Paxera Kullananlar ve Hakkındaki Tüm Sorular

Paxera, etkin maddesi paroksetindir ve S SRİ (Selektif Serotonin Geri Alım İnhibitörleri) adı verilen bir ilaç grubuna dahildir.

Paxera, blister ambalajlarda sunulmaktadır ve her kutuda 28 ve 56 tablet bulunur. Paxera, aşağıdakilerden herhangi birinden şikayeti olan YETİŞKİNLERE reçete edilebilir:

Depresyon

Obsesif (saplantılı) ve kompülsif (kontrol edilemeyen) davranışlar

Kişinin toplum önüne çıkması gereken durumlarda yaşadığı aşın endişe ve gerginlik

Travmatik olaylan, örneğin trafik kazası, fiziksel saldın, sel veya deprem gibi doğal felaketleri takip eden aşın endişe

Açık alan korkusundan (agorafobi) kaynaklananlar dahil çeşitli korkulardan kaynaklanan panik ataklar

Genel endişe ve gerginlik hali

Yukarıdaki durumlar beyinde serotonin adı verilen kimyasal maddenin seviyesinde azalma olduğunda ortaya çıkabilir. Paxera, tedavinin ilk birkaç haftasında beyindeki serotonin seviyesini arttırarak etki eder.

Paxera Yan Etkileri Nelerdir?

Dikkat edilmesi gereken koşullar

Serotonin Sendromu ve Nöroleptik Malign Sendrom

Beyinde serotonin aktivitesini artırabilen ilaçlar Serotonin Sendromu denilen bir duruma sebep olabilir. Bu Paxera’nm çok seyrek gözlenen bir yan etkisidir. Paxera’nm beyinde serotonin aktivitesini artıran diğer ilaçlarla birlikte kullanımı, bu ciddi yan etki riskini artırabilir. Nöroleptik Malign Sendrom denilen diğer durum, zihinsel problemlerin tedavisinde kullanılan ilaçlann çok seyrek görülen bir yan etkisidir.

Serotonin Sendromu ve Nöroleptik Malign Sendromun semptomlan benzerdir. Genellikle aşağıdaki semptomlardan birkaçı gözlenebilir :

Bu semptomlar gözlenirse derhal doktorunuzla temasa geçiniz.

Akatizi

Bazı zihinsel problemlerin tedavisinde kullanılan ilaçlar içten gelen bir huzursuzluk duygusu ve hareketsiz duramamaya neden olabilir. Bu Paxera,mn nadir gözlenen bir yan etkisidir ve genellikle tedavinin ilk birkaç haftasında gözlenir.

Bu semptomlar gözlenirse en kısa zamanda doktorunuza bildiriniz.

Paxera Cinselliği Etkiler mi?

Cinsel dürtü veya seksüel fonksiyonda değişiklik gösterebilir.

Yaygın Yan Etkiler

 • Hasta hissetme (bulantı)
 • Konsantrasyon bozukluğu
 • İştah azalması
 • Tedirgin
 • Sersemlik
 • Huzursuzluk
 • Titreme
 • Baş ağrısı
 • Bulanık görme
 • Esneme
 • Ağız kuruluğu
 • Kabızlık
 • İshal
 • Hasta hissetme ( kusma)
 • Terleme
 • Zayıflama
 • Anormal rüyalar (kabuslar dahil)
 • Kan testlerinde gözlenen yaygın yan etkiler
 • Kolesterolde artış

Paxera Kilo Aldırır mı?

Paxera kullanırken yaygın olarak kilo alma yan etkisini gösterebilir.

Paxera Uyku Yapar mı?

Yoğun rüyaları kapsayan uyku bozuklukları, Uyuyamama veya uykulu hissetme gibi yan etkileri Paxera kullanırken göstrebilir.

Yaygın Olmayan Yan Etkiler

 • Vücudunuzda kolayca çürük oluşması veya deride ve ağız gibi nemli alanlarda alışılmadık kanamalar
 • Zihin bulanıklığı
 • Halüsinasyonlar (Gerçek olmayan görüntüler, hayaller görme ya da gerçek olmayan sesler duyma)
 • Yüz dahil bütün vücutta kontrol edilemeyen kas hareketleri, titreme
 • Göz bebeğinin büyümesi
 • Kalp atışınızın (nabız) hızlanması
 • Düşük kan basıncı (uzanma veya oturma pozisyonundan kalkınca sersemlik, baş dönmesi veya baygınlık)
 • Deride döküntülü kızarıklık
 • İdrarını yapamama
 • İdrar tutamama (Kontrol edilemeyen idrar kaçırma)
 • Kan basıncında geçici artış veya düşüş

Seyrek Yan Etkiler

 • Huzursuzluk duygusu ve hareketsiz duramama (akatizi)
 • Kontrol edilemeyen heyecan, davranış veya abartılı hareketlilik (manik atak)
 • Nöbetler
 • Bacakları hareket ettirmek için karşı konulamayan dürtü (huzursuz bacak sendromu)
 • Kadınlarda ve erkeklerde göğüsten anormal süt salgılanması
 • Bradikardi
 • Artralji, miyalji
 • Çoğunlukla 50 yaş ve üstü SSRI (Seçici Serotonin Geri Alım İnhibitörleri) ve TSATarı (Trisiklik Antidepresanlan) alan hastalarda kemik kırığı riskinde artış olduğu gösterilmektedir. Buna neden olan mekanizma bilinmemektedir
 • Kan testlerinde gözlenen seyrek yan etkiler
 • Kanda sodyum düzeyinin azalması (özellikle yaşlılarda)
 • Karaciğer enzimlerinde artış
 • Prolaktin isimli hormonda artış
 • Serotonin Sendromu
 • Deride kırmızı, kaşıntılı kabarıklıklar (ürtiker), yüzde, dudaklarda, ağızda, dilde veya boğazda şişme ve sonucunda yutmada veya nefes almada güçlük (anjiyoödem)
 • Deri döküntüsü, kabarıklık ve küçük hedefler şeklinde görülen (merkezde koyu benekler ve etrafında daha açık bir alan ve sınırda koyu bir halka) eritema multiforme
 • Özellikle ağız, burun, göz ve genitai organların çevresinde yaygın kabarcıklı döküntü ve deride soyulma (Stevens Johnson sendromu)
 • Vücudun büyük bölümünde yaygın kabarcıklı döküntü ve deride soyulma (toksik epidermal nekroliz)
 • Su tutulmasına neden olan hormon (ADH) miktarında artma
 • Glokom (gözde basınç artması ile gözlenen bir durum)
 • Sindirim sisteminde kanama (dışkıya geçen kan veya siyah dışkı)
 • Karaciğerde iltihaplanma (hepatit), bazen derinin ve göz aklarının sararmasına neden olur (sanlık)
 • Kol/bacaklarda şişme
 • Ciltte gün ışığına karşı hassasiyet
 • Priapizm
 • Kan testlerinde gözlenen çok seyrek yan etkiler
 • Kan plateletlerinin sayısında azalma (kanın pıhtılaşmasına yardım eden hücreler)
 • Sıklığı bilinmeyen yan etkiler
 • İntihar ile ilgili düşünceler ve davranışlar
 • Kulak çınlaması

Paxera Tedavisi Kesildiğinde Gözlenen Belirtiler

Zihinsel problemlerin tedavisinde kullanılan ilaçların bırakılması bazen istenmeyen semptomlara neden olabilir. Belirtiler genellikle tedavinin kesildiği ilk birkaç gün içinde gözlenir ve birkaç hafta içinde yok olur.

Eğer Paxera tedavisini kesme ihtiyacı duyuyorsanız, doktorunuz dozu kademeli azaltarak ilacı kesecektir. Bu sayede etkilerin ortaya çıkması ve şiddetini azaltır.

Paxera tedavisi kesildiğinde gözlenen yaygın belirtiler

 • Sersemlik
 • Karıncalanma, elektrik şoku hissi ve kulaklarda kalıcı gürültü (kulak çınlaması)
 • Huzursuzluk hissi
 • Baş ağrısı
 • Paxera tedavisi kesildiğinde gözlenen yaygın olmayan belirtiler
 • Huzursuz veya tedirgin hissetmek
 • Hasta hissetmek (bulantı)
 • Titreme
 • Zihin bulanıklığı
 • Terleme
 • İshal

Paxera Yan Etkileri Ne Zaman Geçer?

Eğer yan etkiler sürekli seyrediyorsa birkaç gün veya birkaç hafta içerisinde kendiliğinden kaybolur. Ancak çok şiddetli ve geçmeyen yan etkiler yaşıyorsanız mutlaka doktorunuza danışın.

Paxera Nasıl Kullanılır?

Paxera’nın başlangıç dozu hastalığınıza bağlıdır. Genellikle günde 10 mg veya 20 mg’dır. Doktorunuz semptomları kontrol altında tutmak için dozu kademeli olarak maksimum günde 50 mg veya 60 mg’a kadar artırabilir.

Tedavinin süresi hastalığınıza bağlıdır. Hastalann genellikle ilk iki hafta içinde bazı iyileşmeler hissetmesine rağmen, ilacın tam etkisinin gözlenmesi daha uzun zaman alabilir.

Kendinizi iyi hissetseniz dahi, semptomlann geri dönmesini önlemek için doktorunuzun Önerdiği süre boyunca ilacı almaya devam etmelisiniz. Bu depresyonun atlatılmasından sonra birkaç ay sürebilir, panik bozukluklarda veya obsesyon (takıntı) ve kompülsiyonlarda (kontrol edilemeyen davranışlar) daha uzun sürebilir.

Paxera’yı tercihen yemekle beraber (örneğin sabah kahvaltı ile) alınız.

Tabletleri bir miktar su ile alınız ve çiğnemeden yutunuz.

Paxera’nın 18 yaş altındaki çocuk ve ergenlerde kullanımı tavsiye edilmemektedir. 18 yaşm altındaki çocuklar antidepresan ilaçlar ile tedavi edildiklerinde, intihar düşüncesi ve intihar davranış riski artar.

Eğer yaşınız 65 veya üzerinde ise, doktorunuz tedavinizi en düşük doz ile başlatabilir ve dozu zamanla en yüksek doz olan 40 mg’a kadar artırabilir.

Böbrek/Karaciğer yetmezliği hastalarında Paxera kullanımı

Eğer şiddetli böbrek veya karaciğer hastasıysanız, tavsiye edilen doz 20 mg’dır.

Eğer Paxera’nın etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Doz Aşımı Durumunda Ne Yapılmalıdır?

Eğer kullanmanız gerekenden fazla Paxera kullandıysanız, istenmeyen etkiler gözlenebilir. Çok fazla Paxera kullanılması kan basıncı değişikliklerine, kontrolsüz kas kasılmalarına, sinirlilik, yüksek vücut ısısı ve kalp atım hızında artışa neden olabilir.

Paxera’dan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

Paxera Kullanmayı Unuttuğumda Ne Yapmalıyım?

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

Paxera Kimler Tarafından Kullanılmamalıdır?

Eğer Paxera,nın içerdiklerinden herhangi birine karşı alerjiniz varsa (aşın duyarlılık) veya daha önce bunlardan birine karşı kötü reaksiyon verdiyseniz.

Eğer monoaminoksidaz (MAO) inhibitörleri adı verilen başka antidepresan ilaçlar kullanıyorsanız veya yakın zamanda kullandıysanız (son 2 hafta içinde)

Eğer linezolid adlı antibiyotiği kullanıyorsanız veya yakın zamanda kullandıysanız (son iki hafta içinde)

Eğer metiltiyoninium klorür (metilen mavisi) adlı ilacı kullanıyorsanız veya yakın zamanda kullandıysanız (son iki hafta içinde)

Eğer tioridazin veya pimozid (genellikle şizofreni tedavisinde kullanılır) adlı ilacı kullanıyorsanız.

Eğer bu tedavilerden birinin size uygulandığım düşünüyorsanız, doktorunuzla görüşmeden Paxera kullanmayınız.

Paxera Kullananlar Nelere Dikkat Etmelidir?

Paxera,nın 18 yaşın altındaki hastalarda kullanımı önerilmemektedir. Bu yaş grubunda etkinliği gösterilmemiştir. Depresyon ve diğer zihinsel problemlerin tedavisinde kullanılan ilaçlar çocuklarda ve 18 yaşın altındaki ergenlerde intihar düşüncesi ve davranışını artırabilir. Bu yaş grubunda uzun süreli güvenliliğine dair bir bilgi mevcut değildir.

Paxera kullanmadan önce;

Eğer MAO inhibitörü denilen başka bir antidepresan tedavisi gördüyseniz ve tedaviyi kestiğiniz tarih,

Eğer linezolid denilen antibiyotik ilacı kullandıysanız ve almayı kestiğiniz tarih,

Eğer tamoksifen kullanıyorsanız (meme kanserinin önlenmesinde veya tedavisinde kullanılır),

Eğer manik atak (kontrol edilemeyen heyecan, mutluluk ve aşın hareketlilik) geçirdiyseniz,

Eğer depresyon periyodlan ile değişkenlik gösteren manik periyodlar geçirdiyseniz (iki uçlu duygudurum bozukluğu),

Eğer böbrek, karaciğer veya kalp hastasıysanız

Eğer epilepsiniz (sara hastalığı) varsa,

Eğer glokoni (gözde yüksek tansiyon) hastası iseniz,

Eğer diyabet hastası iseniz (İnsülin ve/veya oral hipoglisemik ilaçlann dozlannın ayarlanması gerekebilir),

Eğer vücudunuzda kolayca çürük oluşuyorsa, kolayca kanamanız oluyorsa, kanamanız kolayca durmuyorsa veya kanamayı artırabilecek başka bir ilaç (Aspirin gibi) kullanıyorsanız doktorunuza söyleyiniz.

Aşağıdaki durumlarda doktorunuzla temasa geçiniz veya derhal bir hastaneye başvurunuz

Bir akrabanıza veya yakın bir arkadaşınıza depresyonda olduğunuzu anlatmanız ve bu kullanma talimatını okumasını istemeniz faydalı olabilir. Eğer depresyonunuzun kötüye gittiğini düşünüyorlarsa veya davranışlarınızdaki değişikliklere dair endişeleniyorlarsa size bildirmelerini rica ediniz.

Dikkat etmeniz gereken koşullar

Zihinsel problemlerin tedavisinde kullanılan Paxera benzeri ilaçlar nadir vakalarda Serotonin Sendromu veya Nöroleptik Malign Sendrom denilen ciddi durumlara neden olabilir. Paxera kullanırken herhangi bir problem çıkması riskini azaltmak için bazı semptomlara dikkat etmelisiniz.

Akatizi

Bazı zihinsel problemlerin tedavisinde kullanılan ilaçlar içten gelen bir huzursuzluk duygusu ve hareketsiz duramamaya neden olabilir. Bu Paxera ’nın nadir gözlenen bir yan etkisidir ve genellikle tedavinin ilk birkaç haftasında gözlenir.

Kemik Kırılması:

Paxera kullanan hastalarda kemik kırılma riski normale göre daha fazladır. Tedavinin ilk aşamaları riskin en yüksek olduğu dönemdir.

Paxera Alkol İle Alınır mı?

Paxera kullanırken alkol alınmaması önerilmektedir.

Bu uyanlar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa, sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

Paxera İle Birlikte Yiyecek ve İçecek Tüketimi

Belirtilen ilaç ile birlikte tüketilmesi sakıncalı olan yiyecek ve içecekler nelerdir? Ne yemeli veya ne yememeliyiz?

Paxera tercihen yemekle beraber alınır.

Birçok ilaçta olduğu gibi, Paxera kullanırken alkol alınması önerilmez.

Hamilelik (Gebelik) Döneminde Paxera Kullanılır mı?

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Paxera’mn hamilelik sırasında kullanımı önerilmemektedir. Eğer hamileyseniz veya hamile kalmayı düşünüyorsanız doktorunuza bildiriniz. Doktorunuz size sağlayacağı faydayı ve bebek için oluşturacağı riski değerlendirecektir.

Paxera’yı hamilelik sırasında kullanırsanız karşılaşabileceğiniz olası riskler şunlardır:

Bazı çalışmalarda hamileliğin ilk birkaç ayında Paxera kullanan annelerin bebeklerinde doğuştan gelen kusurlar ve Özellikle kalp kusuru riskinde artış olduğu bildirilmiştir. Bu çalışmalarda erken hamilelik döneminde Paxera kullanan annelerin kardiyovasküler kusuru olan bebek sahibi olma riskinin yaklaşık 1/50 olduğunu göstermektedir. Genel popülasyon ile karşılaştırıldığında böyle kusurlar için beklenen oran yaklaşık 1/100’dür.

Gebelik sırasında anneleri SSRI kullanan bebeklerde özel bir doğum komplikasyonu (PPHN: Yeni doğanların inatçı akciğer hipertansiyonu) görülmüştür. PPHN’de bebeğin kalbi ve ciğerleri arasındaki kan damarlarında kan basıncı çok yüksektir. Genel popülasyonda PPHN görülme riski 1000 gebelikte 1 ila 2 kişide iken hamileliğin son dönemlerinde Paxera benzeri antidepresanlan kullanan annelerin bebeklerinde görülme sıklığı 4 ila 5 kat daha yüksektir.

Paxera kullanımına bağlı olup olmadığı bilinmemekle beraber, kullanıldığı vakalarda erken doğumlar bildirilmiştir

Eğer Paxera doğuma kadar kullanılırsa, kullanımına bağlı olup olmadığı bilinmemekle beraber, doğumdan hemen sonra veya daha sonraki zamanlarda bildirilen belirtiler şunlardır: Uyumada zorluk, sinirlilik, sürekli ağlama, hassasiyet, beslenmede zorluk, aşırı uyku, titreme, kusma, düşük kan şekeri, nefes almada güçlük, deride koyu mavi veya mor renk değişimleri, nöbetler, gergin veya tamamen gevşemiş kaslar veya vücut sıcaklığını düzenlemede zorluk. Normalde bu belirtiler zamanla düzelir, bununla birlikte bu belirtilerden herhangi birini bebeğinizde fark ederseniz olabildiğince çabuk doktorunuza başvurunuz.

Paxera benzeri ilaçlar sperminizi etkileyebilir. Paxera ile tedavi sırasında bazı erkeklerde üreme azalabilir.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme Döneminde Paxera Kullanılabilir mi?

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Paxera’nın anneye sağlaması beklenen yararlan, bebeğe olan potansiyel riskinden fazla değilse emzirme döneminde kullanılmamalıdır.

Paxera Etken Maddesi Nedir?

Paxera laktoz içermektedir. Eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı intoleransınız olduğu söylenmişse bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz.

Bu tıbbi ürün her bir tablette 24,0 mg kroskarmelloz sodyum içerir. İçeriğindeki sodyum miktarı, 1 mmol (23 mg)’dan daha azdır; yani esasında “sodyum içermez”.

Bu tıbbi ürün her bir tablette 30,0 mg sodyum nişasta glikolat içerir. İçeriğindeki sodyum miktarı, 1 mmol (23 mg)’dan daha azdır; yani esasında “sodyum içermez”.

Diğer İlaçlar İle Birlikte Paxera Kullanılır mı?

Diğer ilaçlarla birlikte kullanmadan önce doktorunuzu halen kullanmakta olduğunuz veya yakın zamanda kullandığınız ilaçlar hakkında bilgilendiriniz.

Paxera’mn beyinde serotonin düzeyini artırabilen ilaçlarla birlikte kullanımı, istenmeyen etki gözlenme riskini artırabilir. Bunlar :

Triptanlar (migren tedavisinde kullanılır)

Tramadol (ağn tedavisinde kullanılır)

Triptofan veya SSRI’lar (depresyon tedavisinde kullanılır)

St. John’s Wort ( depresyon tedavisinde kullanılan bitkisel bir ilaç)

Lityum (bazı zihinsel problemlerin tedavisinde kullanılır)

Fentanil (kronik ağnlarda veya anestezide kullanılır)

Paxera, diğer ilaçların etkisini değiştirebilir, ya da diğer ilaçlar Paxera,nın etkisini değiştirebilir. Bunlar:

Krizlerin (nöbetler veya sara) tedavisinde yaygın olarak kullanılan karbamazepin, fenobarbital ve fenitoin

Rifampisin (tüberküloz -verem tedavisinde kullanılır)

Fosamprenavir ve ritonavİr (HIV tedavisinde kullanılır)

Prosiklidin (Parkinson hastalığı tedavisinde kullanılır)

Amitriptilin, nortriptilin, imipramin ve desimipramin (depresyon tedavisinde kullanılır)

Perfenazin ve risperidon (bazı zihinsel problemlerin tedavisinde kullanılır)

Atomoksetin (dikkat yetersizliği hİperaktivite hastalığı (ADHD) tedavisinde kullanılır)

Propafenon ve flekainid (düzensiz kalp ritmi tedavisinde kullanılır)

Metoprolol (yüksek kan basıncı tedavisinde kullanılır)

Tamoksifen (meme kanseri veya üreme problemlerinin tedavisi veya önlenmesinde kullanılır)

Oral antikoagülan (kan sulandırıcı ilaçlar) ilaçlar

NSAİİ (steroid olmayan inflamasyon giderici ilaçlar) ve asetİl salisilik asit ve diğer antitrombosit (pıhtılaşmayı önleyici) ilaçlar

Araç ve makina kullanımı

Paxera araç ve makine kullanma yeteneğinizi etkilememektedir. Ancak Paxera sizi yorgun veya uykulu hissettiriyorsa bu tür eylemlerden kaçınmalısınız.

Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

Yorum yapın