Partemol Prospektüsü ve Yan Etkileri Nedir ve Ne İçin Kullanılır?

PARTEMOL nedir ve ne için kullanılır?

• PARTEMOL lg/lOOml İnfüzyon İçin Çözelti İçeren Flakon her 1 ml çözeltide 10 mg parasetamol içerir.

• PARTEMOL lg/lOOml İnfiizyon İçin Çözelti İçeren Flakon 1 flakonluk kutularda kullanıma sunulan berrak ve açık sarımtrak çözeltidir.

• PARTEMOL analjezik (ağrı kesici) ve antipiretikler (ateş düşürücü) olarak adlandırılan bir ilaç grubuna dahildir.

• PARTEMOL yetişkinler, adolesanlar ve 33 kg’ın üzerindeki (yaklaşık 11 yaşında) çocuklarda kullanılır.

 • PARTEMOL ağrının ya da ateşin tedavisinde damar içine uygulamanın klinik olarak gerekli görüldüğü acil durumlarda ve/veya diğer uygulama yollarının mümkün olmadığı durumlarda (özellikle cerrahi girişimden sonra, orta şiddette ağrının ve ateşin kısa süreli tedavisinde) kullanılır.
 • Yan Etkileri Nelerdir?

  Tüm ilaçlar gibi PARTEMOL’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

  Aşağıdakilerden biri olursa PARTEMOL’ü kullanmayı durdurunuz ve derhal doktorunuza bildirin veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

  • Alerji sonucu yüz ve boğazda şişme (anjiyonörotik ödem)

 • Aşırı duyarlılık reaksiyonu (hipersensitivite)
 • Vücudun alerji oluşturan maddelere karşı verdiği çok şiddetli yanıt, ani aşırı duyarlılık
 • (anafilaksi)

 • Ani aşırı duyarlılık tepkisine bağlı gelişen şok (anafilaktik şok)
 • Karaciğer ile ilgili bazı bozukluklar (Karaciğer yetmezliği, karaciğer iltihabı, enzim
 • düzeylerinde değişiklikler)

  Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir.

  Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin PARTEMOL’e karşı ciddi aleıjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

  Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür.

  Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz hemen doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

 • Tansiyonunuzda düşme
 • Karaciğer transaminaz düzeylerinde artış

  Trombositopeni (trombosit-kan elemanlarından birinin sayısında azalma)

  Kalp atımının hızlanması

  Bunların hepsi ciddi yan etkilerdir. Acil tıbbi müdahale gerekebilir.

  Ciddi yan etkiler çok seyrek görülür.

  Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz doktorunuza söyleyiniz:

  Kırıklık

  Bulantı, kusma

  Uygulama yeri reaksiyonu

  Deri üzerinde oluşan kızarıklık,

  Döküntü, kaşıntı

  Deri üzerinde oluşan kızarıklık

  Yüzde kızarıklık

  Kurdeşen

  Bunlar PARTEMOL’ün hafif yan etkileridir.

  PARTEMOL Nasıl Kullanılır?

  Doktorunuz hastalığa bağlı olarak ilacınızın dozunu belirleyecek ve size uygulayacaktır. Daha fazla bilgi için bu kullanma talimatının sonunda yer alan ve Sağlık personeli için hazırlanmış olan açıklamaları okuyabilirsiniz.

  Hasta ağızdan ilaç alabilecek duruma gelir gelmez uygun bir oral analjezik (ağız yoluyla kullanılan ağrı kesici) ilaca geçilmesi tavsiye edilir.

  Tek doz veya tekrarlayan dozlar şeklinde akut (ani) ağrı veya ateş için kullanılabilir.

  Parasetamol çözeltisi 15 dakikalık intrvenöz infüzyon olarak (damar yoluyla) uygulanır.

  Doz, hasta kilosuna göre ayarlanır. Doz ayarıyla ilgili öneriler aiağıdaki tabloda sunulmaktadır. Doktorunuz, size uygun doz ayarını yapacaktır.

  Hasta ağırlığı

  Tek doz

  Maksimum günlük doz

  <10 kg

  7.5 mg/kg

  Parasetamol/uygulama (0.75 ml çözelti/kg)

 • Günde en fazla dört kez
 • Uygulamalar arasında en az 4 saat aralık bırakılmalıdır.
 • Maksimum günlük doz 30mg/kg’ı

  aşmamalıdır.

  > 10 kg ve <33 kg

  15mg/kg

  parasetamol/uygulama (1.5 ml çözelti/kg)

 • Günde en fazla dört kez
 • Uygulamalar arasında en az 4 saat aralık bırakılmalıdır.
 • Maksimum günlük doz 60mg/kg’ı

  aşmamalıdır (maksimum günlük doz 2 g)

  Hasta ağırlığı

  Tek doz

  Maksimum günlük doz

  > 33 kg ve <50 kg

  15 mg/kg

  parasetamol/uygulama (1.5 ml çözelti/kg)

 • Günde en fazla dört kez
 • Uygulamalar arasında en az 4 saat aralık bırakılmalıdır.
 • Maksimum günlük doz 60mg/kg’ı

  aşmamalıdır (maksimum günlük doz 3 g)

  > 50 kg

  1 g parasetamol/uygulama (bir 100 ml flakon)

 • Günde en fazla dört kez
 • Uygulamalar arasında en az 4 saat aralık bırakılmalıdır.
 • Maksimum günlük doz 4 g’ı aşmamalıdır.

  *Pre-term yeni doğanlar: Pre-term yeni doğanlar için herhangi bir güvenlilik ve etkililik verisi mevcut değildir (bkz. Bölüm 5.2).

  **Maksimum günlük doz: Yukarıdaki tabloda sunulduğu gibi maksimum günlük doz, parasetamol içeren başka bir ürün kullanmayan hastalara yöneliktir. Toplam doz hesaplanırken, oral-rektal-i.v. vb yollarla verilen bütün parasetamol dozları göz önünde bulundurulmalıdır.

  Yaşlılarda Kullanımı

  100 ml’den az olan dozlar verilirken, ilaç flakonundan çekilerek ayrı olarak verilmelidir.

  60 ml’ye kadar olan pediyatrik dozlar bir şırınga ile 15 dk’lık bir sürede uygulanır.

  10 kg olan hastalarda cam flakon asılmadan infiizyon yapılmalıdır.

  Yenidoğanlar ve infantlarda (< 10 kg) dozaj yanlışlarını önlemek ve miligram (mg) ile mililitreyi (mL) birbirine karıştırmamak için, uygulanacak olan hacmin mililitre (mL) cinsinden belirlenmesi önerilir. Uygulanan PARTEMOL hacmi (10 mg/mL) bu ağırlık grubunda asla doz başma 7.5 mL’yi aşmamalıdır. Yenidoğanlarda ve infantlarda (< 10 kg) çok düşük hacimler gerekecektir.

  Damar içine uygulanır.

  Parasetamol çözeltisi 15 dakikalık intravenöz infüzyon olarak uygulanır.

  Çocuklarda ve ergenlik dönemindeki gençlerde (18 yaş altı) kullanım:

  Yaşlılarda Kullanımı

  Yaşlılarda (65 yaş ve üzeri) kullanım:

  Yaşlı hastalarda doz ayarlanması gerekmez.

  Özel Kullanım Durumları

  Böbrek yetmezliği:

  PARTEMOL ciddi böbrek yetmezliği olan hastalarda (kreatinin klirensi < 30 mL/dak) her uygulamanın en az 6 saatlik ara ile yapılması önerilir.

  Karaciğer yetmezliği

  Kronik veya aktif karaciğer hastalığı olan hastalarda, özellikle hepatoselüler yetmezliği, süregelen alkolizm, süregelen düşük karaciğer glutatyon rezervi (malnütrisyon) ve vücudunda su kaybı olanlarda 3 g/gün dozu aşılmamalıdır.

  Alkol alan kişilerde karaciğer hasarı riski nedeniyle günlük alman parasetamol dozunun 2 gramı aşmaması gerekir.

  Eğer PARTEMOL ün etkisinin çok güçhi veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

  PARTEMOL

  Doz Aşımı Durumunda Ne Yapılmalıdır?

  Yetişkinlerde tek doz 7,5 g veya daha fazla parasetamol alındığında ve çocuklarda tek dozda 140 mg/kg dozunda alındığında toksisite olasılığı vardır.

  PARTEMOL

  Doz Aşımı Durumunda Ne Yapılmalıdır?

  Eğer kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

  PARTEMOL Kullanmayı Unuttuğumda Ne Yapmalıyım?

  Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

  PARTEMOL ile tedavi sonlandığında oluşabilecek etkiler:

  Tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler bilinmemektedir.

  PARTEMOL kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

  PARTEMOL Kimler Tarafından Kullanılmamalıdır?

  Eğer:

 • Parasetamole, proparasetamol hidroklorüre (parasetamolün önilacı) veya
 • PARTEMOL’ün içerdiği diğer yardımcı maddelerden herhangi birine karşı aşırı

  duyarlı (alerjik) iseniz (yardımcı maddeler listesine bakınız),

 • Ciddi karaciğer yetmezliğiniz ve etkin karaciğer hastalığınız varsa.
 • Glukoz 6 Fosfat Dehidrogenaz (G6PD) eksikliğiniz varsa
 • PARTEMOL Kullananlar Nelere Dikkat Etmelidir?

  Eğer:

 • Parasetamol içeren başka ilaçlar kullanıyorsanız,
 • Karaciğer yetmezliğiniz varsa,
 • Ciddi böbrek yetmezliğiniz varsa,
 • Kansızlığınız varsa
 • Süregelen alkol tüketiminiz varsa veya aşırı alkol tüketiyorsanız (her gün 3 kadeh
 • veya daha fazla alkollü içki tüketiyorsanız),

 • İştahsızlığınız varsa, dengesiz ve/veya yetersiz besleniyorsanız
 • Vücudunuz susuz kalmışsa
 • Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa, sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

  PARTEMOL akut yüksek dozda ciddi karaciğer toksisitesine neden olur. Erişkinlerde kronik günlük dozlarda karaciğer hasarına neden olabilir.

  PARTEMOL İle Birlikte Yiyecek ve İçecek Tüketimi

  Belirtilen ilaç ile birlikte tüketilmesi sakıncalı olan yiyecek ve içecekler nelerdir? Ne yemeli veya ne yememeliyiz?

  PARTEMOL İle Birlikte Yiyecek ve İçecek Tüketimi

  Belirtilen ilaç ile birlikte tüketilmesi sakıncalı olan yiyecek ve içecekler nelerdir? Ne yemeli veya ne yememeliyiz?

  Hamilelik (Gebelik) Döneminde Kullanılır mı?

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  PARTEMOL kesinlikle gerekli olmadıkça hamilelikte kullanılmamalıdır. Doktorunuz, hamilelik esnasında PARTEMOL’ü kullanmanın potansiyel risklerinden bahsedecektir.

  Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Emzirme Döneminde Kullanılabilir mi?

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Eğer emziriyorsanız ancak doktorunuz gerekli olduğuna karar verirse PARTEMOL kullanabilirsiniz.

  Araç ve makina kullanımı

  PARTEMOL aldıktan sonra kendinizi rahatsız hissediyorsanız, araç veya herhangi bir makine kullanmamalısınız. PARTEMOL’ün araç ve makine kullanma yeteneğini etkileyip etkilemediği bilinmemektedir.

  Diğer İlaçlar İle Birlikte Kullanılır mı?

  Eğer:

 • Fenitoin alıyorsanız (konvülsiyonların tedavisinde kullanılan bir ilaç) dozun ayarlanması gerekebilir;
 • Probenesid alıyorsanız (gut hastalığının tedavisinde kullanılan bir ilaç) dozun ayarlanması gerekebilir;
 • Salisilik asit türevi ağrı kesiciler (salisilamid, diflusinal) alıyorsanız,
 • Enzim indükleyen maddeler (bu maddeler arasında barbitüratlar, izoniazid, antikoagülanlar, zidovudin, amoksisilin+klavulanik asit ve etanol sayılabilir ancak bunlarla sınırlı değildir) alıyorsanız,
 • Konvülsiyonların tedavisinde kullanılan ilaçlar (barbitüratlar, karbamazepin) alıyorsanız,
 • Düzenli olarak alkol tüketiyorsanız,
 • Kan pıhtılaşmasını önleyici ilaçlar (kumarin veya indandion türevi ilaçlar) alıyorsanız,
 • İzoniazid alıyorsanız (tüberküloz tedavisinde kullanılan bir ilaç).
 • Bu tıbbi ürün her 100 mL’sinde 1 mmol (23 mg)’dan daha az sodyum içerir, bu dozda sodyuma bağlı herhangi bir yan etki beklenmemektedir.

  Yardımcı madde olarak sodyum metabisülfıt içerdiğinden, nadir olarak şiddetli aşırı duyarlılık reaksiyonları ve bronkospazma neden olabilir.

  Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

  PARTEMOL prospektüsü pdf dosyası bulunmamaktadır. [/su_tab][/su_tabs]
  –Arşiv–
  –Arşiv–

  Yorum yapın