Pirok Şurup Nasıl ve Ne İçin Kullanılır?

Pirok süspansiyon her 5 mL ölçekte 50 mg pirvinyum bazına eşdeğer 75 mg pirvinyum pamoat içerir.

Pirok süspansiyon kıl kurdu (oksiyüriazis) tedavisinde kullanılır.

Pirok süspansiyon, 25 mL ve 50 mL’lik şişelerde, 2,5-5-7,5 ve 10 mL işaretli ölçek ile birlikte kullanıma sunulmaktadır.

Pirok Şurup Yan Etkileri Nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi Pirok’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Yan etkiler aşağıdaki kategorilerde gösterildiği şekilde tanımlanmıştır:

Çok Seyrek Yan Etkiler

  • Işığa karşı hassasiyet (fotosensitizasyon)
  • Alerjik belirtiler
  • Ateş, döküntü
  • Ciddi deri reaksiyonlan (Stevens-Johnson Sendromu)

Bunların hepsi ciddi ancak oldukça seyrek yan etkilerdir. Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise sizin ilaca aşırı duyarlığınız var demektir. Acil tıbbi müdahaleye gerek olabilir.

Sıklığı Bilinmeyen Yan Etkiler

  • Bulantı
  • Kusma (parlak kırmızı kusmuk şeklinde)
  • Karın ağrısı
  • Karında kramp
  • İshal (diyare)

Pirok Nasıl Kullanılır?

Gerek çocuklarda gerekse erişkinlerde önerilen doz 5 mg/kg’dır (Her 10 kg için 5 mL). Erişkinlerde 35 mL’den (10 mL ölçek ile 3,5 ölçek) fazlasına ihtiyaç yoktur.

Pirok 1 defada sabah kahvaltısından sonra verilebilir, bu sırada herhangi bir perhiz gerekmediği gibi müshil kullanılması da gerekmez. Kıl kurdu hastalığında tekrarlamaya sık rastlanıldığından, ilk ilaç uygulamasından sonra 2-3 hafta arayla 1 veya 2 kez aynı dozun tekrarlanması tavsiye edilir.

Kıl kurdu hastalığı (oksiyüriazis) gerek direkt gerekse başka bir şahıs aracılığı ile kolaylıkla bulaşan bir hastalık olup, bulaşma genel ve ailesel karakter kazanır. Dolayısıyla, aynı tedavinin tüm aile fertlerine birden uygulanması tedavinin başarısını yükseltir, tekrarlamaları önler. Bu arada ellerin temizliği, tırnakların kesilmesi, iç çamaşır ve yatak çarşaflarının kaynatılması gibi hijyen önlemleri de ihmal edilmemelidir.

Ağızdan uygulanır.

Kullanmadan önce şişeyi iyice çalkalanmalıdır.

Özel bir kullanımı yoktur, erişkinler için önerilen dozlarda kullanılmalıdır.

Böbrek yetmezliği/Karaciğer yetmezliği: Karaciğer fonksiyon bozukluğu olanlarda dikkatli kullanılmalıdır.

Eğer Pirok ’un etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Doz Aşımı Durumunda Ne Yapılmalıdır?

Doz aşımı halinde midenin yıkanmasına ilave olarak destek tedavisi yapılmalıdır.

Pirok’dan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

Pirok Kullanmayı Unuttuğumda Ne Yapmalıyım?

Eğer doktorunuz birden fazla doz kullanmanızı önerdiyse ve bir dozu kullanmadıysanız, yeni bir doz programı oluşturması için derhal doktorunuz veya eczacınızla irtibata geçin.

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

Pirok kullanmayı sonlandırırsanız

Pirok tedavisini bırakmayı düşünüyorsanız, önce doktorunuza danışınız.

Pirok Kimler Tarafından Kullanılmamalıdır?

Pirok içerdiği etkin maddeye veya yardımcı maddelere karşı aşırı duyarlılığı olanlarda kullanılmamalıdır.

Bağırsak tıkanıklığı, ani gelişen karın rahatsızlıkları (akut abdominal hastalık) gibi mide barsak sisteminden emilimi artırabilecek durumlarda da kullanılmamalıdır.

Pirok Kullananlar Nelere Dikkat Etmelidir?

Pirok kaza ile dökülürse ya da alındıktan sonra kusulursa çamaşırları ya da yatak çarşaflarını kırmızıya boyayabilir. Hastanın dışkısı da ilaç kullanımı sırasında parlak kırmızı renk alır.

Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

Hamilelik (Gebelik) Döneminde Pirok Şurup Kullanılır mı?

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

İlacm gebelikte kullanılması ancak anneye olası yararının, anne ve fetüse olası risklerinden ağır bastığı durumlarda mümkündür. Gebelik süresince hekim tarafından kesin gerekli görülmedikçe kullanılmamalıdır.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme Döneminde Pirok Şurup Kullanılabilir mi?

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Süte geçen miktarı bilinmemekle beraber, mide barsak sisteminden emilen miktarı çok düşük olduğundan süte yüksek miktarda geçişi beklenmemektedir. Ancak yine de emziren kadınlara uygulanıp uygulanmaması kararı doktorun yarar risk değerlendirmesine bağlıdır.

Pirok Etken Maddesi Nedir?

Pirok’un içeriğindeki sukrozdan dolayı, eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı intoleransınız (dayanıksızlığınız) olduğu söylenmişse bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz.

Her bir dozunda (5 mL) 400 mg’a kadar 8 mL biraya eşdeğer, 3,33 mL şaraba eşdeğer etanol (alkol) vardır. Alkol bağımlılığı gibi bir sorununuz var ise ya da bunun için önceden tedavi gördüyseniz, hamile iseniz veya emzirme dönemindeyseniz, karaciğer hastalığınız ya da sara (epilepsi) gibi bir hastalığınız var ise bu ilacı kullanmadan önce mutlaka doktorunuza danışınız. Çocuk hastalarda da uygulamadan önce mutlaka doktorunuza danışınız.

Pirok’un içeriğinde ayrıca, metil parahidroksibenzoat ve propil parahidroksibenzoat bulunmaktadır. Bu maddeler alerjik reaksiyonlara (muhtemelen gecikmiş) sebebiyet verebilir.

Pirok’un her dozu 1 mmol (23 mg)’dan daha az sodyum ihtiva eder; bu dozda sodyuma bağlı herhangi bir yan etki beklenmemektedir.

Diğer İlaçlar İle Birlikte Pirok Şurup Kullanılır mı?

Diğer ilaçlarla bilinen bir etkileşimine rastlanmamıştır.

Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

Related Posts

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.