Oroferon Depo Yan Etkileri Nelerdir? Nedir ve Ne İçin Kullanılır?

OROFERON DEPO nedir ve ne için kullanılır?

Her bir OROFERON depo draje, etkin madde olarak 80 mg demir (demir sülfat halinde) içerir. OROFERON draje şeklindedir ve 30 depo draje içeren ambalajlarda piyasaya sunulmuştur.

OROFERON kansızlık (anemi, kandaki kırmızı hücre sayısının düşüklüğü) tedavisinde kullanılan bir ilaçtır.

OROFERON size, demir eksikliğinin neden olduğu kansızlığın tedavisi ve önlenmesi amacıyla reçete edilmiştir:

• Kan kaybının neden olduğu demir eksikliği anemisi

 • Çocuk doğurma çağındaki kadınlarda, gelişme dönemindeki gençlerde ve ileri yaşlarda erişkinlerde görülen gizli demir yetersizlikleri
 • Yan Etkileri Nelerdir?

  Tüm ilaçlar gibi OROFERON DEPO’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

  Çok yaygın: 10 hastanın birinden fazla görülebilir.

  Yaygın: 100 hastanın 1 ila 10’unda görülebilir.

  Yaygın olmayan: 1000 hastanın 1 ila 10’unda görülebilir.

  Seyrek: 10000 hastanın 1 ila 10’unda görülebilir.

  Çok seyrek: 10.000 hastanın birinden az görülebilir.

  Bilinmiyor (eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor)

  Yaygın

  Kabızlık

  İshal

  Karında şişkinlik Karın ağrısı

  Dışkı renginde değişiklik (normaldir ve bir önemi yoktur)

  Bulantı

  Yaygın olmayan

  Gırtlakta şişme (larenks ödemi)

  İshal ve kabızlık arasında gidip gelen anormal dışkılama

  Hazımsızlık

  Kusma

  Mide yangısı (gastrit)

  Kaşıntı

  Kırmızı döküntüler Bilinmiyor

  Diş renginde değişiklik Ağızda yaralar

  Kızarıklık, kurdeşen (ürtiker), nefes almada zorluk, fenalık hissi, yanma hissinin eşlik ettiği geçici cilt döküntüsü de dahil olmak üzere aleıjik reaksiyonlar.

  Pazarlama sonrası: Aşağıdaki istenmeyen etkiler pazarlama sonrası gözlem döneminde bildirilmiştir

  Bilinmiyor

  Drajeler çiğnendiğinde, emildiğinde veya ağızda tutulduğunda, yanlış kullanıma bağlı olarak ağızda yaralar ve dişlerde geri dönüşümlü renk değişikliği ortaya çıkabilir. Yaşlı hastalarda ve yutma bozukluğu olan hastalarda, drajelerin boğazda takılması veya solunum yoluna kaçması halinde, yemek borusunda yara oluşma veya bronşlarda doku ölümü (nekroz) riski vardır.

  OROFERON DEPO Nasıl Kullanılır?

  Erişkinlerde ve 6 yaşın üzerindeki çocuklarda OROFERON kullanılabilir.

  Doktorunuz, ilacınızı nasıl ve hangi dozda kullanmanız gerektiğini size söyleyecektir. Doktorunuz ayrı bir tavsiyede bulunmadıkça, bu talimatları takip ediniz.

  Anemi tedavisi:

  • 6 yaşın üzerindeki çocuklarda: Günde 1 depo draje (80 mg demir sülfat).

  • 10 yaşın üzerindeki çocuklarda ve erişkinlerde: Günde 1-2 depo draje (80-160 mg demir sülfat).

  Aneminin önlenmesi:

  Gebelerde ve demir ihtiyacının arttığı durumlarda: 4. aydan itibaren günde 1 depo draje veya iki günde bir 1 depo draje.

  Tedavi süresi:

  Anemiyi düzeltmek ve demir depolarını normale getirmek için, tedaviye yeterince uzun süre devam etmeniz gerekir. OROFERON ile tedavinizin ne kadar süreceği konusunda doktorunuz size bilgi verecektir. Tedaviyi erken kesmeyiniz, çünkü bu durumda aneminiz tam olarak iyileşmeyebilir.

  OROFERON ağızdan alınır. Depo draje formundaki ilacınızı tercihen yemeklerden önce veya yemek sırasında, bütün olarak, bir bardak su ile alınız. Drajeleri emmeyiniz, çiğnemeyiniz, ağzınızda tutmayınız.

  Çocuklarda Kullanımı

  Yaşlılarda Kullanımı

  Yaşlılarda kullanım:

  Yaşlılarda herhangi bir doz değişikliği gerekmemektedir.

  Özel Kullanım Durumları

  Karaciğer/Böbrek yetmezliği

  Şiddetli böbrek hastalığına bağlı eritropoietin eksikliği durumunda, OROFERON eritropoietin ile birlikte verilmelidir.

  Doktorunuz ayrı bir tavsiyede bulunmadıkça, bu talimatları takip ediniz. İlacınızı zamanında almayı unutmayınız.

  Eğer OROFERON’ un etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

  OROFERON DEPO

  Doz Aşımı Durumunda Ne Yapılmalıdır?

  Önerilen dozu aşmayınız. Dozun aşılması durumunda, karın ağrısı, bulantı, kusma, ishal ve şok tablosunun eşlik ettiği sindirim sisteminde tahriş ve mukoza nekrozu görülebilir.

  Ciddi zehirlenme durumunda karaciğer ve böbrek yetmezliği gelişebilir.

  6 yaş altı çocuklarda demir içeren ürünlerin yanlışlıkla alınması/yutulması ölümcül zehirlenmelere yol açar. Bu nedenle bu ilaçları çocukların erişemeyecekleri yerlerde saklayınız.

  Aşırı dozda alındığında doktorunuzu ya da zehir danışmayı arayınız.

  OROFERON ’dan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

  OROFERON DEPO Kullanmayı Unuttuğumda Ne Yapmalıyım?

  Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

  OROFERON ile tedavi sonlandınldığındaki oluşabilecek etkiler

  Kansızlık ile ilgili şikayetleriniz tam olarak geçmeyebilir. OROFERON’u doktorunuza veya eczacınıza danışmadan kesmeyiniz.

  OROFERON DEPO kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

  OROFERON DEPO Kimler Tarafından Kullanılmamalıdır?

 • İlacın içerdiği maddelerden herhangi birine karşı alerjik (aşırı duyarlı) iseniz
 • Demir eksikliğine bağlı olmayan bir kansızlığınız varsa
 • Sizde demir yüklenmesi durumları söz konusuysa (Akdeniz anemisi, kemik iliği yetmezliğine bağlı anemi)
 • Demir emilimi (hemokromatoz) veya demir depolanması (hemosideroz) bozukluğu hastalığınız varsa
 • İlacın içeriğinde hidrojene hintyağı bulunması nedeniyle, barsak tıkanmasında
 • Size tekrarlanan kan nakilleri yapılıyorsa.
 • 6 yaşın altındaki çocuklarda yüksek demir içeriğinden dolayı OROFERON kullanılmamalıdır.
 • OROFERON DEPO Kullananlar Nelere Dikkat Etmelidir?

  Eğer,

 • Yaşlıysanız ve kansızlığınızın veya demir eksikliğinizin nedeni açıklanamıyorsa
 • Kanınızdaki demir düşüklüğü enflamatuvar sendromlara eşlik ediyorsa (çünkü bu durum OROFERON tedavisine cevap vermez)
 • OROFERON tedavisi, mümkün olduğunca demir eksikliği nedeninin tedavisiyle birlikte uygulanmalıdır
 • Ağızda ülser oluşumu ve dişlerde renk değişimi riski nedeniyle, drajeleri emmeyiniz, çiğnemeyiniz veya ağzınızda tutmayınız. Drajeleri bir bardak suyla bütün olarak yutunuz.
 • Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

  OROFERON DEPO İle Birlikte Yiyecek ve İçecek Tüketimi

  Belirtilen ilaç ile birlikte tüketilmesi sakıncalı olan yiyecek ve içecekler nelerdir? Ne yemeli veya ne yememeliyiz?

  Fazla miktarda çay, kahve ve kırmızı şarap tüketilmesi, demirin emilmesini engeller. Süt ürünleri ilaçla beraber alındığında, demirin emilmesini anlamlı oranda azaltır.

  OROFERON’ u bu içeceklerle aynı zamanda kullanmayınız.

  Hamilelik (Gebelik) Döneminde Kullanılır mı?

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

 • Hamilelik döneminde gerekli olduğu durumlarda doktorunuzun kontrolü altında kullanınız.
 • Emzirme Döneminde Kullanılabilir mi?

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

 • OROFERON süte geçebilir. Bu nedenle emzirme döneminde gerekli olduğu durumlarda doktorunuzun kontrolü altında kullanınız.
 • Araç ve makina kullanımı

  OROFERON’un araç veya makine kullanma becerinize olumsuz bir etkisi yoktur.

  OROFERON DEPO Etken Maddesi Nedir?

  OROFERON sakkaroz içerir.

  Bu nedenle, sizde früktoz intoleransı, glukoz/galaktoz emilim bozukluğu sendromu veya sükrazizomaltaz yetersizliği (şekerlere tahammülsüzlük oluşturan nadir görülen kalıtımsal hastalıklar) varsa, bu ilacı kullanmayınız.

  OROFERON hidrojene hintyağı içerir.

  Bu nedenle mide bulantısı veya ishale neden olabilir ve barsak tıkanmasında kullanılmaz.

  Diğer İlaçlar İle Birlikte Kullanılır mı?

  OROFERON ile birlikte alındıklarında, bazı ilaçların etkilerinde değişiklik olabilir. Aşağıdaki ilaçları kullanıyorsanız doktorunuzu bilgilendiriniz, ilacın kesilmesi veya doz ayarlaması yapılması gerekebilir.

  OROFERON’u aşağıdaki ilaçlarla birlikte kullanmayınız:

  OROFERON’ u aşağıdaki ilaçlar ile birlike kullanırsanız, baygınlık veya hatta şok görülebilir.

  • Enjeksiyon yoluyla uygulanan demir tuzları

  OROFERON’ u aşağıdaki ilaçlarla birlikte kullanırken dikkatli olunuz:

  Demir, bağlanma yoluyla birçok tıbbi ürünün emilimini engeller. OROFERON ile diğer tıbbi ürünlerin ne kadar aralıklarla kullanılması gerektiğini doktorunuza mutlaka danışınız.

  Siklinler (oralyolla): Tetrasiklinler ve tetrasiklin türevleri

  Bir antibiyotik türü olan siklinlerin mide-barsak emilim oranı düşer.

  Demir tuzları ve siklinler, 2-3 saat arayla alınmalıdır.

  Magnezyum trisilikat (antasidler):

  Demir tuzlarının mide-barsak emilim oranı düşer. Demir tuzlan ve mide ilaçlan (antasidler), en az 2 saat arayla alınmalıdır.

  Fluorokinolonlar:

  Demir bir antibiyotik türü olan fluorokinolonlann emilimini azaltabilir. Demir tuzlan ve fluorokinolon türü antibiyotiklerin kullanımı arasında en az 2 saat aralık bırakılmalıdır.

  Tiroid hormonları(tiroksin):

  Tiroid hormonu tiroksinin mide-barsak emiliminde, kanda tiroksin hormonu düzeyinin azlığına (hipotiroksinemi) yol açan bir azalma meydana gelir.

  Demir tuzlan ve tiroid hormonlannın kullanımı arasında en az 2 saat aralık bırakılmalıdır.

  Penisilamin:

  Penisilamin adı verilen ve bakır, çinko, kursun gibi metal zehirlenmelerinde emilmeyi önleyen ilacın emilimi azalır. Demir sülfat ile tedavi kesildiğinde D-penisilaminin zehirleme (toksisite) riski artar. Demir tuzları ve penisilamin kullanımı arasında en az 2 saat aralık bırakılmalıdır.

  Norı-steroidal antienflamatuvar ilaçlar:

  Kortizon içermeyen iltihap önleyici ilaçların (nonsteroid antienflamatuvarlar) demir tuzları ile eş zamanlı kullanımı, mide-barsak üzerinde oluşan rahatsız edici etkiyi şiddetlendirir.

  Bifosfonatlar:

  Kemik erimesinde kullanılan ilaçların (bifosfonatlarm) mide-barsak emilimi azalır. Demir tuzları ve bifosfonatlarm kullanımı arasında en az 2 saat aralık bırakılmalıdır.

  Metildopa, levodopa, carbidopa:

  Parkinson ilacı olan dopa türevlerinin faydası azalır. Demir tuzları ve dopa türevlerinin kullanımı arasında en az 2 saat aralık bırakılmalıdır.

  Kalsiyum, çinko:

  Kalsiyum ve çinko ile demirin mide-barsak emilimi azalır. Demir tuzları ve bu minerallerin kullanımı arasında en az 2 saat aralık bırakılmalıdır.

  Diğerleri:

  Hücre koruyucu sitoprotektiflerle eş zamanlı kullanım sırasında demirin emilimi azalabilir. C vitamini (askorbik asit) barsak (intestinal) demir emilimini arttırır. Demir emilimini azaltabileceğinden süt ürünleri (kalsiyum), çay (tannatlar) ve kahve kullanımından kaçınılması gerekmektedir.

  İdrar ve dışkıda kan aranması için kullanılan bir tahlil olan "Guajak Testi" yanlış sonuç verebilir.

  OROFERON DEPO prospektüsünü PDF dosyası olarak indirmek için buraya
  –Arşiv–
  –Arşiv–

  Yorum yapın