Parol Plus Ne İlacıdır? Yan Etkileri ve Prospektüsü

PAROL PLUS nedir ve ne için kullanılır?

PAROL PLUS, her biri 250 mg parasetamol, 150 mg propifenazon ve 50 mg kafein içeren beyaz renkli yuvarlak tablet şeklinde bir üründür.

PAROL PLUS hafif ve orta şiddetli ağrıların tedavisinde kullanılır. İlacın içerdiği parasetamol ve propifenazon ağrı kesici ve ateş düşürücü etki gösterir, kafein ise ağrı kesici etkiyi arttırır.

Yan Etkileri Nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi PAROL PLUS’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden biri olursa PAROL PLUS’ı kullanmayı durdurunuz ve derhal doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz.

• Ürtiker (kurdeşen) ve kaşıntı, deri döküntüleri

• Yüz, dil, boğazda şişme

• Anaflaktik şok (tansiyon düşüklüğü ve nefes darlığına yol açan ciddi alerjik reaksiyon)

• Alerjik reaksiyonlar (aşırı duyarlılık)

Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir.

Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin PAROL PLUS’a karşı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz hemen doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz.

• Nefes darlığı

Bazı kan değerlerinde düşme (tam kan tetkiklerinde tespit edilmektedir, halsizlik solukluk, yorgunluk)

Karaciğer bozuklukları, siroz ve fibroz dahil (yorgunluk, bulantı) Astım belirtileri (öksürme, göğüste hırıltı/ıslık, nefes daralması) Kan hücresi sayısında bozukluklar

Bronş spazmı (solunum yollarının daralmasına bağlı olarak zor nefes alma) Böbrek hasarları (çok su içme, çok idrara çıkma, ödem, gece sık idrara çıkma, idrar miktarında azalma)

• Akyuvar sayısında azalma (sık enfeksiyonlara iltihap oluşturan mikrobik hastalık -yakalanma)

• Baş ağrısı, baş dönmesi, uyuklama, parestezi (el ve/veya ayakta uyuşmalar),

• Ateş, yorgunluk,

Bunların hepsi ciddi yan etkilerdir. Acil tıbbi müdahale gerekebilir. Ciddi yan etkiler seyrek görülür.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz hemen doktorunuza bildiriniz

• Kaşıntı

• Kızarıklık

Bunlar PAROL PLUS’ın hafif yan etkileridir.

Bu yan etkiler doz azaltıldığında veya durdurulduğunda yok olur.

PAROL PLUS Nasıl Kullanılır?

Doktorunuz ayrı bir tavsiyede bulunmadıkça:

Yetişkin iseniz bir defada 1-2 tablet PAROL PLUS kullanabilirsiniz.

Gerektiğinde 24 saat içinde üç tek doza kadar PAROL PLUS kullanabilirsiniz.

Sadece ağızdan kullanım içindir. Tabletler bol miktarda su alınmalıdır.

Doktorunuz PAROL PLUS ile tedavinizin ne kadar süreceğini size bildirecektir.

Çocuklarda Kullanımı

12-16 yaş arası adolesanlar tek seferde 1 tablet kullanmalıdır. Gerektiğinde 24 saat içinde 3 kez uygulanabilir. 12 yaşından küçük çocuklarda ve bebeklerde kullanılmaz.

Yaşlılarda Kullanımı

Yaşlılarda Kullanımı

Özel Kullanım durumları:

Böbrek/karaciğer yetmezliği:

Eğer hafif-orta şiddette herhangi bir böbrek ya da karaciğer hastalığınız varsa doktorunuza danışmadan PAROL PLUS’ı kullanmayınız.

Eğer PAROL PLUS’ın etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

PAROL PLUS

Doz Aşımı Durumunda Ne Yapılmalıdır?

Aşırı dozda PAROL PLUS kullanımı karaciğer hasarına neden olmaktadır. Böyle bir durumda solgunluk, iştah kaybı, bulantı ve kusma ortaya çıkabilir. Bu belirtilerin görülmesi halinde mutlaka doktorunuza başvurunuz.

PAROL PLUS

Doz Aşımı Durumunda Ne Yapılmalıdır?

PAROL PLUS Kullanmayı Unuttuğumda Ne Yapmalıyım?

Unutulan dozları dengelemek için çift doz kullanmayınız.

PAROL PLUS Kullananlar İçin Tedavi Sonrası

Bulunmamaktadır.

PAROL PLUS kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

PAROL PLUS Kimler Tarafından Kullanılmamalıdır?

• İlacın içindeki maddelerden birine ya da benzer ilaçlara karşı alerjiniz (aşırı duyarlılığınız) var ise

• Kalıtsal (irsi) bir hastalığa bağlı hemolitik anemi (alyuvarların parçalanması ile seyreden bir kansızlık durumu) adı verilen kansızlığınız varsa

• Bebeklerde ve 12 yaşından küçük çocuklarda

• 10 günden uzun süren ağrılarda

• İlerlemiş böbrek ve karaciğer yetmezliği

• Akut hepatik porfıria adı verilen ve kansızlığa neden olan bir hastalık varsa.

PAROL PLUS Kullananlar Nelere Dikkat Etmelidir?

• Kansızlığınız, akciğer, karaciğer ya da böbrek hastalığınız varsa

• Sarılığa neden olan ve Gilbert sendromu adı verilen bir hastalığınız varsa

• Kan hücreleri ile ilgili hastalığınız varsa

• Alkolikseniz

Ağrı ve ateş yakınmanız bir haftadan daha fazla sürdüyse mutlaka doktorunuza danışınız. Başka bir ilaç kullanmakta iseniz doktorunuza söyleyiniz.

Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

Astım, saman nezlesi veya benzeri hastalıklarınız varsa PAROL PLUS’ı doktorunuza danışmadan almayınız.

Bir seferde yüksek dozda ya da sürekli olarak günlük dozda parasetamol kullanımı karaciğer hasarına sebep olabilir. Ağrı kesicilerin düzenli biçimde ve uzun süre kullanılmasının sakıncalı olduğunu ve bunun ancak doktorunuzun önerisi ile yapılması gerektiğini unutmayınız.

Parasetamol veya propifenazon kullanan bazı duyarlı hastalarda solunum ve dolaşım sistemi ile ilgili sorunlar olabileceği bildirilmiştir.

PAROL PLUS İle Birlikte Yiyecek ve İçecek Tüketimi

Belirtilen ilaç ile birlikte tüketilmesi sakıncalı olan yiyecek ve içecekler nelerdir? Ne yemeli veya ne yememeliyiz?

PAROL PLUS tedavisi sırasında alkol kullanmayınız.

Hamilelik (Gebelik) Döneminde Kullanılır mı?

ilacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

PAROL PLUS kullanımı hamilelerde önerilmemektedir. Ancak doktorun yarar-risk hesabı yapmasıyla ve mutlaka önermesi halinde kullanılabilir.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme Döneminde Kullanılabilir mi?

ilacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme Döneminde Kullanılabilir mi?

PAROL PLUS kullanımı emzirenlerde/önerilmemektedir. Ancak doktorun yarar-risk hesabı yapması ve mutlaka önermesi halinde kullanılabilir.

PAROL PLUS’ın içeriğinde bulunan kafein anne sütüne geçerek, bebekte huzursuzluk, ağlama, uykusuzluk vb. istenmeyen etkilere neden olabilir.

Araç ve makina kullanımı

Araç ve makina kullanımı

PAROL PLUS Etken Maddesi Nedir?

Bu tıbbi ürün formaldehit içerdiğinden mide bulantısına ve ishale sebebiyet verebilir.

Diğer İlaçlar İle Birlikte Kullanılır mı?

Bazı ilaçlar ile birlikte kullanıldığında PAROL PLUS’ın ya da kullanılan diğer ilacın etkisi değişebilir. Aşağıdaki ilaçları kullanıyorsanız lütfen doktorunuza söyleyiniz:

• Uyku veren bazı ilaçlar (barbitüratlar)

• Epilepsi (Sara/ hastalığında kullanılan bazı ilaçlar (fenitoin, fenobarbital, karbamazepin)

• Antibiyotik olarak kullanılan bazı ilaçlar (kloramfenikol, rifampisin)

• Mide boşalma süresini etkileyen bazı ilaçlar (propantelin, metoklopropamid)

• Kan sulandırıcı bazı ilaçlar (varfarin, kumarin)

• AIDS tedavisinde kullanılan zidovudin

• Alerji tedavisinde kullanılan bazı ilaçlar

• Sempatomimetik ilaçlar (Sempatik sinir sisteminin uyarılmasına neden olan ilaçlar, oksimetazon, imidazolin türevleri, psödoefedrin)

• Ağız yoluyla alınan doğum kontrol hapları

• Tiroid hormonu (tiroksin) (Guatr, kronik tiroidit ve hipotiroidizm tedavisinde kullanılan hormon)

Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

PAROL PLUS prospektüsü pdf dosyası bulunmamaktadır. [/su_tab][/su_tabs]
–Arşiv–
–Arşiv–

Yorum yapın