Notta Nasıl Kullanılır ve Yan Etkileri Nelerdir?

Notta lökotrienler adı verilen maddeleri engelleyen bir lökotrien alıcısı (reseptör) antagonistidir (karşıt etki gösteren). Lökotrienleri engelleyerek astım belirtilerini iyileştirir ve aleıjik nezleyi iyileştirir.

Notta steroid (kolesterolle ilişkili, yağ yapıda bir organik bileşik) değildir. Çalışmalar Notta’nın çocukların büyüme hızını etkilemediğini göstermiştir (astım ve alerjik nezle (rinit) hakkında daha fazla bilgi ileriki bölümlerde yer almaktadır).

Notta inatçı astımın tedavisi ve alerjik nezlenin (rinitin) belirtilerinin giderilmesi için reçetelenir:

Astım:

Notta 5 mg çiğneme tableti, 6-14 yaş arası pediyatrik hastalarda inatçı astımın tedavisinde kullanılmalıdır.

Notta’yı bir astım atağında kısa süreli iyileşme sağlamak için kullanmayın. Astım atağı yaşadığınızda doktorunuzun astım ataklarının tedavisi için size söylediklerini yapmanız gerekir.

Alerjik Rinit:

Notta alerjik rinit belirtilerinin (hapşırık, burun tıkanıklığı, burun akıntısı ve kaşıntısı) kontrolüne yardımcı olmak amacıyla kullanılır. Notta çiğneme tableti, 6-14 yaş arası pediyatrik hastalarda mevsimsel aleıjik rinit ve pereniyal alerjik rinit (yıl boyu devam eden) semptomlarının giderilmesi için kullanılır.

Notta 28 ve 90 tabletlik ambalajlarda kullanıma sunulmuştur. Her bir tablet 5 mg montelukast içerir.

Astım nedir?

Astım vücudun dışındaki havayı akciğerlere taşıyan tüpler olan bronşiyal hava yollarında sürekli (kronik) bir enflamasyondur. Astım belirtileri şunlardır:

 •  Öksürük
 • Hırıltılı solunum
 • Göğüs sıkışması
 • Nefes darlığı

Alerjik rinit nedir?

 • Saman nezlesi olarak da bilinen mevsimsel aleıjik rinit ağaç, çimen ve ot polenleri gibi ev dışında bulunan alerjenler ile tetiklenir.
 • Uzun süre devam eden (pereniyal) alerjik rinit yıl boyu görülebilir ve genellikle ev tozu akarları, hayvan tüyü kepeği ve/veya küf sporları gibi ev içindeki aleıjenler ile tetiklenir.
 • Alerjik rinit belirtileri aşağıdakileri içerebilir:
 • Burun tıkanıklığı, akıntısı ve/veya kaşıntısı
 • Hapşırık

Notta Yan Etkileri Nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi Notta’nın içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Ayrıca, Notta 10 mg film kaplı tablet ile yapılan klinik çalışmalarda bildirilen yan etkiler şunlardır:

 • Baş ağrısı
 • Abdominal ağrı

Notta’nın yan etkileri genellikle hafiftir ve montelukast ile tedavi edilen hastalarda plaseboya (ilaç içermeyen tablet) göre daha yüksek sıklıkta ortaya çıktılar.

Yan etkiler aşağıdaki kategorilerde gösterildiği şekilde tanımlanmıştır:

Yaygın Yan Etkiler

 • Üst solunum yolu enfeksiyonu Yaygın:
 • Diyare, bulantı, kusma
 • Döküntü
 • Ateş

Yaygın Olmayan Yan Etkiler

 • Aleıjik reaksiyonlar [yüz, dudaklar, dil ve/veya boğazda şişme (soluma veya yutmazorluğu yaratabilir)]
 • Davranış ve ruh hali değişiklikleri (kabuslar dahil rüya anormallikleri, uykuyadalmada güçlük, uyurgezerlik, irritabilite, endişeli hissetme, huzursuzluk, sinirli davranış ve düşmanlık içeren huzursuzluk hali (ajitasyon), depresyon
 • Baş dönmesi, uyuklama, karıncalanma/uyuşma, nöbetler [konvülsiyonlar (kasların istem dışı kasılması) veya krizler]
 • Burun kanaması
 • Ağız kuruluğu, hazımsızlık, morluklar, kaşıntı, ürtiker
 • Eklem ya da kas ağrısı, kas krampları
 • Yorgunluk, kendini iyi hissetmeme, şişlik

Seyrek Görülen Yan Etkiler

 • Kanama eğiliminde artış,
 • Titreme
 • Çarpıntı
 • Halüsinasyonlar (gerçekte var olmayan şeyler görmek), Disoryantasyon, İntihar düşüncesi ve davranışı (intihar dahil)
 • Hepatit (karaciğer iltihabı)
 • Cildin altında ve en sık olarak incik kemiğinizin üzerindeki bölgede kırmızı, dokununca ağrıyan kırmızı şişlikler (eritema nodozum), hiçbir belirti vermeden aniden ortaya çıkan şiddetli deri reaksiyonlan (eritema multiforme)
 • Montelukast ile tedavi edilen hastalarda gribal hastalık, kollarda veya bacaklarda uyuşukluk veya kanncalanma, akciğer semptomlarında kötüleşme ve/veya döküntü (Churg-Strauss Sendromu) olaylanan kombinasyonunu içeren çok nadir olgular bildirilmiştir.

Bu semptomlardan birini veya daha fazlasını yaşarsanız doktorunuza söylemelisiniz. Bunlarda Notta 10 mg yan etkileridir

Notta Nasıl Kullanılır?

Astımlı çocuklar (6-14yaş arası):

Notta’yı astım belirtileri yaşamasa bile, doktorunuz size reçetelediği sürece her gün çocuğunuza vermelisiniz.

Astım belirtileri kötüleşirse veya astım atakları için alınan kurtarıcı inhale ilacı çocuğunuz için daha fazla kullanmanız gerekirse derhal doktorunuzu arayınız.

Notta’yı bir astım atağında kısa süreli iyileşme sağlamak için kullanmayın.

Çocuğunuz astım atağı yaşadığında doktorunuzun astım ataklarının tedavisi için size söylediklerini yapmanız gerekir.

Astım atakları için çocuğunuzun kurtarıcı inhale ilacınızı her zaman yanınızda bulundurunuz.

Doktorunuz size söylemedikçe diğer astım ilaçlarını çocuğunuza vermeyi bırakmayınız veya dozunuzu azaltmayınız.

Mevsimsel alerjik rinitli çocuklarda ve pereniyal aferjik rinitli çocuklarda (614 yaş arası):

Notta’yı çocuğuımza her gün aynı saatte bir kez veriniz.

Notta’yı doktorunuz reçetelediği sürece günde bir kez çocuğunuza vermelisiniz.

Öğün zamanlarından bağımsız olarak verebilirsiniz. Ancak yiyecek ile alınması durumunda, yiyeceklerden 1 saat önce veya 2 saat sonra alınmalıdır.

Notta sadece ağız yoluyla alınır.

Aç kamına veya yiyeceklerle birlikte alabilirsiniz.

2-5 yaş arası çocuklar için Notta 4 mg çiğneme tableti,

6-14 yaş arası çocuklar için Notta 5 mg çiğneme tableti kullanılabilir.

Yaşa bağlı olarak özel doz ayarlaması gerekmemektedir.

Böbrek/Karaciğer yetmezliği hastalarında Notta kullanımı

Böbrek yetmezliği olan hastalarda doz ayarlaması yapmaya gerek yoktur. Hafif-orta derecede karaciğer yetmezliği olan hastalarda doz ayarlaması gerekmez. Ciddi karaciğer yetmezliği olan hastalara ilişkin veri yoktur.

Eğer Notta’nın etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Doz Aşımı Durumunda Ne Yapılmalıdır?

Doz aşımı raporlarının çoğunda hiçbir yan etki bildirilmemiştir. Yetişkinlerde ve çocuklarda doz aşımıyla birlikte en sık bildirilen semptomlar abdominal ağrı, uyku hali, susama, baş ağrısı, kusma ve hiperaktivitedir.

Notta’dan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

Notta Kullanmayı Unuttuğumda Ne Yapmalıyım?

İlacınızı tavsiye edilen şekilde almaya çalışınız.

İlacı bir doz almayı unuttuğunuzda, bu dozu almayınız ve daha sonra normal kullanıma devam ediniz.

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

Notta ile Tedavi Sonlandığında Oluşabilecek Etkiler

Eğer çocuğunuz Notta almaya devam ederse, ilaç sadece çocuğunuzun astımı tedavi edebilir.

Notta’yı doktorunuzun reçetelediği süre boyunca almanız önemlidir. Notta astımınızı kontrol etmeye yardımcı olacaktır.

Bu ürünün kullanımı ile ilgili herhangi bir ilave sorunuz olursa, doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Notta Kimler Tarafından Kullanılmamalıdır?

Montelukast veya ilacm herhangi bir bileşenine karşı aleıjikseniz (aşırı duyarlılığınız var ise),

Notta Kullananlar Nelere Dikkat Etmelidir?

Astımınız veya solunumunuz kötüleşirse, derhal doktorunuza söyleyiniz.

Oral Notta akut astım ataklarının tedavisinde kullanılmak üzere tasarlanmamı ştir. Bir atak yaşarsanız doktorunuzun size verdiği talimatlara uyunuz. Astım ataklan için aldığınız kurtancı inhale ilacınızı her zaman yanınızda bulundurunuz.

Sizin veya çocuğunuzun tüm aslım ilaçlannı doktorunuz tarafından belirtilen şekilde almanız önemlidir. Notta doktorunuzun size reçetelediği diğer astım ilaçlannın yerine kullanılmamalıdır.

Astım karşıtı ilaçlar alan tüm hastalar gribal hastalık, kollarda veya bacaklarda uyuşukluk veya karıncalanma, akciğer semptomlannda kötüleşme ve/veya döküntü olaylarının kombinasyonunu yaşadıklarında doktorlarına başvurmaları gerektiği konusunda uyarılmalıdır.

Astımınız varsa ve astımınız asetilsalisilik asit (aspirin) alınca kötüleşiyorsa, Notta alırken aspirin veya steroid olmayan antienflamatuvar ilaçlar adı verilen ağrı kesici diğer ilaçları kullanmamaya çalışın.

Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

Notta İle Birlikte Yiyecek ve İçecek Tüketimi

Belirtilen ilaç ile birlikte tüketilmesi sakıncalı olan yiyecek ve içecekler nelerdir? Ne yemeli veya ne yememeliyiz?

Notta 5 mg gıdalarla birlikte veya ayrı olarak alınabilir. Yiyecek ile alınması durumunda, yiyeceklerden 1 saat önce veya 2 saat sonra alınmalıdır.

Hamilelik (Gebelik) Döneminde Notta Kullanılır mı?

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Hamileyseniz veya çocuk sahibi olmayı planlıyorsanız, Notta almadan önce doktorlarına danışmalıdır. Doktorunuz bu dönemde Notta kullanıp kullanamayacağınızı değerlendirecektir.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza danışınız.

Emzirme Döneminde Notta Kullanılabilir mi?

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Notta’nın anne sütüne geçip geçmediği bilinmemektedir. Emziriyorsanız veya bebeğinizi emzirmeyi düşünüyorsanız, Notta almadan önce doktorunuza danışmaksınız.

Araç ve makina kullanımı

Notta’nın araç veya makine kullanma becerinizi etkilemesi beklenmez. Ancak kişilerin ilaçlara verdiği yanıtlar farklı olabilir. Notta ile çok ender bildirilen belirli yan etkiler (baş dönmesi ve uyuklama) bazı hastalarm araç veya makine kullanma becerisini etkileyebilir.

Notta Etken Maddesi Nedir?

Notta her dozunda 23 mg’dan daha az sodyum ihtiva eder. Dozu nedeni ile herhangi bir uyarı gerekmemektedir.

Notta her dozunda 10 g’dan daha az manitol içermektedir. Dozu nedeni ile herhangi bir uyarı gerekmemektedir.

Diğer İlaçlar İle Birlikte Notta Kullanılır mı?

Bazı ilaçlar Notta’nın etki mekanizmasını değiştirebilir veya Notta diğer ilaçlarınızın etki mekanizmasını değiştirebilir. Eğer aşağıdaki ilaçları alıyorsanız, Notta’ya başlamadan önce bunları doktorunuza söyleyiniz:

Fenobarbital (epilepsi tedavisi için kullanılır)

Fenitoin (epilepsi tedavisi için kullanılır)

Rifampisin (tüberküloz ve bazı diğer enfeksiyonların tedavisi için kullanılır)

Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

Related Posts

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.