Nexstep Nedir ve Ne İçin Kullanılır?

Doktorunuz size reçete ettiğinde Nexstep nedir sorusunun cevabını tam olarak almış olmuyorsunuz. Nexstep mide de olması gerekenden fazla asit oluşumunu gerekli seviyeye çekmesini sağlayan bir mide ilacıdır. Nexstep “proton pompası inhibitörii” olarak bilinen ilaçlardan biridir. Midenizdeki asit oluşumunu azaltır. Nexstep yan etkileri ve kullanımına dair diğer merak edilen bilgiler için içindekiler kısmından ulaşarak ilaç hakkında ki sorularınızın yanıtlarını bulabilirsiniz.

Nexstep enterik kaplı tablet, turuncu renkli, bir yüzeyi “020” baskılı, diğer yüzeyi “SN” baskılı oblong, bikonveks tabletler şeklindedir.

Nexstep 14 ve 28 enterik kaplı tablet, PA/A1/PVC-Alüminyum blister ambalaj içerisinde ve karton kutuda kullanma talimatı ile beraber piyasaya sunulmaktadır.

Nexstep Nedir?

Gastro-özofajial reflü hastalığında (GÖRH)

Mide suyunun yemek borusuna kaçışma bağlı yemek borusunda iltihaplanma ve ağrı (Erozif reflü özofajitin tedavisinde)

Mide suyunun yemek borusuna kaçışına bağlı mide yanması ve kusma gibi hastalık belirtilerinde (Gastro-özofajial reflü hastalığının semptomatik tedavisinde)

Sürekli NSAII (non-steroidal anti-inflamatuvar ilaç) tedavisi gerektiren hastalarda

Ağrı veya iltihaplanma için kullanılan bir ilacın neden olduğu, mide veya karın boşluğunun üst kısmında ağrı veya rahatsızlık gibi belirtiler (non-steroidal anti-inflamatuvar ilaç (NSAİİ) kullanımı ile ilişkili üst gastrointestinal belirtilerin tedavisinde)

Ülserler: Ağrı ve iltihaplanma için kullanılan ilaçlann neden olduğu ülserlerin iyileştirilmesi ve önlenmesinde (Gastrik ülserlerin iyileştirilmesi ile NSAli tedavisine bağlı gastrik ve duodenal ülserlerin önlenmesi)

Ülserlere neden olan Helicobacter pylori isimli bir bakteri enfeksiyonunda

Midede aşın asit oluşmasına neden olan hormon üreten tümörler (Zollinger-Ellison sendromu) dahil, midede aşın asit salgısı dunımlannda,

Nexstep Nasıl Kullanılır?

Nexstep’i her zaman doktorunuzun söylediği şekilde kullanınız. Önerilen dozdan daha fazla miktarda kullanmayınız.

Gastro-özofajial reflü hastalığı (GÖRH)

Yetişkinler

Yemek borusunda iltihaplanma ve ağrının tedavisinde önerilen doz (erozif reflü özofajit) günde bir defa Nexstep 40 mg enterik kaplı tablettir. Hastalığın ciddiyetine ve sizin tedaviye cevabınıza bağlı olarak toplam tedavi süresi 4 ile 8 haftadır.

Hastalığın tekrarlanmasını önlemek için önerilen doz günde bir defa Nexstep 20 mg enterik kaplı tablettir.

Mide yanması ve kusma gibi belirtilerin tedavisinde (gastro-özofajial reflü hastalığının semptomatik tedavisinde) önerilen tedavi dozu günde bir defa Nexstep 20 mg enterik kaplı tablettir. Belirtiler 4 hafta sonunda geçmezse doktorunuza danışınız.

Belirtiler yok olduğunda, doktorunuz size sadece ihtiyacmız halinde, günde bir defa Nexstep 20 mg enterik kaplı tablet almanızı tavsiye edebilir.

Yaşlılarda Nexstep Kullanımı

Yemek borusunda iltihaplanma ve ağrının tedavisinde önerilen doz (erozif reflü özofajit) günde bir defa Nexstep 40 mg enterik kaplı tablettir. Hastalığın ciddiyetine ve sizin tedaviye cevabınıza bağlı olarak toplam tedavi süresi 4 ile 8 haftadır.

Hastalığın tekrarlanmasını önlemek için önerilen doz günde bir defa Nexstep 20 mg enterik kaplı tablettir.

Mide yanması ve kusma gibi belirtilerin tedavisinde (gastro-özofajial reflü hastalığının semptomatik tedavisinde) önerilen tedavi dozu günde bir defa Nexstep 20 mg enterik kaplı tablettir. Belirtiler 4 hafta sonunda geçmezse doktorunuza danışınız.

Belirtiler yok olduğunda, doktorunuz size, sadece ihtiyacınız halinde, günde bir defa Nexstep 20 mg enterik kaplı tablet almanızı tavsiye edebilir.

Sürekli NSAİİ (non-stcroidal anti-inflamatuvar ilaçlar) tedavisi gerektiren hastalarda

Yetişkinlerde ağrı ve iltihaplanma için kullanılan bir ilacın neden olduğu, ağrı veya üst karın boşluğunda rahatsızlık gibi, durumların tedavisi için önerilen doz (NSAİİ ile ilişkili üst gastrointestinal semptomların tedavisi) günde bir defa Nexstep 20 mg enterik kaplı tablettir. Belirtiler 4 hafta İçinde geçmezse doktorunuza danışınız.

Ağrı ve İltihaplanma için kullanılan bir ilacın neden olduğu ülserlerin tedavisinde önerilen doz 4 ile 8 hafta boyunca günde bir defa Nexstep 20 mg veya 40 mg enterik kaplı tablettir.

Ağrı ve iltihaplanma için kullanılan bir ilacın neden olduğu ülserlerin önlenmesinde önerilen doz günde bir defaNexstep 20 mg veya 40 mg enterik kaplı tablettir.

Helicobacterpylori isimli bakterinin neden olduğu enfeksiyonda

Yetişkinler için önerilen doz günde iki defa Nexstep 20 mg enterik kaplı tablettir. Doktorunuz size ayrıca aşağıdaki antibiyotikleri almanızı önerecektir: Amoksisilin ve klaritromisin. Önerilen tedavi süresi bir haftadır. İlacınızı kullanma konusundaki talimatlara uyunuz ve emin olmadığınız herhangi bir konuyu doktorunuza danışınız. Bu tedavi hem mevcut ülserinizi iyileştirecek, hem de ülserlerin tekrar oluşmasını önleyecektir.

Yaygın kullanım dozu doktorunuz tarafından reçete edilen iki antibiyotik ile kombinasyon tedavisinde günde iki defa Nexstep 20 mg enterik kaplı tablettir. Yaygın tedavi süresi 1 haftadır.

Midede aşın asit oluşmasına neden olan hormon üreten tümörler dahil, midede aşın salgı durumlarında (Zollinger-EIIison sendromu)

Yetişkinler İçin önerilen başlangıç dozu günde iki defa Nexstep 40 mg enterik kaplı tablettir. Doktorunuz, doz ayarlamasını ihtiyacınıza göre yapacak ve aynca ilacı ne kadar süre ile kullanacağınıza karar verecektir.

Nexstep ağızdan kullanım içindir.

Nexstep’i her zaman doktorunuz tarafından tavsiye edilen şekilde kullanınız. Emin olmadığınız durumlarda doktorunuz veya eczacınızla konuşunuz. Kullandığınız tabletin dozu ve ne kadar süre ile kullanacağınız hastalığrnızın durumuna bağlıdır. Tabletler çiğnenmemeli veya ezilmemelidir. Tabletlerinizi gıda ile veya aç kamına alabilirsiniz. Tabletler bütün olarak, yarım bardak sıvı ile yutulmalıdır.

Karaciğer yetmezliği/Böbrek yetmezliği hastalarında Nexstep Kullanımı

Hafif ve orta derecede karaciğer yetmezliği olan hastalarda esomeprazolün yıkımı bozulabilir. Şiddetli karaciğer yetmezliği olan hastalarda ilacın yıkımı azalır ve kan düzeyleri yükselebilir. Bu nedenle ağır karaciğer yetmezliği olan hastalarda günde 20 mg doz aşılmamalıdır. Günde tek doz kullanım sırasında esomeprazol ve yıkım ürünleri vücutta birikme eğilimi göstermez.

Böbrek yetmezliği olan hastalarla ilgili çalışma yoktur. Böbrek yetmezliği olan hastalarda esomeprazol yıkımının değişmesi beklenmez.

Eğer Nexstep’in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz

Nexstep 2 Doz Alınır mı?

Nexstep ‘ten kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız, derhal bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

Eğer bir dozu almayı unutursanız, dozu almayı unuttuğunuzu hatırlar hatırlamaz alınız. Ancak, eğer nerdeyse bir sonraki doz zamanı gelmişse, kaçırılan dozu almayımz, sadece zamanı gelen dozu zamanında alınız.

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

Nexstep Hangi Durumlarda Kullanılmaz?

Esomeprazol’e, benzimidazol türevlerine veya Nexstep içeriğindeki yardımcı maddelerden herhangi birisine karşı önceden aleıjik reaksiyon gösterdiyseniz,

Diğer proton pompası inhibitörlerine (öm: pantoprazol, lansoprazol, rabeprazol, omeprazol) karşı aleıjiniz varsa.

Diğer proton pompası inhibitörlerinde olduğu gibi esomeprazol, atazanavir veya nelfinavir (HIV (AIDS) tedavisi İlacı) ile birlikte kullanılmamalıdır.

Nexstep Hangi Durumlarda Dikkatli Kullanılmalıdır?

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz:

Sebepsiz yere belirgin kilo kaybı,

Nexstep İle tedavi sırasında ağrı veya hazımsızlık meydana gelmesi durumunda,

Kan veya gıda kusmaya başlamanız durumunda,

Dışkının siyah olması ve kanamalı noktaların olması halinde, DERHAL doktorunuza başvurunuz.

Ciddi karaciğer problemleriniz mevcutsa, doktorunuz dozu azaltma yoluna gidebileceğinden, bunu doktorunuzla konuşmalısınız.

Ciddi böbrek problemleriniz mevcutsa, bunu doktorunuzla konuşmalısınız,

Helicobacter pylorVnin yok edilmesi için size üçlü tedavi reçete edilmişse veya Nexstep size ihtiyacımz halinde kullanmak üzere verildiyse, almakta olduğunuz herhangi başka bir ilaç varsa doktorunuzu bilgilendiriniz.

Nexstep size “ihtiyaç halinde” kullanılmak üzere reçete edildiyse, belirtilerin devamlı olması veya Özellik değiştirmesi durumunda doktorunuzla bağlantıya geçmelisiniz.

Nexstep gibi bir proton pompa inhibitörünü özellikle de bir yıldan daha uzun bir süreyle kullanmanız durumunda kalça, bilek veya omurga kırığı riski hafif derecede artabilir. Eğer sizde osteoporoz (kemik erimesi) varsa veya kortikosteroidler kullanıyorsanız (osteoporoz riskini arttırabileceğinden) doktorunuza söyleyiniz.

Nexstep kullanımı ile birlikte kanınızdaki magnezyum seviyesi düşebilir (hipomagnezemi). Düşük magnezyum seviyesi kas kasılmalarına, kalp atım sayısında değişikliklere (normalden daha fazla veya daha az) ve nöbetlere neden olabilir. Uzun süre tedavi alması beklenen ya da proton pompa inhibitörünü digoksin gibi ilaçlar ya da kandaki magnezyum seviyesinde düşüklüğe neden olabilecek İlaçlarla (öm. idrar söktürücüler) birlikte almanız halinde, doktorunuz tedaviye başlamadan önce ve daha sonra periyodik olarak kan magnezyum düzeylerini takip edebilir.

Salgı bezleri ile ilgili (nöroendokrin) tümörler için yapılan incelemelerle etkileşimler: Mide asidi düzeyindeki İlaç kaynaklı azalmalar sebebiyle sinir sistemi ve iç salgı bezleri ile ilgili tümörler için yapılan tam incelemelerinde yanlış pozitif sonuçlar alınabilir.

Proton pompası baskılayıcilan dahil, herhangi bir sebepten dolayı azalan mide asidi, mide-bağırsak sisteminde normal olarak var olan bakterilerin sayısında artışa neden olur. Proton pompası baskılayıcıları İle tedavi, bazı mide-bağırsak sistemi enfeksiyonlannm riskini az da olsa arttırabilir.

Bu uyanlar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

Nexstep’in Yiyecek ve İçecek İle Kullanılması

Tabletlerinizi gıda ile veya aç kamına alabilirsiniz.

Nexstep Alkol ile etkileşimi sonucu ciddi sonuçlar açabilir. İlacı almadan önce doktorunuza danışınız.

Hamileler Nexstep Kullanabilir mi?

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Nexstep’i kullanmaya başlamadan Önce, doktorunuzu hamile olduğunuz veya hamile kalmayı planladığınız konusunda bilgilendiriniz. Hamileyseniz, Nexstep’i sadece doktorunuzun tavsiye etmesi halinde kullanınız.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza danışınız.

Emzirirken Nexstep Kullanılır mı?

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Nexstep Etken Maddesi Nedir?

Mannitol uyarısı:

Bu tıbbi ürün her bir dozunda 158,25 mg mannitol (E421) ihtiva eder; dozu nedeni ile uyan gerektirmemektedir.

Lesitin (soya) uyarısı

Nexstep soya yağı ihtiva eder. Fıstık ya da soyaya alerjisi olan kişiler bu tıbbi ürünü kullanmamalıdır.

Diğer İlaçlar İle Birlikte Nexstep Kullanımı

Nexstep aşağıdaki ilaçlarla birlikte kullanıldığında bazı ilaçların çalışma şeklini değiştirebilir ve bazı ilaçlar Nexstep üzerine etki edebilir.

Nelfinavir veya atazanavir (AIDS tedavisinde kullanılan ilaçlar) içeren bir ilaç kullanıyorsanız, Nexstep tabletleri kullanmayınız.

Aşağıdaki ilaçlardan herhangi birini kullanıyorsanız doktorunuza veya eczacınıza söyleyiniz:

Ketakonazol, itrakonazol veya vorikonazol (mantar iltihaplanmalarım önlemeye yönelik İlaçlar)

Erlotinib veya aynı sınıftan başka bir ilaç (kanser tedavisinde kullanılır)

Sitalopram, imipramin veya klomipramin (depresyon tedavisinde kullanılır)

Diazepanı (anksiyete tedavisinde, kasların gevşemesi için veya sara (epilepsi) tedavisinde kullanılır)

Fenitoin (sara tedavisinde kullanılır). Fenitoin kullanıyorsanız, doktorunuzun sizi Nexstep kullanmaya başladığınızda veya kullanmayı durdurduğunuzda takip etmesi gerekecektir.

Varfarin veya klopidogrel (kanın sulandırılması için kullanılan antikoagülan isimli ilaçlar). Doktorunuzun sizi Nexstep kullanmaya başladığınızda veya kullanmayı durdurduğunuzda takip etmesi gerekebilir.

Silostazol (kesik topallama tedavisinde kullanılır-yetersiz kan dolaşımı nedeniyle yürüdüğünüzde bacaklarınızda ortaya çıkan ağrı)

Sisaprid (hazımsızlık ve mide yanması için kullanılır)

Digoksin (kalp problemleri ilacı)

Metotreksat (kanseri tedavi etmek için yüksek dozlarda kullanılan bir kemoterapi ilacı). Yüksek dozda metotreksat kullanıyor olmanız halinde, NEXIUM İle tedaviye geçici olarak ara verilmesi gerekebilir.

Rifampisin (verem tedavisi ilacı)

St. John’s Wort (Hypericum perforatum) (depresyon tedavisi ilacı)

Doktorunuzun size Heiicobacter pylorVnİn neden olduğu ülseri tedavi etmek için Nexstep’in yanı sıra amoksisilin ve klaritromisin antibiyotiklerini reçete etmesi durumunda, kullanmakta olduğunuz herhangi diğer ilaçlar ile İlgili doktorunuzu bilgilendirmeniz son derece önemlidir.

Nexstep Yan etkileri Nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi Nexstep’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden biri olursa, Nexstep’i kullanmayı durdurunuz ve derhal doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

 • Ani bir hırıltı, dudaklar, dil ve boğaz veya vücutta şişme, deri döküntüsü, bayılma veya yutma güçlüğü (şiddetli alerjik reaksiyon)
 • Ciltte kabarcıklar veya soyulmayla birlikte kızarıklık. Ayrıca dudaklar, gözler, ağız, burun ve genital bölgelerde şiddetli kabarcıklanma ve kanama meydana gelebilir. Bu durum “Stevens-Johnson sendromu” veya “toksik epidermal nekroliz” olabilir.
 • Aynı zamanda karaciğer sorunlarının belirtileri olan ciltte sararma, koyu renkli idrar ve yorgunluk.

Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir.

Eğer bunlardan biri sizde mevcut İse, sizin Nexstep’e karşı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

Yaygın Görülen Yan Etkiler

 • Baş ağrısı
 • Karın veya bağırsağınıza etki: ishal, karın ağrısı, kabızlık, gaz toplanması
 • Hasta hissetme (bulantı) veya hasta olma (kusma)

Yaygın Olmayan Yan Etkiler

 • Ayak ve bileklerde şişme
 • Uyku bozuklukları (uykusuzluk)
 • Sersemlik, “iğne batması” gibi karıncalanma hissi, uykulu hissetme
 • Baş dönmesi hissi (vertigo)
 • Ağız kuruluğu
 • Karaciğerin nasıl çalıştığım gösteren kan testlerinde değişme
 • Ciltte döküntü, yumrulu döküntü (kurdeşen) ve deride kaşınma
 • Kalça, bilek veya omurga kırığı (Nexstep yüksek dozlarda ve çok uzun süreli kullanılırsa) Seyrek
 • Beyaz kan hücresi veya trombositlerin sayısında azalma gibi kan problemleri. Bu durum halsizliğe, morarmaya neden olabilir veya enfeksiyon oluşumunu daha muhtemel kılar.
 • Kanda düşük sodyum değerleri. Bu durum halsizliğe, hasta hissetmeye (kusma) ve kramplara neden olabilir.
 • Ajite, şaşkın veya depresyonda hissetmek
 • Tat almada bozukluk
 • Bulanık görme gibi görme problemleri
 • Aniden hırıltılı nefes almak veya nefessiz kalmak (bronkospazm)
 • Ağız içinde iltihaplanma
 • Bir mantarın neden olduğu ve bağırsakları etkileyebilen “pamukçuk” isimli bir iltihaplanma
 • Ciltte sararma, koyu renkli idrar ve yorgunluğa neden olabilen ikterli veya iktersiz sanlık
 • Saç kaybı (alopesi)
 • Güneşe çıkıldığında ciltte döküntü
 • Eklem ağrılan (artralji) veya kas ağrılan (miyalji)
 • Genel olarak İyi hissetmemek ve güçsüzlük
 • Terlemede artış

Çok Seyrek Görülen Yan Etkiler

 • Agranülositoz dahil kan değerlerinde değişmeler (beyaz kan hücrelerinden yoksun olma)
 • Saldırganlık/öfkeli olma hali
 • Olmayan şeyleri görme, hissetme veya duyma (halüsinasyonlar)
 • İshale neden olan bağırsak İltihabı (mikroskopik kolit)
 • Karaciğerin iflasına ve beyinde iltihaplanmaya neden olan ciddi karaciğer problemleri
 • Aniden ciddi döküntü veya kabarcıklarıma veya cildin soyulmaya başlaması. Bu durum yüksek ateş ve eklem ağrıları ile ilişkili olabilir (Eritema multiforme, Stevens-Johnson sendromu, toksik epİdermal nekroliz)
 • Kaslarda zayıflık
 • Ciddi böbrek problemleri
 • Erkeklerde meme büyümesi
 • Kandaki magnezyum düzeyinin azalması (Eğer üç aydan uzun süredir Nexstep kullanıyorsanız, kanınızdaki magnezyum düzeylerinin düşme olasılığı vardır. Düşük magnezyum düzeyi yorgunluk, istemsiz kas kasılmaları, yönelim bozukluğu, havaleler, sersemlik veya kalp atım hızının hızlanması şeklinde kendini gösterir. Bu belirtilerden herhangi biri sizde ortaya çıkarsa, vakit geçirmeden doktorunuza söyleyiniz.)

Nexstep çok seyrek vakalarda, immün korumada önemli beyaz kan hücrelerini etkileyebilir. Eğer ateş gibi ciddi bir genel durumla seyreden bir enfeksiyonunuz varsa boyunda, boğazda veya ağızda ağrı, idrar yapma güçlüğü gibi bölgesel iltihap ile ateş varsa mümkün olduğunca çabuk doktorunuza danışmahsımz, böylece beyaz kan hücrelerinin eksikliği (agranülositoz) kan testi ile belirlenebilir. Bu sırada tedaviniz hakkında doktorunuza bilgi vermeniz önemlidir.

Bu yan etkiler listesi sizde endişe uyandırmamalıdır. Bunlardan hiçbirini tecrübe etmeyebilirsiniz.

Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

Yorum yapın