Nimotop Tablet Nedir ve Nasıl Kullanılır?

Her tablet 30 mg nimodipin içerir. Nimotop’un etkin maddesi olan nimodipinin beyne giden kan damarlarında genişleme sağlayıcı ve doku ölümünü engelleyici etkisi vardır.

Nimotop, kalsiyum kanal bloke edicileri olarak bilinen bir ilaç grubuna dahildir.

Nimotop, 30 tabletlik ambalajlarda bulunur.

Nimotop, beyin damarlarındaki anevrizmaya (baloncuklaşma) bağlı beyin kanaması sonrası gelişen beyin damarlarındaki daralmanın neden olduğu doku hasarına bağlı bozuklukların önlenmesi ve tedavisinde kullanılır.

Nimotop’un Yan Etkiler Nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi Nimotop’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Nimotop’un olası yan etkileri görülme sıklıklarına göre aşağıda verilmiştir:

 • Pıhtılaşma hücrelerinin sayısında azalma
 • Kalp hızında artış
 • Alerjik reaksiyon
 • Döküntü
 • Baş ağrısı
 • Tansiyon düşüklüğü
 • Damarlarda genişleme
 • Bulantı
 • Kalp hızında azalma
 • Bağırsak tıkanması
 • Karaciğer enzimlerinde geçici artış

Nimotop Nasıl Kullanılır ?

Doktorunuz ayrı bir tavsiyede bulunmadıkça;

5-14 gün Nimotop Enfüzyon Solüsyonu’nu takiben günde 6 defa 2 tablet Nimotop önerilir.

Damardan uygulama bittikten sonra 7 gün boyunca ağızdan Nimotop alınması önerilir. Doktorunuz Nimotop ile tedavinizin ne kadar süreceğini size bildirecektir.

Tabletler bütün olarak bir miktar sıvı ile alınmalıdır. Greyfurt suyu ile birlikte alınmamalıdır. Dozlar arasındaki süre 4 saatten az olmamalıdır.

Karaciğer yetmezliği olan hastalarda doz azaltılması gerekebilir.

Eğer Nimotop’un etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Nimotop’tan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmış sanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

Nimotop Kullanılmaması Gereken Durumlar

İçindeki maddelere karşı alerjiniz varsa,

Bir antibiyotik olan rifampisin kullanıyorsanız,

Sara hastalığında kullanılan fenobarbital, fenitoin, karbamazepin gibi ilaçları kullanıyorsanız,

Nimotop Kullanırken Dikkat Edilmesi Gerekenler

Kafa içi basıncınız artmışsa,

Beyin dokusundaki sıvı miktarınız yükselmişse,

Düşük tansiyonunuz varsa,

Anjina pektoris (kalbi besleyen damarların daralması/tıkanması ile ortaya çıkan göğüs ağrısı) hastası iseniz veya geçmiş 4 hafta içerisinde kalp krizi geçirdiyseniz,

Eğer çocuk sahibi olmayı isteyen erkek bir hasta iseniz doktorunuza danışınız. Nimotop türü ilaçlar bazen erkeklerde üremeyi geri dönüşümlü etkileyebilmektedir.

Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışın.

Nimotop Alkol İle Alınır mı?

Nimotop Alkol ile etkileşimi ciddi sonuçlar açabilir. İlacı kullanmadan önce doktorunuza danışınız.

Greyfurt suyu, Nimotop’un kan seviyesini yükseltir, kan basıncını düşürücü etkisini artırabilir. Son içilen greyfurt suyundan sonraki 4 gün boyunca bu etki devam edebilir.

Hamileler Nimotop Kullanabilir mi?

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Nimotop, hamilelikte kullanılması gerektiğinde risk-yarar oranı değerlendirilmelidir.

Tedaviniz .sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emziren anneler Nimotop kullanırken bebek emzirmemeleri önerilir.

Araç ve makina kullanımı

Nimotop, makine ve taşıt kullanma yeteneğini bozabilir.

Diğer İlaçlar İle Birlikte Nimotop Kullanımı

Bazı ilaçlar ile birlikte kullanıldığında Nimotop’un etkisi değişebilir. Aşağıdaki ilaçları kullanıyorsanız lütfen doktorunuza söyleyiniz:

Antibiyotik olarak kullanılan rifampisin, makrolidler, kuinupristin / dalfopristin

Sara hastalığında kullanılan fenobarbital, fenitoin, karbamazepin, valproik asit

HIV tedavisinde kullanılan ilaçlar, zidovudin

Mantar enfeksiyonlarının tedavisinde kullanılan ilaçlar

Depresyon tedavisinde kullanılan nefazodon, fluoksetin, nortriptilin

Mide hastalıklarının tedavisinde kullanılan simetidin

İdrar söktürücü ilaçlar

Tansiyon düşürücü olarak kullanılan beta blokerler, ADE inhibitörleri, Anjiyotensin reseptör blokerleri, diğer kalsiyum antagonistleri, alfa adrenerjik blokerler, alfa metildopa

İktidarsızlık tedavisinde kullanılan PDE5 inhibitörleri

Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

Related Posts

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.