Netrolex Yan Etkileri ve Prospektüsü Prospektüsü ve Yan Etkileri

NETROLEX nedir ve ne için kullanılır?

NETROLEX, berrak, renksiz, steril bir çözeltidir. NETROLEX, 8 mlMik cam flakonlarda ambalajlanmıştır. Bir kutuda 10 flakon bulunur.

NETROLEX, epilepsi (sara) nöbetlerinin tedavisinde kullanılan antiepileptik (sara nöbetlerini önleyici) bir ilaçtır.

NETROLEX, 16 yaş ve üstü hastalarda parsiyel (kısmi) nöbetlerin tedavisinde tek başına kullanılır.

NETROLEX, halihazırda başka bir antiepileptik ilaç kullanan; diğer tip sara benzeri nöbetleri olan hastaların kullandıkları antiepileptik ilaçlara ilave olarak da kullanılır.

NETROLEX steril konsantre infüzyon çözeltisi, oral uygulamanın geçici olarak mümkün olmadığı hastalar için seçenektir.

Yan Etkileri Nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi NETROLEX’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, hemen doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

 • Uyuklama hali (Somnolans),
 • Yorgunluk (Asteni/halsizlik),
 • İstemsiz kas kasılmaları (konvülsiyon),
 • Uyumlu hareket bozukluğu (Ataksi),
 • Denge bozukluğu,
 • Aşın huzursuzluk hali (Ajitasyon),
 • Depresyon,
 • Duygusal değişkenlik /duygu durum dalgalanmalan,
 • Düşmanca davranış/saldırganlık,
 • Sinirlilik veya uyanya aşın tepki gösterme (irritabilite),
 • Kanda trombosit sayısmda azalma,
 • Anormal davranışlar,
 • Kızgınlık,
 • Kaygı (Anksiyete),
 • Zihin kanşıklığı (konfuzyon),
 • Gerçekte olmayan şeyleri görmek veya duymak (halüsinasyon, varsam),
 • Mental bozukluk,
 • intihar, intihar girişimi ve intihar düşüncesi,
 • Pankreas iltihabı (Pankreatit),
 • Karaciğer iltihabı (Hepatit),
 • Alyuvar ve/veya akyuvar sayısında azalma
 • Bunlann hepsi ciddi yan etkilerdir. Acil tıbbi müdahale gerekebilir.

  Ciddi yan etkiler çok seyrek görülür.

  Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, doktorunuza söyleyiniz

 • Sersemlik hissi,
 • Baş ağnsı,
 • Hiperaktivite, aşın hareketlilik (Hiperkinezi),
 • İstemsiz titreme (Tremor),
 • Bellek kaybı (Amnezi), dikkat dağınıklığı (konsantrasyon kaybı),
 • Unutkanlık (Bellek yetmezliği),
 • Uykusuzluk (İnsomni),
 • Kişilik bozukluklan (davranış bozukluklan),
 • Anormal düşünce (yavaş düşünme, konsantre olamama),
 • Kann ağnsı,
 • ishal,
 • Hazımsızlık (Dispepsi),
 • Bulantı,
 • Kusma,
 • İştahsızlık (Anoreksi),
 • Kilo artışı,
 • Dönme hissi (Vertigo),
 • Çift görme,
 • Bulanık görme,
 • Kas ağnsı (Miyalji),
 • Kazara yaralanmalar,
 • Enfeksiyon,
 • Nazofarenjit (Burun ve yutak iltihabı),
 • Öksürükte artış,
 • Döküntü,
 • Deri iltihabı (Ekzema),
 • Kaşıntı,
 • İğnelenme hissi (Parestezi),
 • Karaciğer yetmezliği,
 • Karaciğer fonksiyon testlerinde anormallik,
 • Kilo kaybı,
 • Saç dökülmesi
 • Bunlar NETROLEX ‘in hafif yan etkileridir.

  Uyuklama hali, yorgunluk, sersemlik hissi gibi bazı yan etkiler tedavinin başlangıcında veya doz artışlarında daha sık görülebilir. Ancak bu etkiler zamanla azalmalıdır.

  NETROLEX Nasıl Kullanılır?

  Damar içi uygulama, oral uygulamaya bir seçenektir. Oral uygulamadan intravenöz uygulamaya herhangi bir ayarlama yapılmaksızın, doğrudan geçilebilir. Toplam günlük dozunuz ve uygulama sıklığınız aynı kalır.

  Yetişkinler (> 18 yaş) ve 50 kg ve üstündeki ergenlerde (12-17 yaş) kullanım:

 • Genel doz: Günde 1000 mg 3000 mg arasıdır.
 • NETROLEX, günde 2 kez, sabah ve akşam birer kez, yaklaşık her gün aynı zamanda olacak şekilde uygulanmalıdır.
 • 4-11 yaş arası çocuklarda ve 50 kg’ın altındaki ergenlerde (12-17yaş) kullanım:

 • Genel doz: Günde 20 mg/kg ve 60 mg/kg arasıdır.
 • NETROLEX, günde 2 kez, sabah ve akşam birer kez, yaklaşık her gün aynı zamanda olacak şekilde uygulanmalıdır.
 • NETROLEX, damar içine yavaş olarak uygulama (intravenöz infüzyon) ile bir sağlık mesleği mensubu tarafından uygulanır.

  NETROLEX en az 100 mİ geçimli seyreltici ile seyreltilerek 15 dakikalık intravenöz infüzyonla uygulanır.

  1 flakon NETROLEX steril konsantre infüzyon çözeltisi 500 mg levetirasetam içerir (500 mg/5 mİ).

  İkiye bölünmüş dozda günlük toplam 500 mg, 1000 mg, 2000 mg veya 3000 mg doz için önerilen hazırlama ve uygulama talimatı Tablo l’de sunulmuştur.

  Tablo 1 : NETROLEX steril konsantre infüzyon çözeltisinin hazırlanması ve uygulanması

  Doz

  Çekilen hacim

  Seyreltici

  hacmi

  İnfüzyon

  süresi

  Uygulama

  sıklığı

  Günlük toplam doz

  250 mg

  2.5 mİ (yarım 5 mİ flakon)

  100 mİ

  15 dakika

  Günde 2 kez

  500 mg/gün

  500 mg

  5 mİ (1 x 5 mİ flakon)

  100 mİ

  15 dakika

  Günde 2 kez

  1000 mg/gün

  1000 mg

  10 mİ (2 x 5 mi flakon)

  100 mİ

  15 dakika

  Günde 2 kez

  2000 mg/gün

  1500 mg

  15 mİ (3 x 5 mİ flakon)

  100 mİ

  15 dakika

  Günde 2 kez

  3000 mg/gün

  Çocuklarda Kullanımı

  NETROLEX konsantre infüzyon çözeltisi, 4 yaş üstü çocuklarda ve erişkinlerde kullanılmaktadır.

  Yaşlılarda Kullanımı

  Yaşlılarda Kullanımı

  Yaşlı hastalarda (65 yaş üstü), böbrek fonksiyonu azalmış ise NETROLEX dozu doktorunuz tarafından ayarlanacaktır.

  Özel Kullanım Durumları

  Böbrek/Karaciğer yetmezliği:

  Böbrek yetmezliğiniz varsa, NETROLEX dozunuz böbrek fonksiyonunuza göre doktorunuz tarafından ayarlanacaktır.

  Ağır karaciğer yetmezliğiniz varsa doktorunuz tarafından dozunuz azaltılacaktır.

  Eğer NETROLEX’in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

  NETROLEX

  Doz Aşımı Durumunda Ne Yapılmalıdır?

  NETROLEX’den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

  NETROLEX Kullanmayı Unuttuğumda Ne Yapmalıyım?

  Eğer bir veya birden fazla doz atladıysanız doktorunuza danışınız.

  Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

  NETROLEX Kullananlar İçin Tedavi Sonrası

 • NETROLEX kronik (uzun süreli) tedavi olarak kullanılır. Doktorunuz size söylediği sürece NETROLEX tedavisine devam etmelisiniz.
 • Doktorunuzun önerisi olmadan tedaviyi kesmeyiniz çünkü bu durum nöbetlerinizi arttırabilir. NETROLEX tedavisinin sonlandırılmasına doktorunuz karar vermelidir.Doktorunuz, NETROLEX tedavisinin kademeli bir doz azaltımı ile sonlandınlması hakkında sizi bilgilendirecektir.
 • NETROLEX’in 4 günden daha uzun süren dönemlerde intravenöz uygulanması ile ilgili yeterli deneyim yoktur.
 • İlacın kullanımı ile ilgili başka sorularınız olursa doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  NETROLEX kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

  NETROLEX Kimler Tarafından Kullanılmamalıdır?

 • Eğer levetirasetam veya NETROLEX’in yardımcı maddelerinden herhangi birine karşı alerjiniz varsa (aşırı duyarlı iseniz).
 • NETROLEX Kullananlar Nelere Dikkat Etmelidir?

 • Eğer böbrek problemleriniz varsa doktorunuzun talimatlarına uyunuz. Doktorunuz dozunuzun ayarlanmasına gerek olup olmadığına karar verebilir.
 • NETROLEX alan çocuklarda, NETROLEX’in ergenlik ve büyümeye bir etkisi gözlenmemiştir. Ancak çocuklarda uzun süreli etkileri bilinmemektedir.
 • Nöbet şiddetinde bir artış fark ederseniz (örn. sayı artışı) lütfen doktorunuza danışınız.
 • NETROLEX gibi bir antiepileptik ilaç ile tedavi edilen az sayıda kişide, kendine zarar verme veya kendini öldürme düşüncesi vardır. Depresyon ve/veya intihar düşüncesi belirtisi gösteriyorsanız lütfen doktorunuza danışınız.
 • Bu uyanlar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen

  doktorunuza danışınız.

  NETROLEX İle Birlikte Yiyecek ve İçecek Tüketimi

  Belirtilen ilaç ile birlikte tüketilmesi sakıncalı olan yiyecek ve içecekler nelerdir? Ne yemeli veya ne yememeliyiz?

  NETROLEX’i yemeklerle birlikte veya ayrı alabilirsiniz. Bir güvenlik önlemi olarak,

  NETROLEX’i alkol ile almayınız.

  Hamilelik (Gebelik) Döneminde Kullanılır mı?

 • İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

 • Eğer hamile iseniz veya hamile olduğunuzu düşünüyor iseniz, lütfen doktorunuza haber veriniz.
 • NETROLEX kesin olarak gerekmedikçe hamilelik boyunca kullanılmamalıdır.NETROLEX ‘in doğmamış çocuğunuz üzerindeki potansiyel riski bilinmemektedir.NETROLEX hayvan çalışmalarında nöbetlerinizin kontrolü için gerekenden daha yüksek doz seviyelerinde, üreme üzerine istenmeyen etkiler göstermiştir.
 • Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Emzirme Döneminde Kullanılabilir mi?

 • İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

 • Tedavi süresince emzirme önerilmez. Doktorunuz, ilacın anne açısından önemini dikkate alarak emzirmenin veya ilaçla tedavinin durdurulup durdurulmayacağına dair bir karar verir.
 • Araç ve makina kullanımı

  NETROLEX uykulu hissetmenize neden olabilir, bu da herhangi bir alet veya makine kullanma kabiliyetinizi bozabilir. Bu durum daha çok tedavinin başında veya dozdaki bir artıştan sonra mümkündür. NETROLEX tedavisinde, tedaviye verdiğiniz cevabı doktorunuz değerlendirip izin verinceye kadar makine ve araç kullanmayınız.

  NETROLEX Etken Maddesi Nedir?

  NETROLEX her maksimum tek dozunda 57 mg sodyum ihtiva eder. Bu durum, kontrollü sodyum diyetinde olan hastalar için göz önünde bulundurulmalıdır.

  Diğer İlaçlar İle Birlikte Kullanılır mı?

  Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

  NETROLEX prospektüsünü PDF dosyası olarak indirmek için buraya
  –Arşiv–
  –Arşiv–

  Yorum yapın