Neo Penotran Forte Yan Etkileri Nelerdir?

NEO-PENOTRAN FORTE nedir ve ne için kullanılır?

 • NEO-PENOTRAN FORTE L, vajina içine (hazneye) yerleştirilmek suretiyle uygulanan övül formunda bir üründür. Antibakteriyel (bakterilere karşı etkili), antiprotozoal (parazitlere karşı etkili), antifimgaller (mantar hastalıklarına karşı etkili) olarak adlandırılan ilaç grubuna dahildir.
 • Beyazımsı sarı renkli her bir övül etkin madde olarak 750 mg metronidazol, 200 mg mikonazol nitrat ve 100 mg lidokain içermektedir. NEO-PENOTRAN FORTE L, 7 adet övül ve ilacın vajina içine (hazneye) yerleştirilmesi esnasmda kullanılan 7 adet parmaklık içeren ambalajda kullanıma sunulmaktadır.
 • Yan Etkileri Nelerdir?

  Tüm ilaçlar gibi NEO-PENOTRAN FORTE’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

  Aşağıdakilerden biri olursa NEO-PENOTRAN FORTE L’yi kullanmayı durdurunuz ve derhal doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

 • Ciddi deri döküntüleri
 • Yüz, dudaklar, dil ve boğazda şişme, nefes alma güçlüğü Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir.
 • Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, NEO-PENOTRAN FORTE L’ye karşı ciddi aleıjıniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

  Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür.

  Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, hemen doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

 • Dokulara yeterli oksijen gitmemesine bağlı olarak görülen halsizlik, kalp çarpıntısı, solunum güçlü ve morarma gibi belirtilerin bir arada görülmesi (methemoglobinemi belirtileri),
 • Kalp ritminde bozukluk (aritmi), aşın nefes darlığı ve göğüste şiddetli ağn, vücutta su tutulması (ödem), yüz kızarması
 • Kan basmcında düşme, kalp atışının yavaşlaması (bradikardi), tansiyonun düşmesi (hipotansiyon)
 • Epilepsi (sara) nöbetine benzer nöbetler (konvülsiyon), koma
 • Bilinç kaybı
 • Sarhoş gibi dengesiz yürüme (ataksi)
 • Zaman, yer ve kişilerle ilgili olarak çevreyi algılama ve değerlendirme yeteneğinin bozulması (konfüzyon)
 • Yer, zaman ve kişi algılanmasının bozulması (dezoryantasyon)
 • Konuşmanın bozulması, ruhsal bozukluk (psikoz)
 • Gerçekte var olmayan olguların algılanması veya yaşanması (halüsinasyon)
 • Belirgin uyuşukluk ve hareketsizlik hali (letarji)
 • Ruhsal değişiklikler, depresyon
 • Genellikle bacaklarda görülen yanma, karıncalanma, uyuşma ve iğnelenme hissi (parestezi belirtileri)
 • Ellerde ve ayaklarda güçsüzlük, ağrı, uyuşma, karıncalanma hissi (periferik nöropati belirtileri)
 • Tam kan sayımı ile belirlenebilen ve vücuttaki enfeksiyonun bir belirtisi olan beyaz kan hücrelerinin sayısmda azalma (lökopeni)
 • Ciltte dokunma veya ağrı duyusuna karşı aşın duyarlılık (hiperestezi) veya algılama yeteneğinde azalma (hipoestezi)
 • Kulak çınlaması
 • Bulanık veya çift görme
 • Baş ağnsı, baş dönmesi
 • Uykusuzluk, uyku hali
 • Sinirlilik, tedirginlik
 • Aşın endişe (anksiyete)
 • » • Üşüme, titreme, sıcaklık hissi

  ^ • Yorgunluk veya halsizlik, solgunluk, sersemlik hali

 • Karıncalanma, his kaybı
 • Tat almada değişiklik, ağızda metalik tat
 • Ağız kuruluğu, susama hissi
 • Mide bulantısı, kusma, iştahsızlık
 • Karın ağnsı veya kramp
 • Kabızlık veya ishal
 • Metronidazol ve lidokain vajinal yolla uygulandığında kana daha az geçtiğinden övül kullanımı sonucu bu yan etkilerin görülme olasılığı çok daha düşüktür.

  Ciddi yan etkiler çok seyrek görülür.

  Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, doktorunuza söyleyiniz:

  • Uygulama bölgesinde yanma, kaşıntı, tahriş, akıntı, deri döküntüleri C • Kami ağnsı

  Bunlar NEO-PENOTRAN FORTE L’in hafif yan etkileridir.

  NEO-PENOTRAN FORTE Nasıl Kullanılır?

  Doktorunuz tarafından başka bir şekilde tavsiye edilmediği takdirde tedaviye başlarken 7 gün süreyle günde 1 kez gece yatmadan önce bir övül uygulayınız. Hastalığın tekrarlaması durumunda doktorunuz 14 gün süreyle akşam (tercihen gece yatarken) 1 övül kullanmanızı tavsiye edebilir.

  Adet (menstruasyon) döneminde kullanıldığında NEO-PENOTRAN FORTE L’nin etkisi azalabileceğinden veya kullanım zorluğu meydana gelebileceğinden, bu dönemde kullanılmaması tavsiye edilmektedir.

  NEO-PENOTRAN FORTE L sadece vajina içine (hazneye) uygulanmak suretiyle kullanılır.

  İlacı uygulamadan önce sırtüstü yatınız. Bacaklarınızı hafifçe yukarı doğru çekiniz. Paketin içindeki parmaklık yardımıyla bir ovülü vajinaya (hazneye) yerleştirerek mümkün olduğu kadar derine itiniz. Ovülü yerleştirdikten sonra mümkünse yarım saat boyunca ayağa kalkmayınız.

  Doktorunuz tarafından belirlenen tedavi süresine uyunuz.

  NEO-PENOTRAN FORTE L yutulmamak veya başka bir yoldan kullanılmamalıdır.

  • Değişik yaş gruplan:

  Çocuklarda Kullanımı

  NEO-PENOTRAN FORTE L 12 yaşın altındaki çocuklara uygulanmamalıdır.

  Yaşlılarda Kullanımı

  Yaşlılar için özel kullanım önerisi yoktur.

  • Özel kullanım durumlan:

  Böbrek yetmezliği: Özel kullanım önerisi yoktur. Diyalize giren bir hasta iseniz, NEO-PENOTRAN FORTE L tedavisine başlamadan önce doktorunuza danışmaksınız.

  Karaciğer yetmezliği: Eğer karaciğer yetmezliğiniz var ise, NEO-PENOTRAN FORTE L dikkatlice ve doktorunuzun gözetimi altında kullanılmalıdır. Böyle bir durumda NEO-PENOTRAN FORTE L’nin dozu doktorunuz tarafından ayarlanacaktır.

  Eğer NEO-PENOTRAN FORTE L’nin etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konusunuz.

  NEO-PENOTRAN FORTE

  Doz Aşımı Durumunda Ne Yapılmalıdır?

  NEO-PENOTRANFORTE L ’den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

  Doktorunuz tarafından önerilen doz aşıldığında; bulantı, kusma, iştahsızlık, karın ağrısı, ishal, kaşıntı, ağızda metalik tat, sarhoş gibi dengesiz yürüme (ataksi), baş ağrısı, baş dönmesi, sara nöbetine benzer nöbetler (konvülsiyon), beyaz kan hücrelerinin sayısında azalma (lökopeni), idrar renginde koyulaşma, ağızda ve boğazda yanma hissi, kol ve bacaklarda yanma, karıncalanma, uyuşma ve iğnelenme hissi (parestezi), kalp ritim bozuklukları, nefes alma zorluğu, koma ve hatta ölüm meydana gelebilir. Böyle bir durumda ve NEO-PENOTRAN FORTE L’nin yanlışlıkla çok fazla miktarda yutulması halinde derhal doktorunuza veya bir hastaneye başvurunuz.

  Unutulan dozları dengelemek için çift doz kullanmayınız.

  NEO-PENOTRAN FORTE L ile tedavi sonlandınldığmdaki oluşabilecek etkiler

  Tedavi zamanından önce sonlandınlırsa vajinit nüksedebilir, vajinit belirtileri yeniden ortaya çıkabilir. Doktorunuz tarafından tavsiye edilen süre boyunca uygulandıktan sonra NEO-PENOTRAN FORTE L tedavisi sonlandınldığında herhangi bir olumsuz etki oluşması beklenmez.

  NEO-PENOTRAN FORTE kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

  NEO-PENOTRAN FORTE Kimler Tarafından Kullanılmamalıdır?

 • NEO-PENOTRAN FORTE L’nin içeriğinde bulunan etkin maddelerin herhangi birine veya bunların türevlerine karşı aleıjiniz var ise,
 • Hamileliğinizin ilk 3 aylık döneminde iseniz,
 • Porfiri hastalığınız (kan sistemi ile ilgili kalıtsal, metabolik bir bozukluk) var ise,
 • Epilepsi (sara) hastası iseniz,
 • Ciddi karaciğer fonksiyon bozukluğunuz var ise NEO-PENOTRAN FORTE L’yi kullanmayınız.
 • NEO-PENOTRAN FORTE L tedavisi esnasında ve tedavi bittikten 3 gün sonrasına kadar alkol kullanılmamalıdır.

  NEO-PENOTRAN FORTE L tedavisi esnasmda veya tedaviden sonra 2 hafta boyunca alkol

  bağımlılığı tedavisinde kullanılan ve etkin madde olarak disülfiram isimli maddeyi içeren

  ilaçlar kullanılmamalıdır.

  NEO-PENOTRAN FORTE Kullananlar Nelere Dikkat Etmelidir?

 • NEO-PENOTRAN FORTE L lastikte hasar yapabilir. Bu nedenle ovüllerin prezervatifle ve doğum kontrolü amacıyla kullanılan diyaframlarla temasından kaçınınız. Aksi takdirde istenmeyen gebelikler meydana gelebilir.
 • Bazı durumlarda, eşinizin de ağızdan alman uygun bir ilaçla tedavi edilmesi gerekebilir. Doktorunuz tarafından böyle bir durum tespit edildiği takdirde size ve eşinize verilen tedaviye harfiyen uyunuz.
 • Doktorunuz tarafından önerilen dozdan daha yüksek dozlarda ve uzun süreli kullanıldığında el ve ayaklarda güçsüzlük, ağrı, uyuşma, karıncalanma hissi (periferik nöropati belirtileri) ve epilepsi (sara) nöbetine benzer nöbetler (konvülsiyon) meydana gelebilir. Böyle bir durumda ilacı kullanmayı durdurunuz ve doktorunuza veya bir hastaneye başvurunuz.
 • Lidokain özellikle geniş deri yüzeylerine uygulandığında ve bilhassa da sargıyla kapatıldığında kalp ritim bozuklukları, nefes alma zorluğu, koma ve hatta ölüme yol açabilmektedir. NEO-PENOTRAN FORTE L, övül şeklinde uygulandığından, “Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar” kısmında belirtildiği şekilde kullanıldığında bu etkilerin oluşması muhtemel değildir. Doktorunuz tarafından önerilen doz ve tedavi süresine harfiyen uyunuz. 1
 • • NEO-PENOTRAN FORTE L tedavisi esnasmda diğer vajinal ürünleri (örneğin tampon, duş ve sperm öldürücü (spermisid) etkili ürünler) kullanmayınız.

  NEO-PENOTRAN FORTE L cinsel olgunluğa erişmemiş kız çocuklarında ve bakirelerde kullanılmamalıdır.

  NEO-PENOTRAN FORTE İle Birlikte Yiyecek ve İçecek Tüketimi

  Belirtilen ilaç ile birlikte tüketilmesi sakıncalı olan yiyecek ve içecekler nelerdir? Ne yemeli veya ne yememeliyiz?

  NEO-PENOTRAN FORTE İle Birlikte Yiyecek ve İçecek Tüketimi

  Belirtilen ilaç ile birlikte tüketilmesi sakıncalı olan yiyecek ve içecekler nelerdir? Ne yemeli veya ne yememeliyiz?

  Hamilelik (Gebelik) Döneminde Kullanılır mı?

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Hamile olmanız durumunda NEO-PENOTRAN FORTE L’yi kullanıp kullanamayacağınıza ancak doktorunuz karar verebilir.

  Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza

  danışınız.

  >

  Emzirme Döneminde Kullanılabilir mi?

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  NEO-PENOTRAN FORTE L’nin etkin maddelerinden biri olan metronidazol anne sütüne geçmektedir. Bu nedenle tedavi esnasmda bebek sütten kesilmeli, tedavi bittikten 24 48 saat sonra emzirmeye devam edilmelidir.

  Araç ve makina kullanımı

  Doktorunuz tarafından tavsiye edilen dozda ve sürede kullanıldığı müddetçe NEO-PENOTRAN FORTE L’nin araç ve makine kullanma yeteneğiniz üzerinde bilinen bir etkisi yoktur. Ancak NEO-PENOTRAN FORTE L kullanımı sırasında baş dönmesi, yorgunluk, halsizlik gibi yan etkiler hissederseniz, motorlu araç ve makine kullanmayınız.

  NEO-PENOTRAN FORTE L’nin içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler baklanda önemli bilgiler

  NEO-PENOTRAN FORTE L’nin içeriğinde özel uyan gerektiren herhangi bir yardımcı madde bulunmamaktadır.

  Diğer İlaçlar İle Birlikte Kullanılır mı?

  Özellikle alkol veya aşağıda belirtilen ilaçlardan herhangi birini kullanıyorsanız doktorunuzu veya eczacınızı mutlaka bilgilendiriniz.

 • Kanın pıhtılaşmasını engelleyen ilaçlar (örneğin: etkin madde olarak asenokumarol, anisindion, dikumarol, fenindion, fenprokumon ve varfarin içeren ilaçlar)
 • Mide ve on iki parmak bağırsağı ülserlerinin tedavisinde kullanılan ve etkin madde olarak simetidin ve sisaprid isimli maddeleri içeren ilaçlar
 • Aleıjik hastalıkların tedavisinde kullanılan ilaçlar (örneğin; etkin madde olarak astemizol ve terfenadin içeren ilaçlar)
 • Bağışıklık sistemini baskılayan ve etkin madde olarak siklosporin isimli maddeyi içeren ilaçlar
 • Şeker (diyabet) hastalığının tedavisinde kullanılan ve etkin madde olarak glimeprid isimli maddeyi içeren ilaçlar
 • İdrar kaçırma, sık idrara çıkma ve idrar sızması gibi problemlerin tedavisinde kullanılan ilaçlar (örneğin; etkin madde olarak oksibutinin ve tolterodin içeren ilaçlar)
 • Ruhsal bozukluk tedavisinde kullanılan ve etkin madde olarak pimozid isimli maddeyi içeren ilaçlar
 • Alkol bağımlılığı tedavisinde kullanılan ve etkin madde olarak disulfiram isimli maddeyi içeren ilaçlar
 • Kanser tedavisinde kullanılan ilaçlar (örneğin; etkin madde olarak fluorourasil ve trimetreksat içeren ilaçlar)
 • Epilepsi (sara) tedavisinde kullanılan ilaçlar (örneğin; etkin madde olarak kaıbamazepin, fosfenitoin, fenobaıbital ve fenitoin içeren ilaçlar)
 • Duygulanım bozukluğu tedavisinde kullanılan ve etkin madde olarak lityum isimli maddeyi içeren ilaçlar
 • Uyuşturucu ilaç niteliğinde olan ve özellikle kanser hastalarında görülen çok şiddetli ağrıların giderilmesinde ağrı kesici olarak kullanılan oksikodon ve fentanil isimli etkin maddeleri içeren ilaçlar
 • Astım tedavisinde kullanılan ve etkin madde olarak teofilin isimli maddeyi içeren ilaçlar
 • Kalp ritim bozukluklarının tedavisinde kullanılan ve etkin madde olarak amiodaron ve prokainamid isimli maddeleri içeren ilaçlar
 • Yüksek tansiyon (hipertansiyon) ve kalp hastalıklarının tedavisinde kullanılan ve etkin madde olarak propranolol isimli maddeyi içeren ilaçlar
 • Kalp ritim bozukluklarının tedavisinde kullanılan ilaçlar (antiaritmik ilaçlar)
 • Sakinleştirici olarak kullanılan ve barbitüratlar olarak adlandırılan ilaç grubuna dahil olan ilaçlar
 • Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

  NEO-PENOTRAN FORTE prospektüsünü PDF dosyası olarak indirmek için buraya
  –Arşiv–

  Yorum yapın