Psorcutan Beta Nedir ve Ne İçin Kullanılır? İlaç Bilgisi ve Yan Etkileri

PSORCUTAN BETA nedir ve ne için kullanılır?

PSORCUTAN BETA kalsipotriol (D vitaminine benzer bir madde) ve betametazon (bir steroid) etkin maddelerini içerir. Kalsipotriol deri hücrelerinin büyüme oranının normale dönmelerini sağlar. Bir kortikosteroid olan betametazon iltihabın (enflamasyon) azalmasına neden olur (bazı vücut geliştiriciler ve atletler tarafından hatalı bir şekilde kullanılan anabolik steroidlerle karıştırılmamalıdır).

PSORCUTAN BETA sedef hastalığının belli bir tipinin (plaklı sedef hastalığının) tedavisi için kullanılır. Sedef hastalığı, deri hücreleri çok hızlı çoğalmaya başladığı zaman oluşur. Bu, kızarıklık, pullanma ve derinin kalınlaşmasına neden olur.

PSORCUTAN BETA sedef hastalığının belirtilerini tedavi eder ve hızla çoğalan derideki hücrelerin normale dönmesine yardımcı olur.

Yan Etkileri Nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi PSORCUTAN BETA’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Yaklaşık 10 kişiden 1 kişide yan etkiler görülebilirse de bunların çoğu uygulama yeri reaksiyonları olup genellikle hafif ve geçicidir.

Aşağıdaki yan etkilerden herhangi birini fark ederseniz, doktorunuza söyleyiniz:

Ciddi yan etkiler:

Yaygın olmayan (100 kişide 1 kişiden azını etkiler)

• Sedef hastalığınızı kötüleştirir. Şayet sedef hastalığınız kötüleşirse derhal doktorunuza başvurunuz.

Seyrek (1,000 kişide 1 kişiden azını etkiler)

• Kabarcıklarla seyreden sedef hastalığı oluşabilir (Genellikle eller ve ayaklarda sarımsı kabarcıklarla görülen kırmızı bir alan). Şayet böyle bir durum gözlemlediğiniz takdirde PSORCUTAN BETA ‘nın kullanımını bırakınız ve derhal doktorunuzu haberdar ediniz.

Bazı ciddi yan etkilerin PSORCUTAN BETA’nın içeriğindeki maddelerden betametazona (güçlü bir steroid) bağlı olduğu bilinmektedir. Ciddi yan etkilerden herhangi biri görüldüğünde derhal doktorunuzu bilgilendiriniz:

• Böbrek üstü bezleriniz iyi çalışmıyor olabilir. Belirtileri yorgunluk, depresyon ve endişedir.

• Katarakt (belirtileri dumanlı ve sisli görme, geceleri görme güçlüğü ve ışığa duyarlılık) veya göz içi basıncında artış (belirtileri gözde ağrı, kızarıklık, görme yetisinde azalma veya dumanlı görme).

• Enfeksiyonlar (enfeksiyonlara karşı mücadele eden bağışıklık sisteminizin baskılanması veya zayıflaması sonucunda)

• Diabetinizin kontrol altında tutulması güçleşebilir (Eğer diabetiniz varsa kandaki şeker seviyelerinizde inişler, çıkışlar olabilir)

Bu yan etkiler daha ziyade uzun süreli kullanım sonrasında, deri kıvrım yerlerinde (kasık, koltuk altı veya göğüslerin altı), kapalı pansuman tekniğiyle kullanma veya geniş deri yüzeylerinde kullanımda görülür.

Çok seyrek (10,000 kişide 1 kişiden azını etkiler)

• Yüzde ya da vücudun eller veya ayaklar gibi diğer bölümlerinde derin şişliklerle seyreden alerjik reaksiyonlar. Ağız/boğazda şişme ve nefes alma güçlüğü oluşabilir. Alerjik bir reaksiyon görüldüğünde PSORCUTAN BETA kullanmaya son veriniz ve derhal doktorunuzu bilgilendiriniz ya da en yakın hastanenin acil servisine başvurunuz.

• PSORCUTAN BETA tedavisi ile kanınızda ya da idrarda kalsiyum düzeyleri artabilir (genelde çok fazla pomat uygulandığında). Kanda kalsiyum artışı kemik ağrısı, kabızlık, iştah azalması, kusma ve bulantı şeklindeki belirtilerle kendisini gösterir. Bunları ciddiye alıp derhal doktorunuzla temas kurunuz. Bununla beraber tedaviye son verildiğinde düzeyler tekrar normale döner.

Aşağıda görülen daha az ciddi yan etkiler betametazona bağlıdır, görüldüğünde derhal doktorunuza başvurunuz.

• Deride incelme

• Yüzeyel damarların görülmesi veya şerit şeklinde çizgiler

• Saç gelişiminde değişiklikler

• Ağız civarında kırmızı döküntüler

• İltihabi veya şişkinlik şeklinde görülen deri döküntüleri

• İçi parlak kahverengi jel şeklinde görünümlü yumrular

• Derinin renginde açılma

Aşağıdaki daha az ciddi yan etkiler PSORCUTAN BETA için de bildirilmiştir.

O yan etkilerden biri uzun süreli devam eder veya sıkıntı verirse doktorunuza veya eczacınıza

bildiriniz.

Yaygın görülen yan etkiler (10 kişide 1 kişiden azını etkiler)

• Kaşıntı

• Döküntü

• Yanma hissi

Yaygın olmayan yan etkiler (100 kişide 1 kişiden azını etkiler)

• Deride ağrı veya tahriş

• Deride şişlik, ağrı ve kızarıklıkla seyreden döküntü

• Ufak kan damarlarının genişlemesi sonucu deride oluşan kızarıklık

• Kıl köklerinde şişme veya iltihaplanma

• Pomatın kullanıldığı bölgedeki deride renk değişikliği

Bildirilen diğer reaksiyonlar ise şunlardır

• Ciltte kuruma

• Deride döküntüye neden olan ışığa karşı hassasiyet de ayrıca bildirilmiştir.

• Ekzema

Doktorunuz söylemediği müddetçe bu ilacı kullanmayı bırakmayınız. Zira giderek azaltılan dozlarla bırakmak gerekebilir.

Bu ilacı kullandığınız esnada eğer yukarıda bildirilen ya da bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.

PSORCUTAN BETA Nasıl Kullanılır?

PSORCUTAN BETA’yı her zaman doktorunuzun anlattığı gibi kullanmalısınız. Eğer emin değilseniz doktorunuza veya eczacınıza tekrar danışınız.

• PSORCUTAN BETA’yı günde bir defa uygulayınız. Akşamları kullanmak daha uygun

olabilir.

• Normal başlangıç tedavi süresi 4 haftadır ancak doktorunuz farklı bir tedavi periyoduna karar

verebilir.

• Bir günde 15 g’dan fazla veya bir haftada 100 g’dan fazla kullanmayınız. Tedavi alanı

vücut yüzeyinin %30’undan fazla olmamalıdır.

PSORCUTAN BETA kazayla normal deriye bulaşmışsa üzülmeyiniz fakat çok fazla yayılmışsa yıkayınız.

• PSORCUTAN BETA’yı kullanmadan önce tüpün kapağını açınız ve emniyet kısmının

açılmadığından emin olunuz. Emniyet kısmı kapağın ters yüzündeki sivri kısmın bastırılması suretiyle açılacaktır.

• PSORCUTAN BETA’yı kullanmadan önce ellerinizi yıkayınız, temiz olan parmağınızın

ucuna sıkınız ve sedef hastalığınızın bulunduğu bölgeye uygulayınız. Uyguladığınız PSORCUTAN BETA’nın büyük bir miktarı deriniz tarafından emilinceye kadar nazikçe yediriniz.

Yüzünüze ve diğer vücut kısımlarına önerilmeyen bulaşmalar olmaması için uygulamadan sonra ellerinizi yıkayınız (ellerinizdeki sedef hastalığını tedavi için kullanmıyorsanız). Böylece pomatın vücudunuzun diğer bölümlerine (özellikle yüz, baş, ağız ve gözlere) kaza ile bulaşması önlenecektir.

Kolayca yağlanacağı için PSORCUTAN BETA’yı uyguladıktan hemen sonra giyinmeyiniz (ör. ipek)

• Değisik yaş grupları:

Çocuklarda Kullanımı

Çocuklarda ve 18 yaşın altındaki yetişkinlerde kullanmayınız.

Özel Kullanım Durumları

Böbrek/Karaciğer yetmezliği: Ağır böbrek yetmezliği ya da ağır karaciğer bozukluğu olan hastalar kesinlikle kullanmamalıdır.

Eğer PSORCUTAN BETA ‘nın etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz varsa doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

PSORCUTAN BETA

Doz Aşımı Durumunda Ne Yapılmalıdır?

PSORCUTAN BETA

Doz Aşımı Durumunda Ne Yapılmalıdır?

Bir günde 15 g’dan fazla veya bir haftada 100 g’dan fazla ya da vücut yüzeyinin %30’undan fazla kısmında kullandıysanız doktorunuzla temasa geçiniz.

Uzun süreli aşırı PSORCUTAN BETA kullanımı; genellikle, kandaki kalsiyum değerlerinde sorun yaratabilir, bu durum tedavinin kesilmesinden sonra normale döner. Doktorunuz bu durumu tespit etmek amacıyla kan testi yapmak isteyebilir.

Uzun süreli aşırı kullanım ayrıca hormon üreten böbrek üstü bezlerinin normal çalışmasını engelleyebilir.

PSORCUTAN BETA Kullanmayı Unuttuğumda Ne Yapmalıyım?

PSORCUTAN BETA Kullanmayı Unuttuğumda Ne Yapmalıyım?

Unutulan dozları dengelemek için çift doz kullanmayınız.

PSORCUTAN BETA Kullananlar İçin Tedavi Sonrası

PSORCUTAN BETA kullanımı doktorunuzun önerdiği şekilde sonlandırılmalıdır. Özellikle uzun süreli kullanım sonrasında dozu giderek azaltarak sonlandırmak gereklidir.

PSORCUTAN BETA’nın kullanımı ile ilgili herhangi bir ek sorunuz olursa doktorunuza veya eczacınıza sorunuz.

PSORCUTAN BETA kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

PSORCUTAN BETA Kimler Tarafından Kullanılmamalıdır?

• kalsipotriol, betametazon ya da pomatın içeriğindeki herhangi bir maddeye alerji veya duyarlılığınız varsa

• bilinen kalsiyum metabolizma bozukluğunuz varsa (Doktorunuza danışınız)

• sedef hastalığının benekli, kızarıklıklarla belirgin, pul pul dökülme gösteren ve kabarcıklarla seyreden diğer tipleri mevcutsa (Doktorunuza danışınız)

• ciddi karaciğer veya böbrek hastalığınız varsa

PSORCUTAN BETA güçlü steroid içerdiğinden deride:

• viral (örn: soğuk yaralar veya su çiçeği) enfeksiyonlar

• bakteriyel enfeksiyonlar

• parazit enfeksiyonları (ör. uyuz)

• tüberküloz veya frengi

• mantar enfeksiyonları (ör.ayakta mantar hastalığı veya deri üzerinde genellikle yuvarlak ya da oval biçimde kaşıntılı mantar hastalığı)

• sivilce (akne)

• yüzde kızarıkla seyreden cilt hastalığı (rosacea)

• ağız civarında kırmızı döküntüler

• deride incelme

• kuruma, sertleşme ve pullanma ile belirgin kalıtsal cilt hastalığı

• yaralı veya ezik deri

• makatta veya cinsel organlarda kaşıntı

olgularının mevcudiyetinde kullanmayınız.

PSORCUTAN BETA Kullananlar Nelere Dikkat Etmelidir?

• diğer kortikosteroid içeren ilaçlarla birlikte kullanımından yan etkilere neden olabileceğinden

kaçınınız

• diyabet hastasıysanız, kan şeker/glukoz düzeyleriniz etkilenebileceğinden

• cildinizde enfeksiyon olduğunda, tedaviyi bırakabileceğinizden

Bu durumlarda ilacı kullanmaya başlamadan önce doktorunuza ya da eczacınıza danışınız.

• yüz, ağız, gözler ve başa olabilecek teması önlemek için kullandıktan sonra ellerinizi

yıkayınız

• vücudunuzun % 30’undan fazlasına uygulamaktan ya da haftada 100 g’dan fazla

kullanmaktan kaçınınız

• steroidin emilimini artıracağından bandaj yaparak ya da sargılayarak kullanmaktan kaçınınız

• steroidin emilimini artıracağından hasarlı derinin geniş yüzeylerine veya derinin kıvrım

yerlerine (kasıklar, koltuk altları, meme altları) uygulamaktan kaçınınız

• steroidlere oldukça hassas olduklarından yüze veya üreme organlarına kullanmaktan kaçınınız

• aşırı güneş banyosu, aşırı solaryum kullanımı ve diğer tip ışın tedavi uygulamalarından

kaçınınız

• steroid kullanımını aniden bırakma durumunda sedef hastalığınızın kötüleşme veya alevlenme

riski olacağından, bu ilacı uzun zamandır kullanıyor ve bırakmayı planlıyorsanız doktorunuzla temasa geçiniz.

Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa siziniçin geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

PSORCUTAN BETA İle Birlikte Yiyecek ve İçecek Tüketimi

Belirtilen ilaç ile birlikte tüketilmesi sakıncalı olan yiyecek ve içecekler nelerdir? Ne yemeli veya ne yememeliyiz?

PSORCUTAN ‘ ı yiyecek ve içecek öncesi veya sonrasında kullanabilirsiniz.

Hamilelik (Gebelik) Döneminde Kullanılır mı?

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Hamile olduğunuzu veya olabileceğinizi doktorunuza bildiriniz zira doktorunuz PSORCUTAN BETA’yı reçete etmeden önce bu durumu dikkate almak isteyecektir.

PSORCUTAN BETA’yı, hamileyseniz ya da hamilelik şüpheniz varsa doktorunuz tarafından gerekli görülmedikçe kullanmamalısınız.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza danışınız.

Emzirme Döneminde Kullanılabilir mi?

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme Döneminde Kullanılabilir mi?

Emzirme Döneminde Kullanılabilir mi?

Araç ve makina kullanımı

PSORCUTAN BETA’ın araç kullanma ve makina kullanımı üzerine bilinen bir etkisi yoktur veya minimum derecede olabilir.

PSORCUTAN BETA Etken Maddesi Nedir?

PSORCUTAN BETA içeriğinde bulunan yardımcı maddelere karşı bir duyarlılığınız yoksa, bu maddelere bağlı olumsuz bir etki beklenmez.

Diğer İlaçlar İle Birlikte Kullanılır mı?

Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

PSORCUTAN BETA prospektüsünü PDF dosyası olarak indirmek için buraya
–Arşiv–
–Arşiv–

Yorum yapın