Pinral Yan Etkileri ve Prospektüsü Prospektüsü ve Yan Etkileri

PINRAL nedir ve ne için kullanılır?

• PINRAL 50 mg çiğnenebilir/çözünebilir tabletdeki etkin madde lamotrijindir. Lamotrijin, sara nöbetini önleyici ilaçlar olarak adlandırılan bir ilaç grubunda yer alır.

• PINRAL, 30 çiğnenebilir/çözünebilir tablet içeren blister ambalajlarda takdim edilir.

• Sara hastalığı

PINRAL’i, yetişkinler ve çocuklardaki sara hastalığının tedavisinde kullanınız. PINRAL, 12 yaş üzerindeki yetişkinlerde görülebilen sara hastalığının tedavisinde diğer ilaçlara ek olarak veya tek başına kullanılır.

PINRAL, 2-12 yaş arasındaki çocuklarda görülebilen sara hastalığının tedavisinde diğer sara nöbetini önleyici ilaçlarla birlikte kullanılabilir.

Iki kutuplu duygu durum bozukluğu (Bipolar bozukluk)

PINRAL’i, iki kutuplu duygu durum bozukluğu (bipolar bozukluk) olan 18 yaş ve üzerindeki yetişkinlerde görülebilen duygu durum ataklarının önlenmesinde kullanınız.

Yan Etkileri Nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi PINRAL’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden biri olursa, PİNRAL’i kullanmayı durdurunuz ve derhal doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

• Deri döküntüsü

• Yüz çevresinde şişme

• Ateş, bezlerde şişme veya uyuşukluk

• Yorgunluk, beklenmeyen çürüme veya kanama

Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir. Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin PINRAL’e karşı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, hemen doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

• Karaciğer fonksiyon bozukluğuna bağlı olarak deride sararma, kaşıntı veya karın ağrısı

• Çift görme, bulanık görme, göz kızarıklığı

• Eklem ağrısı, sırt ağrısı

• Halüsinasyon (olmayan şeyleri görme, duyma veya hissetme)

• Saldırganlık

• Parkinson hastalığınız varsa, kollar veya bacaklarda sallanma gibi semptomlarda kötüleşme

• Kontrol edemediğiniz alışılmamış hareketler (kolların ve bacakların sallanması gibi)

• Nöbet sıklığında artış

• Baş ağrısı, baş dönmesi

• Uyarıya karşı aşırı duyarlık gösterme

• Uyuma zorluğu

• Titreme

• Koordinasyon kaybı

• Bulantı, kusma

• Ishal

• Aşırı huzursuzluk

• Uyuklama

• Zihin karışıklığı

• Tik ve dengesizlik gibi hareket bozuklukları

Bunların hepsi ciddi yan etkilerdir. Acil tıbbi müdahale gerekebilir.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, doktorunuza söyleyiniz:

• Alışılmamış göz hareketi

• Ağızda yaralar

• Vücutta daha kolay morarma görülmesi

• Solgun görünme

Bunlar PINRAL’in hafif yan etkileridir.

PINRAL Nasıl Kullanılır?

Sara hastalığı

12 yaş üzerindeki yetişkinler: Sara hastalığının kontrolünde kullanılan doz günde bir defa veya iki doza bölünmüş olarak alınan 100 mg ve 400 mg arasındadır. PINRAL’i ilk almaya başladığınızda, doktorunuz bu dozdan çok daha düşük bir doz verecektir ve daha sonra birkaç hafta boyunca dozu yavaş yavaş artıracaktır.

Iki kutuplu duygu durum bozukluğu (Bipolar bozukluk)

18 yaş ve üzerindeki yetişkinler: Iki kutuplu duygu durum bozukluğunda (Bipolar bozukluk) kullanılan doz günde bir defa veya iki doza bölünmüş olarak alınan 100 mg ve 400 mg arasındadır. PINRAL’i ilk almaya başladığınızda, doktorunuz bu dozdan çok daha düşük bir doz verecektir ve daha sonra birkaç hafta boyunca dozu yavaş yavaş artıracaktır.

• PINRAL’i doktorunuzun size söylediği şekilde alınız.

• Doktorunuzun size vereceği doz diğer ilaçları alıp almadığınıza bağlıdır. Bu durum özellikle valproat içeren herhangi bir ilacı alıyorsanız önemlidir.

• Doktorunuz veya eczacınız kaç tablet alacağınızı ve tabletleri ne zaman alacağınızı size söyleyecektir.

• PINRAL tedavisi sırasında deri döküntüsü gelişirse, hemen doktorunuzla temasa geçiniz.

PINRAL çiğnenebilir/çözünebilir tableti çiğneyebilirsiniz, az miktar su içinde (en az tableti kaplayacak kadar) çözündürebilirsiniz veya az miktar su ile bütün olarak yutabilirsiniz.

Çocuklarda Kullanımı

Sara hastalığı

2-12 yaş arasındaki çocuklar: Çocuğunuza verilecek doz, doktorunuz tarafından çocuğunuzun vücut ağırlığına (kg) karşı hesaplanır. Sara hastalığının kontrolünde kullanılan doz günde bir defa veya iki doza bölünmüş olarak alınan 1 mg/kg ve 15 mg/kg arasındadır. Çocuğunuz PINRAL’i ilk almaya başladığında, doktorunuz bu dozdan çok daha düşük bir doz verecektir ve daha sonra birkaç hafta boyunca dozu yavaş yavaş artıracaktır.

2yaşın altındaki çocuklar:

Yaşlılarda Kullanımı

Iki kutuplu duygu durum bozukluğu (Bipolar bozukluk)

Çocuklar (18 yaş altı): 18 yaşın altındaki çocuklarda görülebilen iki kutuplu duygu durum bozukluğunda (Bipolar bozukluk) bir dozaj önerisi yapılamamaktadır.

Yaşlılarda Kullanımı

65 yaşın üzerindeki yaşlı hastalarda önerilenden farklı bir doz ayarlaması gerekmemektedir.

Özel Kullanım Durumları

Hormonal kontraseptif (doğum kontrol hapı) alan kadınlar:

Hormonal kontraseptif (doğum kontrol hapı) alıyorsanız, doktorunuz PINRAL’in daha yüksek bir idame dozunu verebilir.

Böbrek yetmezliği:

Böbrek yetmezliğiniz varsa, PINRAL’i dikkatli kullanınız. Karaciğer yetmezliği:

Sizin veya çocuğunuzun karaciğer hastalığı varsa, doktorunuz karaciğer hastalığının şiddetine bağlı olarak önerilen dozdan daha azını verebilir.

Eğer PINRAL ‘in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

PINRAL

Doz Aşımı Durumunda Ne Yapılmalıdır?

PINRAL ‘den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

PINRAL Kullanmayı Unuttuğumda Ne Yapmalıyım?

Bir dozu almayı unutursanız, hatırladığınız anda unuttuğunuz dozu alınız. Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

PINRAL Kullananlar İçin Tedavi Sonrası

PINRAL’i aniden kesmeyiniz. Eğer PINRAL’i aniden keserseniz, sara nöbetleri tekrar oluşabilir veya daha kötü olabilir.

PINRAL kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

PINRAL Kimler Tarafından Kullanılmamalıdır?

• Eğer lamotrijine veya PINRAL’de bulunan diğer yardımcı maddelerden herhangi birine karşı alerjikseniz, PİNRAL’i almayınız.

PINRAL Kullananlar Nelere Dikkat Etmelidir?

• PINRAL veya diğer sara nöbetini önleyici ilaçlar ile tedavi sırasında deri döküntüsü görülürse,

• Hormonal kontraseptif (doğum kontrol hapı) veya hormon yenileme tedavisi alıyorsanız,

• Böbrek veya karaciğer hastalığınız varsa,

• Diğer ilaçları kullanıyorsanız,

• İntihar düşüncesi ve davranışı ortaya çıkarsa, PİNRAL’i almadan önce doktorunuza söyleyiniz.

Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

PINRAL İle Birlikte Yiyecek ve İçecek Tüketimi

Belirtilen ilaç ile birlikte tüketilmesi sakıncalı olan yiyecek ve içecekler nelerdir? Ne yemeli veya ne yememeliyiz?

PINRAL İle Birlikte Yiyecek ve İçecek Tüketimi

Belirtilen ilaç ile birlikte tüketilmesi sakıncalı olan yiyecek ve içecekler nelerdir? Ne yemeli veya ne yememeliyiz?

Hamilelik (Gebelik) Döneminde Kullanılır mı?

ilacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Hamilelik (Gebelik) Döneminde Kullanılır mı?

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme Döneminde Kullanılabilir mi?

ilacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme Döneminde Kullanılabilir mi?

Araç ve makina kullanımı

PINRAL ile tedavinin ilk birkaç haftasında baş dönmesi ve yorgunluk hissedebilirsiniz. Bu dönemde bulanık veya çift görme gibi hafif görme problemleri oluşabilir ve reaksiyonlarınız yavaşlayabilir. Bu nedenle, PINRAL’i aldıktan sonra araç ve makine kullanmamalısınız.

PINRAL Etken Maddesi Nedir?

PINRAL her dozunda 23 mg’dan daha az sodyum ihtiva eder. Dozu nedeni ile herhangi bir özel durum bulunmamaktadır.

Diğer İlaçlar İle Birlikte Kullanılır mı?

• Valproat, karbamazepin, fenitoin, fenobarbital, primidon, rifampisin, lityum, bupropiyon, olanzapin, okskarbazepin içeren ilaçlar veya doğum kontrol hapı alıyorsanız, PINRAL’i almadan önce doktorunuza veya eczacınıza söyleyiniz.

Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

PINRAL prospektüsünü PDF dosyası olarak indirmek için buraya
–Arşiv–
–Arşiv–

Yorum yapın