Pk Merz Ne İlacıdır? Nedir ve Ne İçin Kullanılır?

Pk Merz damar yolu ile infüzyon şeklinde uygulanan bir ilaçtır ve aşağıdaki hastalıkların tedavisinde kullanılır.

Parkinson hastalığının şiddetli ve yaşamı tehdit eden vakalarında ve belirtilerin akut alevlenmesi sırasında acil ve yoğun bakım tedavisi olarak

Ağızdan alınan tablet tedavisini geçici olarak bırakma durumunda

Uyanıklığı ve duyusal algıyı artırmak amacıyla (değişik kaynaklı koma hastalarında ek tedavi ajanı olarak; travmatik beyin hasarı/ameliyat, anestezi sonrası gecikmiş uyanma durumunda ve benzer durumlarda)

500 ml’lik 2 plastik şişe içeren karton kutularda, kullanma talimatı ile birlikte satışa sunulmaktadır.

PK Merz Yan Etkileri Nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi Pk Merz IV’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Yaygın Yan Etkiler

 • Uyku bozuklukları
 • Motor ve fizyolojik rahatsızlık
 • Prostat bezi büyümesi olan hastalarda idrar retansiyonu
 • Özellikle eğilimi olan yaşlı hastalarda görsel halüsinasyonlarla beraber delüzyonel (paranoid) ekzojen psikozu (algı ve davranış bozuklukları) tetiklenebilir.

Bu istenmeyen etkiler diğer antiparkinson ilaçları (levodopa, bromokriptin gibi) veya memantin ile kombine kullanımda meydana gelmektedir.

 • Amantadinin karakteristik cilt reaksiyonları, bazen alt bacak ve ayak bileğindeki ödem ile beraber livedo retikülaris (değişik renklerdeki cilt)
 • Bulantı
 • Baş dönmesi
 • Ağız kuruluğu
 • Ayakta veya ayağa kalkarken dolaşım regülasyonundaki bozukluklar (ortostatik düzensizlik)
 • Bulanık görme
 • Lökopeni ve trompositopeni gibi hematolojik yan etkiler
 • Ventriküler taşikardi, ventriküler fibrilasyon, torsades de pointes ve QT uzaması gibi düzensiz kalp ritimleri. Bu vakaların pek çoğu doz aşımı, bazı birlikte alınan ilaçlar veya kardiyak aritmi için risk faktörleri içinde yer alır (bakınız bölüm 2. “Pk Merz ‘i kullanmayınız” ve “Diğer ilaçlarla kullanımı”).
 • Geçici görme kaybı
 • Artmış ışık hassasiyeti
 • Artmış kalp atışı ile düzensiz kalp ritmi
 • Epileptik nöbetler, genellikle tavsiye edilen dozdan fazlasını kullanan hastalarda
 • Kas gerilmeleri ve kollardaki his bozuklukları

Yukarıdaki yan etkiler, infüzyon tedavisini takiben çok seyrek rapor edilmiştir. Çok seyrek:

İnfüzyon tedavisi sonrası akut genel alerjik reaksiyonlar (anafilaktik reaksiyon) Bilinmiyor:

Korneal ödem, ilaç bırakıldığında geri dönüşlüdür

Görsel bozukluklar (görüş keskinliği kaybı) veya bulanık görme gibi belirtiler varlığında mümkün olan en kısa sürede göz doktoruna başvurunuz, böylece korneal ödem riskini önleyebilirsiniz (bakınız “Pk Merz kullanımına dair diğer önemli bilgiler”).

Eğer bu kullanma talimatında değinilmeyen herhangi bir yan etki fark ederseniz, lütfen doktorunuza ya da eczacınıza bildiriniz.

Pk Merz IV Nasıl Kullanılır?

Doktorunuz hastalığınıza bağlı olarak ilacınızın dozunu belirleyecek ve size uygulayacaktır.

Parkinson Hastalığı: Parkinson semptomlarının akut alevlenmesi sırasında, özellikle akinetik kriz durumunda 500 ml’lik i.v. çözelti içindeki 200 mg amantadin sülfat günde 1-3 kez i.v. yolla infüze edilmelidir.

Koma sonrası uyanmada zorluk: Değişik nedenlere bağlı koma sonrası uyanmanın iyileştirilmesi amacıyla, 3-5 gün boyunca 200 mg amantadin sülfat, 500 ml’lik infüzyon çözeltisi içinde toplardamar içine uygulanabilir (>3 saat).

Klinik gidişe uygun olarak, amantadin tedavisine devam edebilir. Hasta oral beslenmeye geçmişse amantadin tedavisine günde 200 mg tablet formuyla devam edilebilir.

Koma sonrası amantadin sülfat tedavisinin 4 haftayı aşmaması önerilir.

Pk Merz, hekim tarafından hazırlanır ve yine hekim tarafından hastalığa uygun doz, damar içine uygulanır. Pk Merz yalnızca doktor tarafından uygulanabilir. Optimal doz ve infüzyon süresi hastanın durumuna göre doktor tarafından belirlenir. İnfüzyon hızı dakikada 55 damlayı aşmamalıdır ve bu miktar, 3 saatlik bir infüzyon periyoduna karşılık gelmektedir.

65 yaşın üzerindeki hastalarda doz azaltılmalıdır.

Özel Kullanım Durumları

Amantadinin ana itrah yolu böbrekler olduğu için renal fonksiyon bozukluklarında, Amantadinin plazmada birikimi söz konusu olur. Bu nedenle böbrek fonksiyonları bozuk hastalarda ve 65 yaşın üzerindeki hastalarda doz azaltılmalıdır. Hemodiyaliz kandan amantadinin yeteri kadar uzaklaştırılmasını sağlayamaz.

Kalp yetmezliği olan hastalarda:

Konjestif kalp hastalığı, periferik ödem, ortostatik hipertansiyonu olan hastalarda doz azaltılmalıdır.

Eğer Pk Merz ‘in etkisinin çok güçlü ya da çok zayıf olduğu izlenimine sahipseniz, doktorunuzla ya da eczacınızla konuşunuz.

Doz Aşımı Durumunda Ne Yapılmalıdır?

Amantadinin yüksek dozu ile ortaya çıkan akut zehirlenme bulguları arasında bulantı, kusma, aşırı telaşlanma, titreme, ataksi, bulanıklaşmış görme, uyuşukluk/rehavet, depresyon, konuşma veya dil ile ilgili bozukluk ve konvülsiyonlar görülebilir.

Bu etkiler çok yüksek amantadin dozu ile birlikte diğer antiparkinson ilaçlarının kullanımı sırasında görülmüştür.

Önlemler: Zehirlenmeyi tedavi etmek için bilinen spesifik bir ilaç tedavisi veya antidot yoktur. Amantadin ile intoksikasyon zehirlenme durumunda hastanın kusması sağlanmalı ve gastrik lavaj yapılmalıdır.

Pk Merz ‘in gerekenden fazlası kullanılmışsa, doktorunuz bu konuda gerekli açıklamaları

yapacak ve önlemleri alacaktır.

Pk Merz Kullanmayı Unuttuğumda Ne Yapmalıyım?

Pk Merz doktor tarafından uygulanmaktadır. Tedavinin tekrar edilmesi gereken zamanlarda doktorunuza başvurunuz.

Unutulan dozları dengelemek için çift doz uygulanmaz.

Pk MerzKullananlar İçin Tedavi Sonrası

Parkinson hastalarının amantadin tedavisini aniden kesmemeleri önerilir. Bu durumda küçük bir hasta gurubunda Parkinson krizinin ortaya çıktığı bildirilmiştir. Atropin benzeri etki ortaya çıkarsa amantadin dozu veya kullanılan antikolineıjiklerin dozu azaltılmalıdır.

Amantadinin ani kesilmesine bağlı olarak sporadik vakalarda nöroleptik malign sendrom ortaya çıkabileceği bildirilmiştir. Bu nedenle amantadin tedavisi aniden sonlandırılacaksa ve hasta özellikle nöroleptikler de kullanılıyorsa, hastanın yakın takibi gerekir.

Pk Merz IV kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

Pk Merz Kimler Tarafından Kullanılmamalıdır?

İçeriğindeki maddelerden herhangi birine karşı bilinen aşırı duyarlılığınız varsa

Şiddetli kalp yetmezliğiniz varsa

Kalp kası bozukluğu ve kalp kası iltihabı varsa

II. veya III. derece AV-blok varsa

Kalp atımınız dakikada 55 atımdan daha düşükse (bradikardi)

Uzamış QT aralığı, doğuştan QT sendromu mevcutsa

Ciddi uzamış ventriküler aritmi varsa

Şiddetli böbrek yetmezliğiniz varsa

Kan potasyum ve magnezyum düzeyi düşükse

Pk Merz Kullananlar Nelere Dikkat Etmelidir?

Eğer prostat büyümesi varsa

Eğer göz tansiyonu mevcutsa

Eğer böbrek yetmezliğiniz varsa

Eğer huzursuzluk veya zihin bulanıklığı mevcutsa

Eğer geçmişte eksojen psikoz veya deliryum sendromları mevcutsa

Eğer kalp piliniz varsa

Eğer idrar söktürücüler kullanıyorsanız veya vücutta sıvı kaybı oluşturacak rahatsızlıklarınız (sık sık kusma veya ishal) varsa

Eğer sodyum diyetindeyseniz

Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

Pk Merz  İle Birlikte Yiyecek ve İçecek Tüketimi

Belirtilen ilaç ile birlikte tüketilmesi sakıncalı olan yiyecek ve içecekler nelerdir? Ne yemeli veya ne yememeliyiz?

Pk Merz damar içine uygulanır. Yemeklerle ve içeceklerle bir ilgisi bulunmamaktadır. Ancak amantadin alkol toleransını düşürdüğünden alkol ile birlikte kullanımından kaçınılmalıdır.

Hamilelik (Gebelik) Döneminde Pk Merz Kullanılır mı?

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Deneysel çalışmalarda amantadin embriyotoksik ve teratojenik olarak bulunmuştur. Ancak insanlarda gebelikte kullanımına ilişkin yapılmış kontrollü çalışmalar bulunmamaktadır. Bu dönemde bütün ilaçlarda olduğu gibi, amantadinin de kullanımından sakınılmalıdır. Bu dönemde ilaç kullanımı yalnızca fayda/zarar ilişkisinin çok dikkatlice değerlendirildiği hekim kararı iledir.

Tedaviniz .sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme Döneminde Pk Merz Kullanılabilir mi?

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Araç ve makina kullanımı

Toplardamar içine uygulanan Pk Merz ile tedavi edilen hasta, genellikle yoğun bakım hastasıdır. Bu nedenle hastaların araç ve makine kullanması söz konusu değildir. Ancak, oral amantadin tedavisi altındaki Parkinson hastaları genellikle farklı ajanları birlikte kullandıkları için, kullanılan ilaçlardan hangisinin bu tür bir etkiye neden olduğunu ayırt etmek zordur. Ancak, oral amantadin tedavisinin özellikle başlangıç dönemlerinde hem hastalığın kendi bulguları, hem ilacın etkileri nedeniyle araç ve makine kullanma yeteneklerinde azalma söz konusu olabilir. Bu etki, alkol kullanılması durumunda daha fazla artar.

Pk Merz IV Etken Maddesi Nedir?

Pk Merz’in içeriğinde sodyum bulunmaktadır. Sodyum kısıtlaması yapılan hastalarda dikkatli olunmalıdır.

Diğer İlaçlar İle Birlikte Pk Merz Kullanılır mı?

EKG’de QT mesafesinin uzamasına neden olduğu bilinen aşağıdaki ilaçlarla beraber amantadin kullanılmamalıdır:

Bazı kalp ritm bozukluklarına karşı kullanılan Sınıf I (kinidin, disopiramid, prokainamid) ve Sınıf III (amidaron, sotalol) türü ilaçlar

Bazı antipsikotikler (tioridazin, klorpromazin, haloperidol, pimozid)

Bazı trisiklik ve tetrasiklik türü antidepresanlar (amitriptilin)

Bazı alerjik hastalıklara karşı etkili ilaçlar (astemizol, terfenadin)

Bazı makrolid antibiyotikler (eritromisin, klaritromisin)

Bazı florokinon türü antibiyotikler (sparfloxacin)

Azol gurubu mantar ilaçları ve diğer ilaçlar (budipin, halofantrin, co-trimoksazol, pentamidin, sisaprid ve bepridil)

Merkezi sinir sistemini uyarıcı olduğu bilinen ilaçlarla beraber kullanılırken özel dikkat gerekir.

Tioridazin ile beraber yaşlı hastalarda amantadin kullanımı sırasında parkinsona ait tremorun kötüleştiği rapor edilmiştir. Ancak diğer fenotiyazinlerin benzer bir etki oluşturduğu saptanmamıştır. Trimetoprim-sulfometaksazol ile beraber amantadin kullanıldığında, amantadinin idrar klirensi azalabilir ve plazma konsantrasyonu artabilir. Benzer şekilde kinin ve kinidin’in de amantadinin idrarla atılımının azaldığı rapor edilmiştir.

Benzodiyazepinler, trisiklik timoleptikler ve nöroleptikler yalnızca kan basıncı kontrolü altında kullanılmalı, kullanılırken dikkat gösterilmelidir.

Diğer anti-parkinson ilaçlarla beraber amantadinin kombinasyonu muhtemeldir. Kombinasyon durumunda dozların ayarlanması gerekir.

Antikolinerjikler: Antikolinerjikler, amantadinin etkisini ve yan etkisini artırabilir. Amantadin ile beraber kullanıldığında antikolinerjiklerin (triheksifenidil, benztropin, skopolamin, biperiden, orfenadrin) konfüzyon ve halüsinasyon gibi yan etkileri artabilir.

Dolaylı yoldan SSS’ne etkili aktif sempatomimetikler: Amantadinin merkezi etkilerini potansiyelize ederler.

Alkol: Amantadin, alkole karşı toleransı azaltabilir.

Levodopa: Tedavi edici etkiyi karşılıklı olarak artırırlar. Bu nedenle beraber tedavisi önerilir.

Memantin: Memantin, amantadinin etkisini ve yan etkisini potansiyelize edebilir.

Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

Yorum yapın