Neupogen Enjeksiyona Yan Etkileri Nelerdir?

NEUPOGEN nedir ve ne için kullanılır?

NEUPOGEN, enjeksiyon için berrak, renksiz çözelti/damar içine yavaş uygulama için yoğunlaştırılmış çözelti (steril konsantre) içeren enjeksiyona hazır şırınga ve enjeksiyon için iğne şeklinde sunulmaktadır.

NEUPOGEN, etkin bileşen olarak 48 milyon ünite (480 mikrogram) konsantrasyonda (derişimde) filgrastim içerir. Diğer maddeler sodyum asetat, sorbitol (E420), polisorbat 80 ve enjeksiyonluk sudur. Her kutuda 5 adet şırınga bulunmaktadır. Her şırınga tek kullanımlıktır.

NEUPOGEN, beyaz kan hücresi (akyuvar) büyüme faktörüdür (granülosit koloni uyarıcı faktörü) ve sitokinler adı verilen bir ilaç grubuna aittir. Büyüme faktörleri vücut tarafından doğal olarak üretilen maddelerdir ancak ilaç olarak kullanılmak üzere de biyoteknoloji kullanılarak üretilebilirler. NEUPOGEN kemik iliğini daha fazla beyaz kan hücresi üretmesi için uyarır.

Beyaz kan hücrelerinin (akyuvarların) sayısındaki düşüş (nötropeni), birçok sebepten dolayı

olabilir ve vücudunuzun enfeksiyonla savaşını zayıflatır. NEUPOGEN kemik iliğini hızlı bir

şekilde yeni beyaz kan hücreleri üretmesi için uyarır.

NEUPOGEN şu durumlarda kullanılabilir:

 • Enfeksiyonların önlenmesi amacıyla, kemoterapi (kanser tedavisi) ile tedavi sonrasında beyaz kan hücrelerinin sayısının artırılması için;
 • Enfeksiyonların önlenmesi amacıyla, kemik iliği nakli sonrasında beyaz kan hücrelerinin sayısının artırılması için;
 • Yüksek dozda uygulanacak kemoterapi öncesinde, tedavinizin sonrasında toplanmak ve size yeniden nakledilmek üzere, kemik iliğinin fazla sayıda kök hücre üretmesini sağlamak için. Bu hücreler sizden veya bir vericiden (donör) alınabilirler. Bu kök hücreleri vücuda verildikten sonra kemik iliğine gider ve kan hücreleri üretirler;
 • Eğer ciddi kronik nötropeniniz varsa (uzun süreli, beyaz kan hücresi azlığı), enfeksiyonların önlenmesi amacıyla beyaz kan hücrelerinin (akyuvarların) sayısının artırılması için;
 • İlerlemiş HIV enfeksiyonu (HIV virüsünün etkisiyle insanlarda bağışıklık sisteminin çökmesine neden olan hastalık, AİDS) bulunan hastalarda enfeksiyon riskinin azaltılmasına yardımcı olması için.
 • Yan Etkileri Nelerdir?

  Tüm ilaçlar gibi NEUPOGEN’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

  Aşağıdakilerden biri olursa NEUPOGEN’ü kullanmayı durdurun ve derhal doktorunuza bildirin veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz

 • Anafılaksi (zayıflık hissi, kan basıncında düşme, nefes alma zorluğu, yüzde şişme), deri döküntüsü, kaşıntılı döküntü (ürtiker, kurdeşen), dudak, ağız, dil ve boğazda şişme (anjiyoödem), nefes darlığı (dispne) içeren alerjik reaksiyon yaşarsanız. Aşırı duyarlılık sorunları kanser hastalarında yaygın olmayan oranda görülür;
 • Yetişkin solunum sıkıntısı sendromu (ARDS) olarak bilinen bir hastalığın belirtileri olan, öksürük, ateş ve nefes darlığı (dispne), ARDS kanser hastalarında yaygın oranda görülür;
 • Dalağınızda bir problemin (dalak büyümesi (splenomegali) veya dalak yırtılması) habercisi olabilen, sol omuzda, sol kaburga altında veya karnınızın sol üst tarafında ağrı;
 • Eğer ciddi kronik nötropeni (müzmin akyuvar azlığı) tedavisi görüyorsanız ve idrarınızda kan görürseniz (hematüri). Eğer bu yan etki ile karşılaşırsanız veya idrarınızda proteine rastlanırsa (proteinüri) doktorunuz idrarınızda düzenli testler yapılmasını isteyebilir;
 • Eğer aşağıdakilerden biri veya aşağıdakilerin birlikte görüldüğü yan etkilerle karşılaşırsanız:
 • idrara seyrek çıkmak ile ilişkili olabilen terleme veya şişkinlik, nefes alma zorluğu, karında terleme ve doluluk, genel yorgunluk hissi. Bu belirtiler genelde çok hızlı ortaya çıkarlar.

  Bunlar yaygın olmayan sıklıkta görülen ve “Kapiler Kaçış Sendromu” adı verilen küçük (kılcal) kan damarlarından kanın vücuda sızmasına sebep olan ve acil tıbbi müdahale gerektiren durumun belirtisi olabilir;

 • Eğer böbrek hasarı (glomerülonefrit) yaşarsanız. NEETPOGEN alan hastalarda böbrek hasarı görülmüştür. Eğer yüzünüzde veya ayak bileklerinizde şişkinlik yaşarsanız, idrarınızda kan veya kahverengi idrar veya normale göre daha az idrara çıkma fark ederseniz derhal doktorunuzu arayınız.
 • Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir. Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin NEETPOGEN’e karşı ciddi aleıjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

  NEETPOGEN kullanımı ile görülen en sık yan etki kas ve kemik ağrısıdır (kas-iskelet ağrısı), bu durum standart ağrı kesicilerle (analjezikler) tedavi edilebilir. Kök hücre veya kemik iliği transferi olacak hastalarda "Graft versus hoşt" (GvHD) hastalığı meydana gelebilir. Bu durum donör (verici) hücrelerin nakil alan hastaya karşı gösterdiği bir tepkidir, avuç içinde veya ayak tabanında döküntü, ağız, barsak, karaciğer, deri veya gözlerde, akciğerde, vajina ve eklemlerde ülser veya yara gibi belirtiler gösterir. Normal kök hücre vericilerinde çok yaygın sıklıkta beyaz kan hücrelerinde artış (lökositoz) ve kanın pıhtılaşma kabiliyetini azaltan kan pulcuklarının sayısında azalma (trombositopeni) görülür, bunların takibi doktorunuz tarafından yapılır.

  Diğer yan etkiler:

  Yan etkiler aşağıdaki kategorilerde gösterildiği şekilde sıralanmıştır:

  Çok yaygın: Yaygın:

  Yaygın olmayan: Seyrek:

  Çok seyrek:

  10 hastanın en az l’inde görülebilir.

  10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazla görülebilir.

  100 hastanın birinden az, fakat 1.000 hastanın birinden fazla görülebilir.

  1.000 hastanın birinden az, fakat 10.000 hastanın birinden fazla görülebilir.

  10.000 hastanın birinden az görülebilir.

  Sıklık bilinmiyor: Eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor.

  Çok yaygın:

  Kanser hastalarında

 • Kan biyokimyası değerlerinde değişiklikler
 • Kanda belli enzimlerin artması
 • İştah azalması
 • Baş ağrısı
 • Ağız ve boğaz ağrısı (orofaringeal ağrı)
 • Öksürük
 • İshal
 • Kusma
 • Kabızlık
 • Bulantı
 • Deri döküntüsü
 • Olağandışı saç dökülmesi veya saçların incelmesi (alopesi)
 • Kas veya kemiklerde ağrı (kas-iskelet ağrısı)
 • Genel halsizlik (asteni)
 • Yorgunluk
 • Ağızdan anüse kadar sindirim sisteminde acı ve şişlik (mukoza iltihaplanması)
 • Nefes darlığı (dispne)
 • Ağrı
 • Normal kök hücre vericilerinde

 • Kan pulcuklarının sayısında azalma; bu kanın pıhtılaşma kabiliyetini azaltabilir (trombositopeni)
 • Beyaz kan hücrelerinde artış (lökositoz)
 • Baş ağrısı
 • Kas veya kemiklerde ağrı (kas-iskelet ağrısı)
 • Ciddi kronik nötropeni hastalarında

 • Dalak büyümesi (splenomegali)
 • Kırmızı kan hücresi sayımında azalma (kansızlık, anemi)
 • Kan biyokimyası değerlerinde değişiklikler
 • Kanda belli enzimlerin artması
 • Baş ağrısı
 • Burun kanaması (epistaksis)
 • İshal
 • Karaciğer büyümesi (hepatomegali)
 • Deri döküntüsü
 • Kas veya kemiklerde ağrı (kas-iskelet ağrısı)
 • Eklem ağrısı (artralji)
 • HIV enfeksiyonu bulunan hastalarda

 • Kemiklerde ağrı (kas-iskelet ağrısı)
 • Yaygın:

  Kanser hastalarında

 • Alerjik tepkiler (ilaca aşırı duyarlılık)
 • Kan basıncında düşme (hipotansiyon)
 • İdrar yaparken ağrı (disüri)
 • Göğüs ağrısı
 • Öksürürken kan gelmesi (hemoptizi)
 • Normal kök hücre vericilerinde

 • Kanda belli enzimlerin artması
 • Nefes darlığı (dispne)
 • Dalak büyümesi (splenomegali)
 • Ciddi kronik nötropeni hastalarında

 • Dalak yırtılması
 • Kan pulcuklarının sayısında azalma; bu kanın pıhtılaşma kabiliyetini azaltabilir (trombositopeni)
 • Kan biyokimyası değerlerinde değişiklikler
 • Derideki kan damarlarının iltihaplanması (kutanöz vaskülit)
 • Olağandışı saç dökülmesi veya zayıflaması (alopesi)
 • Kemiklerin yoğunluğunun azalmasına, daha zayıf, daha kırılgan ve kırılmaya yatkın hale gelmesine neden olan hastalık (osteoporoz)
 • İdrarda kan görülmesi (hematüri)
 • Enjeksiyon yerinde ağrı
 • Böbreklerinizdeki küçük filtrelerin hasar görmesi (glomerülonefrit)
 • HIV enfeksiyonu bulunan hastalarda

 • Dalak büyümesi (splenomegali)
 • Yaygın olmayan:

  Kanser hastalarında

 • Dalak yırtılması
 • Dalak büyümesi (splenomegali)
 • Kemiklerde, göğüste, barsaklarda veya eklemlerde şiddetli ağrı (orak hücre krizi)
 • Nakledilen kemik iliğinin reddi (graft versus hoşt hastalığı)
 • Gut hastalığına benzer şekilde eklemlerde ağrı ve şişme (psödogut)
 • Nefes alma zorluğuna sebep olan şiddetli akciğer iltihaplanması (akut respiratuar (solunumsal) distres (sıkıntı) sendromu)
 • Akciğer fonksiyonlarında nefesin kesilmesine sebep olan bozukluk (solunum yetmezliği)
 • Akciğerlerde şişme ve/veya sıvı birikmesi (pulmoner ödem)
 • Akciğerlerde enfeksiyon (interstisiyel akciğer hastalığı)
 • Akciğerlerin röntgen görüntülerinde anormallikler (akciğer infıltrasyonu)
 • Kol ve bacak gibi uzuvlarda ve bazen yüz ve boyunda, mor renkli, kabarık, ağrılı yaralar ve buna eşlik eden ateş (Sweets sendromu)
 • Derideki kan damarlarının iltihaplanması (kutanöz vaskülit)
 • Romatoid artrit hastalığının kötüleşmesi
 • İdrarda anormallikler
 • Karaciğerdeki küçük toplardamarların bloke olması sebebiyle karaciğer hasarı meydana gelmesi (veno-okluzif hastalık)
 • Akciğer kanaması (pulmoner hemoraji)
 • Şişlikle sonuçlanabil en vücudun su mekanizmalarında değişiklik
 • Böbreklerinizdeki küçük filtrelerin hasar görmesi (glomerülonefrit)
 • Normal kök hücre vericilerinde

 • Dalak yırtılması
 • Kemiklerde, göğüste, barsaklarda veya eklemlerde şiddetli ağrı (orak hücre krizi)
 • Ciddi (hayatı tehdit eden) alerjik olaylar (anafılaktik reaksiyon)
 • Kan biyokimyası değerlerinde değişiklikler
 • Akciğer kanaması (pulmoner hemoraji)
 • Öksürürken kan gelmesi (hemoptizi)
 • Akciğerlerin röntgen görüntülerinde anormallikler (akciğer infıltrasyonu)
 • Akciğerlerde yetersiz oksijen emilimi (hipoksi)
 • Kanda belli enzimlerin artması
 • Romatoid artrit hastalığının kötüleşmesi
 • Böbreklerinizdeki küçük filtrelerin hasar görmesi (glomerülonefrit)
 • Ciddi kronik nötropeni hastalarında

 • Kemiklerde, göğüste, barsaklarda veya eklemlerde şiddetli ağrı (orak hücre krizi)
 • İdrarda artmış protein miktarı (proteinüri)
 • HIV enfeksiyonu bulunan hastalarda

 • Kemiklerde, göğüste, barsaklarda veya eklemlerde şiddetli ağrı (orak hücre krizi)
 • Sıklık bilinmiyor (eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor):

  HIV enfeksiyonu bulunan hastalarda

 • Böbreklerinizdeki küçük filtrelerin hasar görmesi (glomerülonefrit)
 • NEUPOGEN Nasıl Kullanılır?

  NEETPOGEN’i daima doktorunuzun size söylediği şekilde kullanınız. Eğer emin olmadığınız konular varsa doktorunuza, hemşirenize veya eczacınıza danışınız.

  Beyaz kan hücrelerinizin sayısı normale dönünceye kadar NEETPOGEN kullanmalısınız. Vücudunuzdaki beyaz kan hücrelerinizin sayısını izlemek üzere düzenli kan testleri yaptırmanız gerekebilir. Doktorunuz ne kadar süre ile NEETPOGEN kullanmanız gerektiğini size söyleyecektir.

  NEETPOGEN, genellikle günlük olarak derinin hemen altındaki dokuya enjeksiyon yoluyla (cilt altı, subkutan enjeksiyon olarak bilinir) verilir. Aynı zamanda bu ilaç günlük olarak damar içine yavaş enjeksiyon şeklinde (intravenöz enjeksiyon olarak bilinir) de verilebilir. Doz, hastalığınıza ve kilonuza göre değişebilir. Doktorunuz ne kadar NEETPOGEN kullanmanız gerektiğini size söyleyecektir.

  Kemoterapi sonrası kemik iliği nakli olan hastalar:

  NEETPOGEN’in ilk dozunu normalde kemoterapiden en az 24 saat sonra ve kemik iliği nakli olduktan en az 24 saat sonra alacaksınız.

  Siz veya size bakan kişilere, tedavinize evde de devam edebilmeniz için subkutan (cilt altı) enjeksiyonun nasıl yapılacağı veya yapılması gerektiği öğretilebilir. Ancak, ilk önce sağlık görevlisi tarafından uygun şekilde eğitilmedikçe bunu denememelisiniz.

  Çocuklarda Kullanımı

  NEUPOGEN, kemoterapi alan veya ciddi beyaz kan hücresi azalması (nötropeni) şikayeti olan çocukların tedavisinde kullanılır. Kemoterapi alan çocuklara verilen doz yetişkinlere verilen ile aynıdır.

  Yaşlılarda Kullanımı

  Yaşlı hastalarda kullanım ile ilgili yeterli bilgi mevcut değildir.

  Özel Kullanım Durumları

  Böbrek/Karaciğer yetmezliği:

  Böbrek ve karaciğer yetmezliği durumunda doz ayarlaması gerekli değildir.

  Eğer NEUPOGEN ’in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

  NEUPOGEN

  Doz Aşımı Durumunda Ne Yapılmalıdır?

  Doktorunuzun size verdiği dozu artırmayınız.

  NEUPOGEN’den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

  NEUPOGEN Kullanmayı Unuttuğumda Ne Yapmalıyım?

  Eğer enjeksiyonlarınızdan birini yaptıramadıysanız veya çok az enjekte ettiyseniz, derhal doktorunuzla temasa geçiniz.

  Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

  NEUPOGEN Kullananlar İçin Tedavi Sonrası

  Bu konuda bilgi bulunmamaktadır.

  NEUPOGEN kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

  NEUPOGEN Kimler Tarafından Kullanılmamalıdır?

  NEUPOGEN’e yanıtın kaybı

  NEUPOGEN tedavisine yanıt kaybı veya yanıtı devam ettirmede başansızlık yaşarsanız doktorunuz, NEUPOGEN’in etkinliğini nötralize eden (tamponlayan) antikorlar geliştirip geliştirmediğiniz dahil olmak üzere bunun nedenlerini araştıracaktır.

  Doktorunuz sizi yakından takip etmek isteyebilir, kullanma talimatı bölüm 4’e bakınız.

  Eğer ciddi kronik nötropeniniz varsa kan kanseri olma riskiniz vardır (lösemi, miyelodisplastik sendrom (MDS)). Doktorunuzla kan kanseri olma riskiniz ve hangi testlerin yapılacağı hakkında konuşmalısınız. Eğer kan kanseri olma riskiniz varsa veya kan kanseri olduysanız doktorunuz tarafından söylenmediği takdirde NEUPOGEN kullanmamalısınız.

  Eğer kök hücre vericisiyseniz, yaşınızın 16-60 yaş aralığında olması gerekmektedir.

  Beyaz kan hücrelerini uyaran diğer ürünlerle birlikte kullanırken dikkat edilmelidir

  NEUPOGEN beyaz kan hücrelerinin üretilmesini uyaran ürün grubuna dahildir. Doktorunuz kullanmakta olduğunuz ürünü her zaman doğru kaydetmelidir.

  NEUPOGEN İle Birlikte Yiyecek ve İçecek Tüketimi

  Belirtilen ilaç ile birlikte tüketilmesi sakıncalı olan yiyecek ve içecekler nelerdir? Ne yemeli veya ne yememeliyiz?

  Bilgi bulunmamaktadır.

  Hamilelik (Gebelik) Döneminde Kullanılır mı?

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

 • NEUPOGEN hamile veya emziren kadınlarda test edilmemiştir.
 • Eğer hamileyseniz, hamile olduğunuzu düşünüyorsanız veya hamile kalmayı planlıyorsanız doktorunuza bunu söylemeniz önemlidir.
 • Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Emzirme Döneminde Kullanılabilir mi?

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  • Emziriyorsanız NEUPOGEN kullanmamalısınız.

  Araç ve makina kullanımı

  NEETPOGEN’in araç ve makine kullanımınızı etkilemesi beklenmez. NEETPOGEN uygulanmasının ardından, araç ve makine kullanmadan önce, bekleyip nasıl hissettiğinizi değerlendirmeniz tavsiye edilmektedir.

  NEUPOGEN Etken Maddesi Nedir?

  NEETPOGEN sorbitol (E420) içerir. Eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı intoleransınız (dayanıksızlığınız) olduğu söylenmişse bu ilacı almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz.

  Bu tıbbi ürün her 0,6 mg/mL veya 0,96 mg/mL dozu başına 1 mmol (23 mg)’dan daha az sodyum ihtiva eder; yani esasında “sodyum içermez” olarak kabul edilebilir.

  Diğer İlaçlar İle Birlikte Kullanılır mı?

  NEUPOGEN ENJEKSIYONA prospektüsünü PDF dosyası olarak indirmek için buraya
  –Arşiv–

  Yorum yapın