ruh hastalıklarının tedavisinde veya sakinleştirici olarak kullanılan ilaçlar)

  Simetidin, ranitidin (midedeki asidi engellemek için kullanılan ilaçlar)

  Bu gibi ilaçlara başladıysanız veya kullanmayı bıraktıysanız, daha farklı bir risperidon dozuna ihtiyaç duyabilirsiniz.

  Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

  RICUS prospektüsünü PDF dosyası olarak indirmek için buraya
  –Arşiv–
  –Arşiv–

  Yorum yapın