Nexavar (200 mg) Nedir ve Ne İşe Yarar?Yan Etkileri ve Kullanıcı Yorumları

Nexavar , film kaplı tabletler şeklinde kullanıma sunulmuştur. Her bir film kaplı tabletin içinde 200 mg etkin madde (sorafenib) bulunmaktadır.

Nexavar’ın etkin maddesi olan sorafenib, protein kinaz inhibitörleri adı verilen bir ilaç grubuna aittir. Protein kinaz inhibitörleri, tümör hücrelerinin çoğalmalarını azaltan bir ilaç grubudur.

Nexavar, her blister şeridinde 28 tablet bulunan, dört blister şeridinin oluşturduğu 112 tabletlik ambalajlar halinde kullanıma sunulmuştur. Tabletler yuvarlak, bikonveks şekilde ve kırmızı renklidir. Tabletlerin bir yüzünde Bayer logosu, diğer yüzünde “200” ifadesi bulunur.

İçindekiler

 1. Nexavar Yan Etkileri
 2. Nexavar Güncel Fiyat Listesi (2023)
 3. Nexavar Nasıl Kullanılır?
 4. Nexavar Kullanıcı Yorumları
 5. Nexavar Prospektüsü

Nexavar Ne İçin Kullanılır?

 • İnterferon alfa ve/veya interlökin 2 adı verilen diğer kanser ilaçlan ile tedaviden yanıt alınmayan ya da bu ilaçların yan etkileri nedeniyle tedavinin uygun olmadığı erişkinlerde, ilerlemiş renal hücreli karsinoma adı verilen böbrek kanseri tedavisinde,
 • Lokal tedavi yöntemleri denilen girişimsel tedavilerin uygun olmadığı, hafif derecede karaciğer yetmezliği olan (Child-Pugh A evre), bölgesel olarak ilerlemiş ve metastatik (diğer organlara yayılmış) hepatoselüler karsinoma adı verilen karaciğer kanseri tedavisinde kullanılır.

Nexavar Yan Etkileri Nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi Nexavar’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Nexavar’ın olası yan etkileri görülme sıklıklarına göre aşağıda verilmiştir:

Çok Yaygın Görülen Yan Etkiler

 • Lenfosit adı verilen özel bir kan hücresi türünde azalma (lenfopeni)
 • Kanda fosfat azlığı
 • Hayatı tehdit edici ya da ölümcül olabilecek kanama sorunları (mide bağırsak sisteminde kanama, solunum yolunda kanama, ve beyin kanaması dahil)
 • Yüksek tansiyon (hipertansiyon)
 • İshal
 • Bulantı
 • Kusma
 • Döküntü
 • • Saç dökülmesi
 • Kaşıntı
 • Kızarıklık
 • El-ayak deri reaksiyonu olarak adlandırılan bir deri sorunu (Bu durum avuç içlerinizde ve ayak tabanlarınızda kızarıklık, ağrı, şişme ya da keseciklere yol açar. Eğer bu yan etki sizde ortaya çıkarsa, hemen doktorunuza bildiriniz.)
 • Yorgunluk
 • Ağrı (ağız, karın, kemik, tümör ağrısı ve baş ağrısı dahil)
 • Kanda amilaz ve lipaz maddelerinde artış

Yaygın görülen yan etkiler

 • Kan testlerine çeşitli kan hücrelerinde azalma (akyuvarlar, alyuvarlar, trombositler, nötrofil denilen özel bir akyuvar türünde)
 • İştah kaybı (anoreksi)
 • Depresyon
 • Deride hissizlik ile sonuçlanan bir sinir hücresi hastalığı (periferik duysal nöropati)
 • Kulak çınlaması
 • Hayatı tehdit edici ya da ölümcül olabilecek kalp sorunları (kalp kasının yeterince kan alamaması, kalp krizi, kalp yetmezliği dahil)
 • Ses kısıklığı
 • Kabızlık
 • Ağızda iltihap (ağız kuruluğu ve dilde ağrı dahil)
 • Hazımsızlık
 • • Yutma güçlüğü
 • Deri kuruluğu
 • Deri iltihabı (dermatit)
 • Akne
 • Derinin pullar ve plaklar halinde dökülmesi (deskuamasyon)
 • Eklem ve kas ağrısı
 • Böbrek yetmezliği:
 • Erkeklerde sertleşme sorunu (erektil disfonksiyon)
 • Güçsüz hissetme (asteni)
 • Ateş
 • Grip benzeri hastalık
 • Kilo kaybı
 • Kan testlerinde transaminaz adlı maddelerde geçici artışlar

Yaygın olmayan yan etkiler

 • Kıl kökü iltihabı
 • Genel enfeksiyonlar
 • Alerji (aşırı duyarlılık) reaksiyonları (deri reaksiyonları ve kurdeşen dahil)
 • Tiroid bezinin az çalışması
 • Tiroid bezinin fazla çalışması
 • Kanda sodyum azlığı
 • Vücut suyunun azalması
 • Ani gelişen baş ağrısı, görme bozuklukları, bilinç değişiklikleri ve katılma nöbetlerinin ortaya çıkmasına neden olabilen geri dönüşümlü posteriyör lökoensefalopati (hayati tehdit edici ya da ölümcül olabilecek)
 • Kan basıncında ani ve ciddi yükselme (hipertansif kriz)
 • Burun akıntısı
 • Akciğer dokusundaki hastalık benzeri olaylar (zatürre, şiddetli solunum güçlüğü ve akciğer iltihabı gibi)
 • Mide içeriğinin yemek borusuna geri kaçması (reflü)
 • Pankreas iltihabı
 • Mide iltihabı
 • Hayatı tehdit edici ya da ölümcül olabilecek mide veya bağırsak delinmesi
 • Safradaki boya maddesinde (bilirübin) artış ve sarılık
 • Safra kesesi ve safra yollarının iltihabı
 • Egzama
 • Deride çoklu döküntüler (eritema multiforme)
 • Deri tümörleri ve deri kanseri
 • Erkeklerde meme büyümesi (jinekomasti)
 • Kan testlerinde alkalen fosfataz adlı maddede geçici artışlar
 • Kan pıhtılaşma testlerinin sonuçlarında değişiklik

Seyrek görülen yan etkiler

 • Kalp ritminde bozukluk (QT uzaması)
 • Diğer yan etkiler (mevcut verilerden sıklığı belirlenemeyen):
 • Nefes alma ve yutma zorluğuna neden olabilen şişme (örneğin yüzde, dilde) (anjiyoödem)
 • Ani gelişen ve şiddetli alerjik reaksiyon (anafilaktik reaksiyon)
 • Bulantı, kusma, karın ağrısı ve sarılığa neden olabilen karaciğer iltihabı (ilaç nedenli hepatit)
 • Daha önce radyasyon tedavisi yapılan bölgede güneş yanığına benzer kızarıklık
 • Deride ağrılı reaksiyon (Stevens-Johnson Sendromu)

Nexavar Güncel Fiyat Listesi (2023)

TarihEtiket FiyatıKamu Fiyatı
15.12.202235.493,4320.941,12
14.12.202225.966,0515.319,97
12.10.202226.183,1315.448,05
19.07.202226.160,8915.434,93
09.07.202226.160,8815.434,92
19.02.202220.746,7312.240,57
21.12.202115.103,758.911,21
20.02.202115.897,149.379,31
11.03.202013.252,427.818,93
19.02.202013.252,428.945,38
19.02.201911.825,227.982,02
19.02.20189.363,496.320,36
19.12.20178.145,975.498,53
20.02.20178.514,505.747,29
26.06.20167.944,875.362,79
23.02.20168.732,555.894,47
22.02.20168.732,555.894,47
04.09.20158.576,715.789,28
01.06.20158.253,085.570,83
11.04.20158.086,555.458,42
10.04.20158.086,55
Nexavar Güncel Fiyat Değişim Grafiği (2023)

Nexavar Nasıl Kullanılır?

Nexavar’ı her zaman için tam olarak doktorunuzun söylediği şekilde alınız. Eğer emin değilseniz, doktorunuza ya da eczacınıza sorunuz. Doktorunuz size yararlı olduğunu düşündüğü sürece Nexavar almaya devam edeceksiniz.

Kullanılması tavsiye edilen Nexavar dozu:

Günde iki kez 2’şer tablettir. (Her gün toplam 4 tablet, yani toplam 800 mg sorafenib).

 • Nexavar ı hergün aynı saatlerde kullanınız.
 • Eğer tedavi sırasında yan etkiler ortaya çıkarsa, doktorunuz ilacınızın dozunu ayarlayabilir veya tedaviyi bir süre için durdurabilir.
 • Bu ilaçtan daha fazla yarar görmemeye başlayana kadar ya da bu ilacı kullanmanız ile birlikte
 • kabul edilemez ölçüde yan etkiler ortaya çıkana kadar Nexavar ile tedavinizi sürdürünüz.
 • Nexavar tabletlerini bütün olarak su ile yutunuz.
 • Tabletler aç karnına ya da yemeklerle birlikte alınabilir. Bu ilacı yağlı yemeklerle birlikte kullanmayınız. Eğer yağlı yiyecekler tüketecekseniz, tabletleri yemekten 1 saat önce ya da 2 saat sonra alınız.

Özel Kullanım Durumları

Böbrek yetmezliği:

 • Hafif, orta derecede veya diyaliz gerektirmeyen şiddetli böbrek yetmezliği olan hastalarda doz ayarlamasına gerek yoktur. Nexavar, kanın temizlenmesi için diyaliz cihazına bağlanan ağır böbrek hastalarında incelenmemiştir.
 • Böbrek fonksiyonlarınızda bozukluk olma riskiniz var ise doktorunuza söyleyiniz.

Karaciğer yetmezliği:

 • Hafif veya orta derecede karaciğer yetmezliği olan hastalarda doz ayarlaması yapılmaksızın kullanılabilir. Nexavar, ağır karaciğer hastalarında incelenmemiştir.

Eğer Nexavar’ın etkisinin çok güçlü ya da çok zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Nexavar Kullanmayı Unuttuğumda Ne Yapmalıyım?

Bir dozu unutursanız, bunu hatırlar hatırlamaz ilacı içiniz. Ancak bir sonraki dozun zamanı gelmişse, unuttuğunuz dozu atlayınız ve daha sonrasında ilacınızı normalde kullandığınız şekilde kullanmaya devam ediniz.

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

Nexavar ile tedavinizin ne kadar süreceği konusunda doktorunuz size bilgi verecektir. Tedaviye erken son vermeyiniz çünkü hastalığınızın belirtileri ağırlaşabilir.

Bu ilacın kullanımıyla ilgili başka sorularınız olursa, doktorunuza sorunuz.

Nexavar Kimler Tarafından Kullanılmamalıdır?

 • Sorafenibe veya Nexavar içindeki yardımcı maddelerden herhangi birine karşı alerjiniz (aşırı duyarlılığınız) var ise,
 • Hamile iseniz ve hamile olma ihtimaliniz varsa (aşağıdaki ilgili bölüme bakınız),
 • Emziriyorsanız (aşağıdaki ilgili bölüme bakınız),
 • Özellikle eller ve ayaklarda deri döküntüsü ortaya çıkarsa (deri değişiklikleri genellikle sorafenib tedavisinin ilk altı haftasında meydana gelir),
 • Kan basıncınız (tansiyon) yüksekse veya tedavi sırasında tansiyonunuz yüksek çıkmaya başlarsa,
 • Kanama sorunlarınız varsa,
 • Varfarin (kanı sulandırıcı bir ilaç) tedavisi görüyorsanız,
 • Cerrahi bir girişim ya da dişlerinizle ilgili bir işlem geçirecekseniz,
 • Kalp ritminizde anormallik var ise, yüksek dozda antrasiklin tedavisi görüyorsanız, kalp ritmi ile ilişkili ilaçlar kullanıyorsanız, kalp ritminizde anormallik oluşturabilecek farklı ilaçları kullanıyorsanız, magnezyum, kalsiyum, potasyum değerleriniz düşük ise,
 • Kalbinizle ilgili sorunlar varsa veya göğüs ağrısı çekiyorsanız,
 • Karnınızda ani başlayan ve hızla şiddetlenen bir ağrı/sancı ortaya çıkarsa,
 • Karaciğerinizde şiddetli bir sorun varsa,
 • Aynı zamanda irinotekan, kapesitabin veya dosetaksel (kanser ilaçları) ile tedavi görüyorsanız,
 • Aynı zamanda ağız yoluyla neomisin (antibiyotik) kullanıyorsanız.

Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa, sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

Nexavar İle Birlikte Yiyecek ve İçecek Tüketimi

Nexavar aç karnına ya da düşük veya orta yağlı yiyeceklerle birlikte alınabilir. Tabletleri bütün olarak bir bardak su ile içiniz.

Hamilelik (Gebelik) Döneminde Nexavar Kullanılır mı?

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Nexavar hamilelik sırasında kullanılmamalıdır.

 • Kadınlar Nexavar ile tedavi sırasında hamile kalmamalıdır ve ayrıca tedavidurdurulduktan sonra en az 2 hafta süreyle hamile kalmamalıdır.
 • Kadınlar ve erkekler Nexavar tedavisi sırasında ve tedavi durdurulduktan sonra en az 2 hafta süreyle etkili doğum kontrolü yöntemleri kullanmalıdır.
 • Nexavar kadınlarda ve erkeklerde üreme yeteneğini azaltabilir. Şüpheli bir durumda doktorunuza danışınız.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme Döneminde Nexavar Kullanılabilir mi?

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Nexavar emzirme döneminde kullanılmamalıdır.

Sorafenibin insanlarda süte geçip geçmediği bilinmemektedir. Sorafenib bebek büyümesi ve gelişimi üzerinde zararlı olabileceği için, kadınlar Nexavar tedavisi sırasında emzirmeyi bırakmalıdır.

Diğer İlaçlar İle Birlikte Nexavar Kullanımı

Nexavar ‘ı aşağıdaki ilaçlarla birlikte kullanıyorsanız doktorunuza bildiriniz. Bazı kan testlerinin yapılması uygun olabilir:

 • Varfarin (kanı sulandıran bir ilaç),
 • Rifampisin (verem ilacı),
 • St. John bitkisi (depresyonda kullanılan bitkisel ürün),
 • Fenitoin (sara/epilepsi ilacı),
 • Karbamazepin (epilepsi ve duygu durum değişiklikleri ilacı),
 • Fenobarbital (çeşitli durumlarda kullanılan bir uyku ilacı),
 • Deksametazon (bir çeşit kortizon)
 • Nexavar aşağıdaki ilaçlarla birlikte, ilaçlar arasında etkileşim olmaksızın kullanılabilir:
 • Ketokonazol (mantar ilacı),
 • Midazolam (çeşitli durumlarda kullanılan bir anestezi ilacı),
 • Dekstrometorfan (öksürük için kullanılan sentetik morfin türevi),
 • • Omeprazol (mide ilacı),
 • Gemsitabin, oksoliplatin (kanser ilaçları).

Nexavar aşağıdaki kanser ilaçlarıyla birlikte kullanılırken dikkatli olunmalıdır. Bu ilaçlardan herhangi birini kullanıyorsanız doktorunuza bildiriniz:

 • Paklitaksel/Karboplatin
 • Kapesitabin
 • Doksorubisin
 • İrinotekan
 • Dosetakse1.
 • Nexavar ile birlikte bir antibiyotik ilaç olan neomisin kullanıyorsanız doktorunuza bildiriniz. Bu ilaç, Nexavar ile aynı zamanda kullanıldığında Nexavar ‘ın özelliklerini değiştirebilir.

Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

Nexavar Kullanıcı Yorumları

Vücutta yan etki olarak eklem ağrısı yapan kanser tedavilerinde akıllı ilaç.

Kullanıcı Yorumu

Karaciğer ve böbrek kanserlerinde ileri derecelerinde kullanılan yan etki olarak dilde yara ve saç dökülmesi yapan bir ilaçtır.

Kullanıcı Yorumu

Nexavar Prospektüsü (Kullanım Talimatı PDF)

“Nexavar (200 mg) Nedir ve Ne İşe Yarar?Yan Etkileri ve Kullanıcı Yorumları” üzerine 3 yorum

 1. Annem kullanmaya başladı iştah gitti sürekli kusuyor halsiz iştah yok ishal ben anlamadım faydadan çok zararı oldu

  Yanıtla
 2. Merhaba eşim kullanmaya başladı fakat yan etkileri yüzünden eşim hergün hasta bu ilaçi kullanmadan önce cok iyiydi fakat bu ilaçl kullanmaya başladiğindam beri heryeri ağrıyor

  Yanıtla

Yorum yapın