Pers-mant Ne İlacıdır? Ne İlacıdır?

PERS-MANT nedir ve ne için kullanılır?

PERS-MANT, haricen kullanıma yönelik antifungal (mantar hastalıklarına karşı etkili) ilaçlar grubuna dahil bir jeldir. Etkin madde olarak, 1 gramında 20 mg mikonazol ve 190 mg alüminyum hidroksiklorit içermektedir.

Mikonazol, bakteri ve mantarlara karşı etkili olan bir maddedir.

Alüminyum hidroksiklorit, terlemeyi önleyici, bakterilere ve mantarlara karşı etkili bir bileşiktir.

PERS-MANT, özgün kokulu, renksiz, bağdaşık (homojen) özelliklerde olup, 30g jel içeren plastik şişelerde bulunmaktadır.

PERS-MANT, nemli, sıcak ve hijyenik açıdan zayıf bölgelerde üreyen farklı mantarların neden olduğu saç kıran (Tinea capitis), ayak mantarları (Tinea pedis), gövde, kol, bacak ve kasıklarda görülen mantarların (Tinea corporis) tedavisinde kullanılır. PERS-MANT aynca, daha çok gövde, yüz, saçlı deri ve kıvnmlı bölgelerde görülen maya mantarlannın sebep olduğu mantar hastalıklannın (Pitriyazis versicolor, seboreik dermatit) tedavisinde de kullanılır.

Her türlü aşın terleme (hiperhidrozis), özellikle koltuk altı, ayak ve ellerde görülen aşırı terleme nedeniyle oluşan ve uygun ortamda kısmen mikroorganizmalann faaliyeti sonucu ortaya çıkan koku yayılmasına karşı kullanılır. Deri kıvnmlannda sık görülen ve aşın terlemeler sonucu ortaya çıkan ikincil enfeksiyonlarda (iltihap oluşturan mikrobik hastalık), vücudun kıvnmlı yerlerinde oluşan yüzeysel iltihaplarda (intertrigo) ve yürüyüş esnasında oluşabilecek ayaktaki sıvı dolu kabarcıklann önlenmesinde PERS-MANT etkin kullanılabilir.

Yan Etkileri Nelerdir?

Tüm ilaçlarlarda olduğu gibi, PERS-MANT’ m içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden biri olursa, PERS-MANT* ı almayı durdurunuz ve derhal doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

• Anaflaktik reaksiyonlar, aşırı hassasiyet, anjiyonörotik ödem gibi ciddi alerjik reaksiyonlar (döküntü, kurdeşen, kaşıntı, nefes almada zorluk, ağız, yüz, dudaklar veya dilde şişme).

Bunlann hepsi ciddi yan etkilerdir.

Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin PERS-MANT’a karşı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahale veya hastaneye yatınlmamza gerek olabilir.

Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, hemen doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

• Kurdeşen, temas dermatiti, döküntü, kaşıntı, kızanklık veya deride yanma hissi Bu ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, doktorunuza söyleyiniz:

• Deride aşın kuruluk,

• Uygulama yerinde tahriş de dahil olmak üzere uygulama bölgesi reaksiyonlan

• Tedavi edilen alanlarda geçici yanma, kaşıntı, iğne batması hissi, kanncalanma Bunlar PERS-MANTTn seyrek görülen hafif yan etkileridir.

PERS-MANT Nasıl Kullanılır?

PERS-MANT, doktorunuzca başka türlü önerilmediği takdirde sabah ve akşam olmak üzere günde 2 kez uygulanmalıdır. Tedavi süresi 4-6 haftadır.

Tüm belirtilerin kaybolmasını izleyen 10 gün boyunca tedaviye devam edilmelidir.

Uygulama öncesinde, hastalıklı bölge yıkanmalı ve kurulanmalıdır. Bulaşma riskini önlemek için havlu vb, eşyalannızı başkalarıyla paylaşmayınız.

PERS-MANT, deri üzerine ince bir tabaka halinde sürülerek uygulanır.

PERS-MANT, tüylerde ve saçlarda yapışma yapmayacak şekilde formüle edilmiştir. Bu nedenle saçlı ve tüylü bölgelere de rahatlıkla uygulanabilir.

Uygulama sonrasında, enfeksiyonun vücudun diğer bölgelerine bulaşmasını önlemek için eller yıkanmalıdır. Benzer olarak, çorap vb. hastalıklı bölge ile temas halinde bulunan eşyalar da sık sık değiştirilmeli ve yıkanmalıdır.

Çocuklarda Kullanımı

Çocuklarda PERS-MANTTn etkisi ve güvenirliği bilinmemektedir.

Yaşlılarda Kullanımı

Yaşlılarda PERS-MANTTn etkisi ve güvenirliği bilinmemektedir.

Özel Kullanım Durumları

Böbrek/Karaciğer yetmezliği:

Böbrek/karaciğer yetmezliği olan hastalarda PERS-MANTTn kullanımı araştırılmamıştır.

Eğer PERS-MANT’ ın etkisinin çok güçlü ya da çok zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuzla ya da eczacınızla konuşunuz.

PERS-MANT

Doz Aşımı Durumunda Ne Yapılmalıdır?

PERS-MANT önerilen dozdan fazla kullanıldığı durumda deride tahriş yapabilir. Tedavi sonlandırıldığında bu yan etki ortadan kalkar.

PERS-MANT yanlışlıkla yüksek miktarda yutulduğunda, gerekli görülürse uygun bir mide boşaltma yöntemi uygulanır.

PERS-MANT’ tan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

PERS-MANT Kullanmayı Unuttuğumda Ne Yapmalıyım?

Unutulan dozları dengelemek için çift doz uygulamayınız.

PERS-MANT ile tedavi sonlandırıldığmdaki oluşabilecek etkiler:

Böyle bir etki beklenmemektedir.

PERS-MANT kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

PERS-MANT Kimler Tarafından Kullanılmamalıdır?

• Mikonazole, alüminyum hidroksiklorite veya PERS-MANTTn herhangi bir bileşenine alerjiniz veya aşın duyarlılığınız var ise, PERS-MANT’ı kullanmayınız.

PERS-MANT Kullananlar Nelere Dikkat Etmelidir?

• Cildinizde tahriş, aşın kuruluk veya aşın hassasiyet olursa durumu hekiminize bildiriniz.

• Enfekte olmuş cilde ve açık yaralann üzerine PERS-MANT uygulamasından kaçınılmalıdır.

• PERS-MANT kumaşlar ile temas ettirilmemelidir.

• Gözlerle temas ettirmeyiniz.

• Varfarin gibi ağızdan alınan kan pıhtılaşmasını önleyici ilaçlarla (antikoagülan) birlikte kullanımında dikkatli olunmalı ve pıhtılaşmayı engelleyen ilacın etkisi izlenmelidir.

Bu uyanlar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

PERS-MANT İle Birlikte Yiyecek ve İçecek Tüketimi

Belirtilen ilaç ile birlikte tüketilmesi sakıncalı olan yiyecek ve içecekler nelerdir? Ne yemeli veya ne yememeliyiz?

PERS-MANT İle Birlikte Yiyecek ve İçecek Tüketimi

Belirtilen ilaç ile birlikte tüketilmesi sakıncalı olan yiyecek ve içecekler nelerdir? Ne yemeli veya ne yememeliyiz?

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Mikonazolün hayvanlarda yapılan çalışmalannda, teratojenik (doğum kusurlanna neden olan) etkisinin olmadığı ancak ağızdan alınan yüksek dozlarında fötotoksik (ceninde zehirlenmeye neden olan) olduğu belirlenmiştir. Deri yüzeyinden uygulama ile çok az miktarda mikonazol kana geçmesine rağmen, yine de gebelik boyunca dikkatli olmak gerekir.

Alüminyum hidroksiklorit deriden emilmemektedir, ancak yine de gebelikte kullanımının risk ve yararları tartışılmalıdır.

PERS-MANT kullanımının hastaya sağlayacağı yarar-zarar dengesi göz önünde bulundurularak, zorunlu haller dışında kullanılmamalıdır.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme Döneminde Kullanılabilir mi?

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Mikonazolün ve alüminyum hidroksikloritin insan sütüyle atılıp atılmadığı bilinmemektedir.

Memedeki çocuk açısından bir risk olduğu göz ardı edilemez.

Emzirme Döneminde Kullanılabilir mi?

PERS-MANT, süt veren annelerde ancak doktor kontrolünde kullanılmalıdır.

Araç ve makina kullanımı

Deri üzerine bölgesel olarak uygulanan PERS-MANT ile ilgili olarak bu konuda yapılmış bir çalışma mevcut değildir.

PERS-MANT Etken Maddesi Nedir?

PERS-MANT’ ın içeriğinde bulunan;

• Propilen glikol adlı madde nedeniyle deride tahrişe neden olabilir.

• Etanol için kullanım yolu nedeni ile herhangi bir uyarı gerekmemektedir.

Diğer İlaçlar İle Birlikte Kullanılır mı?

Deriye bölgesel olarak uygulanan mikonazol, deriden çok az miktarda emildiği için bu yolla bir etki göstererek diğer ilaçlarla etkileşmesi beklenmemektedir. Bununla birlikte; PERS-MANT’ın, ağızdan alman kan pıhtılaşmasını engelleyici ilaçlarla birlikte kullanımında dikkatli olunmalı ve kan pıhtılaşmasını engelleyici etki İzlenmelidir.

Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

PERS-MANT prospektüsünü PDF dosyası olarak indirmek için buraya
–Arşiv–
–Arşiv–

Yorum yapın