Pot-k Nedir ve Ne İçin Kullanılır? Ne İlacıdır?

POT-K nedir ve ne için kullanılır?

* * *

POT-K. , beyaz tabletler şeklinde piyasaya sunulmuştur ve potasyum mineral desteği olarak bilinen İlaç grubuna dahildir.

POT-K, aşağıdaki durumlarda kullanılır:

• Kandaki potasyum miktarının azalmasından korunmada ve tedavisinde,

• Böbrek taşı oluşumunu önlemek amacı ile (tekrar eden böbrek taşlarının yeni oluşumunun önlenmesinde).

Yan Etkileri Nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi POT-K’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden biri olursa, POT-K’yı kullanmayı durdurunuz ve derhal doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

Ağız, yüz, dudak veya dilde şişme,

-Nefes darlığı,

Kaşıntı,

Ciltte kızanklık.

Bunlann hepsi çok ciddi yan etkilerdir. Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin POT-K’ya karşı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatınlmanıza gerek olabilir.

Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, doktorunuza söyleyiniz:

Kann bölgesinde şikayetler,

Bulantı,

Kusma,

Diyare.

Bunlar POT-K’nm hafif ve geçici yan etkileridir.

POT-K Nasıl Kullanılır?

Potasyum eksikliği nedeni devam ettiği sürece POT-K efervesan tablet kullanılmalıdır. Doktorunuz POT-K ile tedavinizin ne kadar süreceğini size bildirecektir. Bu durum böbrek taşlarının tekrarlamasından korunma için de geçerlidir. Diğer potasyum eksikliği durumlarında potasyum dengesinin temini için birkaç gün ile birkaç hafta genelde yeterli olmaktadır.

POT-K’yı her zaman doktorunuzun söylediği şekilde kullanınız. Eğer POT-K’yı nasıl kullanmanız gerektiği konusunda emin değilseniz mutlaka doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Potasyum eksikliğinden korunma ve tedavisi için gereken doz potasyum düzeyine bağlıdır. Hekim tarafından başka bir dozlama önerilmemişse, aşağıdaki dozlama geçerlidir:

a. Potasyum yerine koyma tedavisi: Doz potasyum eksikliğinin derecesine bağlıdır. Genel olarak günde 50-100 mmol potasyum yeterlidİr. Günlük doz 100-150 mmol’ü aşmamalıdır.

b. Böbrek taşlarının engellenmesi: Tedaviyi yürüten hekim tarafından doz, günlük sitrat atılımı 320 mg’ın üstünde ve İdrar pH’sı 6.2-6.8 olacak şekilde düzenlenmelidir. Bu değer günde 1-2 POT-K efervesan tabletle sağlanabilir.

Her iki kullanım durumunda da bir kerede verilen doz 40 mmol potasyumu, yani bir adet POT-K efervesan tableti geçmemelidir. ,

Bir adet POT-K efervesan tablet bir bardak suda (100-150 ml) eritilir ve istenirse şeker veya meyva suyu ile tatlandırılarak içilir. Günde 2 veya daha fazla efervesan tabletin alındığı durumlarda, dozlar muntazam aralıklarla (sabah, öğle ve akşam) alınır. Yemek sırasında uygulama dayanıklılığı artınr.

Değişik yaş gruplan:

Çocuklarda Kullanımı

Yaşlılarda Kullanımı

Yaşlılarda Kullanımı

Potasyum sitrat monohidrat/potasyum hidrojen karbonat kombinasyonunun yaşlılarda kullanımının etkililiği ve güvenliliği belirlenmemiştir. Bu nedenle, yaşlılarda kullanılması gerekiyorsa doktor kontrolünde kullanılmalıdır.

Özel Kullanım Durumları

Böbrek yetmezliği:

Böbrek yetmezliği durumunda doktor kontrolünde dikkatli kullanılmalıdır.

Karaciğer yetmezliği:

Belirtilmemiştir.

Eğer POT-K’mn etkisinin çok güçlü veya zayif olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

POT-K

Doz Aşımı Durumunda Ne Yapılmalıdır?

POT Kr ‘dan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

POT-K Kullanmayı Unuttuğumda Ne Yapmalıyım?

İlacı almayı unutursanız, hatırladığınız zaman uygulayınız.

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

POT-K Kullananlar İçin Tedavi Sonrası

Tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler bilinmemektedir.

POT-K kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

POT-K Kimler Tarafından Kullanılmamalıdır?

Eğer:

• İlacın bileşimindeki maddelerden herhangi birine karşı aşın duyarlılığınız (aleıjiniz) var ise.

• Böbrek bozukluğunuz varsa.

• İdrar söktürücü gibi, potasyum tutulmasına sebep olan ilaçlar kullanıyorsanız.

• Yükselmiş potasyum seviyeleriniz varsa (vücuttaki su miktarının azalması, bozulmuş böbrek atılımı, böbreküstü bezi yetmezliği gibi durumlar vücutta potasyum seviyelerinin yükselmesine sebep olur).

• GAMSTROP sendromunda (periyodik olarak, geçici kas güçsüzlüğü ve felçleri ile kendini gösteren kalıtsal bir hastalık).

• Sodyum eksikliği ile birlikte kan hacminin azaldığı durumlarda.

POT-K Kullananlar Nelere Dikkat Etmelidir?

• Böbrek yetmezliği, böbrek üstü bezi yetmezliği durumunda,

• Potasyum atılımını azaltıcı ilaçlarla birlikte tedavide,

• POT-K efervesan tablet, kalıtsal kan bozukluğu (tek hücre anemisi) olan hastalarda özellikle dikkatli kullanılmalıdır.

Bu uyanlar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin İçin geçerliyse lütfen

doktorunuza danışınız.

POT-K İle Birlikte Yiyecek ve İçecek Tüketimi

Belirtilen ilaç ile birlikte tüketilmesi sakıncalı olan yiyecek ve içecekler nelerdir? Ne yemeli veya ne yememeliyiz?

POT-K aç ya da tok karına veya yiyeceklerle birlikte alınabilir.

Hamilelik (Gebelik) Döneminde Kullanılır mı?

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Gerekli olmadıkça hamilelik döneminde kullanılmamalıdır. Doktorunuz hamilelik döneminde kullanımı konusunda sizi bilgilendirecektir.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme Döneminde Kullanılabilir mi?

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme Döneminde Kullanılabilir mi?

Araç ve makina kullanımı

Araç ve makina kullanımı

POT-K Etken Maddesi Nedir?

POT-K efervesan tablet 1.553 g şeker içerir. Eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı intoleransımz olduğu söylenmişse bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz.

Her bir efervesan tablet 2.23 mg (0.097 mmol) sodyum ihtiva eder. Bu durum kontrollü sodyum diyetinde olan hastalar için göz önünde bulundurulmalıdır.

Diğer ilaçlarla birlikte kullanımı

Hücre dışındaki potasyum düzeylerinin yükselmesi kalp glikozitlerinin etkisini azaltır, düşmesi ise bu ilaçlann kalp ritim bozukluğu yapıcı etkisini arttınr,

Aldosteron antagonistleri, potasyum tutan idrar söktürücüler, ADE-inhibitörleri (yüksek tansiyon ilaçlan), non-steroidal anti-enflamatuvarlar ve analjezikler (ağrı kesiciler) böbrekten potasyum atılımını azaltırlar.

Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

POT-K prospektüsü pdf dosyası bulunmamaktadır. [/su_tab][/su_tabs]
–Arşiv–
–Arşiv–

Yorum yapın